Makine sanayii sektöründe teknoloji her geçen gün daha fazla önem kazanı- yor. Uluslararası pazarlarda ileri teknoloji barındı ran, kaliteli ve dayanıklı ürünler rağ- bet görüyor. Türk firmaları, dış pazarlarda Çin ve Kore gibi Uzakdoğu Firmaları nın ürünleriyle fiyat bazında rekabet etmekte zorlanacakları için, bu rakiplerini teknolojik yenilikleriyle geride bı- rakmak durumunda. Aynı şekilde Avrupa ve Amerika pazarlarında, yabancı rakipleriyle rekabet halinde olan firmaları mızın bu pazarlardaki müşterilerin yenilik ve yüksek teknolojiye fiyattan daha fazla önem verdiklerini kavramaları ve üretimlerini bu gerçek üzerinden şekillendirmeleri gerekiyor. Türk Makine Sanayii Sektörü, verili durumda dünya pazarından almakta olduğu binde 4’lük payı daha yukarılara çekmek ve ülkemizi bu alanda hak ettiği noktaya taşımak için Ar-Ge çalışmalarını ve teknoloji üretimini hız kesmeden daha ileri seviyeye taşımayı başarmalı. Ar-Ge çalışmaları nı başarıyla sürdüren, yakın zamanda kompresör üretiminde yeni bir tasarı m ortaya koyan Aydın Trafo, bu alanda sektörün ihtiyaç duyduğu firmalardan biri.

YILDA 24 BİN MAKİNE ÜRETİM KAPASİTESİ
Aydın Trafo’nun iş hayatı, 1960 yılında kaynak makinesi imalatı ile başlar, 1977 yılında pistonlu hava kompresörü,1998 yılında vidalı hava kompresörü ve 2004 yılında yüksek basınçlı yıkama makinesi üretimini de bünyesine katarak devam eder. Firma bugün, İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin metrekaresi kapalı, toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulu, modern üretim teknolojisi ile donatılmış üretim tesislerinde, yıllık 24 bin adet makine üretim kapasitesine sahip durumda.

YENİLİKÇİ BİR FİRMA
Aydın Trafo’nun üretmekte olduğu makinelerin hepsinde ISO 9001 yönetim sisteminin de bir gerekliliği olan, izlenebilirlik ve standardizasyon mevcut. Üretilen makineler, en yüksek kalitede ürünler seçilerek, CNC tezgâhlarında, konusunda uzman personel tarafından üretiliyor, sonra kalite kontrol mühendislerinin kontrolünden geçip onaylanı- yor ve müşterilere sunuluyor. Firmanın, yakın zamanda tasarımını gerçekleştirdiği, kompresörde kayışla bağlantıyı ortadan kaldırarak direkt bağlantı ile çalıştıran yeni modeli dikkat çekiyor. Bu konuda, bizi bilgilendiren ve yeni ürünlerini tanıtan, Aydın Trafo Genel Müdürü Emre Tüjümet, “Yeni seri imalatını yaptığımız kayış kasnaksız direk akuple model kompresörümüz 7 ay önce Ar-Ge departmanımızda geliştirildi ve fabrikamızda 3,5 aylık deneme süresi sonunda bir müşterimizin fabrikası nda denemeye tabii tutuldu. Bu süreci başarı ile tamamlayan ürünümüz, tüm onayı aldıktan sonra üretim için gerekli aşamalar tamamlanarak, seri üretimimize alındı” diyor. Emre Tüjümet, yeni modellerinde, en üst kalite piston, en üst kalite segman ve yurtdışından sadece subaplarda kullanı lmak üzere çok özel bir çelik tedarik ettiklerini, kalitelerini daha da üst seviyelere taşıdıklarını belirtiyor. Bütün bu yeniliklerin yanında, Aydın Trafo, maliyetlerini yüzde 20 civarında düşürerek bu fiyat avantajını da müşterilerine yansı tmayı başarabilmiş durumda.

AR-GE YATIRIMLARI ÇOK ÖNEMLİ
Aydın Trafo, Ar-Ge çalışmalarına ve yenilikçiliğ e her zaman önem veriyor. Aydı n Trafo’nun Ar-Ge bölümü, devamlı yeni modeller geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Yeni çıkarmış oldukları akuple modelin dışında, şu anda, Ar- Ge bölümünün üzerinde çalıştığı, 2 farklı kompresör ve 1 yıkama makinesi modeli bulunuyor. Bu alandaki yönelimlerinden bahseden Emre Tüjümet, “Ar-Ge çalışmalarımızı, üretimini yaptı- ğımız kompresör ve yıkama makinesi piyasasında, gelişmeye açık olan alanlara yönlendirip, bu alanlarda sağladığı- mız başarılar ile müşterilerimize değer yaratmak çabası içindeyiz” diyor.

YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE İLE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR
Aydın Trafo, üretimini yüzde 100 yerli sermaye ile gerçekleştiriyor ve üretmekte olduğu makineleri ağırlıklı olarak, Türkî Cumhuriyetlere, Arap Ülkeleri, Kuzey Afrika ve Batı Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Yurtdışında, pek çok yabancı Firmaya ürün satan Aydın Trafo, bu zamana kadar hiçbir müşterisiyle problem yaşamamayı başarmış durumda. Firmanın, ürünlerini yurtdışında yıllardı r sorunsuz kullanan ve memnun olan müşterileri var. En büyük önceliklerinin her zaman kalite olduğunu dile getiren Emre Tüjümet, “Gerek üretimde kullanılan malzemeler, gerek işçiliğimiz, gerekse servis hizmetlerimiz, sahip olduğ umuz kalite sertifikaları, üretimde kaliteye verdiğimiz önemin birer kanıtı” şeklinde konuşuyor.

“ÇEVREYE DUYARSIZLIK İNSAN HAKLARININ GASPI DEMEK”
Üretmiş oldukları makinelerin çevreye ve insan sağlığına duyarlılığı, Aydın Trafo açısından büyük önem taşıyor. Emre Tüjümet, bu konunun kendileri açısından çok önemli olduğunu ve bütün üreticiler için de önemli olması gerektiğ ini, bu konulara duyarsız kalmanı n insanların haklarını gasp etmek olduğ unu ve kimsenin böyle bir lüksünün olmadığını söylüyor. Kendilerinin, ürünlerinde bu duyarlılığı gösterdiklerinin altını çizen Tüjümet, ürünlerinin tümünün CE sertifikalı, çevre ve insan için güvenli makineler olduğunu belirtiyor.

MAKİNE İHRACATIMIZ YETERSİZ
Emre Tüjümet ile sohbetimize makine sektöründe Türkiye’nin ihracatını de- ğerlendirerek devam ediyoruz. Tüjümet, Türkiye’nin makine sektöründe 2007 yı- lında gerçekleştirdiği, 8,9 milyar dolarlı k ihracatı yeterli bulmuyor. İthalat rakamları na bakıldığında bu miktarın kesinlikle çok daha yukarılara çekilmesi gerekiyor. Öncelikle, Firmaları ihracata özendirmek gerekiyor. Tüjümet, sunulan teşvikler hakkında birçok üreticinin bilgi sahibi olmadığını, bu sebeple ihracat konusunda atılacak adımların onlar için birer külfet olduğunu belirtiyor ve bu konularla ilgili Firmaları daha çok bilgilendirmek gerektiğini söylüyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AÇIK
Bu anlamda, Türkiye’nin dünya pazarı ndan daha çok pay alabilmesi için rekabet gücünü artırması gerekiyor. Özellikle makine sektöründe rekabet edebilmek için, fiyat, kalite ve hizmet gibi konularda rakiplerinizin önünde olmanız gerekiyor. Türkiye’nin dünya pazarında önünün açık olduğunu belirten Tüjümet, “İnanıyorum ki ülkemizde herkes kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığında, Türkiye’miz ilerlemeye başlayacak” şeklinde konuşuyor. Ülkemizde, makine sanayi sektörünün, ihracata dayalı büyümek zorunda oldu- ğu açık bir gerçek. Bu bilinçle hareket eden Aydın Trafo da 2008 yılında ihracat oranını yüzde 5 artırabilmeyi hedefliyor ve Firmanın bu konuya yönelik çalı şmaları yoğun olarak sürüyor.  

Emre Tüjümet Aydın Trafo Genel Müdürü Aydın Trafo’nun Ar-Ge bölümü devamlı yeni modeller geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.   SPOT: “Türkiye’nin makine sektöründe, dünya pazarından daha çok pay alabilmesi için rekabet gücünü artırması gerekiyor. Özellikle makine sektöründe rekabet edebilmek için, Şyat, kalite ve hizmet gibi konularda rakiplerinizin önünde olmanız gerekiyor.”