Bir Koç Holding kuruluşu olan Türk Traktör, yabancı sermaye ile Türk ortaklıklarının başarılı örneklerinden biri. Dünyanın en büyük traktör ve zirai ekipman üreticilerinden CNH Global NV’nin ortağı olduğu Türk Traktör Kasım 2007’de 500 bininci traktörünü üreterek dünya devleri arasında ilk beşe girmeyi başarmı ş durumda. Yüksek teknoloji ile her 7 dakikada 1 traktör üretebilen Firma 2007 yılında yüzde 36’sı ihracata yönelik olmak üzere 510 milyon YTL ciroya ulaşmış. Türk Traktör’ün önümüzdeki 5 yıl içerisindeki hedefinin dünya traktör üretimindeki payını yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarmak, AB traktör üreticileri sıralamasında ise ilk 5’ten ilk 3’e yükselmek ve dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer almak olduğunu belirten Türk Traktör’ün Genel Müdürü Hakkı Akkan ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Türk Traktör’ün 2007 yılında ne kadar traktör üretimi oldu ve ne kadarı ihraç edildi? Geçtiğimiz yıla ilişkin bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Koç Holding A.Ş. ile dünyanın en büyük traktör ve zirai ekipman üreticilerinden CNH Global NV’nin ortak girişimi olan Türk Traktör, yıllık 35 bin adet traktör ve 25 bin adet motor üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük traktör üreticisi, ihracatçı sı ve en güçlü satış ağına sahip şirketidir. Türk Traktör ürettiği New Holland ve Case IH marka ürünleriyle 2007 yılında bir önceki üretim yılına nazaran yüzde 6,3 oranında, toplam traktör gövdesi üretiminde ise yüzde 36’lık bir artış göstermiştir. 1954 yılında kurulan ve Türkiye’deki otomotiv sektörünün ilk üreticisi olan Türk Traktör, ayrıca Kasım 2007’de 500 yüz bininci traktörünü üreterek Dünya devleri arasında ilk beşte yerini aldı. 2007 yılında 18 bin 350 traktör üreterek bunun 5 bin 404 adetini yurtdışına ihraç etti. Ayrı ca ihraç ettiği ürünler arasında bunlara ilave olarak ürettiği 8 bin 438 traktör gövdesi de bulunmaktadır. Kalite bilinci ve nitelikli insan kaynağı sayesinde amaçlarına ulaşma başarısı gösteren şirketin en büyük ivme kaynağı “ürünleriyle dünya pazarı nı yönlendiren kuruluş olmak” ilkesini üretiminden satışa, bayisinden servisine kadar geniş ve güçlü bir sistemle yönetmesidir Türkiye’deki her 10 traktörden 4’ü, dünyadaki her 1000 traktörden 18’i Türk Traktör ürünü olup, fabrikamızdaki yüksek teknoloji ile her 7 dakikada 1 traktör üretilmektedir.

Şirketinizin geçen yılki cirosu ve ihracatı ne kadar?
Türk Traktör’ün 2007 yılı cirosu 510 milyon YTL idi. Bu miktarın yüzde 36’lık payı ise ihracata aittir. Ağırlıklı olarak hangi pazarlara ihracat yapıyorsunuz? 2008 yılı sonunda ihracatta hedefiniz nedir? Türk Traktör’ün halen ihracat yapmakta olduğu 60’a yakın ülke içerisinde toplamdan aldığı yüzde 30’luk pay ile Amerika Birleşik Devletleri öne çıkmaktadır. Takiben Avustralya, Romanya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Doğu Asya ülkeleri gelmektedir. Bugüne kadar ihracat yapı- lan toplam ülke sayısı 90’ın üzerindedir.

Türk ve dünya traktör pazarından ne kadar pay alıyorsunuz?
Türkiye Traktör pazarında sürdürmekte olduğumuz liderliğimiz “artan bir oran” çerçevesinde devam etmektedir. Pazara sunmakta olduğumuz New Holland ve Case-IH markaları ile toplamda yüzde 36,8 pazar payı ile 2007 yılı sonuçlarına göre Türkiye pazar lideri olarak yolumuza devam etmekteyiz.

