İHRAÇ RAKAMLARI, 2009 YILINDA 3,5 MİLYAR
DOLARA ULAŞAN GAZİANTEP; TEKSTİLDEN GIDAYA, KİMYADAN OTOMOTİVE BİRÇOK SEKTÖRDE, SON TEKNOLOJİ MAKİNELERİN, KALİFİYE ELEMANLARIN VE GİRİŞİMCİ FİRMALARIN ÇOKLUĞU SEBEBİYLE BÖLGENİN ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNDA BULUNUYOR.    

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 6. büyük şehri olan Gaziantep; nüfusu, ekonomik yapısı, turizm potansiyeli ile bir metropol şehirdir. Güneydoğu Anadolu'yu batıya, Akdeniz ve Ortadoğu'ya bağlayan kara ve demir yollarının merkez noktası olması, Gaziantep Havaalanı’nın uluslararası niteliğe çıkarılması şehre ürün, hizmet ve ziyaretçi akışını yoğunlaştıran önemli etmenlerden bir kaçı olarak sıralanabilir. İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre, 2009 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı küresel krizin etkisiyle yüzde 23 oranı nda gerilerken, Gaziantep’teki gerilemenin çok daha düşük seviyede seyrettiğ i görülüyor. 2009 yılında Gaziantep’in ihracatında Irak; yüzde 40 pay ile ilk sırada yer alarak en önemli pazarı oluşturuyor. Gaziantep’in ihracat yaptı- ğı diğer ülkeler arasında S. Arabistan, Suriye, Almanya, İtalya, ABD ve İngiltere önde geliyor.  

SEKTÖREL İHRACATTA
“HALI” BİRİNCİ
Gaziantep’in sektörel ihracat rakamları na bakıldığında, 2009 yılında “Halı” ihracatının 739 milyon dolar ve yüzde 23’lük oran ile en büyük paya sahip olduğ u görülüyor. Onu, yüzde 20 pay ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip ediyor. Makine ve aksamları sektörü ise ilin ihracatına 59 milyon dolar ile yüzde 1,8 gibi küçük oranlı bir katkı yapmakla birlikte, Gaziantep için potansiyel arz ettiği ve yıldan yıla gelişim gösterdiği ifade ediliyor. Krizin etkilerine rağmen 2009 yılında 2008 yılına kıyasla Gaziantep’in makine ihracatı yüzde 14 artış gösterdi. Mal grupları bazında incelendiği takdirde Gaziantep ilinden en fazla ihracatı yapı lan makine ürün grupları 19 milyon dolar ile inşaat ve madencilik makineleri olarak kayıtlara geçti. Bunu 14 milyon dolar ile tekstil ve konfeksiyon makineleri takip ediyor. Gıda sanayi makineleri ise 6,7 milyon dolar ile üçüncü sırada yer alıyor. 2009 yılında Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı ları Birliği iştigal alanı itibariyle Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise 320.  

