Son yıllarda kullanımı çok hızlı bir şekilde artan klimalar, küresel ısınma gündeminin yarattığı “enerji tasarrufu” akı- mından teknolojik değişim anlamında en yoğun etkilenen ürünler arasında yer alıyor. Günümüzde neredeyse tüm klima üreticileri, enerji tasarruşu ve yüksek verimli cihazlar geliştirmek için yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Ayrıca Türkiye gibi enerji ithal eden bir ülke için enerji tasarruşu ve verimli klimalar daha da önem kazanı- yor. Bu yönde piyasaya ardı ardına yepyeni ve daha az enerji harcayan verimli klimalar sürüyorlar.

ARÇELİK-LG KLİMALARININ YÜZDE 60’I “A” ENERJİ
Enerji tasarrufu sağlayan klimaları piyasaya süren en önemli firmalardan biri Arçelik-LG. Firma yeni ürün tasarımları nı daha az enerji kullanarak daha çok iş yapabilmek ilkesi üzerine konumlandı rmış durumda. Arçelik-LG’nin günümüzdeki ürün gamında bulunan ürünlerin sayıca yüzde 60’ı A enerji seviyesindeki ürünlerden oluşuyor. Ayrıca enerji verimliliğinin daha arttırıldığı yeni multi ve değişken debili sistemler üzerinde çalışan firma, Inverter kompresör teknolojisinin farklı segmentteki pek çok ürüne uygulanması için çalışmalarına devam ediyor. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde çevre duyarlılığı kapsamında ozon tabakasına zarar verebilen R-22 soğutucu akışkanının kullanımı yasaklanması nedeniyle Arçelik-LG’de çeşitli ürünlerinde soğutucu akışkanlarını R-22’den R-410 A’a geçiriyor. Firma yetkilileri bu sürecin yakında tamamlanacağını ve tüm ürünlerini R-410 A gazı ile çalışır hale getireceklerini belirtiyorlar. Ancak dünyada halen Çin, ABD, Hindistan gibi büyük ülkelerin R-22 akışkanını kullanması nedeniyle, bunun rekabete olumsuz etki etmesinden çekinen firma yetkilileri, dış pazarlarda zorlanacakları- nı bilseler de çevreye duyarlı teknoloji kullanıma öncülük etmeye devam edeceklerini söylüyor.  

SABANCI’DAN YÜZDE 80 ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN KLİMA
Sabancı Holding bünyesindeki İklimSA, Sigma modeli ile enerji tasarruşu klimalar konusunda pazara iddialı bir giriş yapan firmalardan bir diğeri. Ozona dost R410 A gazlı, A enerji sınıfına ve inverter teknolojisine sahip Sigma, yüzde 80’e varan enerji tasarruşu modelleri ile dikkat çekiyor. Klimalar, Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 8’ini oluşturuyor ve artan kullanım ihtiyacına bağlı olarak bu oran 2007 yılında, geçtiğimiz yıla göre yüzde 44 artış gösterdi diyen İklimSA Genel Müdürü Adnan Paputçu; “Fakat insanlara klimalarını kullanmamaları nı söyleyemezsiniz. Bunun yerine enerji tasarrufu sağlayan klimalar üretmeli ve insanları bu klimaları kullanma konusunda bilinçlendirmelisiniz” diyor.  

VESTEL ENERJİNİZE GÖZÜ GİBİ BAKAR
Türkiye’nin önemli klima üreticilerinden bir diğeri olan Vestel’de klima üretimine enerji tasarrufu penceresinden ba kan firmalar arasında yer alıyor. Kullandığı nız elektriği sizden çok düşünen teknoloji olarak lanse edilen Vestel Envio İnverter Serisin de otomatik olarak verdiği ısıyı, iç ve dış koşullara göre ayarlayan enerji dostu dijital bir kontrol sistemi bulunuyor. Sistem böylelikle oda sıcaklığına göre enerji tüketiyor.  

