2009 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE GEÇTİĞİMİZ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE REAKTÖR VE KAZANLAR İHRACATIMIZ YÜZDE 3,6 ORANINDA YÜKSELİŞ GÖSTEREREK 278 MİLYON 331 BİN DOLAR OLDU.    

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtları- na göre; 2008 yılı Ocak-Aralık dönemi ihracat kayıt rakamı 6 milyar 929 milyon dolar iken, bu rakam 2009 yılının eş zaman diliminde yüzde 19,1 oranında azalarak 5 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, (84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birli- ği iştigal alanı) itibariyle 2009 yılının Ocak-Aralık dönemi önceki yılın eş zaman dilimine kıyasla yüzde 17,6 azalarak 8 milyar 813 milyon dolar olarak kaydedildi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde, ihracatında en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 4,4 ile Savunma Sanayi için Silah ve Mühimmat, yüzde 3,6 ile Reaktörler ve Kazanlar, yüzde 1,4 ile Hadde ve Döküm Makineleri, Kalıplar ve yüzde 0,5 ile Tekstil ve Konfeksiyon makineleri olmuş. 2009 yılı Ocak-Aralık dönemi ihracatında en fazla gerileme yüzde 40,7 ile “Diğer Endüstriyel Yıkama ve Kurutma Makineleri”, yüzde 39,6   ile “Takım Tezgahları”, yüzde 39,1 ile “İnşaat ve Madencilik Makineleri”, yüzde 30,9 ile “Kauçuk, Plastik ve Lastik İşleme Makineleri” ve yüzde 27 ile “Rulmanlar” olmuş. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde; yüzde 12,8 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 10,8 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci ve 8,4 pay ile Pompa ve Kompresörler üçüncü sırada yer alıyor.  

EN FAZLA İHRACAT
ARTIŞI IRAK’A
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Aralı k döneminde en fazla ihracat yapı- lan ilk üç ülke Almanya, ABD ve İran olarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 46 ile Irak’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye makine ihracatımız 256 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Irak’ın ardından makine ihracatı mızın yükseliş kaydettiği önemli pazarlardan biri olan İran’a 2008 yı- lının Ocak-Aralık ayları arasında 237 milyon 591 bin dolarlık ihracat söz konusu iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu de- ğer yüzde 19 oranında yükseliş kaydederek 283 milyon 770 bin dolar olmuş. Mısır pazarı da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi makine ihracatı mızın yükseldiği ülkelerden biri olmuş. Mısır’a yönelik makine ihracatı mız 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 136 milyon 231 bin dolar iken 2009 yılının aynı dönemine gelindi- ğinde yüzde 11 artışla 150 milyon 764 bin dolarlık ihracat yapılmış.  


RUSYA FEDERASYONU’NA
İHRACATIMIZ AZALIYOR
Türkiye makine ihracatının en fazla gerileme kaydettiği pazarın Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak- Aralık döneminde 423 milyon 935 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 52 oranında azalarak 203 milyon 456 bin do lar olmuş. Makine ihracatımızın gerileme gösterdiği bir diğer ülke ise İngiltere. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Aralı k ayları arasında 326 milyon 703 bin dolar makine ihracatımız varken 2009 yılının Ocak-Aralık dönemiyle karşı- laştırıldığında yüzde 19 oranında gerileme ile ihracat rakamı 265 milyon 486 bin dolara düşmüş. İtalya’da Avrupa pazarında ihracatımızın gerilediği ülkeler arasında yer alıyor. İtalya’ya yönelik makine ihracatımız 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 284 milyon 87 bin dolar iken 2009 yılına gelindiğinde yüzde 33 değer düşüşü yaşanarak ihracatı mız 191 milyon 717 bin dolara inmiş. Fransa’da İtalya gibi değer düşüşü yaşanan ülkeler arasında yer alıyor. Fransa’ya 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 261 milyon 921 bin dolarlık makine ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının Ocak-Aralık dönemine gelindiğ inde ise yüzde 29 oranında gerileme ile 185 milyon 598 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.  


