MAKİNE TANITIM GRUBU, DÜNYA GAZETESİ TARAŞNDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN EKONOMİNİN YILDIZLARI SEÇKİSİNDE ‘YILIN İŞ ÖRGÜTÜ’ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Dünya Gazetesi’nin düzenlediği “Ekonominin Yıldızları” seçkisinde, 2009 yılının en başarılı kişi ve kurumları belli oldu. Seçkide, Makine Tanıtım Grubu, ‘Yılın İş Örgütü’ ödülüne layık görüldü. Gazetenin 30. yılı dolayısıyla bu yılki kategorilerde, sayı ve içerik itibarıyla bazı değişikliklere gidildi.

Büyük jürinin 11 kategoride titiz bir çalışmayla belirlediği yıldızların seçiminde, yatırım, yönetim, başarı, inovasyon etkinlik, ilk olma niteliği ve büyüklük gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Ekonominin yıldızları, başarıları ve kendilerini farklı kılan niteliklerini önümüzdeki günlerde yapılacak söyleşilerde paylaşacaklar. Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve seçici jüride yer alan Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi yazarlarından Rüştü Bozkurt ve UTİDED Uluslararası Ticaret Danışmanlar ve Eğitmenleri Derneği Başkanı Şefik Ergönül, MTG’ye verilen ödülü değerlendirdi.

 

‘Ekonominin Yıldızları’ seçkisinin jüri üyelerinden biri olan Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nce kurulan Makine Tanıtım Grubu”nun (MTG), zor geçen bir yılda sektörün birlik içinde hareket

etmesi ve yerli makine kullanımının teşvik edilmesinde önemli bir başarıya imza attığını söylüyor: “Sektörün tanıtımının yanı sıra, ihracatının artırılması, markalaşma ve ortak Ar-Ge çalışmalarının organize edilmesi amacıyla kurulan MTG, bu çerçevede ‘Türk makineleri Tıkır Tıkır çalışıyor’ temalı başarılı bir kampanya da yürüttü.”

 

“115 MİLYAR DOLAR MAKİNE İHRACATI HAYAL DEĞİL”

 

Dünya Gazetesi yazarlarından Rüştü Bozkurt MTG’nin aldığı ödülü şöyle değerlendiriyor: “Yaşanan büyük krizden sonra Türkiye bin yılın önemli fırsatını yakaladı. Bu fırsatlardan biri de makine sanayinin birikim ve deneyimiydi. Önümüzdeki 10 yıl içinde gelişmiş ülkelerin makine sanayileri mekânda yer değiştirecek. Bu yerler arasında Türkiye hem coğraŞ, hem yetişmiş insan gücü, hem tasarım becerisi, hem de çok kültürlü ilişkilere olan yatkınlığı nedeniyle bulunmaz bir fırsat yakaladı. Makine sanayicileri bu fırsatı değerlendirirken kendi

içlerinde önce tutarlı bir yaklaşım geliştirdiler. Bu yaklaşımı şimdiki aşamada yapılara dönüştürmeye gayret ediyorlar. Bir sonraki aşamada işleyen kurumlar yaratarak geleceği güven altına almak için çabalıyorlar. Böylesine sistematik bir yaklaşımın ülkemizde zenginlik üretimine ve insan yaşamını kolaylaştırmaya olağanüstü katkıları olacağına inanıyorum. Bu nedenle 2023 yılında 115 milyar dolarlık makine ihracatı hayal değil, çok gerçekçi bir hedef olarak görüyorum. Bütün bunlar nedeniyle Dünya Gazetesi’nin makinecileri yılın kurumu seçmesinin çok isabetli bir karar olduğuna inanıyorum. “

 

“BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR”

 

UTİDED Uluslararası Ticaret Danışmanları ve Eğitmenleri Derneği Başkanı ŞeŞk Ergönül ise şöyle konuşuyor: “Makine Tanıtım Grubu’nun faaliyetleri birlikten güç doğar felsefesini kanıtlar bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bölünmüş ve pazarlık gücü zayıf Firmalar yerine, birlikte hareket ederek kaynak israfını engelleyen çalışmalar kaynakların verimli kullanımı ile birlikte, pazarlık gücünün artışını getirir. Makine ihracatının artışı, Türk iş insanının uyguladığı teknolojinin seviyesini göstermektedir. Teknoloji yoğun ürünlerin ihracatının artışı, katma değeri yüksek kazanç açısından büyük önem arz etmektedir. Grubun faaliyetleri sonucu ihracat pazarlarında çeşitlilik artışı sağlanması ve pazar yelpazesinin genişletilmesi, pazarlarda oluşabilecek risklerin azaltılması açısından önemlidir.

Makine üreticilerinin, yurt dışında birbirlerini ezerek yabancı rakiplerine fırsat verme yerine, bir nevi ‘imece’ çalışması sergileyerek, yabancı rakiplerin önüne geçerek yeni fırsatlar yaratmaları diğer üretici birliklerine örnek olacak bir davranıştır.

 

 

HAKAN GÜLDAY

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

RÜŞTÜ BOZKURT 

Dünya Gazetesi Yazarı

ŞEFİK ERGÖNÜL 

UTİDED Uluslararası Ticaret Danışmanları ve Eğitmenleri Derneği Başkanı