Kalkınmada öncelik kapsamında bulunan 49 il ve Türkiye genelinde turizm ya da turizm işletme belgesi olan işletmelere 2008 yılında 296 milyon YTL enerji desteği verilmesine karar verildi. Söz konusu teşvik 2007 senesinde 244 milyon YTL seviyesindeydi. İşletmelerin, geçen yılla kıyaslandığında yüzde 21 oranında artış gösterdiği görülen enerji desteğinden yararlanabilmeleri için hayvancılık, organik ve biyoteknolojik tarım, kültür mantarı yetiştiriciliği ve kompostu, seracılık, sertifikalı tohumculuk, imalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim ve ya sağlık alanında faaliyet göstermeleri, Şilen ve tam zamanlı olarak en az 10 eleman çalıştırmaları gerekiyor. Enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini temin etmek amacıyla, vali veya vali tarafından tayin edilen bir vali yardımcısı başkanlığında il düzeyinde Enerji Desteği Komisyonu kurulacak. Bu desteği almaya hak kazanan, makine imalat sanayisinde iştigal eden firmalar üretim maliyetlerini azaltarak rekabet güçlerini artırabilecekler.