04-07 ŞUBAT 2010 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN “WIN 2010-WORLD OF INDUSTRY” FUARI’NA, MAKİNE TANITIM GRUBU ADINA BİR İNFO STAND İLE KATILIM SAĞLANDI.

Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş. tarafından 04-07Şubat 2010 tarihleri arasındaİstanbul’da TÜYAP Fuar veKongre Merkezi’nde düzenlenen“WIN 2010-World of Industry”Fuarı’na, Makine Tanıtım Grubu adı-na bir info stand ile katılım sağlandı.20 ülkeden toplam 499 firma katı-lım gerçekleştirdiği fuarın açılışındaMTG standını Sanayi ve Ticaret BakanlığıMüsteşarı Ali Boğa ziyaretetti. Fuaye alanında yer alan MakineTanıtım Grubu standında Makine Tanıtım Grubu’nu, Orta Anadolu Makineve Aksamları İhracatçıları Birli-ği’ni ve makine ve aksamları sektörünütanıtıcı broşür, aylık sektörel dergi Moment Expo dağıtıldı. Ayrıca yurtiçi tanıtım kampanyası reklam filmlerininstanda gösterimi yapıldı.4 gün boyunca 44.057 ziyaretçinin katı-lım sağladığı fuarda MTG standını ziyareteden firma temsilcilerine makinesektörü ve Makine Tanıtım Grubu hakkında bilgi verildi.Katılımcı ve ziyaretçilerin yüzü güldüWIN Fuarları’nın 1. fazı özellikle ihracatçılar, ithalatçılar, yatırımcılar ve yenipazarlar arayan şirketler için eşsiz işfırsatlarıyla doluydu.Hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçileraçısından son derece verimli geçenfuardan herkes beklentilerinin karşılanmasının verdiği memnuniyetle ayrıldı. Katılımcılar, ziyaretçilerin kalitesindenve kurdukları yerli ve uluslararasıiş bağlantılarının fazlalığındanduydukları memnuniyeti dile getirdiler.Ziyaretçiler ise fuarda imalat endüstrisindekien son yenilikler, yurt içi veyurt dışından binlerce ürün, marka vehizmet konusunda bilgi edinme şansıbuldular.Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, dijitalortamda hazırlanan fuar kataloğu vefuar alanına yerleştirilen kiosklar sayesindeziyaretçiler fuarda yer alan firmaların sundukları ürün ve hizmetlerhakkında detaylı bilgilere daha hızlıulaşabildiler. 

FUAR ULUSLARARASI İŞ
BAĞLANTILARININ MERKEZİOLDU
Geçtiğimiz yıllara göre %21 daha fazlauluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yapanfuarda 17 ülkeden satın alma heyetleri“Uluslararası İş Birliği Günleri”kapsamında üç gün boyunca katılımcı-larla birebir görüşmeler yapma imkanıbuldu. ‘Hosted Buyer Programı’ özelprogramı kapsamında ve T.C. Dış TicaretMüsteşarlığı işbirliği ile Ürdün,İran, Irak, Suriye, Etiyopya, Fas, Cezayir,Tunus, Afganistan, Kazakistan,Azerbaycan, Makedonya, Romanya,Arnavutluk, Ukrayna ve Mısır’dan geleniş heyetlerinin yanı sıra IHK Niederrheinaracılığıyla Almanya’dan geleniş adamları da fuarın 3. günü katı-lımcı ve ziyaretçilerle yüz yüze görüşmelergerçekleştirdiler.WIN Fuarları’nın 1. Fazı’nda Avusturya,Belçika, Çin, Mısır, Fransa, Almanya,Yunanistan, Japonya, Hindistan,İran, İtalya, Pakistan, Polonya, Romanya,Rusya, İspanya, Tayvan, Türkiye,Ukrayna ve İngiltere‘den gelen bireyselkatılımcıların ve uluslararası pavilyonunyanı sıra Almanya, Romanya veİngiltere de ülke katılımı gerçekleştirdi. 

ANADOLU’DAN
FUARA YOĞUN İLGİ
WIN Fuarları’nın 1. Fazı’nını oluşturanmakine imalatı, kaynak teknolojileri,yüzey işleme, yan sanayi ve taşımacılık– lojistik sektörlerinde Anadolu’da faaliyetgösteren işletme sahipleri veprofesyoneller de ulaşım masrafları organizatörtarafından karşılanarak fuarıziyaret etme imkanı buldu. Bu özelprogram kapsamında Türkiye’nin 13farklı şehrinden toplam 1.125 sanayicifuarı ziyaret etti