Ekonomik faaliyetleri başkent bölgesinde yoğunlaşan Meksika’nı n GSYİH’nın yüzde 20’sinin üretildiği başkentin bulunduğ u federal eyalet, ağır sanayinin merkezi ve GSYİH’nın yüzde 10’unu üretildiği bölge olması itibariyle dikkat çekiyor. Kuzey sınırındaki altı eyalet Meksika’nın imalat sanayi ve özellikle ABD’ye ihraç edilen üretim mallarının üretildiği ve satıldığı “maquiladoras” fabrikaları nın yoğunlaştığı bir bölge. Jalisco, Puebla ve Guanajato refah seviyesi en yüksek imalat sanayinin geliştiği eyaletler arasında. Veracruz, tarım ve petrol ile öne çıkıyor. Körfez eyaletleri ise özellikle Quintana ROO turizm açısından gelişmiş durumda. Güney doğu eyaletleri tarımsal üretimin yoğun olduğu, yoksul eyaletler olarak sınıflanıyor. Chiapas ve Oaxaca, Guerrero’nun bazı alanları ülkenin Pasifik kıyılarında yer alan bölümlerinde yoksulluk oranı oldukça yüksek seviyelerde. Ülkede 1980’li yıllardan itibaren bölgeler arasındaki eşitsizliği azaltmaya yönelik politikalar uygulanıyor. 2002 yılında kurulan, Conago-Eyalet Valileri Konferansı ile valilerin Federal Hükümet ile müzakere gücünün artırılması hedeflenerek yılda birkaç kez toplantılar düzenleniyor.  

MEKSİKA’NIN EN ÖNEMLİ
İTHALAT KALEMİ MAKİNE VE AKSAMLARI
BM verilerine göre; bir önceki yıla kıyasla Meksika’nın ihracatı yüzde 7,3 artarak 2008 yılında 291,7 milyar dolar olmuş. Ülkenin genel ihracatında en çok payı alan ilk üç ülke sırasıyla ABD, Kanada ve Almanya olarak sıralanıyor. Meksika’nın önemli ihraç ürünleri ise “elektrikli makine ve cihazlar”, “mineral yakıtlar, yağlar” ve “motorlu karar taşıtları”. Makine ve aksamları ürün grubu Meksika’nın toplam ihracatından yüzde 11,5 pay alıyor. Meksika’nın ithalatı incelendiğinde ise yüzde 9,5 artarak 2008 yılında 308,6 milyar dolara yükselmiş. Ülkenin genel ithalatında en çok payı alan ilk üç ülke sırasıyla ABD, Çin ve Japonya olmuş. Önemli ithal kalemleri ise “elektrikli makine ve cihazlar, aksam ve parçaları”, “makine ve aksamları”, “mineral yakıtlar ve yağlar” dır. Ülkenin genel ithalatında makine ve aksamları nın pay ise yüzde 14,8 seviyesinde.  

