DÜNYADA 90 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE SAHİP OLAN KİRALAMA SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’NİN PAYINA DÜŞENİ ALABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ. 5. KİRALAMA KOMİTESİ TOPLANTISI’NA KATILAN ERA (AVRUPA KİRALAMA DERNEĞİ) GENEL SEKRETERİ MİCHEL PETİTJEAN “BELKİ DE BİR GÜN AMERİKA’DAN AVRUPA’DAN FİRMALAR GELİP SİZİNLE ORTAKLIKLAR KURACAKLAR” DEDİ.
 

Tüm dünyada yaşanan ekonomik krizle birlikte Türkiye’de de önemi anlaşılan kiralama sektörü’ne yön vermek üzere İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) ve İSDER (İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği)tarafından organize edilen 5. Kiralama Komitesi Toplantısı’na 20 yıldır hem Amerika’da hem de Avrupa’da hizmet veren ERA (Avrupa Kiralama Derneği) yöneticileri katıldı. Sektör temsilcisi firmaların ERA Genel Sekreteri Michel Petitjean ve ERA Genel Sekreter Yardımcısı Michel Baumgartner bir araya geldiği toplantıda kiralama sektörünün dünyadaki geçmişi, günü müzdeki konumu ve geleceğe ilişkin öngörüler dile getirildi.  

AVRUPA’DA TİCARET
HACMİ 35 MİLYAR EURO
Toplantının açılış konuşmasını yapan İMDER Başkanı Rızanur Meral Avrupa’da satışların yaklaşık yüzde 45’inin kiralama sektörü firmaları aracılığıyla gerçekleştiğ ini, 15 bin firmanın faaliyet gösterdiğ i kiralama sektöründe 118 bin kişin de istihdam edildiğine dikkat çekti. Avrupa’da 35 milyar Euro’dan fazla ticaret hacminin gerçekleştiği dev sektörde Türkiye’nin henüz istenilen seviyeye gelmediğ ini ifade eden Meral, “İMDER ve İSDER olarak daha yolun başında olmamı za rağmen hızla gelişme gösteren Türkiye kiralama sektörünün önümüz deki yıllarda artarak devam edeceği kanaatindeyiz” dedi.  

TÜRKİYE’NİN
POTANSİYELİ BÜYÜK
Kiralama Sektörünün dünyadaki gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi veren ERA Genel Sekreteri Michel Petitjean “İlk adım müşterinin tercih etmesini sağlamak. Türkiye’de kiralama sektörünün gelişmesi için öncelikle müşterilerde iş makinesi kiralama bilincinin oluşturulması gerek” şeklinde konuştu. firmaları- nın beklemeden müşterilerin ayağına giderek bu pazarı oluşturabileceklerine dikkat çeken Petitjean, sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyanın her yerinde aynı anda pek çok kişi ve firma kiralama yapı yor. Kiralama satın alma gibi durağan değil, oldukça hareketli bir alan. Siz de dünyanın her yerinde makine kiralayabilirsiniz.” Dünyada yaşanan ekonomik daralmaya dikkat çeken Petitjean, günümüzde artık kar marjlarını korumak ve arttırmak yerine filo ve para akışını sağ- lamanın en önemli başarı olduğunu ifade etti. Türkiye’de sektörün hızla gelişebileceğ ini belirten Petitjean, son olarak “Belki de bir gün Amerika’dan Avrupa’dan firmalar gelip sizinle ortaklıklar kuracaklar” dedi. Türkiye’nin çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirten ERA Genel Sekreter Yardımcısı Michel Baumgartner ise dünyada devam eden ekonomik krizin kiralama sektörünün gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu, Türkiye’de distribütör firmaların dünyada sahip oldukları güçlü network ağı ile bu fırsatı değerlendirebileceklerini söyledi. Türkiye’nin Avrupa ile aynı hukuki kurallara sahip olmaması- nın şimdilik dezavantaj yarattığını belirten Baumgartner, biran önce düzenlemelerin yapılmasını ERA’nın da bu konuda yardımcı olabileceğini ifade etti.    


Michel Petitjean
ERA Genel Sekreteri “Dünyanın her yerinde aynı anda pek çok kişi ve firma kiralama yapıyor. Kiralama satın alma gibi durağan değil, oldukça hareketli bir alan. Siz de dünyanın her yerinde makinelerinizi kiraya verebilir ya da kiralayabilirsiniz.”