2. Dünya Savaşı’nı kaybeden, ekonomisi sıfırlanan, hem genç nüfusu hem de sanayi altyapısı neredeyse tamamen ortadan kalkan Almanya, aradan geçen yaklaşık 60 yıldan sonra tekrar eski gücüne kavuşmuş durumda. Sıfırdan inşa sürecini başarıyla gerçekleştiren Almanya, ekonomik, kültürel, siyasi açı- dan dünyayı ve Avrupa’yı belirleyen güçlerden biri olmaya devam ediyor. Savaş sonrası yeniden inşa süreci için ihtiyaç duyduğu işgücü açığını büyük oranda Türk işçilerle kapatan Almanya, bir dönem için genç Türk nüfus açısından umut kapısı oldu. Yaşadığımız yüzyı- lın ikinci yarısından bu yana Türkiye’nin kader ortaklığı yapmış olduğu bu ülke ticari ilişkiler itibariyle da ülkemiz açısından son derece büyük önem taşıyor. Son yıllarda Almanya’nın makine ithalatında artışlar yaşanması da Türk makine sektörü açısından fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin söz konusu ülkeye makine ihracatı nın artarken ithalatının gerilemesi de bu fırsatın değerlendirilmeye başlandığının göstergesi. Diğer taraftan Almanya hala dünyanın en büyük makine ihracatçısı ülke konumunu koruyor.  

ALMANYA’YA 1,5 MİLYAR DOLARLIK MAKİNE İHRACATI
TÜİK verilerine göre Almanya’ya yönelik olarak, OAİB iştigal alanına, 84. fasılda olup, OAİB iştigal alanında bulunmayan GTİP’lerin eklenmesiyle oluşturulan makine sektörü toplamı ihracatı, 2007 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artarak 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. 2007 yılında Almanya’ya yönelik makine sektör toplamı ihracatında, 745 milyon dolarlık ihracat ile motorlar aksam ve parçaları mal grubunun ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bu ürün grubunu, 134 milyon dolar ile pompa ve kompresörler, 96 milyon dolar ile klima ve soğutma makineleri mal grupları takip ediyor. 84. fasıl itibarı ile değerlendirildiğinde, sektör ihracatında önemli yer tutan kalemler arasında; en yüksek ihracat artışı “sıvılar için pompalar, sıvı elevatörleri” kaleminde kaydedilmiş olup, bu kalemin ihracat değerinin yaklaşık 32 milyon dolardan 104 milyon dolara ulaştığı ve yüzde 227,9 oranında bir büyüme gerçekleştirdiğ i görülüyor. İhracat oranındaki büyümede, bu ürün grubunu, ihracat rakamı nı 5,1 milyon dolardan 11,7 milyon dolara çıkaran ve yüzde 127,7 oranında büyüme gerçekleştiren 8456 ve 8465 GTİP’lerinde bulunan makinelerin aksam ve parçaları takip ediyor. Bir diğer dikkat çeken büyüme oranı ise yüzde 123,9’luk oranla turbojetler, turbo-propeller, diğer gaz türbinleri ürün grubunda yaşanmış durumda.  

