REPKON YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ GÜRHAN V. BİLGİN, ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE, SPESİFİK İHTİYAÇLARI TAM OLARAK KARŞILAMAK İÇİN TASARLANAN MAKİNELER ÜRETTİKLERİNİ SÖYLEYEREK, “30 YILI AŞKIN SÜREDİR MÜŞTERİLERİMİZİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNMAYI İLKE EDİNDİK” DİYOR.


Özel sipariş üzerine, spesifik ihtiyaçları tam olarak karşılamak için tasarlanan makineler üreten Repkon, 1978 yılından bu yana dünyaya sac metale şekil veren ekipmanlar tedarik ediyor. Özellikle flowforming, shear forming ve hot-spinning teknolojilerinde özel tasarımlar geliştirmeye odaklanan firma, 30 yılı aşkın süredir müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren özel çözümler sunmayı ilke ediniyor. Moment Expo’nun sorularını yanıtlayan Repkon Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Direktörü Gürhan V. Bilgin, “LPG ve CNG tüpleri, panel radyatörler, sac varil, parabolik yaprak yay, hurda paketleme, evye ve muhtelif beyaz eşya, ayrıca otomobil egsoz ve jantları gibi sahalarda komple üretim hatları deruhte eden, anahtar-teslim çözüm sağlayıcı olarak hizmet verebilmekteyiz” diyor. Bilgin ayrıca, “Şu sıralar tamamlamakta oldu- ğumuz sevkiyat, vana üretim hattı, ayak ve kalkan tamir hattı ve gövde üretim hattını da kapsayan komple bir LPG tüp üretim tesisi olup Irak’a ait bir kamu kuruluşu için üretildi” diyor. Aynı zamanda yüksek basınçlı gaz tüplerinin boyun kısımlarını yapan ve diplerini (kaynaksız olarak) kapatan bir makine üretimini de gerçekleştirdiklerini belirten Bilgin, kamyon jantlarının disk ve çemberlerini üretmek için kullanılacak iki makaralı bir flowforming makinesinin yapımına devam ettiklerini söylüyor. Bilgin, türünün ilk örneği olacak 6 makaralı uzun boru işleme (flow forming) makinesinin detay mühendislik çalışmalarının ise tamamlanma aşamasında olduğunu aktarı yor. Repkon’un özellikle flowforming, shear forming ve hot-spinning teknolojilerinde çok özel tasarım ve üretim know-how’ına sahip, konusunda tanı- nan bir makina imalatçısı olduğunu söyleyen Bilgin, 1978 yılından bu yana dünyaya sac metale şekil veren ekipmanlar tedarik ettiklerini söylüyor. Söz konusu 30 yıl boyunca müşterilerinin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren özel çözümler sunmayı ilke edinmiş bir ekibe sahip olduklarının altını çizen Bilgin, “Bunun ötesinde, kadromuzu sahalarında zengin birikimler edinmiş uzmanlarla desteklemek suretiyle LPG ve CNG tüpleri, panel radyatörler, sac varil, parabolik yaprak yay, hurda paketleme, evye ve muhtelif beyaz eşya, ayrıca otomobil egsoz ve jantları gibi sahalarda komple üretim hatları deruhte eden, anahtar-teslim çözüm sağlayıcı olarak hizmet verebilmekteyiz” diyor.  

ÖZEL SİPARİŞ MAKİNELER

Ürettikleri her makinenin özel sipariş üzerine, spesifik bir ihtiyacı tam olarak karşılamak için tasarlanmakta ve teknolojik olarak en üst noktada olmasına gayret ettiklerine de vurgu yapan Bilgin, “Bundan dolayı yürütülen bütün projelerimizde hep daha iyiyi ve yeniyi yaratmak ihtiyacını duymaktayız” diye konuşuyor. Bilgin şöyle devam ediyor: “Şu sıralar tamamlamakta olduğumuz sevkiyat, vana üretim hattı, ayak ve kalkan tamir hattı ve gövde üretim hattını da kapsayan komple bir LPG tüp üretim tesisi olup Irak’a ait bir kamu kuruluşu için tamamlanmıştır. Aynı zamanda yüksek basınçlı gaz tüplerinin boyun kı- sımlarını yapan ve diplerini (kaynaksız olarak) kapatan bir makine üretimi gerçekleştirdik. Ayrıca, kamyon jantlarının disk ve çemberlerini üretmek için kullanı lacak iki makaralı bir flowforming makinesinin yapımı devam etmekte; türünün ilk örneği olacak 6 makaralı uzun boru işleme (flowforming) makinesinin detay mühendislik çalışmaları tamamlanma aşamasındadır.” Bilgin ayrıca, “Her sipariş çok özel bir uygulama için geliştirilmek durumunda olduğundan, Repkon’un teknolojik faaliyetlerinin tümü Ar-Ge çalışmaları olarak telakki edilebilir” diye konuşuyor.  

