MAKİNE SEKTÖRÜ TOPLAMI 84. FASLIN TAMAMI VE 84. FASIL DIŞI ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANI 2009 YILI OCAK-MART DONEMİ İHRACATI BİR ÖNCEKİ YIL EŞ DÖNEMİNE KIYASLA YÜZDE 17,3 ARTARAK 1 MİLYAR 917 MİLYON DOLARDAN 2 MİLYAR 249 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ.

Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2009 yılı Ocak-Mart dönemi ihracat kayıt rakamı 1 milyar 293 milyon dolar iken, bu rakam 2010 yılının eş zaman diliminde yüzde 7,9 oranında yükselerek 1 milyar 396 milyon daolar olarak gerçekleşti. Makine sektörü toplamı, 84. faslın tamamı ve 84. fasıl dışı Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle 2010 yılının ilk 3 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 oranında artış göstererek 1 milyar 917 milyon dolardan 2 milyar 249 milyon dolara ulaştı. Mal grupları bazında incelendiğinde ise; 2009 yılı Ocak-Mart döneminde, ihracatında en yüksek artış gerçekleşen kalemler ise yüzde 592,9 ile motorlar, aksam ve parçaları, yüzde 66 ile tekstil ve konfeksiyon makineleri, yüzde 57,4 ile rulmanlar, yüzde 46,7 ile pompalar ve kompresörler, yüzde 44 ile kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler olarak sıralanıyor. İhracatında en fazla gerileme görülen ilk beş mal grubu ise; yüzde 56,6 ile savunma sanayi için silah ve mühimmat, yüzde 28,6 ile deri işleme ve imalat makineleri, yüzde 22,7 ile hadde ve döküm makineleri, kalıplar, aksam ve parçaları, yüzde 22,1 ile yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ve yüzde 9,9 ile endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar olmuş. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2010 yılı Ocak-Mart döneminde; yüzde 14,0 pay ile Endüstriyel Klimalar ve Soğutma Makineleri birinci, yüzde 11,6 pay ile İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler ikinci, yüzde 9,8 pay ile Pompa ve Kompresörler üçüncü sırada yer alıyor.

 

İHRACAT ARTIŞIMIZDA İRAN ŞAMPİYON PAZAR
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamlar incelendiğinde; 2010 yılı Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve ABD olmuş. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 65 ile İran’a yönelik gerçekleşmiş. Anılan ülkeye ihracatımız 94,6 milyon dolar düzeyinde. İran’ın arıdan makine ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ülke Irak olmuş. Irak’a yönelik olan makine ihracatımız geçtiğimiz yılın ilk 3 aylık döneminde 58 milyon 460 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 54 artış göstererek 90 milyon 169 bin dolar olmuş. Makine ihracatımızın artış gösterdiği bir diğer ülke ise İngiltere olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 47 milyon 216 bin dolarlık makine ihracatı gerçekleştiren firmalarımız 2010 yılının Ocak-Mart aylarında ise bu değeri yüzde 42 oranında yükselterek 66 milyon 894 bin dolar seviyesine çıkarmışlar. Libya pazarı da makine ihracatımızın yükseldiği ülkelerden biri olmuş. Libya’ya yönelik makine ihracatımız 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 30 milyon 390 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 30 artışla 39 milyon 409 bin dolar olmuş. Türkiye makine ihracatının yükseliş kaydettiği önemli pazarlardan bir diğeri ise Rusya Federasyonu. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 41 milyon 705 bin dolarlık makine ihracatı yapılmışken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde bu değer yüzde 6 oranında yükselerek 44 milyon 415 bin dolar olmuş. Fransa’da Avrupa pazarında ihracatımızın arttığı ülkeler arasında yer alıyor. Fransa’ya yönelik makine ihracatımız 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 42 milyon 286 bin dolar iken 2010 yılına gelindiğinde yüzde 12 değer yükseliş yaşanarak ihracatımız 47 milyon 528 bin dolar olmuş. İtalya’da Fransa gibi makine ihracatımızın yükseldiği ülkeler arasında yer alıyor. İtalya’ya 2009 yılının ilk 3 ayında 48 milyon 78 bin dolarlık makine ihracatımız söz konusu iken 2010 yılının ilk 3 ayına gelindiğinde ise yüzde 2 oranında artışla ile 48 milyon 941 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş.

