Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2009 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracat kayıt rakamı 836 milyon 439 bin dolar iken, bu rakam 2010 yılı aynı döneminde yüzde 4,8 oranında yükselerek 876 milyon 661 dolar oldu. Makine sektörü toplamı 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği iştigal alanı 2010 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracatı ise bir önceki yıl eş dönemine kıyasla yüzde 13,7 oranında yükselerek 1 milyar 398 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2010 yılı Ocak-Şubat döneminde, ihracatında en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde172,2 ile motorlar, aksam ve parçaları, yüzde 58,1 ile tekstil ve konfeksiyon makineleri, yüzde 45,1 ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri, yüzde 40,2 ile rulmanlar ve yüzde 38,7 ile pompalar ve kompresörler olarak sıralanıyor. İhracatında en fazla gerileme görülen ilk beş mal grubu ise; yüzde 48,3 ile savunma sanayi için silah ve mühimmat, yüzde 33,2 ile deri işleme ve imalat makineleri, yüzde 31,8 ile yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri, yüzde 25,1 ile hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları, yüzde 18,2 ile gıda sanayii makineleri, aksam ve parçaları olmuştur. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Şubat döneminde; yüzde 13 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 12,0 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci, yüzde 9,7 pay ile Pompa ve Kompresörler üçüncü sırada yer alıyor.

İNGİLTERE’YE MAKİNE İHRACATIMIZ ARTIYOR
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2009 yılı Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, İran ve Irak olarak sıralanıyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışının yüzde 69 ile İran’a yönelik olduğu görülüyor. Anılan ülkeye ihracatımız 67,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. İran’ın ardından makine ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ikinci ülkenin İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’ye yönelik olan makine ihracatımız geçtiğimiz yılın ilk iki aylık döneminde 26 milyon 550 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 63 artış göstererek 43 milyon 354 bin dolar olmuş. İstanbul Deri Serbest Bölgesinde de makine ihracatımız yükselişe geçmiş durumda. Söz konusu bölgeden 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 13 milyon 496 bin dolarlık makine ihracatı gerçekleştiren firmalarımız 2009 yılının Ocak-Şubat aylarında ise bu değeri yüzde 61 oranında yükselterek 21 milyon 778 bin dolar seviyesine çıkarmışlar. İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nin ardından makine ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ülke ise Irak olmuş. Irak’a yönelik makine ihracatımız 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 35 milyon 928 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 58 oranında artışla 56 milyon 588 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. En fazla makine ihracatı yaptığımız 10 ülke arasında yer alan bir diğer önemli pazarımız konumundaki Libya’ya da ihracatımızın arttığı görülüyor. Libya’ya 2009 yılının ilk iki ayında 19 milyon 758 bin dolar makine ihracatı yapan makine firmalarımız 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 19 yükseliş yakalayarak 23 milyon 568 bin dolar seviyesine ulaşmışlar. En fazla makine ihracatı yaptığımız on ülke arasında sadece Rusya Federasyonu’na yüzde 2 oranında gerileme görülmüş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 27 milyon 293 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 2 oranında azalarak 26 milyon 739 bin dolar olmuş.

MAL GRUPLARINA GÖRE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
2010 yılı Ocak-Şubat döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, İran ve Libya; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; Çin, Çek Cumhuriyeti ve İran, Takım Tezgâhlarında; Irak, İran ve Almanya, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, ABD ve Romanya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; İran, Almanya ve Irak, Vanalarda; Almanya, Irak ve İran, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; İran, Etiyopya ve Mısır, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, Almanya ve Rusya Federasyonu, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve İspanya, Türbin ve Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Belçika ve Japonya, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Azerbaycan, Mısır ve ABD; Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Rusya Federasyonu, İran ve Beyaz Rusya, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İtalya, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Özbekistan ve Irak olmuş.

GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ
Türkiye geneli gıda sanayii makineleri ihracatımız bir önceki senenin Ocak-Şubat dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 18,2 oranında değer kaybederek 59 milyon 6 bin dolardan 48 milyon 260 bin dolara geriledi. Gıda sanayii makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 milyon 954 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren gıda sanayii makineleri üreticilerimizin 2010 yılının Ocak-Şubat ayına gelindiğinde ise yüzde 94,6 değer artışı ile 5 milyon 749 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri kaydedilmiş. İran’ın ardından en fazla gıda sanayi makineleri ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Almanya olmuş. Almanya’ya 2009 yılının Ocak-Şubat aylarında 3 milyon 733 bin dolar gıda sanayii makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 26,4 oranında artış yakalanarak 4 milyon 720 bin dolar seviyesine ulaşılmış. En fazla gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz üçüncü ülkenin ise Irak olduğu görülüyor. 2010 yılının Ocak-Şubat döneminde Irak’a 3 milyon 732 bin dolarlık gıda sanayi makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Gıda sanayi makineleri ihracatımızın 2009 yılı Ocak-Şubat dönemi ile 2010 yılının aynı zaman dilimi karşılaştırması yapıldığında en hızlı ihracat artışının Ukrayna’ya yönelik olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye geçtiğimiz yılının Ocak-Şubat döneminde 139 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak-Şubat aylarına gelindiğinde ise 2 milyon 581 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı yapılmış.

Ebru Bakır
Atra Endüstriyel Makine İthalat ve İhracat Sorumlusu

“Makine sektöründe rekabet çok fazla”
Tüm dünyayı saran ekonomik kriz hala satışlarımızı etkiliyor. Ocak ve Şubat aylarında ihracat yapmadık. Bu ay ise şu ana dek bir adet ihracatımız bulunuyor. Biz firma olarak Belçika, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Moldova gibi ülkelere periyodik olarak endüstriyel çip, fırın ve pasta makineleri ihracatı yapıyoruz. 2007-2008 yıllarında ihracatımız çok yoğundu. 2008’de 20 adet ihracatımız oldu. Bir ihracatta yaklaşık 10 adet makine gönderiyoruz. Makinelerimizin değeri de ortalama 100 bin euro. 2009 yılında bu rakam 9’a düştü. Bu düşüşün sebebini yurt dışını ülkemizden daha fazla sarsan global krizin yurt dışı alımlarını durdurmasına bağlıyoruz. Makine sektörü rekabetin çok yoğun yaşandığı bir sektör Ucuza mal imal edip satışa sürenler piyasa fiyatlarını düşürüyor. Bu da haksız rekabeti doğuruyor. Firmalar daha çok fuara katılarak ihracat rakamlarını arttırabilir. Tanıtımlar piyasanın nabzını tutuyor.

POMPA VE KOMPRESÖR
Ülkemiz pompa ve kompresörler ihracatımızda 2010 yılının Ocak-Şubat döneminde geçtiğimiz yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 38,7 oranında yükseliş yaşanmış. 2009 yılının Ocak-Şubat aylarında 61 milyon 215 bin dolar olan pompa ve kompresörler ihracatımız 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 84 milyon 880 bin dolara yükselmiş. Pompa ve kompresör ihracatımızın en fazla olduğu ülkenin ise Almanya olduğu görülüyor. 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde Almanya’ya 13 milyon 226 bin dolarlık pompalar ve kompresörler ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 48,7 oranında yükselerek 19 milyon 665 bin dolar olmuş. Almanya’nın ardından en fazla pompalar ve kompresörler ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise ABD olarak kaydedilmiş. ABD’ye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 milyon 747 bin dolar pompa ve kompresörler ihracatı yapan firmalarımızın 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 145,2 oranında değer artışı yakalayarak 6 milyon 735 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yaptıkları görülüyor. ABD’nin ardından pompa ve kompresörler ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülke ise Romanya olduğu görülüyor. Romanya’ya 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 3 milyon 716 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak-Şubat dönemine gelindiğinde ise yüzde 26,1 oranında değer artışı ile 4 milyon 685 bin dolar düzeyi yakalanmış. Pompa ve kompresörler ihracatımızın 2009 yılının Ocak-Şubat dönemi ile bu yılın Ocak-Şubat dönemi karşılaştırması yapıldığında en fazla değer kazandığı ülkenin yüzde 145,2 ile ABD olduğu anlaşılıyor. ABD’nin ardından ise pompalar ve kompresörler ihracatımızın en hızlı arttığı ikinci ülkenin yüzde 98,2 ile İngiltere olduğu görülüyor.