ALMANYA’YA MAKİNE İHRACAT ARTIŞ HIZIMIZ, İTHALATIN UZERİNDE
Makine sektör toplamı itibariyle Türkiye’nin Almanya’dan ithalatının, 2007 yı- lında bir önceki yıla göre yüzde 24,1’lik artışla 4 milyar 677 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor. Almanya’dan en fazla ithal edilen mal grubu, 722 milyon dolar ile diğer makineler, aksam ve parçaları olurken, 585 milyon dolarlık ithalat ile motorlar, aksam ve parçaları ikinci sı- rada yer alıyor. 2007 yılında makine sektör toplamı ithalatında en fazla artışın, silah ve mühimmat mal grubunda gerçekleşmiş olması dikkat çekiyor. 2007 yılında Türkiye’nin Almanya’dan 84. fasıl itibariyle en fazla ithal ettiği mal grubu, 417 milyon dolar ile dizel, yarı dizel motorlar olurken, bu ürün grubunu 399 milyon dolar ile lifleri hazırlayan, iplik üreten, hazırlayan makineler, 387 milyon dolar ile kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar takip ediyor. Sektörde en yüksek ithalat artışının yüzde 328 ile lifleri hazırlayan, iplik üreten ve hazırlayan makinelerde yaşandığı görülüyor. Bu grubu yüzde 101 artış ile kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar ve yüzde 56 yükselişle kaldırma, istifleme, yükleme, boşaltma, makine ve cihazları takip ediyor. İthalatında düşüş yaşanan ürün grupları ise, yüzde 13,2’lik düşüşle buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma ka- zanları, yüzde 5,9’luk düşüşle kauçuk, plastik eşya imal ve işleme makine ve cihazları ve yüzde 4,1’lik azalışla dokuma maddelerini yıkama, kurutma, ütüleme makine ve cihazları şeklinde sıralanıyor. 2007 yılında Türkiye’nin Almanya’ya OA- İB iştigal alanı itibariyle makine ve aksamları ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 artarak 626 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor. Türkiye’nin sektör ihracatından yüzde 10,8’lik pay alan Almanya, Türkiye açısından, sektörün en önemli pazarı konumunda duruyor. TÜİK kayıtlarına göre; 2008 yılı ilk beş ayında Türkiye’nin Almanya’ya toplam ihracatının yüzde 26,2 artışla 5,8 milyar dolar, OAİB iştigal alanı itibariyle yılın ilk 6 ayında makine ve aksamları ihracatının da yüzde 25,2 artışla 343 milyon dolar seviyesinde kaydedildiği görülüyor. 84. fasıl itibariyle Almanya ile Türkiye arasındaki makine dış ticaret hacmi son yıllarda artı ş gösteriyorken, dış ticaret açığımız da artıyor. Bununla birlikte, son yedi yıldır Almanya’ya yönelik makine ihracat artışı- mızın, Almanya’dan makine ithalat artışı- mızın üzerinde seyretmiş olması ileriye dönük olumlu sinyaller veriyor. Özellikle 2007 yılında sektörde yüzde 42,5 ile Türkiye’nin Almanya’ya en büyük ihracat artı ş oranı kaydedilmiş bulunuyor.  

TURKİYE ALMANYA’YA MAKİNE İHRACATINI YUZDE 42,5 ARTIRDI
Almanya Mühendislik Federasyonu kaynaklarına göre Almanya’nın 2008 yılı- nın Ocak-Mart döneminde makine ithalatı nda yüzde 9,8 büyüme gerçekleşirken, ithalatta ilk sırayı 1 milyar 392 milyon euro ile İtalya’nın aldığını görüyoruz. Bu ülkeyi 1 milyar 318 milyon euro ile İsviçre takip ederken, Fransa 1 milyar 190 milyon euro ile üçüncü sırada yer alıyor. 2007 yılında Almanya’nın makine ithalatı nda ilk sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2008 yılı Ocak-Mayıs döneminde 616 milyon euro ile sekizinci sıraya, ikinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri’nin ise 966 milyon euro ile dördüncü sıraya gerilemiş olması dikkat çekiyor. Bu dönemde Almanya’nın makine ithalatındaki ilk 20 arasında yer alan ülkelerden, ithalat oranında en büyük artış yaşanan ülkenin yüzde 61,4’lük oranla Slovakya olduğu görülüyor. Bu şaşırtıcı ve dikkat çekici artışın ardından yüzde 29,4’lük oranla Hollanda gelirken, Türkiye yüzde 27,8’lik artışla göze çarpıyor. Bu süreçte Türkiye’nin Almanya’ya 178,4 milyon euro ihracat gerçekleştirdiği görülüyor. Bu dönemde, Almanya’nın makine ithalatı nı ürün gruplarına göre incelediğimizde ise ihracatta olduğu gibi ithalatta da güç aktarma makinelerinin ilk sırada olduğ unu görüyoruz. 1,467 milyon euro ile ithalatta ilk sırada yer alan bu ürün grubunu, 1,166 milyon euro ile kaldırma, taşı ma makineleri ve 1,117 milyon euro de- ğerinde ithalatla iş ve inşaat makineleri takip ediyor. İthalatta en büyük artış yüzde 23,6’lık oranla akışkan gücü makinelerinde gözlenirken, bu ürün grubunun ardı ndan, yüzde 20,9’la hassas takımlar ve yüzde 19,6’lık oranla istifleme makineleri sıralanıyor.  