 MAL GRUPLARINA GÖRE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

2010 yılı Ocak-Mart döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler ise, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde; Almanya, Libya ve Cezayir; Endüstriyel Klimalar ve Soğutucularda; İngiltere, Irak ve Fransa, Takım Tezgâhlarında; Irak, İran ve Almanya, Pompa ve Kompresörlerde; Almanya, ABD ve Romanya, Tarım ve Ormancılık Makinelerinde; ABD, Fas ve Irak, Gıda İşleme Makinelerinde; İran, Almanya, Irak, Vanalarda; Almanya, Irak ve Libya, Tekstil ve Konfeksiyon Makinelerinde; İran, Hindistan, Etiyopya, Hadde ve Döküm Makinelerinde; İran, Rusya, Almanya, Reaktör ve Kazanlarda; İstanbul Deri Serbest Bölgesi, İngiltere ve İspanya, Türbin, Turbojet ve Hidrolik Silindirlerde; ABD, Belçika, Ege Serbest Bölgesi, Yük Kaldırma, Taşıma ve İstifleme Makinelerinde; Azerbaycan, ABD ve Libya, Kauçuk, Plastik, Lastik İşleme Makinelerinde; Rusya, İran ve Özbekistan, Rulmanlarda; Almanya, Fransa ve İtalya, Ambalaj Makinelerinde ise; İtalya, Mısır ve Irak olmuş.

 


AMBALAJ MAKİNELERİ

Ülkemiz ambalaj makineleri ihracatı 2009 yılının Ocak-Mart dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile karşılaştırıldığından yüzde 20,2 oranında yükseliş göstermiş. 2009 yılının Ocak-Mart ayları arasından 16 milyon 801 bin dolar olan ambalaj makineleri ihracatımız 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde 20 milyon 188 bin dolar olmuş. Ambalaj makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise ilk sırada İtalya’nın yer aldığı görülüyor. İtalya’ya 2009 yılının ilk 3 ayında makine ihracatımız 2 milyon 47 bin dolar iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 116,4 oranında değer atıflı ile 4 milyon 430 bin dolar rakamına ulaşılmış. İtalya’nın ardından en fazla ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise Mısır olmuş. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 706 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde yüzde 262,8 yükselişle 2 milyon 562 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşılmış. Irak ise ambalaj makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı olmuş. Irak’a yönelik olan ambalaj makineleri ihracatımız 2010 yılının ilk 3 aylık döneminde 2 milyon 104 bin dolar olarak kaydedilmiş. Ambalaj makineleri ihracatımız ülkeler bazında ihracat artış hızı oranlarına göre değerlendirildiğinde ise Makedonya ve ABD’nin ardından Özbekistan’ı n yüzde 758,4 oranında artış hızı oranıyla üçüncü sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 129 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı varken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise 1 milyon 110 bin dolarlık ihracat rakamı yakalanmış. Romanya’da ambalaj makineleri ihracat artış oranımızın yüksek olduğu pazarlardan biri konumuna yükselmiş. Romanya’ya 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 192 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştiren firmalarımız 2010 yılının Ocak-Mart döneminde ise yüzde 425,2 oranında değer artışı ile 1 milyon 13 bin dolar seviyesini yakalamışlar.

