Gürmas Gürel Makine San. A.Ş. 1986 yılında mermer, doğaltaş makineleri imalatı için kurulmuş bir makine fabrikası. Şu ana kadar bin 500’ün üzerinde makine imal eden firma üretimiyle hem istihdam sağlıyor hem de yurtdışından ithal edilen makinelerin ithalatını durduruyor. Moment Expo’ya konuşan Gürmas Gürel Makine Genel Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Celaletdin Gürel, makine üretiminde söz sahibi ülkelerden biri olan İtalya’nın kalite ve fiyat rekabetinde Türkiye ile başa çıkamaz hale geldiğini söylüyor ve ekliyor: “Bunun yanında da yavaşta olsa yaklaşık on senedir üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz ancak kabullenemedikleri bir konuda da bizlere hak vererek bizlerle rakip konumundan partner konumuna gelmeye çalışmaktadırlar.”

 

1986’DA KURULDU

Gürmas Gürel Makine San.A.Ş. Genel Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Celaletdin Gürel, Gürmas Gürel Maki ne’nin 1986 yılında mermer, doğaltaş makineleri imalatı için kurulmuş bir makine fabrikası olduğunu söylüyor. Şu ana kadar bin 500’ün üzerinde makine imal ederek, hem istihdam sağlamı

ş hem de yurtdışından ithal edilen bu makinelerin ithalatını durdurmuş olduklarına da değinen Gürel, “Üstelik yaklaşık yüzde 30’luk kısmını dışarıya ihraç ederek döviz kazandırmıştır” diye konuşuyor. Doğaltaş sektörüne bu tür hizmet veren yüze yakın büyüklü küçüklü makine imalatçısı bulunduğunu aktaran Gürel, “Ürettiğimiz makinelerin kalite yönünden ithal edilen makinelerden hiçbir farkı olmadığı gibi özgün projelerimiz ve patentli ürünlerin ortaya çıkmasıyla uluslararası alanda da haklı yerimizi aldık” diyor.

Türkiye’de üretilen makinelerin yurtdışında da aranır duruma geldiğine vurgu yapan Gurmas Gurel Mak.San.A.Ş. Genel Müdürü Gürel, şöyle devam ediyor: “Özellikle lider konumda olan İtalyan makinecileri kalite ve fiyat rekabetinde bizlerle başa çıkamaz hale gelmişlerdir. Bunun ya nında da yavaşta olsa yaklaşık on senedir üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz ancak kabullenemedikleri bir konuda da bizlere hak vererek bizlerle rakip konumundan partner konumuna gelmeye çalışmaktadırlar.”

 

OTOMASYONA AĞIRLIK VERİYOR

Gürmas Makine olarak son dönemde ürettikleri makinelerde otomasyona ağırlık vermeye başladıklarına da değinen Gürel, şöyle devam ediyor: “Hem makinelerde ayarlama konusunda elemana fazla bilgi beceri ihtiyacı duymayacak şekilde otomasyona gidilmiştir. Hem de insani gücü en aza indirgeyecek şekilde aparatlar imal ederek personelin yorulmasını, ağır taşımaktan dolayı iş hastalıklarının ve iş kazalarının önüne geçmeyi amaçladık. Bu konuda örnek verecek olursak; Ürünlerimizden

olan Bantsilme makinelerimiz tamamıyla ilk veriler girildikten sonra makinenin çalışması otomatik olmaktadır. Malzemenin akışında oluşabilecek tüm çalışma safhaları otomatik olarak yürütülmektedir. Bu Kenarişleme Makinemizde de aynı şekilde olup malzeme ne türde işlenecekse kodlanmak suretiyle geri kalan tüm işlemler otomatik olarak yürütülmektedir. Bunun yanında elleçleme makinesi vasıtasıyla malzeme el değmeden işlenip paletten alınıp, palete konulacak şekilde ayarlanmıştır.”

 

KOBİ’LERE DAHA FAZLA İMKÂN VERİLMELİ

Ar-Ge konusunda özellikle KOBİ’lerin çok fazla imkan bulamadığını sözlerine ekleyen Gürel, kendi çabalarıyla fuarlarda gördükleri yenilikleri takip ederek arkadan takip etmeye çalıştıklarını söylüyor. Son dönemlerde düşüş kaydetmesine rağmen ihracatlarının genel üretimin yüzde 30’u civarında olduğunu belirten Gürel, “Genellikle Ortadoğu ülkelerine ve Türki cumhuriyetlere ağırlıklı olarak ihracat yapmaktayız. Ürettiğimiz makineler bu konuda lider durumunda bulunan İtalyan markalarıyla boy ölçüşecek konumda olmakla beraber, satış şartlarımızın İtalyanlara göre kredilendirmeden dolayı sıkıntı çıkartmaktadır. Şöyle ki; İtalyan hükümeti alınan siparişlerin kredilendirmesini uzun vadeli yapılması durumunda çok küçük vade farkı ile makine parasını peşin olarak ödemekte, bu müşteriyede yansıtılmayacak ölçülerde olmaktadır. Ancak bizim iç piyasa olsun dış piyasa olsun satışlarımızda uzun vadeye girme şansımız olmamakta dolayısıyla da beş seneye kadar uzun vadeyle dışarıdan makine getirme imkânı olmaktadır müşterilerimizin.”

