Türkiye kaynak makineleri sektörü 2009 yılı ihracatında Rusya 5,4 milyon dolar ile birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 2,7 milyon  dolar ile Mısır ve 2,4 milyon dolar ile Irak takip ediyor. Birçok sektöre girdi sağlayan kaynak teknolojisi uygulamaları Türkiye’nin  sanayileşmesi ile paralel olarak artıyor.  2008 yılında Türkiye’nin kaynak makineleri sektör ihracatı yüzde 15,3 oranında artarak 59,5 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 11,2 oranında artarak 163,7 milyon dolara yükselmiştir. 2009 yılında Türkiye’nin kaynak makineleri sektörü ihracatı yüzde 39,4, ithalatı ise yüzde 50,5 oranında düşüş göstermiştir  İki metal parçayı ısıl yolla birleştirme’ işleminde kullanılan kaynak makine ve malzemeleri, üretim sanayinde önemli bir paya sahip. Geliştirilen her teknolojik  malzemenin ancak kaynak yapılabilirliliği oranında kullanım alanına sahip olması, sektörün önemini ortaya koyuyor. Kaynak teknolojilerinde meydana çıkan yeni gelişmeler ile kaynaklı imalatın sektörde giderek artan oranda yaygınlaşması,kaynağa uygun  yeni çelik türlerinin bulunmasına sebep oldu. Bu nedenle göreceli olarak her gün yenilenen kaynak teknolojisi daha çok araştırma ve çalışma gerekliliğini beraberinde getirdi. Birçok sektöre girdi sağlayan kaynak teknolojisi uygulamaları Türkiye’nin sanayileşmesi ile paralel olarak artıyor. Sektörde dünyadaki gelişmelere paralel oldukça önemli gelişmeler yaşanmakta. Üretim  teknolojisindeki ilerlemelerin yanı sıra kaynak teknolojileri ile ilgili olarak; kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim, belgelendirme konularında da yeniliklerle karşılaşmaktayız. 2008 yılında Türkiye’nin kaynak makineleri sektör ihracatı yüzde 15,3 oranında artarak 59,5 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 11,2 oranında artarak 163,7 milyon dolara yükselmiştir. 2009 yılında Türkiye’nin kaynak makineleri sektörü ihracatı yüzde 39,4, ithalatı ise yüzde 50,5 oranında düşüş göstermiştir.
Türkiye’de kaynak teknolojileri sektörünün en önemli sorunlarından biri; örgütlü bir yapıya sahip olmaması olarak değerlendirilmektedir. Kaynak alanının kurumsallaştırılmasının artık bir zorunluluk haline geldiği vurgulanırken, bu alanda yapılacak bir yasal düzenlemenin gerekliliğine dikkat çekilmelidir. Ülkemizde bu alanda ulusal bir politikanın geliştirilmemiş olması ve buna uygun yasal düzenlemelerin henüz yaşama geçirilememesi, personel ve eğitim eksikliği, akreditasyon konusundaki sıkıntılar, eğitim ve danışmanlık hizmetleri için kuruluşların nitel ve nicel yetersizliği bu parametrelerin sanayide uygulanabilirliğini zorlaştırmakta ve bu nedenle sanayimizde büyük ölçekte zorluklar yaşanmaktadır. Kaynak teknolojisi alanında çalışan kişi ve kuruluşların belgelendirilmesinde ülkemizde yıllardır büyük bir boşluk yaşanmakta ve bu nedenle birçok yabancı ülkenin standartları dikkate alınarak, bu ülkelere ait kuruluşlarca ya da bunların ülkemizdeki temsilcilerince belgelendirme işlemleri yürütülmektedir. Moment Expo’nun kaynak makineleri sektörü ile ilgili sorularını Candan Makine Ticaret ve

SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU
Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre, 2007 yılında yaklaşık 11,5 milyar dolar olan sektör ihracatı yüzde 8,4 oranında artış göstererek 2008 yılında 12,5 milyar dolar değerine ulaşmıştır. İhracat değeri olarak 2006, 2007 yıllarını ilk sırada tamamlayan Almanya 2008 yılında da ihracat payını yüzde 10,6 artışla 2,3 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştir.
Bu ülkeyi 1,4 milyar dolar ile Japonya ve ABD takip etmiştir. Kaynak Makineleri sektörün ihracatında ilk 20 ülke arasında en fazla ihracat artışını yüzde 38,4 ile Belçika göstermiş olup Singapur (-yüzde 32,3) ile Kanada’nın (- yüzde 15,8) ihracat değerindeki düşüşler dikkat çekmektedir. Türkiye 2008 yılında gerçekleştirdiği 59,5 milyon dolar ihracat ile sektörün dünya ihracatından yüzde 0,4 pay almış ve sıralamada 21. konuma yerleşmiştir. 2007 ve 2008 yıllarında, G.T.İ.P bazında dünya ihracatında, 8515  pozisyonunda tanımlı ‘Elektrik, Lazer, Ultrasonik Vb. Çalışan Lehim, Kaynak Cihazları’ grubunun ilk sırada yer aldığı  görülmektedir.