 

Hülya Sağlim
Ser-Ma Makine İhracat Sorumlusu

Mart ayında ihracatımız olmadı
2010 yılı Mart ayında ihracat gerçekleştiremedik. Bunun en önemli sebebi olarak yabancı dil bilen personelimizin olmamasını gösterebilirim. İhracatımızı daha çok Bulgaristan, Kosova, Makedonya gibi ülkelere gerçekleştiriyoruz. Yaşanan kriz nedeniyle de talepte daralma olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz ay İngilizce bilen elemanımız işten ayrıldı. Yabancı dil bilen elamanımızın olmaması ihracat yarışında çok önemli bir dezavantaj bizim için. Sektörel bazda bakarsak ambalaj makineleri sektörü bu yıl ocak-mart döneminde yaklaşık 20 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Bu rakam 2009 ocak-mart döneminde yaklaşık 17 milyon dolar civarındaydı. Bu da genel olarak sektörde krizin etkilerinin yavaş yavaş azalmaya başladığını ve sektörün yüzde 20’lik bir artış yaşadığını gösteriyor.

ENDÜSTRİYEL ISITICILAR VE FIRINLAR
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren ihracat kayıt rakamlarına göre endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 48 milyon 792 bin dolar iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 9,9 oranında gerileme göstererek 43 milyon 982 bin dolar olmuş. Ülkemiz endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde ise bu mal grubunda Irak’ın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 1 milyon 217 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı yapılmışken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 388 oranında yükselerek 5 milyon 943 bin dolar olmuş. Irak’ın ardından en fazla endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı yaptığımız ikinci ülke ise Almanya. Bu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye’den 4 mil milyon 797 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı gerçekleştirilmiş. Fransa ise endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızın hızlı gelişen ve üçüncü sıraya yükselen pazarı konumunda. Söz konusu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk 3 aylık döneminde 4 milyon 790 bin dolarlık ihracat yapan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar üreten firmalarımız 2010 yılının ilk 3 aylık dönemine gelindiğinde yüzde 9 oranında gerileme ile 4 milyon 359 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişler. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızın, ülkeler bazında ihracat artış oranı hızlarına göre değerlendirildiğinde Irak’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Irak’ın ardından ihracatımızın en hızlı şekilde artış gösterdiği yer ise İstanbul Deri Serbest Bölgesi olmuş. İstanbul Deri Serbest Bölgesi’nden 2009 yılının ilk 3 ayında 2 milyon 256 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı söz konusu iken 2010 yılının ilk 3 aylık döneminde ise yüzde 68,5 oranında yükselişle 3 milyon 803 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı yapılmış.

 

Ahmet Karacam
Fimak Makina İhracat Müdürü

“Kalifiye elemana yatırım şart”
Bu sene mart ayında henüz ihracat gerçekleştirmedik. Genel olarak 2010 yılının şimdiye kadarki döneminin 2009 yılından daha iyi olduğunu söyleyebilirim. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler olarak ise İran, Azerbaycan, Nijerya, Kıbrıs, Gürcistan, Kıbrıs, Polonya ve Umman gibi ülkeleri sayabilirim. Sektör olarak yaşadığımız sorunların başında teknolojiye bağımlı olarak maliyetlerimizin yüksek olması ve bu nedenle de AB ülkeleriyle rekabet düzeyimizin düşük olmasını aktarabilirim. Ayrıca eğitimli kadro sayımız AB ülkeleriyle kıyaslandığında çok az. Kalifiye elemana yatırım yapılması gerekiyor. Firma bilinci ve firma isminin tanıtılması anlamında bazı maliyetlerin ayrılması gerekiyor. İhracatçı birlikleri tarafından imalatçı firmalara destekler artırılmalı. Bize yol gösterilmeli. Fuarlar arttırılmalı. Özel olarak makine sektörüne yönelik fuarlar konusunda yol gösterilmeli. Bunun dışında genel olarak Ocak- Mart döneminde 494 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam 2009 yılında ise 54 milyon dolardı. Bu da sektörde yüzde 8,9’luk bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