MAL GRUPLARINA GÖRE
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
2009 yılı Ocak-Aralık döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapı- lan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Cezayir ve Libya; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; İran, Almanya ve Irak, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, ABD ve Romanya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; Suriye, Kazakistan ve Almanya, Vanalarda; Almanya, Libya ve Irak, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; Mısır, Etiyopya ve Hindistan, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, Almanya ve İtalya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve İspanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Avusturya ve Fransa, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Rusya, Suudi Arabistan ve Çin, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; İran, Rusya Federasyonu ve Kazakistan, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İtalya, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Irak ve Suriye olmuş.    

AMBALAJ
MAKİNELERİ  
Ülkemiz ambalaj makineleri ihracatı 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 18,2 oranında düşüş göstererek 80 milyon 903 bin dolardan 66 milyon 209 bin dolara geriledi. Ambalaj makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İtalya’nın ilk sırada yer aldı- ğı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 13 milyon 78 bin dolarlı k ambalaj makineleri ihracatı yapıldı. İtalya’nın ardından ambalaj makinelerinde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ise Irak olmuş. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Aralık ayları arası nda 1 milyon 417 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı yapı lmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 322,3 oranında yükselişle 5 milyon 986 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Ambalaj makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülkenin ise Suriye olduğu görülüyor. Suriye’ye 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyon 878 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı varken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 2,9 oranında değer yükselişi ile 2 milyon 963 bin dolarlık ihracat yapılmış. Ambalaj makineleri ihracatımızın en fazla olduğ u dördüncü ülke Mısır’a ise 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 2 milyon 431 bin dolarlı k ihracat söz konusu iken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 9,7 oranında yükselerek 2 milyon 667 bin dolar olmuş. Ambalaj makineleri ihracatımızın en fazla olduğu beşinci ülkenin ise 2 milyon 666 bin dolarla İran olduğu görülüyor.    

Ebru Boysan
Ektam Makine Yurtdışı Satış Yetkilisi  
“Türk makinesinin kalitesi
anlatılmalı” Aralık ayında satış yapmadık. Bizim ürün satışlarımız çok değişken. Komple set halinde satış yaptığı mız için oldukça pahalı ürünler. 1 milyon 300 bin euroya kadar çıkabiliyor ürün fiyatlarımız. Aralık aynında satışımız olmadı ancak Kasım ayında 2 ürün teslimatı yaptık. Sektörün yaşadığı sorunlara gelirsek eğer gerekli tanıtı- mın yapılamadığını söyleyebilirim. Biz kendimize kalite açısından güveniyoruz ancak yurt dışı satışları nda Almanya ve İtalya gibi ülkelerin isimleri ön plana çıkıyor. Biz aynı kaliteyi hatta daha iyisini verdiğimizde bile fiyatlarımızın neden Almanya veya İtalya’dan düşük olmadığı gibi sorularla karşı laşabiliyoruz. Türk makinelerinin kalitesinin anlatı lması gerekiyor. Genel olarak sektör ihracatına bakıldığında ise Aralık ayında 66 milyon 209 bin dolarlık ihracat yapıldığı görülebilir. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 80 milyon 903 bin dolardı. Bu da sektörde yüzde 18,7’lik bir düşüş olduğunu gösteriyor.      

ENDÜSTRİYEL
KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ    
Ülkemiz endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 1 milyar 868 milyon dolar iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindi- ğinde yüzde 13,6 oranında değer düşüşü yaşanarak 1 milyar 613 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Endüstriyel klimalar ve so- ğutma makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde İngiltere’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Aralı k döneminde 119 milyon 999 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Aralık dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 0,7 düşerek 119 milyon 180 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. İngiltere’nin ardında en fazla endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise Irak olmuş. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak- Aralık döneminde 56 milyon 609 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapan firmaları- mız 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 1,5 oranında değer artışı sağlayarak 57 milyon 477 bin dolarlık ihracat yapmışlar. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülke ise Fransa. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 46 milyon 680 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının Ocak-Aralık dönemine gelindiğinde ise yüzde 17,9 yükseliş ile 55 milyon 42 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş.    

