Kaliteli makine üretimi için kuşkusuz ki kaliteli malzeme kullanımı şart. metal malzemelerin kalite kontrollerinin yapılması ve uygunluklarının da en hassas ve güvenilir bir şekilde tespiti için spektral analiz büyük kolaylıklar sağlıyor.Teknolojik gelişime paralel olarak giderek daha komplike makinelerin üretiminin gerçekleştirildiğ i görülüyor. Kuşkusuz ki bu makinelerin üretilmesi kadar bu makinelerin üretiminde kullanılan malzemelerin kaliteleri ve doğru malzeme değerlerine sahip olup olmadıkları da çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz teknolojisi de bu bağlamda bize çok daha süratli ve güvenilir metal analizi imkânı sunabilir bir konuma gelmiş bulunuyor. Bu analizlerin en başında ise spektra analizi olarak adlandırılan analizler bulunuyor. Spektrometreler ışığı spektral olarak dalga boylarına ayıran elektriksel sinyallere dönüştürerek materyal analizi yapabilen cihazlar ve bu sayede de daha hassas ve güvenilir sonuçlara ulaşılabiliyor.  

GÜVENİLİR MALZEME ANALİZİ İÇİN SPEKTRAL ANALİZ
Spektral analizin metallerin kalite kontrolleri için her aşamada doğru ve güvenilir neticeler veren bir uygulama oldu- ğunu söyleyen Teknolab Metal Analiz Laboratuarları Yetkilisi İsmail Hakkı Yavuz, malzemelerin spektral analizinin; paslanmaz çelik, otomotiv sektörü, medikal sektör, metal işleme, dövme, ısıl işlem ve döküm sektörlerinde önemli bir yer tutuğunu belirtiyor. Spektral analiz cihazının; pik ve sfero döküm, düşük alaşı mlı çelikler, paslanmaz çelikler, mangan çelikleri, otomat çelikleri, etial alaşı mları, saf alüminyum, alüminyum alaşı mları, saf bakır, pirinç, bronz, saf çinko, zamak, zamak alaşımlarının analizlerini gerçekleştirebildiğini ifade eden İsmail Hakkı Yavuz, laboratuarın ana amacı nın kalite-kontrol alanında ulusal ve uluslararası standartlara uygun en son teknoloji ile tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine sadık kalarak en hızlı analiz hizmetini gerçekleştirmek olduğunu söylüyor.  

PROSEDÜLER HASSASİYETLE YERİNE GETİRİLMELİ
Teknolab Metal Analiz Laboratuarı’nda doğru, hassas ve güvenilir spektral ana- liz sonuçlarının elde edilmesi için numune hazırlamadan sonuçların iletilmesine kadar tüm prosedürlerin hassasiyetle gerçekleştirildiğini söyleyen Yavuz, “Bu prosedürlerin numune hazırlama, rekalibrasyon, örnek SUS ((Setting Up Samples) numunesi, CRM (CertiŞed Reference Materials) numuneleri ile kontrol prosesleri gerçekleştirildikten sonra analiz sonuçlarına ulaşılır. Analiz işleminden sonra hassas, doğru ve güvenilir sonuçlar ilgili kişilere teslim edilir. Ayrıca tüm bu işlemler cihazın veritabanı na kaydedilmekte, arzu edildiği zaman da istenilen zamanda ilgili analiz sonucuna ulaşılabilmekte” diyor. Sözü edilen prosedürleri ayrıntılı olarak ele alan Yavuz, numune hazırlama prosedürünün analiz neticelerini direkt olarak etkilediğini ve bunun spektral analizde çok önemli bir parametre olduğunu belirtiyor. Bunun için demir bazlı numuneler ile demir dışı numunelerin hazırlanmasının ayrı yapıldığını belirten Yavuz, bu aşamada kullanılan cihazları manyetik numune taşlama, numune tornalama, numune kesme cihazları ve numune hazırlama yardımcı ekipmanları olarak ele alıyor. İsmail Hakkı Yavuz, ikinci aşama olan rekalibrasyon prosedüründe ise numune hazırlandıktan ve baz değişimi gerçekleştirildikten sonra hangi bazda çalı- şılacak ise SUS numuneleri ile rekalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtiyor. Rekalibrasyon prosedüründen sonra analiz edilecek numunenin cihazın oryantasyon programında incelendiğini belirten Yavuz, böylece hangi alt programda analiz edileceğine böylece karar verildiğini belirtiyor. Bu alt programları da demir- çelik analizleri, düşük alaşımlı çelikler, pik ve sfero, krom, krom- nikel çelikleri, mangan çelikleri, takım çelikleri, alüminyum ve alaşımları gibi daha birçok program olarak ele alıyor  

SERTİFİKALI NUMUNELER ANALİZDE ÇOK ÖNEMLİ
Spektrometrede malzemenin hangi alt programda inceleneceği tayin edildikten sonra, konsantrasyon değerlerine göre o programa uygun sertifikalı numunenin seçimine geçildiğini belirten Yavuz, “Bu uluslararası geçerliliği olan kontrol numuneleri yurtdışında akreditasyon sertifikalı laboratuarlarda analiz edildikten sonra sertifikalandırılmış olması nedeniyle CRM numunelerinin hassas ve doğru analiz prosedüründeki yeri çok önemlidir” diyor. Numune geometrisi karmaşık olan numunelerde de laboratuarlarında bulunan adaptörler ile doğru ve hassas ölçümler gerçekleştirebildiklerini belirten Yavuz, bu adaptörleri boron nitrir disk, tel ve boru numune adaptörü ve saç adaptörü olarak sıralıyor. Numunenin yüzey çapı 16.0 mm den küçük ise boron nitrir diskler ile doğru ve hassas ölçümler gerçekleştirildiğini belirten Yavuz, tel veya boru numunelerin çapları 1.50 mm den yüksek ise özel tel ve boru adaptörü ile doğru ve hassas ölçümler gerçekleştirmenin mümkün olabildiğini altını çiziyor. İsmail Hakkı Yavuz, sacların ölçümünü doğru ve hassas bir şekilde gerçekleştirebilmek için ise özel sac adaptörlerinin kullanıldığını belirtiyor.  

AKREDİTASYON KONUSU ÖNEMLİ
Son yıllarda; ürünlerin ve hizmetlerin ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygunluğunu tespit etme çalışmaları- nın öneminin arttığını belirten Yavuz, bunun modern ekonomilerin birbirleri ile olan ilişkilerinde önem kazanan bir konu haline geldiğini belirtiyor. Türkiye’de uygunluk ve akreditasyon çalışmaları Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütüldüğünü belirten Yavuz, Teknolab olarak “TS EN ISO / IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardındaki çalışmalarını son hale getirmiş olduklarını belirtiyor. TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu’ndan TS EN ISO 17025 belgesini almak ve güvenilirliğini en yüksek seviyede sağlayarak endüstriyel üretime olan katkılarına devam etmenin en öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Yavuz, Türkiye’nin çeşitli sektörlerde yaşadığı gelişmeleri daha da ileriye götürebilmek amacıyla her türlü teknik donanıma ve bilgi birikimine sahip laboratuarları n var olduğunu belirtiyor.