ENDÜSTRİYEL KLİMALAR VE SOĞUTMA MAKİNELERİ
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren ihracat kayıt rakamlarına göre endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 147 milyon 388 bin dolar iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 33 oranında yükselerek 196 milyon 19 bin dolar oldu. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İngiltere’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz pazar olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 17 milyon 153 bin dolar endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak-Mart döneminde ise yüzde 51.1 oranında değer artışı ile 25 milyon 915 bin dolar seviyesi yakalanmış. İngiltere’nin ardından endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ikinci ülkenin ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2010 yılının ilk 3 aylık döneminde 18 milyon 792 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Irak’ın ardından endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Fransa olmuş. Bu ülkeye 2010 yılının ilk 3 aylık döneminde 13 milyon 552 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapılmış. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız, ihracat artış oranı hızlarına göre değerlendirildiğinde ise Türkmenistan’ın ilk sırada yer aldığı görülüyor. Türkmenistan’a geçtiğimiz yılın Ocak-Mart ayları arasında 1 milyon 605 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde ise yüzde 182,8 oranında değer artışı ile 4 milyon 541 bin dolar düzeyini yakalamışlar.

 

Hüseyin Demir
Gemak Soğutma Makinaları Muhasebe Müdürü

“2010, 2009’u andırıyor”
Bu sene özellikle Mar ayındaki ihracatımızın şubat ayına kıyasla daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ocak ayına göre de daha iyiydi. Normalde müşterilerimiz sabit olduğu için bizim sektörümüzde çok fazla değişiklik olmaz. 2008 bizim için çok iyi bir yıldı. 2009 yılını yüzde 10-15’lik bir düşüşle kapattık. 2010’un şu anda 2009’u andırdığını söyleyebilirim. Henüz çok fazla bir hareketlenme yok. Sadece Polonya’ya olan ihracatımızı yükselttik. Sektörel bazda ise 2010 yılının Mart ayında 409 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaklaşık 328 milyon dolar civarındaydı. Sektörel olarak ihracatta yaklaşık yüzde 24,5’lik bir yükselme yaşandı.


HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ

Ülkemiz hadde ve döküm makineleri ihracatı geçtiğimiz seneye göre düşüş kaydetmiş durumda. 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 64 milyon 301 bin dolar olan hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 22,7 oranında gerileme göstererek 49 milyon 709 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise İran’ın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz pazar olduğu görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 8 milyon 921 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak-Mart aylarına gelindiğinde ise yüzde 41,2 oranında artış yakalanarak 12 milyon 595 bin dolar seviyesine ulaşılmış. İran’ın ardından en fazla hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise Rusya Federasyonu olmuş. Rusya Federasyonu’na 2009 yılının ilk 3 ayında 4 milyon 296 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatımız varken 2010 yılının eş zaman diliminde bu rakam yüzde 25,6 artarak 5 milyon 394 bin dolar olmuş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazarın ise Almanya olduğu görülüyor. Bu ülkeye 2010 yılının Ocak-Mart döneminde 5 milyon 246 bin dolar hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Almanya’nın ardından ise en fazla hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirdiğimiz dördüncü ülke Mısır olmuş. Söz konusu ülkeye 2010 yılının ilk 3 aylık döneminde 1 milyon 841 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirilmiş. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en fazla olduğu beşinci ülke ise Arnavutluk olmuş. Arnavutluk’a 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 390 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının Ocak-Mart dönemine gelindiğinde ise yüzde 360,2 oranında değer artışı ile 1 milyon 796 bin dolar seviyesine ulaşılmış. Türkiye’nin hadde ve döküm makineleri ihracatının en hızlı şekilde artış gösterdiği pazarlar incelendiğinde ise Arnavutluk ardından Ukrayna yüksek ihracat artış oranı ile dikkat çekiyor. Ukrayna’ya yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 368 bin dolar iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 351,9 oranında değer artışı ile 1 milyon 664 bin dolar seviyesine ulaşılmış.