 

Ardan Kayaaltı
Totomak Makina Genel Müdürü

“Krizin etkileri kalkıyor”
Biz daha çok makine parçası imalatı yapıyoruz. Özellikle de klima kompresörü. Genel olarak pompa ve kompresör sektörünü ele alırsak ise bugün artık hem dünyada hem ABD’de bir gelişme olduğu söyleyebilirim. Dünyada kriz yavaş yavaş etkisini azaltmaya başladı. Kriz ilk olarak İspanya’da çıkmıştı ancak en fazla ABD etkilendi. Krizden ilk çıkış etkilerini de yine ABD gösteriyor. Ancak Türkiye’nin bu iyiye gidişten pay almasının zaman alabileceğini düşünüyorum. Sektörümüzün yaşadığı sorunlar ise özellikle finansman alanında. Yatırımlar desteklenmediği için istihdam ve vergilerde kolaylıklar sağlanmıyor. Yatırım yapmak daha kolay olabilir. Elektrik ve petrolün bu kadar yüksek fiyatlarda olduğu bir ülkede dünya piyasalarıyla rekabet etmemiz çok zor. Almanya gibi olamasak bile Romanya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerle rekabet edebilmeliyiz.

REAKTÖRLER VE KAZANLAR
Türkiye reaktör ve kazanlar ihracatımız 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 36 milyon 404 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 8,8 oranında değer artışı kaydederek 39 milyon 620 bin dolar olmuş. Reaktör ve kazanlar ihracatımız ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz yerin İstanbul Deri Serbest Bölgesi olduğu, bunun ardından ise İngiltere’nin geldiği görülüyor. İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nden 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 8 milyon 651 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişken aynı dönemde İngiltere’den de 6 milyon 180 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı yapıldığı görülüyor. En fazla reaktör ve kazanlar ihracatı yaptığımız üçüncü ülke ise İspanya olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 milyon 473 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 21,7 oranında artış göstererek 3 milyon 11 bin dolar olmuş. Reaktör ve kazanlar ihracatımız artış hızlarına göre incelendiğinde Irak’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Irak’a 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde sadece 188 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise bu değer yüzde 892,7 oranında yükselerek 1 milyon 867 bin dolar olmuş. Reaktör ve kazanlar ihracatımız ülkeler bazında ihracat artış hızı oranlarına göre değerlendirildiğinde ikinci sırada İtalya’nın yer aldığı görülüyor. İtalya’ya 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 404 bin dolarlık ihracat söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise reaktör ve kazanlar ihracatımızın 2 milyon 204 bin dolara yükseldiği görülüyor.

 

Osman Ceylan
Arıkazan Makine Muhasebe Sorumlusu

“En büyük sorun malzeme temini”
Şubat ayı ihracatımız 33 bin euro olarak gerçekleşti. Bu rakam geçmiş yıllarla kıyaslandığında yeterli değil. Biz firma olarak daha çok Yunanistan, Danimarka ve İtalya gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Krizin etkilerinin yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu ve ihracatta normal rakamlara doğru bir ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Sektör olarak yaşadığım sorunların başında malzeme teminini sayabilirim. Ayrıca sipariş almada da zorluklar yaşadığımı söyleyebilirim. Genel olarak reaktör ve kazan sektörü ihracatı 2010 Ocak Şubat döneminde 84 milyon 880 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 61 milyon 215 bin dolardı. Bu da sektörde yüzde 38,7’lik bir yükselme olduğu anlamına geliyor.RULMANLAR

