Savunma Sanayi Müsteşarlığı sektöre dönük üretim yapan sanayicileri bir araya getirdi. Kara Araçları Endüstri Günü ve Güç Sistemleri Çalıştayı’nın açılışında konuşan Müsteşar Murat Bayar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ileri teknoloji ürünü silah, araç ve gereçle donatılmasını ve gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeyde savunma sanayi altyapısını kurmayı hedeflediklerini söyledi. Müsteşarlık tarafından, savunma sanayisinin ihtiyaçlarının yurtiçinde karşılanma oranını artırmak için şu anki tasarım ve üretim altyapılarının geliştirilmesi ve yan sanayi katılımının artırılması için çalışmalar yürütülüyor. Bayar, Türk savunma sanayisinin belkemiği olan kara araçları sektörünün, geçmişten bu güne gelişiminin analizi yapılarak, geleceğe dönük iddialı ve örnek amaçlar belirlenmesine çalışıldığını söyledi.

Türk Kara Savunma Sektörünün Ulaştığı Nokta ve Hedefler Endüstri Günü’nde yapılan toplantılarda ise sektörle ilgili konular irdelendi. Toplantılarda, kara araçlarına dönük stratejiler, sektörün Ar-Ge yol haritası, sektöre sanayinin katılımı, üniversite sanayi işbirliği, otomotiv yan sanayisinin sektöre bakışı, kalite faaliyetleri gibi konularda sunumlar yapıldı.