Özellikle son 20 yılda uluslararası rekabete açılan Parsan, üretiminin yüzde 70 oranındaki payını Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere ihraç ediyor. Firma 4 kıtaya ihracat gerçekleştiriyor.

 

İstanbul, Pendik’te 1968 yılında kurulup, 1971 yılında işletmeye alınan Parsan, 64 bin metrekare açık, 26 bin metrekare kapalı toplam 91 bin metrekare alanda faaliyet gösteren kalıphane, dövmehane, ısıl işlem ve özel talaşlı imalat tesislerini de kapsayan entegre bir çelik dövme ve işleme fabrikasıdır. Firmanın İş Geliştirme ve Uluslararası Pazarlama Müdürü Orhan Metin, “Arka aks milleri, ön dingil ve montajlı ön dingil, akson, kol, muylu taslağı, muhtelif dişli taslakları, kardan şaftı, istavroz, kayıcı mil ve flanş taslakları, diğer otomotiv ürünleri üreten fabrikada otomotiv sanayi ürünlerinin payı yüzde 70’dir” diyor. Firmanın diğer ürünleri ise savunma sanayi, rüzgar enerjisi dişli kutuları üretimi ve madencilik gibi alanlarda pazar bulmaktadır.


4 KITAYA İHRACAT
Parsan İş Geliştirme ve Uluslararası Pazarlama Müdürü Metin, özellikle son 15 yıl içinde, dış ülkelerdeki diğer üreticilerle yaptıkları rekabet sonucu, bugün sahip oldukları modern çekiç ve presleriyle 1 kg - 250 kg ağırlığında çeşitli boy ve şekillerde 24 bin ton / yıl dövme parça üretim kapasitesi ile, ürünleri 4 kıtada birçok ülkede aranan iddialı dövme ve işleme firmalarından biri olduklarını söylüyor. Metin ayrıca “Sivil ve askeri pazarlardaki payımızın önümüzdeki yıllarda da aynı hızla büyümesi beklenmektedir” diye konuşuyor.

Parsan’ın teknolojik gelişmeleri her an izleyip ve uygulamasının, uzun yıllardan beri sürdürdüğü bir politika olduğunun altını çizen İş Geliştirme ve Uluslararası Pazarlama Müdürü Metin şöyle devam ediyor: “Bu amaçla son yıllarda sürekli araştırma gayreti içinde olup kurmuş olduğu Ar-Ge bölümü desteği ile yeni üretim teknikleri ve yeni ürünler geliştirmiştir. Yapmış olduğu modern dövme presleri ve nümerik kontrollü işleme ve özel üretim tezgahları yatırımları ile Parsan dünyanın gelişen rekabet ortamında yerini sağlamlaştırmıştır. Akredite milli kuruluşumuz T.S.E. tarafından TS EN - ISO 9001 : 2000 “Uluslar arası Kalite Güvencesi Sistem Standardı” ve BVQI firması tarafından ISO/TS 16949-2002 ve ISO 14000 Sertifikaları ile belgelendiril ilmiştir.”

HASSAS EMNİYET PARÇALARI ÜRETİYOR

Parsan’ın son yıllarda artan imalatın sonucu olarak, hassas emniyet parçaları da dâhil olmak üzere otomotiv sanayine çok çeşitli mamuller ürettiğine de değinen Metin sözlerini şöyle sürdürüyor: “Geçmişte silahlı kuvvetlerin de desteğiyle, çeşitli tipte askeri araçlar için parça üretim hatları kurmuş ve yeni üretim teknikleri geliştirmiş ve halen üretime devam etmektedir. Parsan, yüksek verimli ve dinamik üretim yöntemleri kullanması sebebiyle, üstün nitelikli ürünlerini otomotiv sanayinin hizmetine en uygun fiyatlarla sunmaktadır. Türkiye’deki ağır, orta ve hafif kamyonlar ile binek otomobillerin ve traktörlerin çelik dövme ve işlenmiş parça ihtiyaçlarının büyük bölümü Parsan tarafından karşılanmaktadır. BMC, Anadolu Isuzu, Tofaş, FNSS, Otokar, Hema Endüstri, Alçelik (Tümosan), ADDS ve Başak Traktör yurtiçindeki önemli müşterilerdir.”

Özellikle son 20 yılda uluslararası rekabete açılan firmanın üretiminin yüzde 70 oranındaki payını Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde konularında lider kamyon, ticari araç, iş ve tarım makinaları üreticilerine ihraç edildiğini belirten Metin, “Uzun yıllardır sürdürülen sabırlı, gayretli ve titiz çalışmalar karşılıksız kalmamış ve müşterileri tarafından aranılan, birlikte iş yapılmak istenen ve saygı duyulan bir firma haline gelmiştir” diyor.