DÜNYA İTHALAT LİDERİ ÇİN
2008 yılında sektör ithalatı yüzde 9,9 artarak 11,9 milyar dolara yükselmiş, Çin 1,2 milyar dolara yaklaşarak dünya sıralamasında lider konumunu korumuştur. Çin’i 1,1 milyar dolar ABD, 648 milyon dolar ile Rusya ve 623 milyon dolar ile Almanya izlemiştir.
2008 yılında, kaynak makineleri ithalatında ilk 22 ülkenin verileri incelendiğinde; yüzde 151,9 artış ile Endonezya’nın en fazla artış kaydeden ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı ve bu ülkeyi Rusya (yüzde 79,5) ile Brezilya’nın (yüzde 55,7) takip ettiği görülmektedir. İthalatında düşüş kaydedilen ülkeler Tayvan (yüzde 46), Kanada (yüzde 9) ve ABD (yüzde 7,4)’dir.
2008 yılı sektör ithalatında 18. sırada bulunan Türkiye’nin, 2007 yılında 147 milyon dolar değerinde ithalatı yüzde 11,2 oranında artarak 2008 yılında 163,7 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Dünya geneli ithalattan yüzde 1,4 pay almıştır. 2007 ve 2008 yıllarında G.T.İ.P bazında dünya ithalatında 8515 pozisyonunda tanımlı ‘Elektrik, Lazer, Ultrasonik Vb. Çalışan Lehim, Kaynak  Cihazları’ grubunun ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
Kaynak Teknolojisi uygulamaları, ülkemiz sanayileşmesi ile paralel bir hızda artmıştır. Ülkemiz üretim alanları incelendiğinde kaynaklı imalat tekniklerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 2008 yılında 59 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektör, 2009 yılında yüzde 39,4 oranında gerilemiş ve 36 milyon dolar seviyesine inmiştir. Türkiye’nin 2009 yılındaki sektör ihracatı ürün bazında incelendiğinde, 31 milyon dolar ile 8515 gtipli ‘elektrik, lazer, ultrasonik vb. çalışan lehim, kaynak cihazlari’ sektörün büyük bölümünü kapsadığı görülmektedir. 2008-2009 yıllarında ihracat artış oranı açısından incelendiğinde genel makine sektöründeki düşüşe paralel olarak kaynak makineleri sektörüde ‘lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar’ yüzde  27,4 ve ‘elektrik, lazer, ultrasonik vb. çalişan lehim, kaynak cihazlari’ yüzde 40,7 oranında gerilemiştir. Kaynak makineleri sektörü 2009 yılı ihracatımızda Rusya’nın 5,4 milyon dolar ile birinci konumda yer aldığı, bu ülkeyi 2,7 milyon dolar ile Mısır ve 2,4 milyon dolar ile Irak’ın takip ettiği görülmektedir. 2009 yılında sektör ihracatımızda en büyük payı alan ilk 10 ülke arasında ihracat artışı  esas alındığında; yaklaşık yüzde 117 artış ile Türkmenistan’ın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bu ülkeyi yüzde 69 artış oranı ile Suriye ve yüzde 39,2 artış oranı ile Libya takip etmiştir. Söz konusu dönemde ihracatımızda en büyük düşüş ise Rusya’da (yüzde 63) gerçekleşmiştir.

EN FAZLA İTHALAT İTALYA’DAN

2008 yılında 163 milyon dolar seviyelerinde olan kaynak makineleri sektörü ithalatı, 2009 yılında genel makine ve aksamları ithalatında kaydedilen yüzde 24,3 oranındaki daralmadan daha büyük bir oranda azalarak (yüzde 50,5) 81 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin 2009 yılında ithal ettiği kaynak makineleri, G.T.İ.P. bazında incelendiğinde; 70,6 milyon dolar ile ilk sırada ‘elektrik, lazer, ultrasonik vb. çalışan lehim, kaynak cihazları’ kaleminin yer aldığı, bu ürünü 10,4 milyon dolar ile ‘lehim ve kaynak yapmaya mahsus makine ve cihazlar’ grubunun izlediği görülmektedir.
2009 yılında sektör ithalatında G.T.İ.P. bazında tüm kalemlerde gerileme kaydedilmiştir. En büyük düşüş yüzde 53,8 ile ‘elektrik, lazer, ultrasonik vb. çalışan lehim, kaynak cihazları’ kaleminde kaydedilmiştir. 2009 yılında kaynak makineleri sektörü ithalatımızda önemli yer tutan ülkeler arasında ilk üç sırayı İtalya (16,6 milyon dolar), Almanya (14,7 milyon dolar) ve Çin (8,7 milyon dolar) almıştır.