DÜNYADA İŞ MAKİNELERİ SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ PAYA SAHİP ‘KİRALAMA’ SEKTÖRÜNE BÜYÜK HOLDİNGLER YATIRIM YAPMAYA HAZIRLANIYOR. YURTDIŞINDAN FİRMALAR TÜRK FİRMALARIYLA ORTAKLIK GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR.

 

Dünyada iş makineleri sektörünün içinde yer alan etkin alanlardan biri de iş makineleri kiralama sektörü. Türkiye’de de kiralama sektörünün önemi kriz döneminde çok daha ön plana çıktı. Gelişmiş ülkelerde iş makineleri kiralama firmalarının çok yaygın hale geldiğini ifade eden İMDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy, Türkiye’de bu sektördeki büyük firmaların kendi makinelerini kiralamaya vererek sektöre girmeye hazırlandıklarına, kiralama işi yapan firmalar kurmak için yatırım yaptıklarına ifade ediyor. Dünyada satışların yüzde 30’u Avrupa’da ise yüzde 45’i kiralama firmalarına yapılıyor. Kiralamanın Avrupa’da 33 milyar, dünyada ise 90 milyar dolarlık bir sektör olduğuna dikkat çeken Aksoy, Türkiye’de sektörün en az 2 milyar doları bulabileceğine belirtiyor. Yurtdışından firmalar da iş makinesi kiralama konusunda Türkiye’deki firmalarla ortaklıklar kurmak için görüşmeler yapı- yorlar. Türkiye’de ilk 500’e giren büyük holdinglerin çoğunluğunun iş ve istif makinelerini kiralamayı tercih ettiğini anlatan Aksoy kiralama yapan firmaların maliyet analizini daha iyi yapabildiklerini belirtti. İSDER bünyesinde kurulan fakat ihtiyaçlar doğ- rultusunda genişleyerek İMDER ile beraber oluşturulan “kiralama komitesi” sektörün büyük ilgisini çekiyor. Bu komite için İMDER ve İSDER üyeleri dışında firmalarda üye olmak için ciddi talepte bulunuyor. Gelişmeler doğrultusunda İMDER ve İSDER’in, ERA-Avrupa Kiralama Federasyonu ile irtibata geçerek Ocak 2010’da toplantı yapılması planlanıyor.