“İHRACATIMIZ RUSYA VE ORTADOĞU’YA KAYDI”
Dönemsel sanayileşme aktivitesine paralel olarak bazı bölgelere ihracat yo- ğunlaşmaları yaşanmakla birlikte, genel olarak beş yıl öncesine kadar (özellikle Batı) Avrupa’ya olan ihracatlarının son yıllarda Rusya ve Ortadoğu’ya kaydığı- nın altını çizen Bilgin, buna karşın, Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin’e, Almanya’dan Güney Afrika’ya kadar birçok ülkede Repkon makinelerinin sorunsuz bir şekilde çalıştığını söylüyor. Ciddi yatırım kalemlerine ilişkin, hatırı sayılır projeleri gerçekleştirmeye aday olduklarını sözlerine ekleyen Bilgin, dünyanın önemli firmalarına karşı teknoloji temelli bir rekabet içinde olmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Bilgin şöyle devam ediyor: “Örneğin, Hollanda’da üretim yapan dünyaca ünlü Franke firması nın evvelce ancak üç operasyonda elde edebildiği özel bir evyeyi sadece iki işlemde üretebilmesine olanak sağlayacak bir geliştirmeyle yüzde 33’e varan bir verimlilik artışı gerçekleştirilebildi. Bunu öğrenen diğer ülkelerde üretim yapan Franke’ler de bizden benzer taleplerde bulundular.”  
DÜNYACA TANINMIŞ
FİRMALARLA ORTAKLIK
Benimsediği strateji gereği bazı özel üretim sahalarında, konularında uzman dünyaca tanınmış firmalarla çözüm ortaklı kları bulunan firma, Hollanda’lı Fontijne Grotnes firmasıyla birlikte tüm dünyada, çok özel bir saha olan motorlu araç jantları üretim hatları kuruyor. Ayrı ca, kaynak konusunda uzman İsviçre merkezli Schlatter firmasıyla birlikte de panel radyatör üretim hatları kurmak üzere yelken açtı. Bilgin ayrıca, “Son olarak da, yine Hollanda merkezli AWL firmasıyla 2010 yılından itibaren ara verdiği büyümesine devam edeceğine inandığımız, otomotiv sektöründe çok özel çözümler sunmaya başlayacağız” diyor. Bilgin şöyle devam ediyor: “Sipariş üzerine özel üretim yaptığımız için ancak müşterilerimizin koşulsuz memnuniyeti halinde varlığımızı sürdürmemizin mümkün olabileceğinin bilincinde olarak kalite konusunda ‘sıfır taviz’ politikası yürütmekteyiz. Ürettiğimiz makinelerin on yıllarca güvenle kullanı- lacağı varsayımıyla her türlü üretim koşuluna uygun olacak rijiditede dizayn yapmak, en kaliteli komponentleri kullanarak ve konusunda uzman tedarikçiler kullanarak üretim yapmak ve tabi ki en kalifiye montaj ekipleriyle çalışmak zorundayı z, her zaman. Dolayısıyla da bu konuda yaşanabilecek sorunları asgariye indirme gayreti içindeyiz.”  
TÜM ÇEVRESEL RİSKLER
ELE ALINIYOR
CE sertifikalı ürün sunmanın getirdiği oldukça katı güvenlik normlarının yanı ra dizayn ettikleri her makinede operatöre ve diğer çalışanlara en ufak bir risk oluşturma ihtimalini bertaraf etmek, müşterilerden bu konuda herhangi bir talep olmaması durumunda dahi, birincil öncelikleri olduğunu aktara Bilgin, “Ayrıca, üretim prosesi esnası nda ortaya çıkabilecek tüm çevresel riskler de dikkatle ele alınmakta ve filtreler, arıtma üniteleri, geri-dönüşüm düzenekleri gibi gereken tüm ön lemler mutlaka alınmaktadır” diye konuşuyor. Türkiye’de makineciliğin son yıllarda bariz bir ivme kazanarak, önemli pazarlarda kendisini kabul ettirdiğine de de- ğinen Bilgin, makinenin ihracat kalemleri arasında da öncü bir konuma yükseldiğ ini söylüyor. Bilgin şöyle devam ediyor: “Bu durum çok memnuniyet verici olmakla birlikte, büyümenin kalıcı hale gelmesi için yapılabileceklerin ol duğ u da aşikârdır. Ürün ve pazar çeşitlendirmelerinin yanı sıra, teknolojiye daha çok kaynak ayırmak suretiyle rekabetin önünde kalmak hayati olacaktı r kanaatini taşımaktayız. Standart makineler için özellikle Uzakdoğu’daki makine imalatçılarının daha ziyade üretim kapasiteleri ve satış hacimlerine bağlı olarak elde edebilecekleri maliyet avantajlarına karşı, inovatif ve enerji tasarrufu ürünler geliştirmek efektif olabilecektir.”  

KALİFİYE İŞGÜCÜ ARZINDAKİ
AÇIK CİDDİ BOYUTLARDA
“Türkiye’de sanayici olmanın beraberinde getirdiği sorunların yanı sıra, kaliteye duyarlı, özenli ve özverili çalışmaya açık, kalifiye işgücü arzındaki açık ciddi boyutlara yaklaşmaktadır” diyen Bilgin ekliyor: “Makinecilik ‘kültürü’nün ülkemizde yerleşmesi için bu husus kritiktir. Söz konusu ihtiyaç mavi yakalı personel için olduğu kadar mühendislik kadrosu içinde geçerlili- ğini korumaktadır. Ayrıca, Türk Exim Bank’ın aktif tutumuna ve sürekli çabaları na rağmen, rakiplerin (özellikle Batı Avrupa merkezli firmaların) müşteriler için temin edebildikleri ihracat finansmanı olanakları sık sık alınabilecek projelerin kaybedilmesine yol açabilmektedir.”   
SPOT:   “ Şu sıralar tamamlamakta olduğumuz sevkiyat, vana üretim hattı, ayak ve kalkan tamir hattı ve gövde üretim hattını da kapsayan komple bir LPG tüp üretim tesisi olup Irak’a ait bir kamu kuruluşu için tamamlanmı ştır. Aynı zamanda yüksek basınçlı gaz tüplerinin boyun kısımlarını yapan ve diplerini (kaynaksız olarak) kapatan bir makine üretimi gerçekleştirdik.”  

 FOTO ALTI:   Gürhan V. Bilgin- Repkon Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Direktörü ü 30 yıl boyunca müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren özel çözümler sunmayı ilke edindik.