İbrahim Bulduk NBR Makine Muhasebe Sorumlusu  
“Hammaddede yurt dışına
bağımlıyız” Aralık ayı ihracatımız ihracatı- mız 402 bin 700 euro. Aralık ayında genelde ihracat düşük olur. Genel olarak 550-600 euro civarında olan ihracat 400 bin euro seviyelerine düştü. 2009 yı- lında özellikle yurt dışı satışlarında yüzde 20-30 düşüş yaşadık. Normalde 10 milyon dolaylarında olan yıllık ihracatımız 2009 yılında 7 milyon dolara düştü diyebilirim. Krizden etkilenme sürecinde de yüzde 10’luk bir daralma yaşandı. Sektörde yaşadığı- mız en büyük problemlerin başı nda ise hammaddelerin yetersiz ve yurt dışına bağımlı olması. En büyük sorunumuz bu bizim şu anda. Genel olarak sektör ihracatı mız ise 2009 yılı Aralık ayı için 1 milyar 613 milyon 605 bin dolardı. 2008 yılı Aralık ihracatı ise 1 milyar 868 milyon 641 bin dolardı. Bu da genel olarak sektörde yüzde 13,6’lık bir düşüş anlamı- na geliyor.    

GIDA SANAYİİ
MAKİNELERİ   
Ülkemiz gıda sanayii makineleri ihracatımız 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde geçtiğ imiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 5,1 oranında gerileme göstererek 396 milyon 661 bin dolardan 376 milyon 587 bin dolara düştü. Gıda sanayii makineleri ihracatı mız ülkeler bazında incelendiğ inde ise Suriye’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2008 yılı- nın Ocak-Aralık döneminde 19 milyon 434 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yı- lının Ocak-Aralık döneminde ise yüzde 38,6 oranında ihracat artış oranı ile 27 milyon 225 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış durumda. Suriye’nin ardından gıda sanayii makinelerinde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ise Kazakistan olmuş. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak- Aralık ayları arasında 21 milyon 367 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapı lmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 24 oranında artışla 26 milyon 486 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülkenin ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 24 milyon 666 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 1,3 oranında değer artı- şı yakalanmış ve ihracat rakamı 24 milyon 979 bin dolar olmuş.    

Muhammed Uzun İmaş Makine Dış Ticaret Şefi  
“Kuzey Afrika’ya ihracat gerçekleştiriyoruz” Aralık ayında 1 milyon 600 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bizim sektörümüzü ay olarak değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak 2009 ortalamasıyla aynı olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de 2008 yılı- nın 2009’dan daha verimli geçtiğini söylemem gerekiyor. Biz firma olarak daha çok Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Genel olarak Aralık ayı sektör ihracatı ise 376 milyon 587 bin dolardı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 396 milyon 661 bin dolardı. Bu da sektörde yüzde 5,1’lik bir düşüş anlamına geliyor.       


İNŞAAT VE
MADENCİLİK MAKİNELERİ    
İnşaat ve madencilik makineleri ihracatı 2009 yılının Ocak- Aralık ayları arasında 607 milyon 624 bin dolar olarak gerçekleşmiş. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nı n ilk sırada yer aldığı görülüyor. Almanya’ya 2009 yı- lının Ocak-Aralık döneminde 72 milyon 646 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılmış. Almanya’nı n ardından en fazla inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yaptığımız ülke ise Cezayir olmuş. Söz konusu ülkeye 2008 yılının Ocak- Aralık ayları arasında 29 milyon 257 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğ inde bu değer yüzde 76,3 oranında artış göstererek 51 milyon 570 bin dolar olmuş. 2009 Ocak- Aralık dönemi içersinde en fazla inşaat ve madencilik makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz üçüncü ülke ise Libya olmuş. Libya’ya 2008 yılının Ocak- Aralık ayları arasında 38 milyon 493 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapan firmalarımız 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 21,4 oranında artış ile 46 milyon 744 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı gerçekleştirmiş. Libya’nın ardından inşaat ve madencilik makineleri sektöründe en çok ihracat yapılan dördüncü ülke ise İran olmuş. İran’a 2009 Ocak-Aralık döneminde 28 milyon 705 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş.    