GAZİANTEP SANAYİ ODASI:
STRATEJİK SEKTÖR MAKİNE
Moment Expo Dergisi’ne konuşan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer; Gaziantep sanayisinin en büyük avantajlarından birinin sektörel yelpazesinin genişliği olduğunu söylüyor. Koçer sözlerine şöyle devam ediyor: “ Bu yapının içerisinde en stratejik sektör ise makine imalat sektörüdür. Son yıllarda hızla gelişen makine imalat sanayisi Gaziantep için itici bir kuvvet haline gelmiştir. Gaziantep sanayileşmesinin yapı taşlarını oluşturan makine imalat sektörü, KOBİ niteli- ğindeki firmalarıyla dinamik, üretken ve katma değer yaratan bir sektör konumundadı r.” Başkan Nejat Koçer; Gaziantep’teki makine imalat sektörünün sadece Gaziantep için değil ülke sanayisi için de stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. Özellikle otomotiv ve savunma sanayileri ile birlikte yatırım makineleri üretiminde Gaziantepli firmaların önemli bir yere sahip olduğuna değinen Koçer; yatırım makineleri imalatı konusunda elde edilen gelişmelerin ülke ekonomisi için büyük bir kaynak yarattığı nı sözlerine ekliyor. Başkan Koçer Gaziantep makine sektörü ile ilgili açıklamalarına şöyle devam ediyor: “ ‘Fabrika yapan fabrikalar’ olarak gördüğümüz birçok işletme, yurt dışından milyonlarca dolar ödenerek ithal edilen makineleri Gaziantep’te üreterek, ülke ekonomisine önemli oranlarda tasarruf sağlıyor. Bugün Gaziantepli makine imalatçıları dünyanın dört bir yanına birçok kalem makine ihraç ederek sektörün yurt dışına açılı- mına da katkı sağlamaktadır. Bu nedenle makine imalat sektörünün yarattığı katma değeri hesaplarken; ürettiği makinenin değeri kadar, ithal edilmesini önlediği makinelerin değerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.” Gaziantep Sanayi Odası olarak, sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde sorunları tespit etme ve çözme noktası nda yoğun çabalar sarf ettiklerini söyleyen Koçer, şöyle devam ediyor: “Sektördeki firmalarımızı Ar-Ge, inovasyon, akıllı ve katma değeri yüksek ürünler üretmeleri yönünde kanalize ediyor, uyguladığımız projelerimizle sektörün rekabet gücünü arttırmaya çalışıyoruz.”  

MAKİNE İMALATÇI FİRMALARIN
ÇOĞUNLUĞU KOBİ
Moment Expo Dergisi’nin sorularını yanıtlayan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, bugün ülkemizin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri konumunda olan Gaziantep’te metal ve makine sanayinin, ilin ana sanayi dalları olan gıda, tekstil ve plastik sanayine dayalı olarak gelişme gösterdiğini söylüyor. Mehmet Aslan sözlerine şöyle devam ediyor: “Gaziantep makine imalatçıları, dünyada çok değişik coğrafyalardaki ülkelerle ihracat bağlantıları gerçekleştirmiş ve kalıcı başarılar elde etmiştir. Bugün şehrimizde; ambalaj makineleri, halı ipliği, flönil iplik üretim makineleri, iplik fiksaj ve büküm makineleri, komple un ve bulgur fabrikaları, mercimek işleme makineleri, halı yan sanayi tesisleri, para kasaları, asansörler, büro mobilyaları ve daha birçok makine ile yedek parçaları üretilmekte ve dünyanın dört yanına ihraç edilmektedir.” Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Gaziantep’teki makine imalatçı firmalara bakıldığında çoğunlukla KOBİ’lerden oluşan bu firmaların oldukça dinamik ve girişimci bir yapıya sahip olduğunun altını çiziyor.  

MAKİNE ÜRETİCİLERİ DEVLETÇE
TEŞVİK EDİLMELİ
Gaziantep’teki makine sektörünün gelişmesi için yapılması gerekenleri sorduğ umuz Mehmet Aslan, devletin makine üreticilerini teşvik edici bir politikası olmadığından yakınıyor. Aslan: “firmalarımızın rekabet gücünü arttı- rabilmek için yerli makine üretimiyle ilgili plan yapmamız ve iyi bir strateji izlememiz gerekiyor. Türkiye'nin üretimde de yeni bir bakış açısı belirlemesi şart ve bu konuda psikolojik bir gelişme sağlanmalı. Devletin ne yazık ki, makine üreticilerini teşvik edici politikası yok. Metal - Makine sektörü ülkemizin temel üretici sektörlerinin tetikleyicisidir. Bu nedenle bu sektörlerin desteklenmesi gerek.” Türk sanayisinin gelişebilmesi için kendi makinesini üretebilir hale gelmesinin şart olduğunu savunan Mehmet Aslan, bunun için de yeni stratejiler belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Aslan sözlerine şöyle devam ediyor: “Makine üretimi yapan firmalardan alınan vergilerin ve istihdam üzerinden alınan SSK primlerinin düşürülmesi, sektörünün gelişmesine önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. Standart dışı üretilen ve kullanılan malzemeler, Türk makine sektörünün imajını zedelerken, kaliteli iş yapan firmaların işini yurt içinde ve özellikle yurt dışında zorlaştırıyor. Kayı t dışı istihdam ve ticareti engelleyici denetlemelerin ve uygulamaların daha sık yapılması gerekiyor. Türk makine sektörünün genel imajını olumlu yönde etkileyecek Avrupa ve Dünya standartları ve kaliteli üretimi bir an önce uygulamaya konulmalı”  