İNŞAAT VE MADENCİLİK MAKİNELERİ
Türkiye inşaat ve madencilik makineleri ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Mart dönemine göre 2010 yılının aynı zaman dilimi ile kıyaslandığında yüzde 12,1 oranında artış göstermiş durumda. 2009 yılının ilk 3 ayında144 milyon 52 bin dolar olan inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız 2010 yılının ilk 3 ayında ise 161 milyon 437 bin dolar olmuş. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise Almanya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Ocak-Mart ayları arasında 18 milyon 53 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yapılmış. Almanya’nın ardından en fazla inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız olan ikinci ülke ise Libya. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın ilk üç aylık döneminde 10 milyon 205 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 16,8 oranında değer artışı yakalanarak 11 milyon 923 bin dolarlık ihracat yapılmış. Cezayir ise inşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu üçüncü pazar konumunda. Cezayir’e geçtiğimiz yılın ilk 3 aylık döneminde 13 milyon 233 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde ise yüzde 15,9 oranında değer düşüşü ile 11 milyon 135 bin dolarlık ihracat kaydedilmiş. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımız, ülkeler bazında, ihracat artış hızı oranlarına göre değerlendirildiğinde ise Ege Serbest Bölgesi’nin yüzde 936,8 oranında artış ile ilk sırada yer aldığı görülüyor.

 

Nurettin Alsaç
Remas Redüktör ve Makine AŞTicaret Müdürü

“İhracatta yüzde 45 artış bekliyoruz”
2010 yılı ilk üç ayında gerçekleşen ihracat, alınan siparişler, geleceğe yönelik talepler ve beklentiler doğrultusunda firma ihracatımızda 2009 yılı ihracatına göre yüzde 45 artış olacağı beklenmektedir. Makine sektöründe ihtiyaç duyulan iki konu dikkat çekmek istiyorum: Sektörde faaliyet gösteren firmalar teknolojik gelişmelere, iç ve dış taleplere cevap verebilmek yurt dışı rekabete direnç gösterebilmek için yatırım yapmak zorundadır. Yatırım ihtiyacı aktif ve teknolojik gelişmeler nedeniyle süreklidir. KOBİ vasfında olan sektördeki firmaların yabancı kaynak temini etmek suretiyle yatırımlarını finanse etmeleri zor ve pahalıdır. Bu çözümde ödenen yüksek faiz ve kredi sigorta primleri kaynak israfına neden olmaktadır. Bu durum karşısında Yatırımların Yabancı kaynak yerine Öz kaynaklar kullanılarak finanse edilmesine destek sağlanması gerekmektedir. Çözüm önerim öz kaynaklardan yatırımlarını finanse eden firmalar için yatırım indirimi uygulamasına benzer teşvik sistemi getirilmelidir. Ayrıca ihracatta finansman destekleri mevcut yapıda satıcıya yani ihracatçıya yönelik yapılmaktadır. İhracatın artışı için Hedef satın alana yönelik cazip koşullar önermektir. Bu önerilerin başında gelen ve en etkin olanı alıcının mal bedelini belli bir vade de ödeme imkanıdır. Avrupa da Sace ve Hermes vb. gibi kredi kuruluşları aracılığı ile bu yöntem etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Bu finansman tekniğini Türkiye finans sistemine ilave etmelidir. Bu yapının kurulması halinde makine sektörü için hedef olan 50 milyar USD ihracat hedefine en kısa sürede ulaşmak mümkün olacaktır. İhracatta gelişmiş ülkeler firmaları ile rekabet etkinliğimiz artacaktır.