ALMANYA’NIN MAKİNE İTHALATI ARTIYOR
Almanya’nın makine ihracatı, 2008 yılının Mart ayında nominal olarak yüzde 5,8, Ocak-Mart döneminde ise yüzde 8,3 oranı nda artış göstermiş durumda. Almanya’nı n AB ülkelerine makine ihracatının, 2008 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 7, Rusya Federasyonu’na ihracatının ise yüzde 30 oranında büyüme yakalamış olduğ u görülüyor. Almanya’nın Kuzey Amerika’ya olan makine ihracatında ise aynı dönemde azalma görülürken, Güney Amerika pazarında ise tam tersine büyüme kaydedildiği belirtiliyor. Asya pazarı nda ise Çin ve Hindistan’a gerçekleştirilen makine ihracatında yaklaşık yüzde 15 büyüme yaşandığı gözleniyor. 2008 yılı- nın Ocak-Mart döneminde Almanya’nın makine ithalatında ise yüzde 9,8 büyüme gerçekleşmiş durumda. Almanya’nın en büyük makine tedarikçisinin İtalya ve İsviçre olduğu görülüyor. Almanya’nın makine ihracatında 2007 yılında ilk sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri, 2008 yılının ilk üç aylık döneminde yaklaşık 3 milyar euro değerinde ihracatla yine ilk sırada yer alıyor. Ancak Almanya’nın bu ülkeye makine ihracatında 2007 yılında yüzde 0,63 olarak yaşanan düşüş, 2008 yı- lında da artarak devam etmiş ve Ocak- Mart dönemi sonunda ihracatta yüzde 2,9 oranında düşüş gözlenmiştir. Almanya’nın makine ihracatında 2008 yı- lının ilk üç aylık diliminde 2 milyar 585 milyon euro ile Fransa ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 2 milyar 512 milyon euro ile Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor. Bu dönemde Almanya’nın ihracat gerçekleştirdiği ilk 20 sıradaki ülke arası nda Brezilya’ya yapılan ihracat yüzde 36,3 oranında büyüme göstererek ciddi anlamda dikkat çekiyor. İhracat artışındaki büyümede Brezilya’yı yüzde 29,8’lik oranla Rusya Federasyonu ve yüzde 18,2’lik oranla Çek Cumhuriyeti takip edi- yor. Yılın ilk üç aylık diliminde Amerika Birleşik Devletleri dışında ihracatta düşüş yaşanan ülkelerin, yüzde 6,5l’ik oranla Güney Kore ve yüzde 0,2’lik düşüşle İngiltere olduğu görülüyor. 2008 Ocak-Mart dönemini ürün grupları bazında incelediğimizde, Almanya’nın en çok ihraç ettiği grubun 3 milyar 48 milyon euro ile güç aktarma makineleri olduğ unu görüyoruz. Bu grubu 2 milyar 985 milyon euro ile iş ve inşaat makineleri ve 2 milyar 537 milyon euro ile istişeme makineleri takip ediyor. Ürün grupları arasında, bir önceki yılla kıyaslandığında, ihracatında en fazla büyüme gerçekleşen grup yüzde 22,4’lük oranla iş ve inşaat makineleri. Bu grubu yüzde 16,1 oranında büyüme ile güç aktarma makineleri ve yüzde 16’lık oranla istifleme makineleri takip ediyor. Kâğıt ve baskı makinelerinin ihracatında yüzde 20,4 oranında düşüş yaşanması ise dikkat çekiyor.  

ALMANYA İLE 29,5 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HACMİ
2002 yılında Almanya’ya 12,9 milyar dolar olan toplam dış ticaret hacmimizin yüzde 128 oranında artış kaydederek 2007 yılında 29,5 milyar dolara ulaştığı görülüyor. 2007 yılında 12 milyar dolara yakın ihracatımıza karşılık, söz konusu ülkeden 17,5 milyar dolar ithalatımız bulunuyor. Almanya ile dış ticaretimiz genel olarak ülkemiz aleyhine açık veriyor. Di- ğer taraftan, 2007 yılında Almanya’ya olan ihracatımız yüzde 23,8 artarken, Almanya’dan ithalatımızın daha düşük oranlı (yüzde 18,8) bir artış sergilemiş olması olumlu bir gelişme olarak göze çarpı yor. İki ülke arasında dış ticaretin daha yakından incelenmesi amacıyla mal grupları bazında verilere bakıldığında; 2007 yılında Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı toplam ihracat içinde en büyük paya sahip olan ürün grubunun 2,2 milyar dolar ile örme giyim eşyası ve aksesuarları olduğu görülüyor. Bu ürün grubunu 1,9 milyar dolarla motorlu kara taşı tları takip ediyor. 84. fasılda yer alan makine ve aksamları ise 1,5 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alıyor. 2007 yılında Türkiye’nin Almanya’dan ithalatı nda birinci sırayı 4,5 milyar dolarlık değeriyle makine ve aksamları ürün grubu alırken, bu grubu sırasıyla 3,4 milyar dolarla motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri ile 1,5 milyar dolarla elektrikli makine ve cihazların takip ettiği görülüyor.  

ALMANYA 969 MİLYAR EURO İHRACATLA ZİRVEDE
Avrupa’nın ekonomik olarak en büyük gücü olan Almanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’sı 2 milyar 243 milyon euro. Kişi başına düşen milli geliri yaklaşık olarak 28 bin 500 euro olan ülken ekonomisinin büyüme oranlarında ise son yıllarda ciddi bir yavaşlama gözleniyor. Büyüme hı- zındaki düşüşün önemli bir kaynağı, özel tüketimdeki düşüş olarak gösteriliyor. Bu düşüşün de, tüketicinin, euronun tedavüle girmesiyle birlikte fiyatları n hızlı bir şekilde artmakta olduğu düşüncesiyle tüketim harcamalarını kısması, ücret artışlarının yavaşlaması ve istihdamdaki olumsuz gelişmelerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Ayrıca Almanya’da son yıllarda işsizlik oranının da yükselişe geçerek yüzde 9 seviyesine ulaşmış olması da dikkat çekici bir gelişme olarak görülüyor. Bu gelişmelere rağmen Almanya’nın 2007 yılında 969 milyar euro ihracat gerçekleştirerek dünya mal ticaretinde ihracatta birinci sırada yer alması ve dış ticaret dengesinin 198 milyar euro fazla vermiş olması ülke ekonomisinin hacmini ve büyüklü- ğünü açık bir şekilde ortaya çıkarıyor. Almanya’nın ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 93 milyar 860 milyon euro ile Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 73 milyar 356 milyon euro ile Amerika Birleşik Devletleri ve 70 milyar 998 milyon euro ile İngiltere takip ediyor. Türkiye ise 17 milyar 540 milyon dolar ile Almanya’nın ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 17. sırada yer alıyor. 2007 yılı dış ticaret istatistikleri incelendi- ğinde, Almanya’nın en önemli ihraç sektörlerinin motorlu araçlar, makine ve ekipman, kimyevi maddeler ve kimya sanayi ürünleri olduğu görülüyor. Diğer önemli ihraç sektörleri ise, radyo, televizyon ve iletişim ekipman ve cihazları, elektronik aksam, elektrik makine ve cihazları, temel metaller, tıbbi, hassas ve optik cihazlar, saatler, diğer taşıma ekipmanı, gıda ürünleri ve içecekler, kauçuk ve plastik ürünleri, makine ve ekipman hariç metal ürünleri, ofis makineleri ve bilgisayarlar, kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri, tekstil olarak sıralanıyor. Almanya’nın ithalatında ise 64 milyar 911 milyon euro ile yine Fransa ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 64 milyar 327 milyon euro ile Hollanda ve 54 milyar 648 milyon euro ile Çin Halk Cumhuriyeti takip ediyor. Türkiye ise 11 milyar 993 milyon dolarla Almanya’nın ithalat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 20. sırada yer alıyor.  

