Doğuş İğneli Vanaları, tüm klape konumlarında dairesel alan yaratmasından dolayı kavitasyon hasarı düşük, sessiz ve titreşimsiz regülasyon olanağı sağlar. Tam kapalı pozisyonda vana sızdırmazlık sağlarken tam açık konumda damla yapısını alarak basınç kaybını minimum seviyeye indirir ve maksimum debi kapasitesi yaratır.   Tübitak destekli gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucunda Doğuş Vana, İğneli Vanaları DN 80 – DN 1200 çaplarında üretmekte olup yakın bir gelecekte daha yüksek çaplarda üre- tim planlanmaktadır. Doğuş İğneli Vanaları tüm çaplarda yekpare gövdeden imal edilmektedir. Dola- yısıyla vana boyutu ve ağırlığı düşüktür. Ayrıca, damla şeklindeki özel iç gövdesi sayesinde rakipleri- ne oranla daha yüksek kv değerlerine ve daha düşük basınç kayıplarına ulaşırlar. Klape, sistem basıncın- dan bağımsız olarak çalışır, özel raylar üzerinde ya- taklanır. Böylelikle büyük çaplarda dahi vana açma kapaması için çok düşük tork değerleri gerekir.    

Ser-Ma’dan süt endüstrisi için makineler
 
Ser-Ma Makina sektörsel bazda yapmış olduğu in- celemeler neticesinde, süt ve süt endüstrisinde bu- lunan firmaların, kullanılan malzeme ve çalışma prensibinin, gıda kodeksine uygun ve hassasiyet açısından verimliliği yüksek olan, Özel Elektrosta- tik Alıcılı Hava Temizlemeli Yoğurt Kovası İç Te- mizleme Makinelerine ihtiyaç duyulduğu ortaya çı- kardı. Konu ile ilgili 1998 yılından itibaren Flowme- ter’li Dolum Sistemleri ve Ambalaj İç Temizleme Makineleri ile ilgili Türkiye’de tek üretici olan fir- ma, Komple Dolum Hatları ve Dolum Makineleri ile ilgili 10 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Firma ay- rıca, Özel Flowmeter Dolum Sistemli, Otomatik CIP Temizleme Sistemli Ürün Tanklı ve gıda en- düstrisindeki süt ve süt ürünlerinin transferinde kullanılan, Hijyenik Transfer Pompalı tekli/iki- li/dörtlü Dolum ve Özel Elektrostatik Alıcılı Havalı Kova İç Temizleme, Sıcak/Soğuk Sulu Kova İç Te- mizleme ve Buharlı Kova İç Temizleme Makineleri imalatına devam ediyor.