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan sektördeki en büyük eksiğin üreticilerin yazılım konusundaki yetersizliği olduğunu söylüyor. Aslan: “Bölgedeki makine imalatçı larının elektronik ve otomasyon konusundaki ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, Gaziantep Ticaret Odası ve diğer kuruluşların işbirliğiyle danışmanlı k, yazılım ve üretim konularında faaliyet gösteren Teknoloji Merkezi (TEKMER), Gaziantep Üniversite bünyesinde hayata geçirilmiştir. Bu projenin bir sonraki adımı olan Teknopark’ı n kuruluşu da tamamlanmış ve faaliyetlerine başlamıştır. Önümüzdeki dönemde sağlanan Üniversite-Sanayi işbirliğinin sonucu olarak makine-metal sektörümüzün ihtiyaç duyduğu elektronik altyapısı da bilim adamları- mız tarafından sağlanacaktır.” Aslan sözlerine şöyle devam ediyor: “Oda olarak, özellikle makine sektörünü yakı ndan ilgilendiren bir projenin de hazı rlığı içindeyiz. Proje, hedef bölgede bulunan KOBİ’lerin inovasyon kapasitesini geliştirmek suretiyle KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve yeni işletme/girişimci sayısını arttırmak amacını taşı- maktadır. İşte bu amaca erişim için proje kapsamında bir GETAM (Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi) kurulması öngörülmekte ve Merkez aracılığıyla Bölge KOBİ ve girişimcilerinin yeni ürün tasarlama, geliştirme ve mevcut ürün iyileştirme ihtiyaçlarını karşılamak planlanmaktadı r.”

GETAM, KOBİ VE
GİRİŞİMCİLERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAK
Mehmet Aslan, GETAM’ın Gaziantep için önemini şöyle açıklıyor: “Gaziantep ve bölge KOBİ’leri GETAM hizmetlerinden yararlanarak yeni endüstriyel ürünler tasarlayabilecek veya mevcut ürünleri üzerinde çalışma yaparak ürünlerini geliştirebileceklerdir. Fonksiyonel, düşük maliyetli, talep odaklı gibi özelliklere sahip ürünler endüstriyel tasarımın hedeflerini oluşturmaktadı r. Ürünün tasarım aşamasından satı- şına kadar olan süreçte KOBİ ve girişimcilere merkezin danışmanlık hizmetleri destek olacak, çeşitli eğitim modülleri ile kapasite gelişimi sağlanacaktı r. Projenin hedef grubu, Gaziantep ve Bölgesinde bulanan KOBİ ve potansiyel girişimcilerdir. Merkez Gaziantep yanında Bölge ve diğer illerdeki KOBİ ve girişimciler de GETAM’a bizzat gelerek hizmetlerden yararlanabilecektir.” Aslan GETAM’da uygulamaya koyacakları “Genel Tasarım ve Modelleme” bölümüne de değindi: “Merkezde çeşitli sektörlere yönelik bölümler yanında, “Genel Tasarım ve Modelleme Bölümü” adı altında bulunan bölüm özellikle makine sektöründeki firmaların yeni ürün tasarlayabilecekleri ya da mevcut ürünlerini geliştirebilecekleri bir bölüm olacaktır. Bu bölümde her türlü makine, donanım ve yazılım ile tasarım ve modelleme yapı- lacaktır. Aynı zamanda uzmanlar taraş ndan firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri de verilecektir.” AB’nin Katılım öncesi Mali Yardım Aracı –IPA kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’ndan desteklenen GETAM Projesi, Gaziantep KOSGEB ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliği ile yürütülecek.  