Türkiye rulmanlar ihracatı 2010 yılının ilk iki aylık döneminde yüzde 40,2 oranında yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 8 milyon 711 bin dolar olan rulmanlar ihracatımız 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 12 milyon 216 bin dolar olarak gerçekleşti. Rulmanlar ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde Almanya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 819 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirilmişken bu değer 2010 yılının aynı döneminde yüzde 68 oranında yükselerek 3 milyon 56 bin dolar olmuş. Almanya’nın ardından en fazla rulmanlar ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Fransa olarak kaydedilmiş. Bu ülkeye 2009 yılının ilk iki aylık dönemindeki rulmanlar ihracatımız 1 milyon 8 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 114,2 oranında yükselerek 2 milyon 159 bin dolar olmuş. Rulmanlar ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülkenin ise İtalya olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde911 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştiren firmalarımız 2010 yılının Ocak-Şubat dönemine gelindiğinde bu değeri yüzde 56,9 oranında arttırarak 1 milyon 430 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirmişler. Rulmanlar ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü ülke ise İngiltere olarak kaydedilmiş. İngiltere’ye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 548 bin dolarlık rulmanlar ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı döneminde bu ülkeye yüzde 124,4 oranında değer artışı yakalanarak 1 milyon 232 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirilmiş. Rulmanlar ihracatımızın en fazla olduğu beşinci ülke ise Avusturya. Bu ülkeye 2009 yılının ilk 2 aylık döneminde 62 bin dolarlık rulmanlar ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının eş zaman dilime gelindiğinde 823 bin dolarlık rulmanlar ihracatı yapmışlar.TAKIM TEZGÂHLARI

Ülkemiz takım tezgâhları ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 77 milyon 858 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 2,8 oranında yükselerek 80 milyon 55 bin dolar oldu. Takım tezgâhları ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Irak’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Irak’a 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 3 milyon 651 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 230,9 oranında yükselerek 12 milyon 83 bin dolar olmuş. Irak’ın ardından takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu ikinci ülke ise İran. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 4 milyon 263 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmışken 2010 yılının ilk iki ayında ise yüzde 33 yükselişle 5 milyon 670 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı kaydedilmiş. İran’ın ardından en fazla takım tezgâhları ihracatımız ise Almanya’ya yönelik olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 7 milyon 416 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız varken 2010 yılının aynı döneminde yüzde 33,2 oranında azılaşla 4 milyon 954 bin dolarlık ihracat yapılmış. Takım tezgâhları ihracatımız en büyük dördüncü pazarının ise Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Rusya Federasyonu’na 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 891 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı kaydedilmişken 2010 yılının eş zaman diliminde yüzde 53,7 artışla 2 milyon 906 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı yapılmış. Takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu beşinci ülkenin ise Libya olduğu görülüyor. Libya’ya geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 1 milyon 672 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı söz konusu iken 2010 yılının Ocak-Şubat dönemine gelindiğinde yüzde 49,3 yükselişle 2 milyon 436 bin dolar seviyesi yakalanmış. Takım tezgâhları ihracatımızın en hızlı şekilde artış gösterdiği pazar ise Cezayir olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 525 bin dolarlık takım Tezgâhları ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 313,1 oranında ihracat değerini arttırarak 2 milyon 171 bin dolarlık takım tezgahları ihracatı gerçekleştirmişler.TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ

Geçtiğimiz yılın ilk iki aylık döneminde 52 milyon 514 bin dolar olan tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 12,2 yükselişle 58 milyon 904 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise ABD’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. ABD’ye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 15 milyon 383 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 2,7 oranında artış göstererek 15 milyon 795 bin dolar olmuş. ABD’nin ardından ise en fazla tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yaptığımız ülke Fas olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 4 milyon 615 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının ilk iki ayında ise yüzde 100,3 oranında değer artışı ile 9 milyon 246 bin dolarlık ihracat yapılmış. Irak ise tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü ülke olmuş. Irak’a 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 3 milyon 319 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının Ocak-Şubat dönemine gelindiğinde bu değeri yüzde 107,1 oranında arttırarak 6 milyon 876 bin dolarlık ihracat
gerçekleştirmişler. 2008 yılının ilk iki ayı ile 2009’un aynı dönemi karşılaştırıldığında tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın en hızlı şekilde arttığı ülke ise İran olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 925 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yapılırken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 156,8 değer yükselişi ile 2 milyon 377 bin dolarlık ihracat yapılmış.