Türkiye’nin traktör ihracatındaki payı nız ve öneminiz göz önüne alındı- ğında, ihraç pazarında uyguladığınız stratejileriniz nelerdir?
Dünya traktör üreticileri içerisinde fabrikamı z, ürünlerinin kalitesi ve tüm pazarlar için uygunluğu ile önemli bir noktadır. Öncelikle kalite, sırasıyla ürün çeşitliliği ve zamanında teslimat, ihracat için ana stratejilerimizdir. Şirketimizin zamanında yaptığı doğru yatırımlar ile sahip olduğu ileri teknolojide üretim ve test tesisleri, yüksek kalite düzeyi ve 54 yıllık mühendislik birikimi ile yabancı ortağı Case New Holland’ı n da üretim tesisleri içinde ilk sıralara yükselmesini sağlamaktadır. Türk Traktör ihracatında yabancı ortağının bayilik teşkilatını kullanmaktadır. Yeni pazar girişlerinin getirdiği maliyet ve yasal güçlüklere karşı çok büyük kolaylıklar sağlayan ve pazarlama maliyetlerini çok aza indiren bu strateji ile Türk Traktör dünya çiftçisinin taleplerine odaklanabilmektedir. Ayrıca hızlı büyümenin, dünya piyasaları ile güçlü bağlar ve uluslararası standartlara erişmekle, mümkün olacağına inanıyoruz. Tasarımlarımızda müşteri beklentilerini göz önünde tutarak düzenli gözden geçirmek, sürekli ve planlı iyileştirmek, tedarikçilerimizi geliştirmek, tüm çalışanları- mızın katılımı ve dayanışması ile kalite, zamanında üretim bizim için önemlidir. Kalite, işlevsellik ve fiyat olarak dünya çiftçisinin gösterdiği takdir neticesinde Türk Traktör’de her yıl bir önceki yıla göre daha fazla üretim ve ihracat planlanmaktadır.


Şirketinizin 2008’deki ürün çeşitliliği
ve gelişimi konusunda bilgi verebilir misiniz?
Tüm yerli traktörlerimiz Sanayi Bakanlı- ğı’nın bu yıl başında devreye almış olduğu motor emisyon ve ses seviyesi ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak üretilmeye başlanmı ştır. Ayrıca yönetmeliklere uyum çalı şmalarına ilave olarak müşteri beklentileri doğrultusunda tüm modellerimizde önemli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Ürün geliştirme çalışmalarımız bunlarla sınırlı olmayıp hem 2008 için hem de ileri ki yıllara yönelik mevcut ürün iyileştirmeleri ve yeni ürün çalışmaları aralıksız devam edecektir. Türk Traktör olarak sektörde en fazla ürün çeşitliliğine sahip Firma olmamız müşteri beklentilerine verdiğimiz önemi çok net olarak ortaya koymaktadır.

Ar-Ge çalışmalarına ne kadar pay ayırıyorsunuz? Bu çalışmalar çerçevesinde bir ürünün çıkması ortalama ne kadara mal oluyor ve ne kadar zaman alıyor?
Türk Traktör, New Holland ve Case IH markalarının TD ve JX serisi traktörlerinin üretim ve küresel Ar-Ge Merkezidir. Ar- Ge departmanımız birçok geliştirme, iyi- leştirme ve yeniden tasarlama süreçlerine imza atmıştır. 2007 yılından bir örnek verecek olursak: 01.01.2008 tarihi itibarıyla yerli pazarlar için zorunlu olacak Tie 2 Emisyon regülasyonuna uygun olarak ürettiğimiz 8000 serisi motorların, 86 dBA ses düzeyini sağlayan ses yalıtımının, TT/56/TD,TD Straddle traktör serilerinde uygulama çalışmaları ile ilgili proje 16.01.2006 tarihinde başlamış, 15.11.2007 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin kapsamı ve ağırlığına uygun olarak değişen Ar- Ge projelerinin ortalama süresi 2 yıldır. Halen 50’yi aşkın teknik personel ile çalışmaları nı sürdüren Ar – Ge birimimiz için son 6 yıldır ciromuzun yaklaşık yüzde 1.8’leri seviyesinde pay ayrılmaktadır.

