KÜRESEL KRİZ NEDENİYLE DÜŞEN VERGİ TAHSİLATLARINI ARTIRMAK İÇİN YENİ FORMÜLLER ARAYAN MALİYE BAKANLIĞI, DENETİM SİSTEMİNİ DAHA DA ETKİN HALE GETİRMEK İÇİN, VERGİ DENETİM ELEMANLARINA ‘PRİM VERME’ MODELİ GELİŞTİRDİ.

Henüz taslak halinde olan modele göre, denetim elemanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda, bu raporları hazırlayan denetim elamanlarına belirli oranda prim verilecek. Teşvik priminin, hangi kriterlere göre verileceği ise henüz netleşmedi. Maliye Bakanlığı, tüm çalışmalarını vergi tahsilatını arttırmak ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi etkinleştirmeye yoğunlaştırdı. Bu amaçla vergi kaçakçılarına verilen cezaların arttırılmasına ilişkin yasal düzenlemelerin yanı sıra vergi denetimini etkinleştirmek amacıyla da bazı düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Bu çalışmalar kapsamında, vergi denetim elamanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve vergi ihbar sisteminin güçlendirilmesi de yer alı- yor. Buna göre, vergi kaçarına mükelleflerle ilgili olarak uygulanan ihbar sistemi daha basit hale getirilecek. Vergi ihbarlarında tahsil edilen cezanın yüzde 10’u ihbarcıya veriliyor. Bu oranın arttırılması ve ihbarcılara yapılacak ödemenin hızlandırılması öngörülüyor. İhbarcılara yapılacak ödemenin artırılmasına ilişkin çalışmalar çerçevesinde, Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan denetim elemanlarına da teşvik amacıyla prim verilmesi planlanıyor.