TURBİN, TURBOJET, HİDROLİK SİLİNDİR

Türkiye türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı, 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 54 milyon 770 bin dolar iken 2010 yılının aynı zaman dilimine gelindiğinde yüzde 3,1 oranında gerileyerek 53 milyon 96 bin dolar olmuş. Türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatımız ülkeler bazında incelendiğinde ise ABD’nin ilk sırada yer aldığı görülüyor. ABD’ye 2009 yılının Ocak-Mart döneminde 31 milyon 825 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatımız varken 2010 yılının Ocak-Mart döneminde ise yüzde 14,2 oranında değer düşüşü ile 27 milyon 312 bin dolarlık ihracat yapılmış. ABD’nin ardından ise en fazla türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke Belçika olmuş. Belçika’ya 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 592 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı yapan firmalarımız 2010 yılının Ocak-Mart döneminde ise bu değeri yüzde 913,9 oranında yükselterek 6 milyon 7 bin dolarlık ihracat yapmışlar. Ege Serbest Bölgesi ise türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatımızın en büyük üçüncü pazarı olmuş. Geçtiğimiz yılın Ocak-Mart döneminde Ege Serbest Bölgesi’nden 736 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı söz konusu iken 2010 yılının eş zaman diliminde yüzde 290,1 oranında artışla 2 milyon 871 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatımızın en hızlı şekilde arttığı ülke ise Pakistan olmuş. 2009 yılının Ocak-Mart döneminde söz konusu ülkeye ihracatımız neredeyse yokken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde 1 milyon 61 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik silindir ihracatı gerçekleştirilmiş.

 

Özgür Kayhan
Kayahan Hidrolik Makine Muhasebe Sorumlusu

“İhracatımızın yüzde 90’ını Avusturya’ya yapıyoruz”
Mart ayında 194 bin 710 euroluk bir ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamın yeterli olduğunu söyleyemem. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 491 bin 945 euroluk ihracat gerçekleştirmiştik. Siparişlerin azalmasıyla yarı yarıya bir düşüş yaşadığımız görülüyor. Firma olarak ihracatımızın yüzde 90’lık bölümünü Avusturya’ya gerçekleştiriyoruz. Almanya da ihracat gerçekleştirdiğimiz önemli ülkelerden biri. Genel olarak sektöre bakıldığında ise 2010 Ocak-Mart ayında toplam ihracatın 53 milyon 96 bin dolar değerinde gerçekleştiği görülür. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 54 milyon 770 bin dolar civarındaydı. Bu da sektörde yaklaşık yüzde 3,1’lik bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

 

YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAKİNELERİ
Türkiye yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Mart dönemine göre 2010 yılının aynı zaman diliminde yüzde 22,1 oranında değer düşüşü göstermiş durumda. 2009 yılının ilk üç aylık döneminde 42 milyon 682 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı 2010 yılının ilk 3 ayına gelindiğinde ise 33 milyon 238 bin dolar olarak gerçekleşmiş. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ilk 5 ülkeye baktığımız zaman Azerbaycan’ın birinci sırada yer aldığı görülüyor. Söz konusu ülkeye 2009 yılının ilk 3 ayında 2 milyon 60 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmışken 2010 yılının ilk 3 ayında yüzde 40,8 oranında yükselişe 2 milyon 900 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı kaydedilmiş. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en büyük ikinci pazarı ise ABD olmuş. ABD’ye 2009 yılının Ocak-Mart ayları arasında 1 milyon 262 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirilmişken 2010 yılının eş zaman dilimine gelindiğinde bu değer yüzde 66,3 oranında artmış ve 2 milyon 99 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapılmış. ABD’nin ardından en fazla yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yaptığımız üçüncü ülke olan Libya’ya ise 2009 yılının ilk 3 aylık döneminde 700 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yapan firmalarımız bu değeri 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 196,2 oranında yükselterek 2 milyon 76 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmişler. Çin Halk Cumhuriyeti de yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız açısından önemli bir pazar konumunda bulunuyor. Bu ülkeye geçtiğimiz yılın Ocak-Mart ayları arasında 2 milyon 184 bin dolar yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı söz konusu iken 2010 yılının Ocak-Mart döneminde ise yüzde 10,9 oranında değer düşüşü kaydedilerek 1 milyon 946 bin dolarlık ihracat yapılmış. En fazla yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı yaptığımız beşinci ülkenin ise Mısır olduğu görülüyor. Mısır’a 2009 yılının Ocak-Mart ayında 517 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2010 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 238,1 oranında artış göstererek 1 milyon 748 bin dolar olmuş.