ÖZMAKSAN: FİRMAMIZ İVME
KAZANAN MAKİNE SEKTÖRÜNE İYİ BİR ÖRNEK
Özmaksan, 1976 yılından bu yana ısıtma ve buhar sektöründe faaliyet gösteriyor. firma; buhar kazanları, sıcak su kazanları, basınçlı hava tankları, dik ve yatık yakıt depolama tankları ve efanjör üretimi yapıyor. Gaziantep makine sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Özmaksan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yağcı, Moment Expo’nun soruları nı yanıtladı. Türkiye’nin makine üretim üssü olma yolunda ilerleyen Gaziantep’in bu gelişim hikayesini sorduğ umuz Ahmet Yağcı; uzun yıllar yo- ğunluk olarak tekstil, halı ve gıda yatı- rımlarının yapıldığı Gaziantep’de makine sektörünün bu yatırımlar sayesinde büyük ivme kazandığını söylüyor. Ahmet Yağcı sözlerine şöyle devam ediyor: “Uzun yıllar önce bu makineleri sadece Avrupa’dan temin edebiliyorduk. Bu tesislerin ana üretim hatları ve yardımcı işletmeleri için gerekli makine ve ekipmanlar artık büyük bir hızla Gaziantep’te imal edilmeye başlamıştır. Bizim firmamızda Gaziantep’teki makine imalat sektörünün kazandığı ivmeyi gösteren güzel bir örnektir. Özmaksan artık sadece Gaziantep’ten değil dünyanı n birçok ülkesinden talep alan ve ürünleri her yerde kabul gören bir makine imalatçısıdır.”  

“KRİZİN ETKİLERİ YURT
DIŞI PAZARLARA AÇILMAKLA AŞILIR”
Üretiminin yüzde 65’inin yurt içi taleplerden oluştuğunu söyleyen Özmaksan’ı n ihracat yaptığı ülkeler arasında ise Suriye, Fas, Cezayir, İran, Irak, Dubai, Güney Afrika sayılabilir. Özmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yağcı yaşanan ekonomik krizin her sektörde olduğu gibi makine sektöründe de daralma yaşattığını, bunu aşmanı n yolunun da dış pazara daha çok öncelik vermekten geçtiğini söylüyor. Yağcı: “Bilindiği gibi her sektörde olduğ u gibi Makine imalat sektöründe de bir daralma yaşanmaktadır. Bu daralmanı n etkilerini azaltabilmek için yeni pazarlara açılmak zorunda oldu- ğumuzu hissediyoruz. Bu nedenle önümüzdeki yıl amacımız yurtdışı satışları- mızın oranını arttırmaktır.”  

“GAZİANTEP’İN COĞRAFİ
KONUMU İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AVANTAJ”
Gaziantep ilinin makine üreticileri için artılarını sorduğumuz Ahmet Yağcı, Gaziantep’in en büyük artısının bulunduğ u coğrafi konumdan ileri geldiğini söylüyor: “Gaziantep’in makine üretimi yapan firmalar için en büyük avantajı 2008 yı- lına dek Gaziantep’te yapılan yatırımları n yarattığı ivme idi. Ancak 2009 yılında bu yatırımlarda ciddi anlamda bir düşüş oldu. Bununla beraber özellikle Suriye ve Irak pazarlarının son 3 yıl içinde büyük canlılık göstermesi ve Gaziantep’in bu bölgelere hem kültürel hem de coğrafi yakınlığı sayesinde Gaziantep her zaman için imalat sektörü açısından avantajlı konumunu korumaktadı r.”  