DÜNYANIN EN AZ ENERJİ HARCAYAN KLİMASI MI?
Son aylarda piyasaya sunulan Toshiba DAISEIKAI SKVP serisi klimalar dünyanı n en az enerji tüketen klimaları olarak lanse ediliyor. Bu klima modelinin bu denli az enerji tüketmesinin nedeni ise ikiz dönel kompresörü olması ve DC Inverter Teknolojisi ile de bu kompresörün hızının ayarlayabilmesi. Geleneksel klimalarda ise kompresör hızının sabit olması ihtiyaca göre çok fazla enerji harcanması na yol açıyordu. Toshiba yetkilileri bu sistem sayesinde ürettikleri yeni model klimalarının düşük düzeyde çalı- şırken sadece bir ampul kadar elektrik harcadığını iddia ediyorlar. Ayrıca Super Inverter Toshiba Daiseikai SKVP klimaları DC inverter teknolojisine ek olarak dış ünite dizaynında da yeniliğe gidilmiş. Geleneksel klimalarda tek sıralı olan dış ünite bataryası, Super Inverter Daiseikai’lerde çift sıralı tasarlanmış. Sonuç çok daha az elektrik tüketimi, yüksek verimlilik bu tasarımda da ön planda tutulmuş. Standartlar 3,21 COP üzerindeki klimaları “A Sınıfı” olarak nitelendirirken, bu enerji verim oranının üzeri için bir standart koymuyor. Super Inverter Daiseikai 5,1 COP değeri sınışandı rılamıyor. Yıllık enerji tüketimi 245 kW olan Daiseikai klimalar A sınıfının da üzerinde bir kategori oluşturuyor.  

GELECEKTE KLİMALAR NASIL OLACAK?
Son yıllarda klima sektörünün üzerinde en fazla yoğunlaştığı konunun, enerji tasarruşu ve yüksek verimli cihazların geliştirilmesi olduğu bu örneklerde de açıkça görülüyor. Bu süreç aslında adım adım gelişti. Öncelikle enerji savurganlığına karşı bazı önlemler alındı. Daha sonra çevreyi daha az kirleten ve verimliliğin ön planda olduğu ürünler geliştirilmeye çalışıldı ve belli noktalarda da ciddi başarılara imza atıldı. Son yıllarda gelinen noktada ise sürdürülebilir kavramına uyumlu teknolojiler üzerine yoğunlaşılmış durumda. Çünkü kaynaklar bitirilmeden ve doğa yok edilmeden diğer kuşaklara da kalmalı. Bu yönde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışmalar sürdürülüyor. Ancak daha verimli cihazlar üretmek için daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olmak gerektiği de bir gerçek. Zaten bu nedenle Avrupa ve ABD, dünyanı n teknolojisini üretiyor. Ekonominin yanı sıra enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için toplumun da bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Ancak yine de dünyadaki gelişmelere baktığımızda en fazla 50 yıllık bir süreçte tüm enerji kaynakları nın ve buna bağlı olarak ısıtma, soğutma ve iklimlendirme cihazlarının değişeceğini söyleyebiliriz. Bu noktada yine teknoloji ve tasarım üretimini elinde bulunduran ülkeler kârlı çıkacaklar. Türkiye’nin bu nedenle yakın bir gelecekte, özgün tasarımlar ve teknolojiler geliştiren bir ülke olması gerekiyor. Ancak bu şekilde sektör büyümesini dünya çapına yayabilir.     

“ 2002 yılından bu yana klima pazarının 3 kat büyümesi, bu cihazlardan kaynaklı yükselen enerji tüketimini hiç olmadığı kadar gündeme taşıdı. Küresel ısınma gündeminin de etkisiyle klima üreten neredeyse bütün firmalar ardı ardına enerji tasarrufu sağlayan yüksek verimli klimalar piyasaya sunmaya başladılar.”