 

ÇİN HAKSIZ REKABETE YOL AÇIYOR

Gürmas Gürel Makine Genel Müdürü Gürel, son dönemde özellikle Çinli makinecilerin sektöre girmesiyle haksız rekabetin başladığını vurgulayarak, “Özellikle CE Markalaması konusunda bizleri zor durumda bırakmaktadırlar” diyor.

Ürünlerinin standartlara uygun ve CE işaretli olduğunu aktaran Gürel, “Buna karşı Garanti de verilmektedir. Dışarı-

dan gelen makinelerin servis garantisi olmamakta ve yakın bir zamanda bakı m ve tamirlerinin yapılamamasından dolayı makineler hurdaya ayrılmaktadır” diye konuşuyor. Gürel şöyle devam ediyor: “Ürünlerimiz bahsettiğim gibi işçi sağlığı ve makine güvenliği yönünden standartlara uygun olup, CE işaretlidir. Bunun yanında verimlilik esaslarında kullanılan malzemeler, en az enerji harcayacak ve çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanmaktadır. Üretilen malzemelerinde işlemesinin hassasiyetinden dolayı çıkacak talaş miktarı en aza indirgenmiş durumdadı r. Dolayısıyla çevre kirliliğine yol açacak artık miktarı azalacaktır.”

 

İHRACAT YETERLİ DEĞİL

Doğaltaş işleme makinelerinin ihracatının şu anda yeterli olmadığına da vurgu yapan Gürel, “Çünkü makinelerimizin imalatı mermer sektörünün ihraca tına paralel olarak üretimi artmış ve ihtiyaç duyulan makineler 1980 yılların ortalarından itibaren Türkiye’de üretilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla daha birinci nesil üretici işbaşındadır. Ne zamanki ikinci nesil işbaşına geçer o zaman ihracatla ilgili gelişme kendisini yeniler” diyor. Gürel şöyle devam ediyor: “Bu konuda birinci şart ikinci neslin işbaşına geçmesi ve özellikle devlet desteğinin olmasıdır. Devlet desteği derken; yapılanmamızın geliştirilmesi yanında özellikle Dış Ticaret Müsteşarlığı’ nın, dolayısıyla ihracatçı birliklerimizin yurt dışı temsilcikleri kurmak suretiyle bölgesel araştırmalar yaparak, sanayicilere yeni pazarlar açmaları ge rekir. Yine Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki ticaret ataşeliklerimizin daha aktif çalışarak, bizlere destek olması gerekir.”

 

MAKİNELEŞME OLMADAN GELİŞME OLMAZ

Gürmas Gürel Makine Genel Müdürü Gürel, “Sektörümüz her ülkenin sanayileşme yönünde lider konumdaki üreticileridir” diyor ve ekliyor: “Hiçbir sanayi sektörü makineleşme olmadan gelişme imkanına sahip değildir. Dışarıya bağlı bir makine sanayii, o sektörün gelişmesini gerçekleştiremez. Dolayısıyla her makine sektörü gibi Doğaltaş işleme Makineleri üretiminin desteklenmesi gerekir.” Gürel, sektör sorunları nın başında eğitim geldiğini söyleyerek, “Özellikle Meslek Liselerinin önünün açılarak kalifiye eleman yetiştirilmesi sağlanmalıdır” diyor.

 

KISACA GÜRMAS GÜREL MAKİNE

Gürmas Gürel Makine Türkiye ve Dünya'da en yüksek müşteri memnuniyetini yaratan ve doğal taş makineleri üreticileri arasında lider olmayı amaçlıyor. Şrma, güçlü altyapısı, dinamik ve konuları nda uzman çalışan ve yönetim kadrosuyla, ‘araştırma ve geliştirme'de öncü olarak, ürün ömrü süresince makinelerinin arkasında duruyor. Gürmas Gürel Makine, Türkiye'deki ilk 1995'den itibaren CE belgesine uygun imalat yapan mermer makinası üreticisi. Türkiye'deki ilk TSE belgeli taş işleme makinesi üreticisi. Türkiye'deki ilk ve tek tam profil kenar işleme ve cilalama makinesi üreticisi. Türkiye'deki ilk ve tek köprü cila makinesi üreticisi. Gürmas Gürel Makine Genel Müdürü Gürel önlerinde kendilerini bekleyen birçok proje, hedef ve fikir olduğunu söyleyerek, “Kısa vadede, Gürmas olarak kalite, teknik altyapı, güvenilirlik, hız, sorun çözebilme, çözüm üretebilme, müşteri odaklılık açısından kendimize rakip görmüyoruz. Bizim için ön planda olan eski, yeni, potansiyel tüm müşterilerimize daha iyi kendimizi ve hizmetlerimizi tanıtabilmek, tanıştırabilmek ve güzel ilişkilerimizi sürdürebilmek” diyor.

 

“ Özellikle lider konumda olan İtalyan makinecileri kalite ve Şyat rekabetinde bizlerle başa çıkamaz hale gelmişlerdir. Bunun yanında da yavaşta olsa yaklaşık on senedir üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz ancak kabullenemedikleri bir konuda da bizlere hak vererek bizlerle rakip konumundan partner konumuna gelmeye çalışmaktadırlar.”

 

Mak. Yük. Müh. Celaletdin Gürel - Gürmas Gürel Makine San. A.Ş. Genel Müdürü

Hiçbir sanayi sektörü makineleşme olmadan gelişme imkânına sahip değildir.