MAKBAŞ ALÜMİNYUM, BİN
İHRACATÇI ARASINDA 748. SIRADA
Türkiye’nin en büyük ilk 1000 ihracatçı sı sıralamasında 2008 yılı verilerine göre 748’inci sırada yer alan Makbaş Ltd. Şti., PVC ve alüminyum işleme makineleri ve benzeri aksamların ihracatı nı yapıyor. Sorularımızı yanıtlayan Makbaş Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akan, 2003 yılından beri makine ihracatı yaptıklarını ve ihracatları nın yıldan yıla yukarı doğru bir ivme izlediğini söylüyor. firma, ihracatı nı ağırlıklı olarak Irak, Suriye, İran ve Türki Cumhuriyetlerine yapı- yor. Bunun yanı sıra Brezilya, Mısır, Ürdün, S.Arabistan, Kuveyt, Katar gibi ülkelerle de ciddi rakamlarda ihracat ilişkileri bulunuyor.  

“DEVLET KREDİ DESTEĞİNİ
ARTTIRMALI”
Makbaş Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akan, ihracat rakamları nın arttırılması için yapılması gerekenler hakkında şunları söylüyor: “Her türlü tanıtım ve organizasyonlara katılmak, kalite anlayışından taviz vermemek, yenilikçi olmak, finansal açıdan ihracatçının devletçe desteklenmesi gibi şeyleri ilk elde hayata geçirilmesi gerekenler olarak sıralayabiliriz. Bölgedeki makine üreticileri ile ortak kanaatimiz, imalat sanayiinin ihtiyacı olan ve daha önce büyük bir bölümü ithalatla karşılanan makinelerin şimdi yedek parça ve servis yatırımlarıyla Avrupa'daki rakiplere oranla yüzde 60-70 daha ucuza üretilmesinin iç piyasayı oldukça canlandıran bir hamle olduğu yönünde. Önemli bir sanayi merkezi olan kentimizde ihracat artışı ve yeni yatırım projeleri için KOSGEB, firmalara gereken desteği bir nebze olsun veriyor ama yeterli olmuyor. İşadamları- na verilen destekler istihdam ve Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor. Bu bölgedeki sanayicilerin çoğu kendi öz sermayesiyle çalışıyor. Daha iyi işler yapılabilmesi için devletten kredi desteği beklenmektedir.”  

ÖZPOLAT MAKİNA: “GAZİANTEP MAKİNE İMALAT SANAYİNİN ÜSSÜ OLMA YOLUNDA”
1966 yılında kurulan Özpolat Makina, mısır ve buğday unu ve irmiği tesisleri, mercimek tesisleri, yem tesisleri, bulgur tesislerine makine üretiyor. Mo- ment Expo Dergisi’nin sorularını yanı tlayan Özpolat Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat Gaziantep’in makine imalat sanayinin üslerinden biri durumunda olduğunu söylüyor. Özpolat, şöyle devam ediyor: “Gaziantep’te geçmişi yirminci yüzyılın başlarına dayanan bir metal işleme teknolojisi var. Bu alan daha sonra gelişerek makine imalat tesislerinin temelini oluşturmuştur. Makine imalat sanayisinin Gaziantep’te geniş bir altyapısı var. Her türlü makine imalatı için temel teşkil edecek yan sanayi mevcut. Gaziantep’te üretilen makineler gerek kalitesiyle gerek fiyatı yla dünya pazarlarında yerini almı ştır. Gaziantep’te halihazırda ileri düzeyde olan makine imalat sanayi, desteklenmesi durumunda daha da ileri gidecektir.” Tamamen ihracata çalışan bir firma olduklarını söyleyen Ali Özpolat, ihracat yaptıkları başlıca ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Güney Kore, Mısır, Ürdün, Arjantin, İran, Ukrayna, Fransa, Kenya, Cezayir, Rusya, Hollanda ve İngiltere’yi sayıyor.  

