DTM İthalat Genel Müdürü Mustafa Sever ithal izni ile ilgili olan ve 1 Ocak 2010’da yürürlüğe giren tebliğ ile ilgili ayrıntıları sektör temsilcileri ile paylaştı.

İthal izni ile ilgili olarak 11 Ağustos’ta DTM’de (Dış Ticaret Müsteşarlığı) gerçekleştirilen toplantıda bir sunum yapan DTM İthalat Genel Müdürü Mustafa Sever, Türkiye’nin 2009 yılında; dünya makine ihracatında 25., dünya makine ithalatında ise 22. sırada yer aldığını söyledi. Sever şöyle devam etti: “Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması ve Türkiye-AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği kapsamında; AB, EFTA ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler ile Genelleştirilmiş Tarife Sistemi kapsamındaki ülkelere gümrük vergileri ‘0’ (sıfır) olarak uygulanmaktadır.” Gümrük Genel Tebliği ile 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş tespiti uygulamasına son verileceğinin duyurulduğunu aktaran Sever, “Uygulamanın sona ermesiyle konuya ilişkin yasal boşluk ortaya çıkmıştır” diyor. Sever, müsteşarlığın çalışmalarını şöyle özetliyor: “7. madde kapsamında kullanılmış ve yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin daha etkin bir düzenleme yapılması, yaş tespiti uygulamasının kaldırılmasından dolayı ortaya
çıkan yasal boşluğun doldurulması, amaçları ile Tebliğ, 2009’da düzenlenen toplantılar vesilesiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin ‘ithalat: 2009/9’ sayılı Tebliğ, 1 Ocak 2010’da yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında yer alan eşyalar ise, Müsteşarlığın izin yazısı alınmadan doğrudan gümrük idarelerinden ithal edilebilmekte olan eşyalardır. Yerli üretimi bulunmayan, ağırlıklı olarak yatırım malı mahiyetinde olan makine ve cihazlardır. Ayrıca ilgili kurumdan uygunluk yazısı alınması şartıyla, doğrudan gümrük idarelerinden ithal edilebilecek eşyalar. Ve son olarak, ithalatına izin verilmeden önce işlem bazında değerlendirmeye tutulması gerekli görülen eşyalar. Sanayicilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Müsteşarlığın izin yazısı gerekmektedir. Elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir.