Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğini tartışmak ve yaygınlaştırmak için her yıl ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu) kuruluşlarından birinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi’nin ilki 26-27 Haziran 2008 tarihlerinde Adana ÜSAM ev sahipliğinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Platformun amacı ülkemizde üniversitesanayi işbirliği sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak olarak özetleniyor. Ayrıca, bu güne kadar üniversitelerin ve sanayinin yaptıkları faaliyetler sonucu kazandıkları deneyimleri korumak, paylaşmak ve yaygınlaştırmakta platformun amaçları arasında yer alıyor. Üniversite-sanayi işbirliği konusunda faaliyet gösterecek yapıların kurgulanması için ilgili kurumlar nezdinde güçlü bir şekilde girişimde bulunulması; böylece, yaratılan işbirliği kültürünün yayılması ve benzeri yapıların kurulmasına yardımcı olmak veya öncülük etmek yolunda çalışmalar yürüten platformun düzenlediği Üniversite Sanayi İşbirliği 2. Ulusal Kongresi’ne OAİB’de katıldı.

USİMP Üyesi olan OAİB Genel Sekreterliğini temsilen Kongereye katılan Genel Sekreter Mahmut Akıllı tarafından “Türk Makine Sektöründe Bir Kalite Markası olarak Turqum” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Kongrede 15 adet davetli bildiri ve 48 adet serbest bildiri yer aldı. Kongre kapsamında Türkiye’nin dört köşesinden olmak üzere toplam 25 farklı üniversiteden ve 25 adet sanayi kurum ve kuruluşlarından temsilciler bir araya geldi. Ülkemizin önemli bir sorununun çözümü için bildirilerin sunulduğu ve Şkirlerin bilimsel bir ortamda tartışıldığı, tüm katılımcılara ücretsiz olarak açık olan kongre yüzlerce ziyaretçi tarafından takip edildi. Her yıl bir ÜSİMP kuruluşu ev sahipliğinde yapılacak olan Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi’nin ikincisi 7-8 Mayıs 2009 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. ev sahipliğinde, üçüncüsü ise 2010 yılında OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde yapılacak.