“GAZİANTEP’TEKİ MAKİNE
ÜRETİCİLERİ FİYAT YÖNÜNDEN DÜNYAYLA REKABET EDEBİLECEK DÜZEYDE”
Gaziantep’in makine üretim yapan firmalar için artı ve eksilerinin neler olduğ unu sorduğumuz Ali Özpolat, Gaziantep’in makine sektöründe kendi yüksek kalite imajını oluşturduğunu, kalite çıtasını en yükseğe koyduğunu söylüyor. Neredeyse her firmanın kendi bünyesinde Ar-Ge departmanının olduğ unu ve sahip oldukları CAD-CAM bilişim ve tasarım sistemleriyle kendi özgün tasarımlarını yapabildiklerinin altını çizen Özpolat, bu artıların Gaziantep makine üreticilerini, fiyat yönünden dünyadaki rakipleriyle rekabet edebildikleri bir konuma ulaştırdığını söylüyor. Özpolat eksik gördüğü yönleri ise şöyle sıralıyor: “Makine sektörü devlet desteklerinden ve stratejik korumadan yoksun. Sermaye yetersizliği, uzun vadeli ödeme şartlarında malını satamaması ve bankacılık sisteminin yarattığı zorluklar, kaliteli hammadde temininde yaşanan sıkıntılar, sektörün diğer eksileri olarak sayılabilir. Ali Özpolat, bu eksilerin giderilmesi için önerilerini şöyle anlatıyor: “Öncelikle ihracata teşvik getirilmeli. Eximbank kredi faiz oranları düşürülmeli ve vadeler 3-5 yıla kadar çıkabilmeli. finansman desteğ inin sağlanması ve yeni pazarların bulunması çok önemli. Bunun yanı sıra ihracatta KDV iadelerinin zamanında ödenmesinin önemine inanıyoruz. Makine imalatçısı firmalara ilave Ar-Ge destekleri verilmeli ve uygulama prosedürleri kolaylaştırılmalıdır.”    

SPOT:
  “ Gaziantep’in makine ihracatı, krizin etkilerine rağmen 2009 yılında 2008 yılına kıyasla yüzde 14 artış sağladı. 2009 yılında orta anadolu makine ve aksamları ihracatçıları birliği iştigal alanı itibariyle Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı 320 olarak belirlendi. Gaziantep’te ambalaj makineleri, halı ipliği, fönil iplik üretim makineleri, komple un ve bulgur fabrikaları, mercimek işleme makineleri, halı yan sanayi tesisleri, para kasaları, asansörler, büro mobilyaları ve daha bir çok makine ile yedek parçaları üretiliyor ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.”    


Nejat Koçer- Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
“Son yıllarda hızla gelişen makine imalat sanayisi Gaziantep için itici bir kuvvet haline gelmiştir. Gaziantep sanayileşmesinin yapı taşlarını oluşturan makine imalat sektörü, KOBİ niteliğindeki firmalarıyla dinamik, üretken ve katma değer yaratan bir sektör konumundadır. “  


Mehmet Aslan - Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
“Gaziantep’te metal ve makine sanayi, ilimizin ana sanayi dalları olan gıda, tekstil ve plastik sanayine dayalı olarak gelişmiştir. Gaziantep makine imalatçıları, dünyada çok değişik coğrafyalardaki ülkelerle ihracat bağlantıları gerçekleştirmiş ve kalıcı başarılar elde etmiştir.”    


Ahmet Yağcı -Özmaksan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
“Bizim firmamız Gaziantep’teki makine imalat sektörünün kazandığı ivmeyi gösteren güzel bir örnektir. firmamız artık sadece Gaziantep’ten değil dünyanın birçok ülkesinden talep alan ve ürünleri her yerde kabul gören bir makine imalatçısıdır. “    


Mehmet Akan - Makbaş Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı
“Gaziantep’te 5 tane büyük çaplı organize sanayi bölgesi ve bunu yanında da bir tane kusget sanayi bölgesi bulunmaktadır. 150’yi aşkın ülkeye ihracat yapan kentimiz dünyadaki değişikliklere de yakından ayak uydurmaktadır.”