Cevdet Karaibrahimoğlu - Erişim Makine Dış Ticaret Sorumlusu
“İhracatçıya kredi bulmak zor”
Bizim projelerimiz genellikle büyük olduğu için aylık bir rakam vermem oldukça zor. Kazakistan, Moldova, Ukrayna, Rusya, Gürcistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Sektör olarak en büyük sorunlarımızın başında ise gümrükte yaşadığımız sorunlarlar geliyor. Gümrüklerde çok fazla formalite ve incelemeyle karşı laşıyoruz. İhracat yaptığımız için de bu incelemeler artıyor. Sonuçta biz ürünlerimizi TIR’larla sevk ediyoruz ve aslında yurt dışına teknoloji ihraç ediyoruz. Bugün hakim olduğumuz pek çok pazarda daha önce işleri Almanya alırken artık biz alıyoruz. Özellikle son 2-3 senedir hem Almanları n hem de Çinlilerin işlerini alıyoruz. Diğer bir sorun olarak da tanıtım kaynaklarından yeterince yararlanamamamızı sayabilirim. Geçtiğimiz sene 50 milyon euroluk bir iş için özellikle müşteri bizimle çalışmak istedi. Ancak ihracat için kredi bulmak zor olduğu için müşteri bizimle çalışmasına rağmen işin Almanlar aldı.      

KAUÇUK, PLASTİK,
LASTİK İŞLEME MAKİNELERİ    
Ülkemiz kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatı 2009 yılının Ocak-Aralık ayları arası nda 63 milyon 306 bin dolar olarak kaydedildi. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 5 milyon 54 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatı yapılmış. İran’ın ardından en fazla kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise Rusya olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 4 milyon 816 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatı yapılmış. Aynı zaman diliminde kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülke ise Kazakistan olmuş. Kazakistan’a 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 3 milyon 709 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatı yapı lmış. Kazakistan’ın ardından en fazla kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri gerçekleştir- diğimiz ülke Romanya olmuş. Romanya’ya 2009 yılının Ocak- Aralık ihracat döneminde 3 milyon 637 bin dolarlık kauçuk plastik makineleri ihracatı yapı lmış. Romanya’nın ardından ise en fazla kauçuk ve plastik makineleri ihracatı yaptığımız beşinci ülke Bulgaristan olmuş. Bulgaristan’a 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 3 milyon 403 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindi- ğinde yüzde 15,3 değer düşüşü ile 2 milyon 883 bin dolarlı k ihracat gerçekleştirilmiş.    

Rauf Rustamov
Mikrosan Makine Satış ve Pazarlama Müdürü
“Yüzde 20 büyüdük”
Dünya ekonomisinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 2009 yılı bizim için 2008’den bile iyi geçti. Yüzde 20’lik bir büyüme yaşadı k. 38 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında Afrika ülkeleri, Eski Sovyetler birliği ülkeleri, Hindistan ve İran’ı sayabilirim. Özellikle Hindistan’da ilk 5 arasında yer alıyoruz. En büyük sorunlarımızın başında ise yeterince teşvik alamamamı z geliyor. Moskova’da dünyanın en önemli fuarlarından birine gidiyoruz ancak teşvik alamıyoruz. Genel olarak sektör ihracatına bakarsak ise 2009 yılı Aralık ayında 63 milyon 306 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 91 milyon 657 bin dolardı. Bu da yüzde 30,9’luk bir düşüş demek oluyor.    


POMPA VE
KOMPRESÖR  
Ülkemiz pompa ve kompresörler ihracatı 2009 yılının Ocak- Aralık ayları arasında 471 milyon 413 bin dolar olarak kaydedilmiş durumda. Pompa ve kompresörler ihracatımız 2009 yılının Ocak-Aralık ayları arası nda ülkeler bazında incelendi- ğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak- Aralık döneminde 84 milyon 650 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmış. Almanya’nın ardından en fazla pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise ABD olmuş. ABD’ye 2009 yılının Ocak-Aralık döneminde 27 milyon 369 bin dolarlı k pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirilmiş. Aynı zaman diliminde pompa ve kompresörler ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülke ise Romanya olduğu görülüyor. Romanya’ya 2009 yılının Ocak- Aralık döneminde 27 milyon 45 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmış. Romanya’nın ardından en fazla pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirdiğimiz dördüncü ülke ise İtalya olmuş. İtalya’ya törü olarak en büyük sorunları- mızın başında ise tanınmama geliyor. Sektörde daha çok yine İtalyanlar ve Almanlar ön planda. Pompa denince akla onlar geliyor. Bunların arasında yer bulmaya çalışıyoruz. Kendi tanıtımımızı iyi yapmamı z gerekiyor. Bütün Orta Do- ğu, Avrupa ve Uzak Doğu’ya ihracat gerçekleştiriyoruz. 2009 toplam ihracatımız 3,5 milyon euroydu. Bu rakamın 2008’de daha yüksek olduğunu eklemeliyim. Ülkemizden dana çok ihracatçı çıkarsa bizim girdiğimiz pazarlarda rakiplerimiz de yer alabilir. Aynı şekilde rakiplerimiz girdiği pazarlarda biz de yer alabiliriz. Afrika’da Türk makinecileri çok önemli işler yapıyor. Şrma olarak biz Tayland pazarında güzel işler yapı- yoruz.  

