Türkiye dünyanın makinesini üretiyor ancak yerli tüketici hala yabancı ürünlere yöneliyor. İç pazarda yerli ürünün avantajlarını bilen tüketici bir türlü yerli makinelerin dünya çapında bir üne kavuştuğunu hatta teknolojik olarak Türkiye’den ileri olan ülkelerin bile Türk makinelerini tercih ettiklerini bilmiyor. Bu yanılgıyı değiştirmek üzere atılan ilk adım olan “Tıkır Tıkır” kampanyası kapsamında Makine Tanıtım Gurubu Anadolu’daki tüketici ve üretici ile buluşuyor. Aralık ayından itibaren her ay düzenli olarak üreticilerin, makine kullanıcılarının, potansiyel müşterilerin ve yerel yönetimlerin bir araya gelmesi hedefleniyor. İllerde yapılacak bu toplantılarda sektörün mevcut durumu istatistiklerle düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacak, makine sanayinin kapsamı hakkında sektör mensupları ve basın temsilcileri bilgilendirilecek. Çeşitli seminerler düzenlenecek ve böylece illerin potansiyeli ortaya konarak Türkiye’nin ithal ettiği birçok makinenin aynı kalitede Türkiye’de de üretildiği ve ihraç edildiği vurgulanacak. MTG, makine sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek çatı altında toplamaya ve sektörün sözcüsü olmaya devam edecek.

 

PROJENİN TANIMI

Makine Tanıtım Grubu tarafından başlatılan ve yerli üretim ürünlerin kullanılması konusunda sanayisi gelişmiş ve gelişmekte olan illere düzenlenecek ziyaretlerle potansiyel müşterilerin ve yerel yönetimlerin bilgilendirilmesi. MTG tarafından başlatılan inisiyatifle ilgili yaratılan algının ikinci fazda da yapılacak iletişim çalışmaları ile pekiştirilmesi. Projenin amaçlarının başında MTG’nin tanıtılması geliyor. Makine sanayinin gidişatı na yönelik değerlendirmelerin kamuoyu ile paylaşılması da projenin amaçları içinde yer alıyor. Makine Tanıtım Grubu’nun, makine ve aksamları sektöründe faaliyet gösteren şirketleri tek çatı altında topladığı ve sektörün sözcüsü olduğu algısının pekiştirilmesi ve yerli kullanıcılar ve üreticiler tarafından tercih edilirliğinin teşvik edilmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin basın mensuplarıyla paylaşılması bir diğer önemli konuların içerisinde yer alıyor. Türk Makine Sanayii’nin geçmişi, bugünü ve geleceği ile Türk Makine Sanayii’nin kapsamının genişliği hakkında sektör paydaşları ve basın mensupları nın bilinçlendirilmesi gibi hedefleri olan çalışmanın içerisinde öne çıkan diğer faaliyetler ise şöyle sıralanabilir: “Türkiye’nin ithal ettiği birçok makinenin aynı kalitede Türkiye’de de üretildiğinin ve ihraç edildiğinin vurgulanması, yerel yönetimlerin Türk Makine Sanayii hakkında bilgilendirilmesi, mevcut ve potansiyel müşterilerin Türk Makine Sanayii’nin kalitesi ve ürün çeşitliliği hakkında bilgilerinin pekiştirilmesi.”

 

İLK AYAK KONYA

Toplantıların ilk ayağı Konya’dan başlayacak. MTG Üyeleri’nin katılımıyla sanayisi gelişmiş illerde yerel yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile düzenlenecek seminerler kapsamında ilin sanayicilerine Türk Makine Sanayii hakkında bilgi aktarılması çalışmalarında bulunacak toplantıda il çapında faaliyet gösteren mevcut ve potansiyel müşterileri, üreticilerle bir araya getirecek oturumlar da yer alacak. Türk Makine Sanayi ve ilin potansiyeli ile MTG tarafından başlatılan inisiyatif ve projeler hakkında bilgi aktarı lması ve her ile düzenlenecek ziyaretlerde ulusal basından ekipler de dahil edilecek.

 

200 ÜLKEDE TÜRK MAKİNELERİ TIKIR TIKIR

Makine Tanıtım Grubu kendi topraklarındaki gücünü pekiştirmek amacıyla Anadolu’ya çıkarma yapıyor. Türk malı nı teşvik eden ve sektörün yönünü belirleyen kuruluş Makine Tanıtım Grubu toplantılar içersinde “yaklaşık 200 ülkeye kendi markası ile ihraç edilen Türk makine sektör ürünleri ülkemizde de aynı kalite, aynı fayda/maliyet dengesi, daha uygun servis ve lojistik hizmetle satın alınabiliyor” mesajı nı verecek. Türk Makine Sektörünün dünya makine sektörüne kalitesiyle, teknolojisiyle, insan kaynağıyla ve rekabetçi fiyatı ile yön verdiğinin anlatılacağı organizasyonda makine sektörünün Türkiye’de ihracatta ilk 5 içinde yer almakta ve imalatta da lider sektörler arasında yer aldığının altı çizilecek.

Öte yandan ithal edilen ürünlerin rekabeti olumsuz etkilediği, fayda/maliyet dengesizlikleri yarattığı ve Türkiye incelendiğinde ithal ürünlerin bazılarında fiyat baskısı nedeni ile tüketici tarafından gerekli sertifikasyonların aranmaması gibi sıkıntılarla karşılaşıldığı ve bu sorunların ancak yerli üretim makineler ile çözüleceği tüketici ve üreticilere anlatılacak. “Ülke kaynakları nın yurtdışına gitmesi ile oluşan cari açığın bir nedeni de ithal ürünlere yönelmek" diyen MTG bu durumun istihdamı nitelik ve nicelik olarak olumsuz etkilediğini belirtiyor.

 

 

SPOT:

 

“ Makine Tanıtım Grubu ilk olarak Konya’da ardından

Anadolu’nun sanayisiyle marka olmuş birçok ilinde

toplantılar gerçekleştirecek”