YENİ TEŞVİK TEBLİĞİNDE MÜSTEŞARLIK ONAYI İLE KURULAN SEKTÖREL TANITIM GRUPLARI TEŞVİK KAPSAMINA EKLENİRKEN, GEN MÜHENDİSLİĞİ/BİYOTEKNOLOJİ, UZAY VE HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ, İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ, NANO TEKNOLOJİ, TEKNİK TEKSTİL, YENİLENEBİLİR ENERJİ, DONANIM (HARDWARE), YAZILIM (SOFTWARE), BİLİŞİM VE ELEKTRONİK KONULARINDA ÜRETİM YAPAN FİRMALAR YÜZDE 75 DESTEK KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ.

30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/5 sayılı yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin Tebliğ ile yeni fuar teşvikleri yayımlandı. Yeni teşvik tebliğinde müsteşarlık onayı ile kurulan sektörel tanıtım grupları teşvik kapsamına eklenmiş, gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanı m (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapan firmalar yüzde 75 destek kapsamına dahil edilmiştir.

Ayrıca, Müsteşarlıkça belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren ve organizatörden nakliye hizmeti almayan katılımcıların nakliye harcamaları ile katılım bedeli toplamı, nakliye hizmetini organizatörden alan diğer katılımcıların ödediği katılım bedelini aşmamak kaydıyla desteklenebilecektir. Bu şekilde firma kendi nakliyesini kendisi yapabilecektir.

Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımların Desteklenmesi kapsamında ise 2004/6 sayılı tebliğde yer alan boş standın yanında standart donanımlı stand da aynı oranda destek kapsamına alınmıştır. Yeni Tebliğde de destek miktarı eski Tebliğde olduğu gibi 15 bin ABD Dolarını aşmamak üzere ödenecektir.

Bireysel düzeydeki fuar katılımlarında fuar başlama tarihinden önce olan müracaat süresi, 2009/5 sayılı Tebliğ ile fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik firmaların dikkat etmesi gereken önemli bir süredir. Hedef Ülke Bazında İlave Fuar Desteği ve Geçici İlave Fuar Desteği yeniden düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların yüzde 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanacaktır.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde gerçekleştirilecek fuarlara iştirak eden katılımcıların yüzde 50 destek oranına 10 puan ilave destek sağlanacaktır. Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek fuarla ilgili öngörülen katılım bedelinin ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin bu Tebliğ gereği Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılacağı ayrıca, organizatörün hangi İhracatçı Birliğine başvuru yapacağı da Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecektir.

Fuarlara katılan firmaların ürün teşhir şartı zorunluluğu esnetilerek, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda, katılımcıların azami 9 metrekare üzerinden desteklenmeleri hükme bağlanmıştır.