Makine ve aksamları ihracatımızda büyük öneme sahip İran pazarının yerinde görülmesi, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin  değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, pazar payımızın artırılması amacıyla önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler için  strateji belirlenmesi, işbirliği imkânlarının araştırılması ve mevcut sorunların çözümüne yönelik olarak Orta Anadolu Makine ve  Aksamları İhracatçıları Birliği’ni temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şanal 5-8 Ekim 2010 tarihleri arasında Tahran’da ilgili  makamlar nezdinde ikili temaslarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı Ticareti Teşvik İdaresi, İran Ticaret Sanayi ve Madenler Odası, Tahran Ticaret Sanayi ve Madenler Odası ve İran  Fuar İdaresi temsilcilerinin ziyaret edildiği program kapsamında, büyük ölçüde kaliteye önem veren pazarlara makine ihraç eden  imalat sektörümüzün ulaştığı seviye anlatılmış, dost ve müttefik iki ülkenin ticaretinin istenen seviyenin çok altında olduğu  vurgulanmıştır. Söz konusu programda ayrıca, 10. Uluslararası Tahran Sanayi Fuarı ile 9. Uluslararası Isıtma, Soğutma ve  Havalandırma Fuarları ziyaret edilmiştir. Geçen yıl milli katılım bünyesinde 54 firmanın iştirak ettiği Tahran Sanayi Fuarına, bu yıl  64 Türk firmasının katılması önemli bir potansiyeli işaret etmektedir.