 

Fatih Yetiş
Türk Traktör İhracat Uzmanı

“İhracat rakamlarımızdan memnunuz”
Firmamız Amerika kıtası olmak üzere dünyanın birçok yerine traktör ve yedek parça ihracatı yapıyor. Şubat ayı ihracat rakamımız 20 milyon euro civarında. Şubat ayında toplam 1297 adet traktör ihraç ettik. Türk Traktör olarak biz ihracatımızın yüzde 50’sini Amerika’ya yapmaktayız. Ardından Tunus, Fas, Irak, İtalya, Almanya, Portekiz ve Fransa gibi ülkeler geliyor. Avrupa ülkelerine ihracatımızı İtalya üzerinden gerçekleştiriyoruz. Genel olarak ihracat rakamlarımızdan memnunuz. Ocak ayında da 1244 adet traktör satışı yaparak toplamda 18 milyon euro ihracat rakamına ulaştık. Genel olarak sektör ihracatına bakıldığında ise Ocak-Şubat aylarında 58 milyon 900 bin dolarlık ihracat yapıldığı görülebilir. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 52 milyon 514 bin dolardı. Bu da sektörde yüzde 12’lik bir yükseliş olduğunu gösteriyor.VANALAR

Türkiye’nin vana ihracatı 2009 yılının ilk iki aylık dönemi ile 2010 yılının aynı zaman dilimi karşılaştırıldığından yüzde 17,4 oranında yükseliş göstermiş durumda. 2009 yılının Ocak-Şubat aylarında 38 milyon 59 bin dolar olan vana ihracatımız 2010 yılının Ocak-Şubat dönemine gelindiğinde ise 44 milyon 690 bin dolar oldu. Vana ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 5 milyon 281 bin dolarlık vana ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının eş zaman dilime gelindiğinde yüzde 12,7 oranında artarak 5 milyon 953 dolar olmuş. Almanya’nın ardından en fazla vana ihracatı yaptığımız ülke ise Irak. Irak’a 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 2 milyon 158 bin dolarlık vana ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının Ocak-Şubat dönemi için yüzde 45,2 oranında değer artışı ile 3 milyon 135 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış. En fazla vana ihracatı yaptığımız üçüncü ülke ise İran olmuş. Bu ülkeye 2009 yılının ilk iki ay döneminde 1 milyon 732 bin dolar vana ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının ilk iki ayına gelindiğinde ise yüzde 62,8 değer artışı ile 2 milyon 819 bin dolarlık vana ihracatı gerçekleştirmişler. Vana ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü ülke olan Mısır’a ise 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 897 bin dolarlık vana ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değeri yüzde 158,1 oranında yükselterek 2 milyon 316 bin dolarlık vana ihracatı gerçekleştirmişler. Vana ihracatımızın en fazla olduğu beşinci ülkenin ise Libya olduğu görülüyor. Libya’ya 2009 yılının ilk iki aylık döneminde 1 milyon 327 bin dolar vana ihracatı söz konusu iken 2010 yılının ilk iki aylık döneminde ise yüzde 71,6 değer artışı ile 2 milyon 277 bin dolarlık vana ihracatı kaydedilmiş. Vana ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği ülke yüzde 158,1 değer artışı ile Mısır olurken bu ülkenin ardından yüzde 77,5 yükselişle Türkmenistan geliyor. Türkmenistan’a 2009 yılının Ocak-Şubat döneminde 969 bin dolarlık vana ihracatı yapılırken 2010 yılının aynı döneminde 1 milyon 721 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.