Müşterilere yönelik hazırladığınız özel uygulamalarınız bulunuyor mu?
Sürekli olarak gelişen tarım teknikleri beraberinde artan müşteri beklentilerini getirmektedir. Müşterilerimiz ile kurduğumuz iletişim bizim en önem verdiğimiz çalı şma alanlarımızdan birisidir. Bu bağlamda Ar-Ge birimimiz ve ürün pazarlama uzmanlarımız sürekli olarak sahada görev yapmakta, oluşan müşteri taleplerini yerinde inceleyerek ürünlerde yapılması gereken ürün geliştirme konularını tespit etmektedir. Pazarda oluşacak her türlü beklentiyi geniş ürün yelpazemizle kolayca karşılayabilecek bir yapıya sahip bulunuyoruz. Bu esnekliğimizi de yeni ürünleri geliştirmek için kullanıyoruz. Temel marka iletişimi stratejimiz kapsamı nda “birebir müşteri iletişimi” çalışmaları na ağırlık vermekteyiz. Müşteri odaklı saha faaliyetleri, direkt postalama sistemi ile ulaştığımız mevcut ve hedef müşterilerimiz ile kurduğumuz direkt iletişim en etkili ve kalıcı olan iletişim yöntemi olarak tecrübemiz ile sabittir. Örneğin; 100-130 beygir gücünde traktör satın alma potansiyeline sahip 3 bin 300 adet müşterimize direkt postalama yöntemi ile ürünler ile ilgili bilgileri basılı ve CD ortamında küçük bir armağanımız ile paylaşı yoruz. Yine birebir iletişim stratejimiz çerçevesinde New Holland markamızın önemli değerlerinden olan “Yaren” adlı dergimizi üç ayda bir olmak kaydı ile müşterimiz olan 68 bin aile ile buluşturuyoruz. Ülkemizin değişik noktalarında düzenlenen yerel ve ulusal çapta 60 dolayındaki tarım fuarlarını ziyaret eden bir milyona yakın müşterimiz ile standlarımızda birebir iletişim içindeyiz.

Çiftçileri traktör sahibi yapmak amacı yla finans kurumlarıyla yaptığınız herhangi bir anlaşma bulunuyor mu?
Günümüzde traktör satın alma kararında en önemli etkenlerden birisi haline gelen uygun finans koşulları artık rekabetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu bağlamda gerek devlet gerekse özel bankalar ile görüşülerek en uygun ödeme planları ve diğer avantajlar yakından takip edilmekte ve satış teşkilatı mız kanalı ile tüm müşterilerimize duyurulmaktadır. Diğer bir sevindirici nokta ise; devlet bankaları nın yanı sıra, özel sektör bankalarının da tarım sektörünü adeta yeniden keşfetmeleri ve tarıma yönelik finansal çözümlerin bu surette çeşitlenmesidir.

Şirketinizin ve içinde bulunduğunuz sektörün bugünkü konumunu nasıl de- ğerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki on yıl için beklentileriniz nelerdir?
Türk Traktör’ün misyonu, dünyanın her köşesindeki yüz binlerce müşterisine doğru kalitede, doğru zamanda, doğru özelliklerde ve uygun fiyatta tarım traktörü sunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, kaynakların en verimli biçimde yönetimi ve bu sayede elde edilecek gelirle üretim, yönetim teknolojilerini ve insan gücü kaynaklarını sürekli geliştirerek paydaşlarının bu gururu yaşamasını sağlar. Üretim olarak gelecekteki 5 yıllık dönemde dünya traktör üretimindeki payını yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarmayı, AB traktör üreticileri sıralamasında ilk 5’ten ilk 3’e girmeyi ve dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer almayı hedeflemektedir.  

RAKAMLARLA TÜRK TRAKTÖR
>> Yıllık 35 bin adet traktör ve 25 bin adet motor üretimi yapıyor.
>> Kasım 2007’de 500 yüz bininci traktörünü üretti.
>> 2007 yılında 18 bin 350 traktör üreterek bunun 5 bin 404 adetini yurtdışına ihraç etti.
>> Türkiye’deki her 10 traktörden 4’ü, dünyadaki her 1000 traktörden 18’i Türk Traktör tarafından üretildi.
>> 2007 yılı cirosu 510 milyon YTL olup, bunun yüzde 36’sı ihracata yönelik.
>> Türk Traktör’ün halen ihracat yapmakta olduğu 60’a yakın ülke içerisinde toplamdan aldığı yüzde 30’luk pay ile Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada.
>> Günümüzde 50’yi aşkın teknik personel ile çalışmalarını sürdüren Ar-Ge birimine yıllık cironun yaklaşık yüzde 1.8’i ayrılıyor.  

“Üretim olarak gelecekteki 5 yıllık dönemde dünya traktör üretimindeki payımızı yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarmayı, AB traktör üreticileri sıralamasında ilk 5’ten ilk 3’e girmeyi ve dünyanın ilk 10 üreticisi arasında yer almayı hedefliyoruz.”  

Hakkı Akkan Türk Traktör Genel Müdürü Kasım 2007’de 500 bininci traktörümüzü üreterek dünya devleri arasında ilk 5’e girdik.