ller Bankası, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, yurdumuzun yeniden imar edilerek çağdaş bir yapıya kavuşturulması hedefinin bir parçası olarak 1933 yılında Belediyeler Bankası adı ile belediyelere kredi temin etmek üzere 15 Milyon TL sermaye ile kuruldu. Kurum daha sonra, Belediyeler Bankası’nın daha güçlü bir yapıya sahip kılınması amacı ile 1945 yılında faaliyet alanı  genişletilerek 100 Milyon TL sermayeli İller Bankası’na dönüştürüldü. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve bugün faaliyetine devam eden az sayıda kuruluştan biri olan İller Bankası’nın sermayesi 9 Milyar TL’yi buluyor. İller Bankası Genel Müdürü M.  Bahaettin Kaptan, bankanın kuruluşu ve misyonu hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Kaptan: “İller Bankası’nın kuruluş amacı; yerel yönetimlere her türlü ihtiyaçları için kredi sağlamak, danışmanlık ve teknik hizmet vermek, bu idareler adına harita, imar planı,  jeolojik etüt, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri, deniz deşarjı, katı atık ve her türlü üst yapı tesisleri için proje geliştirmek ve projelerin yatırım faaliyetleri ile gerçekleştirilmesini sağlamaktır.” M. Bahaettin Kaptan; İller Bankası’nın son yıllarda geçirdiği  değişimin getirdiği olumlu sonuçlardan bahsetti. Kaptan: “İller Bankası, son yıllarda gerçekleştirdiği değişim süreci ile kâr amacından hizmet amacına yönelerek kredilerin vadesini uzatıp faiz oranlarını düşürdü ve proje yelpazesini genişleterek yerel yönetimlerin her türlü alt ve üstyapı projesine finansman sağlar duruma geldi. Projeleriyürütme şekli tamamen değişerek,
belediyeler adına ihale yapma yerine, ihaleyi işin sahibi belediyelere bırakıp finansman sağlama, teknik destek ve proje geliştirme fonksiyonlarına ağırlık verildi.”

VİZYON; ULUSLARARASI BİR YATIRIM BANKASI OLMAK

İller Bankası, yerel yönetimlerin her türlü kentsel ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirilen projelerine uygun kaynakların temin edilmesi konusunda yerel yönetimlere yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası kaynaklardan piyasa şartlarına
göre en uygun koşullarda finansman sağlıyor. İller Bankası’nın görevlerini kısaca, yerel yönetimlerin her türlü kentsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik modern, optimum ölçekte ve son teknolojiyi kapsayan mahiyette projeler geliştirme, üretme veya belediyelerin bu şekilde hazırlanmış projelerini inceleyerek onlara uygunluk verme olarak tanımlayabiliriz. Genel Müdür M. Bahaettin Kaptan;bankanın mahalli idarelere sunduğu destek hakkında şunları söyledi. Kaptan: “ İller Bankası, mahalli idarelerin kalkınma bankası olarak misyonuna uygun şekilde; mahalli idarelerin her türlü projelerine finansman sağlamak, proje geliştirmek, teknik danışmanlık yapmak, merkezi idarenin mahalli idarelere yapacağı kaynak transferine aracılık yapmak olarak sayabileceğimiz temel fonksiyonlarda odaklaşarak faaliyetlerini devam ettiriyor. İller Bankası’nın vizyonu; modern kentlerin geliştirilmesi sürecine katılan, hizmet kalitesi kanıtlanmış uluslararası bir yatırım bankası olmaktır.”
SON 5 YILDA 822 ADET ALTYAPI PROJESİ
Genel Müdür Kaptan, İller Bankası ile belediyeler arasındaki çalışma düzeni hakkında bilgi verdi. Kaptan: “Belediyelerimizin harita, imar planı, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisleri, deniz deşarjı ve katı atık tesis gibi her türlü alt yapı projeleri bankamızca yüzde 75 hibe, yüzde 25 kredi sağlanarak yapılıyor. Son beş yılda bankamızca belediyeler için 374 içme suyu şebeke, 20 içme suyu arıtma, 302 kanalizasyon şebeke, 93 atık su arıtma, 24 deniz deşarjı ve katı atık projesi olmak üzere toplam 822 adet altyapı işinin projelendirilmesi yapılmıştır. Son dönemde, deniz suyundan içme suyu elde edilmesi ve atık suların membran sistemi ile bertaraf edilmesi gibi gelişen teknolojinin yoğun kullanıldığı projelerin yanı sıra nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin atık sularının ekonomik ve sağlıklı bir şekilde bertarafı için ilk yatırım maliyeti düşük, işletmesi kolay tip projeler üretildi.” Genel Müdür Kaptan; İller Bankası olarak kredi imkanı sundukları kentsel hizmetleri hakkında şu bilgileri verdi: “İller Bankasının asli görevi, yerel yönetimlerin her türlü kentsel ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirilen projelerine piyasa şartlarına göre en uygun koşullarda finansman sağlayarak projelerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Banka olarak kredi sunduğumuz kentsel hizmetler arasında içme suyu, kanalizasyon, arıtma, deniz deşarjı, katı atık, jeotermal enerji gibi alt yapı tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı ilk sırada geliyor. Ardından belediye hizmet binası, mezbaha, soğuk hava deposu, memba suyu şişeleme tesisi, ekmek fabrikası, otogar, düğün salonu, iş merkezi, kültür merkezi, kongre salonları, hal binası, açık pazar, kaplıca, yol, otopark, köprülü kavşak ve peyzaj düzenlemeleri gibi her türlü üst yapı tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı sayılabilir. Kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarına yönelik boru ve ek parçalar, iş makineleri, kamyon, otobüs, itfaiye, çöp ve süpürge araçları ile parke taşı, çimento, demir vb malzeme ve diğer ekipmanların alımı ve emekliliği gelen belediye personellerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine yönelik nakit destek sağlanması da kredi imkanı sağlanan kalemler arasında yer alıyor.”

178 MİLYON EURO’LUK KREDİ PAKETİ
İller Bankası’nda; kredi sınıflandırması projenin içeriği ve yapım şekline göre çeşitli kategorilere ayrılıyor. Projelendirme kredileri için yüzde 6 faiz ile 3 yıl vadeli, yapım kredileri için yüzde 6 faiz ile 5 ila 15 yıl arası vadeli, malzeme, araç, gereç ve ekipman alımı yine yüzde 6 faiz ile 5 yıl vadeli ve son olarak nakit destek kredisi yüzde 7 faiz ile 5 yıla kadar vadeli ödeme olanakları sunuyor. İller Bankası Genel Müdürü M. Bahaettin Kaptan; bankanın belediyeye sağladığı krediler hakkında bilgi verdi. Kaptan: “Belediyenin mali durumuna ve proje safhasına bağlı olarak minimum 5 yıl, maksimum 15 yıla kadar kredilendirilme yapıyoruz. Gelir teminatı gösterilmek sureti ile sadece kıdem ve ihbar tazminatı için kullandırılıyor. Ödemeler belediyeye değil, doğrudan şahsın hesabına
yapılıyor. İller Bankası, yerel yönetimlerin kentsel ihtiyaçlarının karşılanmasında, kendi öz kaynaklarının yanında özellikle altyapı tesisleri için uluslararası piyasalardan dış finansman katkısı da sağlanıyor. Dünya Bankası’ndan Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında; 1. paket olarak 2006 yılında sağlanan 212,9 Milyon Euro kapsamındaki kredi 9 belediye ve 2 belediye su ve kanalizasyon idaresinin büyük ölçekli içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi ve katı atık projeleri için kullandırıldı. Bu kapsamda 2. paket olarak Dünya Bankası’ndan 2010 yılında sağlanan 178,2 Milyon Euro kapsamındaki kredi 6 adet belediyenin içme suyu,
kanalizasyon, arıtma tesisi için kullandırılması planlanıyor.”
400 MİLYON TL’LİK KREDİ, MAKİNE SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRACAK
İller Bankası, belediyelere ve il özel idarelerine, kendi imkanları ile yapacakları yatırımlara yönelik olarak talepleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları malzeme, araç gereç ve ekipmanların alımı için kredi kullandırıyor. Genel Müdür Kaptan: “Bankamızca, yerel yönetimlere 2005 yılından 2010 yılına kadar 2081 adet iş makinesi alımı için 300 Milyon TL, 2422 adet hizmet aracı alımı için 260 Milyon TL olmak üzere toplam 560 Milyon TL kredi kullandırıldı. Bankamız kredisi ile alınan hizmet araçlarının yüzde 100’ü yerli üretim, iş makinelerinin yüzde 45’i yerli, yüzde 55’i yabancı üretimdir.” Genel Müdür Kaptan; İller Bankası’nın makine sektörü ile ilişkisini değerlendirdi.
Kaptan: “İller Bankası olarak yerel yönetimlere sağlanan ve bu idarelerce yerli üreticilerden iş makinesi ve hizmet aracı alımı için kullanılan toplam 400 Milyon TL tutarındaki kredinin, Türk makine sektörünün canlandırılmasına önemli katkı sağladığını düşünüyoruz. Yerel yönetimler satın alacakları iş makineleri, kamyon, toplu taşıma aracı, itfaiye, pikap vb araçları ve asfalt plenti, konkasör, eleme tesisi gibi makineleri kendileri ihale yoluyla, ya da Devlet Malzeme Ofisi yoluyla satın alıyorlar.
Bankamız satın alma aşamasında makine sektörü ile iş birliği içerisinde bulunmamakla birlikte, satın alma gerçekleştikten sonra muayene ve test aşamasında; belediye teknik şartnamesi, Bankamız Mal Alımları Yönetmeliği, Türk Standardı, Ulusal Standartlara göre muayene ve test işlemlerini yapıyor.”

3049 YEREL YÖNETİM BİRİMİNE HİZMET

İller Bankası, Merkez Teşkilatı ve Türkiye genelinde 18.Bölge Müdürlüğü ile 2934 belediye, 81 il özel idaresi, 2 ilçe özel idaresi, 16 büyük şehir belediyesi ile 16 su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere toplam 3049 adet yerel yönetim biriminin tamamına hizmet sunuyor. Genel Müdür M. Bahaettin Kaptan; İller Bankası’nın yürüttüğü çalışmalar ve sağladığı faydaların altını çiziyor.“İller Bankası; ülke genelinde sağlıklı ve yeterli içme suyu temin edilmesi, atık suların ve katı atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi, belediyelerin imar ve harita hizmetlerinin karşılanabilmesi için çalışıyor. Bankamız, yatırımlara kaynak yaratabilen, teknik ve ekonomik yönden işletilebilir sistemler kurabilen, sağlanan hizmetlerde ülke çapında belirlenmiş, kalite standartlarına uyabilen en önemli kuruluşlardan biridir. Banka, sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi ve yaygın hizmet ağı ile sağlıklı bir kentsel altyapının oluşturulmasında belediyelerimize her alanda destek veriyor. Tamamlanan her proje belediyelerimizde yaşayan insanlarımızın nitelikli, sağlıklı ve uzun ömürlü bir alt ve üstyapıya kavuşturulmasında atılan bir adım olarak görülüyor. Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına uygun projelerin üretilmesine, proje ve inşaat çalışmalarının her aşamasına yerel yönetimlerin etkin bir şekilde katılmasına büyük önem veriliyor.”