ALMANYA’DAN ÖDÜL
Parsan İş Geliştirme ve Uluslararası Pazarlama Müdürü Orhan Metin şöyle devam ediyor: “Örneğin 13 yıldan bu yana çalıştığı Almanya’nın Paderborn kentinde yerleşik, kalitesi ile dünyada isim yapmış biçerdöver üreticisi Claas firması, 850 tedarikçisi arasından Parsan’ı kalite dalında 1. seçmiş ve 28 Ocak 2010 tarihinde yapılan geniş katılımlı ödül töreninde Parsan yetkililerine birincilik ödülünü vermiştir. Bu saygın ödülün yanında, diğer bir ödül de yine Almanya’dan geldi. 20 yıldan bu yana ürün çeşitliliğini sürekli geliştirerek çalıştığı Münih kentinde yerleşik dünyaca ünlü MAN Kamyon Fabrikası, bu yıl, kalite, servis ve lojistik konularında 1200 tedarikçi arasından Parsan’ı en başarılı ilk on firma arasına seçmiş ve 10 Haziran 2010 tarihinde ‘Hauser Castle’, Münih’te yapılan ödül töreninde Parsan yetkililerine birincilik ödülünü vermiştir. “ Parsan İş Geliştirme ve Uluslararası Pazarlama Müdürü Metin ayrıca “Parsan’ın Boeing 737 yeni nesil uçaklara iniş takımı dövme parça üretimi yaparak konusunda kendisini geliştirmesi, ulaştığı teknolojik seviyeyi ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamaktadır” diyor. Metin şöyle devam ediyor: “Parsan gücü, esnekliliği ve tecrübesi ile dış ülkelerdeki otomotiv pazarlarında daha fazla pay almak için yeterli imkânlara sahip olduğu inancındadır ve başarılarını sürdürerek geleceğe büyük bir umutla bakmaktadır.”

FİRMANIN KALİTE POLİTİKASI

Firmanın kalite politikası, müşterilerine, sürekli yenilenen teknolojiler ve ileri endüstriler paralelinde gelişen ihtiyaçları takip ederek, performansı arttıran ve kullanımı kolaylaştıran, teknolojik özellikleri ve kalitesi daha yüksek ürünler sunmak. Hedefi ise sektörü, müşterilerini, onların beklentilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi tanımaya özen göstermek ve tüm çalışanlarıyla birlikte müşteri memnuniyetini daha da arttırmak. Firmanın kalite politikalarından bir diğeri ise, müşteri taleplerini ve müşteri özel isteklerini zamanında, ekonomik şekilde ve doğru nitelikte ürünler üreterek karşılamak ve sürekli müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Bu politikayı; kalite, verimlilik ve yaratıcılığı sürekli artırırken maliyetleri azaltmak, müşterilerin her yönüyle benimsediği ve tercih ettiği bir iş ortağı ve her zaman güvenilir bir firma olmak, kurumsal kimliği ve şirket kültürünü sürekli geliştirmek, hatalar oluşmadan önlemek, üretimin ilk seferde ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, tedarikçileriler ile yakın işbirliği yapmak ve yardımcı olmak, kalite hedeflerine yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak, ürün emniyetini sağlamak, müşteri ve çalışanlarımıza yönelik riskleri en aza indirmek, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, yasal gerekliliklere uygun ürün üretmek, çalışanların yetkinliğini ve sürekli gelişmemize bilinçli katılımını sağlamak suretiyle uygulamayı öngörüyor.

Firmanın kendisi için belirlediği ‘Değerler’ ise şöyle: En önemli sermayemizin insan kaynaklarımız olduğuna inanmak.


Üstün iş ahlakına, adil ve dürüst davranış ilkelerine sahip olmak. Verimliliği, yaratıcılığı ve başarıyı takdir etmek. İnisiyatif kullanma kararlılığına sahip olmak. Risk üstlenebilme gücüne sahip olmak. İş yönetiminde takım çalışmasına önem vermek. Açık iletişim yöntemlerini benimsemek. İşyeri ruhu ve disiplinine sahip olmak ve müşteri odaklı düşünmektir.

ÇEVREYE VE İNSANA SAYGILI


Firmanın çevre politikası ise şöyle özetlenebilir: ISO 14001 çevre yönetim sistemi ile, yalnız iş sonuçlarına değil bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına önem vererek, malzeme temininden mamul sevkiyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerde çevre ve insan sağlığını koruyan tedbirleri almak ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamaktır. Müşterilerin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca Parsan kalite politikasına uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerde çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri ve kirliliği en aza indirmek ve iş güvenliğini sağlamaktır. Parsan’ın çevre politikası, esas olarak çevreye ve insana saygıdır. Bu politikayı, çalışanlar için iş emniyeti, çalışma ve çevre koşullarını ISO 14001 kalite sistemine uygun olarak sürekli iyileştirmek, çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek suretiyle uygulamayı öngören Parsan’ın çevreyle ilgili diğer faaliyetleri ise şöyle: Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak.


Kullandığımız her türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak. Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji tüketimini ve atık miktarlarını “Parsan Çevre Hedeflerine” uygun olarak azaltmak. Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek. Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak. Tedarikçilerimizle çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasını dikkate almak. Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak, kamuoyunun çevre politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak. Parsan üst yönetimi tarafından gerekli kaynaklar sağlanarak desteklenen ISO 14001 çevre yönetim sistemimizi, çalışanlarımızın benimsediği ve uyguladığı, kuruluş içinde denetlenen, yönetim tarafından gözden geçirilen, kamuoyuna açık ve izlenebilen bir sistem olarak sürdürmek ve iyileştirmek, bu doğrultuda belirlenen Parsan çevre hedeflerine yönelik performansımızı sürekli olarak arttırmak.