Erzat Ertaylan- Mas Grup Dış Ticaret Koordinatörü

“2010’a iyi başladık”
170 bin euroluk ihracat gerçekleştirdik Aralık ayı içinde. Bu rakam geçen senenin aynı döneminin çok altında. Aslında bu düşüş sadece yılsonuna has bir düşüş değil. 2009 yılı genel olarak ihracat açısından düşük geçti. 2010 ise iyi başladı. Yalnı zca Ocak ayında için siparişimizler 250 bin euro. Pompa sek- 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 34 milyon 773 bin dolarlı k pompa ve kompresörler ihracatı mız söz konusu iken 2009 yılının aynı zaman dilimine gelindiğ inde yüzde 24,7 oranında düşüş ile 26 milyon 179 bin dolarlı k ihracat gerçekleştirilmiş.      


YÜK KALDIRMA, TAŞIMA
VE İSTİŞEME MAKİNELERİ  
Ülkemiz yük kaldırma, taşı- ma ve istifleme makineleri ihracatımız 2009 yılı Ocak- Aralık döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 4,3 oranında gerileme göstererek 171 milyon 511 bin dolardan 164 milyon 93 bin dolara düşmüş. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı- mız ülkeler bazında incelendiğ inde ise Rusya’nın ilk sı- rada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılı- nın Ocak-Aralık döneminde 9 milyon 657 bin dolarlık yük kaldırma makineleri ihracatı yapıldı. Rusya’nın ardı ndan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinde en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke ise Suudi Arabistan olmuş. Bu ülkeye 2008 yılının Ocak-Aralık ayları arasında 8 milyon 105 bin dolarlık yük kaldırma makineleri ihracatı yapılmışken 2009 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 19 oranı nda artışla 9 milyon 649 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makine- leri ihracatı gerçekleştirilmiş. Yük kaldırma makineleri ihracatı mızın en fazla olduğu üçüncü ülkenin ise Çin olduğu görülüyor. Çin’e 2008 yılının Ocak-Aralık döneminde 7 milyon 468 bin dolarlık yük kaldı rma makineleri ihracatı söz konusu iken 2009 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 28,1 değer artışı ile 9 milyon 567 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmış.      

Murat Avdar - Vinçsan Vinç Mali Müşavir

“Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz”
Aralık ayı ihracat rakamlarımız henüz elimizde değil ancak genel olarak 2009 yılının ihracatta iyi olduğunu söyleyebiliriz. En azından bir önceki yılla çok farklı de- ğildi. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Cezayir, Suudi Arabistan, Sudan ve Dubai geliyor. Sektör olarak yaşadığımız önemli sorun ise kalifiye elaman bulabilmek. Kaynak işlerimiz oluyor ancak kalifiye işçiler yok. Meslek liseleri çok yetersiz. Diğer bir sorun ise kredi maliyetlerinin yüksek olması. 10 yıllık bir yatırım yapmak istiyoruz firma olarak. Gebze’de büyük bir fabrika kurmak istiyoruz ancak en fazla 2-3 yıl vadeli kredi bulabiliyoruz. Ayrıca bazı kalemlerde yurt dışı- na bağlıyız. Bu nedenle zaman zaman gecikmeler yaşanıyor. Bu da üretimi etkiliyor. Fason imalatta yaşanan sorunlara aslında kalifiye işçi eksikliğinden bahsederken değindim.