MEKSİKA MATBAACILIĞA
MAHSUS MAKİNE İHRACATI İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR
Ülkemiz ile Meksika arasındaki ticaret hacmi 2001 yılından bu yana artış göstermekle birlikte, iki ülke arasındaki ticaret dengesi 2005 yılından bu yana ülkemiz aleyhine seyretmektedir.2008 yılı verileri bir önceki yıl ile kıyaslandığında Meksika’ya ihracatımızda yüzde 23’lük bir azalış, ithalatımızda ise yüzde 8’lik bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Meksika’nın 2008 yılında makine ihracatı yüzde 0,8 düşmüş ve 33,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkenin makine ihracatında ilk sırada yer alan ülkeler ABD, Kanada, Venezüella, Almanya ve Kolombiya’dır. Türkiye ise 2008 yılında Meksika’nın makine ihraç ettiği ülkeler arasında 40. sırada yer almıştır. 2008 yılında Meksika’nın makine ve aksamları ihracatında ilk sırayı 7,4 milyar dolar ile “otomatik bilgi işlem makineleri”, 2,9 milyar dolar ile “buzdolapları, dondurucular, soğutucular”, 2,7 milyar dolar ile “içten yanmalı, pistonlu motorları n aksam parçaları” almıştır. Pozisyon bazında ilk beş kalem Meksika’nın makine ihracatının yaklaşık yarısını oluşturmaktadı r. Meksika’nın 84. fasıl bazında makine ithalatı 2008 yılında bir önceki seneye göre yüzde 7 oranında artış göstererek 45,5 milyar dolar olmuştur. ABD, Çin, Almanya, Japonya ve İtalya, Meksika’nın makine ithal ettiği başlıca ülkelerdir. Türkiye ise, makine ithalatında 41. sırada bulunmaktadır. Meksika’nın makine ve aksamları ithalatı ndaki başlıca kalemler arasında ilk sırayı 8471 nolu GTİP’de tanımlı “otomatik bilgi işlem makineleri” almaktadır. Diğer önemli ithal kalemleri arasında ise; “matbaacı lığa mahsus baskı makineleri”, “yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer makine ve cihazların aksamı”, “içten yanmalı, pistonlu motorların aksam-parçaları” gibi alt ürün grupları yer almaktadı r.  
GÜMRÜK
VERGİLERİNE DİKKAT
Meksika, makine ve aksamları ithalatında pozisyon ve alt açılımları bazında çok çeşitli gümrük verileri uygulamaktadı r (yüzde 0 ve yüzde 20 arasında). Pazara giriş ile ilgilenen firmalarımı- zın ihraç etmeyi düşündükleri ürün bazı nda gümrük vergilerini
http://madb.europa. eu WEB adresinden “Applied Tariffs Database” bölümüne girerek öğrenmelerinde fayda görülmektedir.  


YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE
İSTİFLEME MAKİNELERİ İHRACATI İÇİN FIRSAT
2008 yılında ülkemizin 84. fasıl itibariyle makine ve aksamları sektörü ihracatında 101. sırada bulunan Meksika, sektör ihracatımızdan yüzde 0,18 pay almıştır. Anılan yılda Meksika’ya makine ve aksamları ihracatımız yüzde 44,8 artarak 18,2 milyon dolara yükselmiş; Meksika’dan ithalatımız ise yüzde 2,4 oranında azalarak 44,1 milyon dolara gerilemiştir. 2004-2008 yılları arasında ise; Meksika ile Türkiye arasındaki makine ve aksamları dış ticaret hacmi yaklaşık 2 kat artış sergilerken, bu dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret ülkemiz aleyhine açık vermiştir. 2004-2008 döneminde, Meksika’ya yönelik makine ihracatımız 2006 yılı hariç sürekli artmış, ithalatı- mızda ise 2008 yılında düşüş kaydedilmiştir. 2008-2009 yılları Ocak-Kasım döneminde de ihracat artarken ithalat gerilemiştir. 84. fasıl itibariyle sektör ihracatında önemli yer tutan kalemler pozisyon bazı nda incelendiğinde 2008 yılında; ilk sı- rada 8483 no’lu GTİP altında tanımlanan “transmisyon milleri, kranklar, yatak kovanları, dişliler, çarklar”, ikinci sırada 8462 no’lu GTİP altında tanımlanan “metalleri dövme, işleme, kesme makineleri”, üçüncü sırada ise 8428 no’lu GTİP altında tanımlanan “kal- dırma, istifleme, yükleme, boşaltma makine ve cihazları”nın yer aldığı görülmektedir. 2008 yılında pozisyon bazında Türkiye’nin Meksika’dan 84. fasıl itibariyle en fazla ithal ettiği ürün grupları sırası yla, “otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri”, “buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları “ ve “matbaacı lığa mahsus baskı makineleri, yardımcı makineler” olmuştur.    


KAYNAKLAR:
• BM İstatistik Bölümü Verileri • TÜİK Verileri • DTM Verileri