ALMANYA MAKİNE İHRACATINDA DA BİR NUMARA
Makine ihracatında dünyanın başlıca tedarikçi ülkesi konumunda olan Almanya’nı n 2007 yılı itibarıyla makine ihracatı 241 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve bir önceki seneye göre yüzde 13,8 oranı nda artış göstermiş durumda. Almanya’nı n makine ihraç ettiği ülkeler arasında 21 milyar 388 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 20 milyar 258 milyon dolarla Fransa, 15 milyar 261 milyon dolarla İngiltere ve 12 milyar 735 milyon dolarla Çin takip ediyor. Türkiye ise Almanya’nın makine ihraç ettiği ülkeler arasında 16. sırada yer alıyor. Almanya’nın makine ihracatında, ilk on sıradaki ülkeler arasında en büyük artış görülen ülke yüzde 28,47’lik oranla Rusya Federasyonu. Rusya Federasyonu’nu yüzde 24,32 oranında artış ile Polonya ve yüzde 22,06 oranında artış ile Fransa izliyor. Almanya’nın makine ve aksamları ihracatını ürün grupları üzerinden incelediğ imizde ilk sırayı 16,3 milyar dolar ile otomatik bilgi işlem makinelerinin aldığı- nı görmekteyiz. Bu ürün grubunun ardı ndan, 15,7 milyar dolarla matbaacılığa mahsus baskı makineleri ikinci sırada ve 14,2 milyar dolarla içten yanmalı pistonlu motorların aksam ve parçaları üçüncü sı- rada yer alıyor. Almanya’nın 84. fasıl bazı nda makine ithalatının 2007 yılında bir önceki seneye göre yüzde 8,5 oranında artış göstererek 133 milyar dolara yükselmesi dikkat çekiyor. Almanya’nın makine ithal ettiği ülkeler arasında 17 milyar dolarlı k ithalatla Çin Halk Cumhuriyeti birinci sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 11,6 milyar dolarlık ithalatla Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. Japonya 9,5 milyar dolarla üçüncü ve Fransa 8,6 milyar dolarla dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise Almanya’nın makine ithal ettiği ülkeler arasında 19. sırada yer alıyor. Almanya’nın makine ithal ettiği ilk on ülke arasında ithalatında en fazla artış görülen ülke yüzde 29,59’luk artış oranı ile İsviçre. İsviçre’yi yüzde 26,84’lük oran ile Çek Cumhuriyeti ve yüzde 21,97’lik oran ile Çin Halk Cumhuriyeti takip ediyor. Almanya’nın makine ithalatında ikinci sı- rada yer alan Amerika Birleşik Devletleri’nden ithalatının yüzde 7,75 oranında azalmış olması ise dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, Almanya’nı n makine ve aksamları ithalatındaki başlıca kalemler arasında da ihracatta olduğu gibi ilk sırayı 22 milyar dolarla otomatik bilgi işlem makineleri alıyor. Bu ürün grubunu 12,8 milyar dolarla matbaacı lığa mahsus baskı makineleri takip ederken, yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem makine ve cihazları 8,45 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.  

ALMANYA’NIN MAKİNE İHRACATINDA ARTIŞLAR BEKLENİYOR
Almanya Mühendislik Federasyonu (VDMA)’ya göre 2008 yılında Almanya’nı n yapı malzemeleri ve inşaat makineleri sektörünün yüzde 8 oranında büyüme kaydetmesi tahmin ediliyor ve tüm ülkelerin inşaat makinelerine olan talep artışı göz önünde bulundurulduğunda bu büyümenin Almanya’nın makine ihracatı na da olumlu yansımaları olması bekleniyor. Almanya’nın söz konusu makine ihracatının 2007 yılında 11,4 milyar euro olarak gerçekleştiği ve bir önceki seneye göre yüzde 30 oranında artış gösterdiği görülüyor. İç pazarda ise inşaat makineleri satışı yüzde 26 oranında artarak 3,1 milyar euro seviyesine ulaşmış durumda. Cam işleme makinelerinde faaliyet gösteren Alman KOBİ’ler de cirosunu artırmaktalar ve iç pazarda yükselen satış oranının 2008 yılında da dış pazara yansı- ması beklenen gelişmelerden.  

KALİTE VE DAYANIKLILIĞA ÖNEM VERİLMELİ
Alman ulusunun karakteristik özelliği olan, disiplin ve çalışkanlık bu ülkenin yapmış olduğu makine imalatına da birebir yansıyor. Üretimini çok titiz bir şekilde gerçekleştiren Almanya, kullandığı makinelerde diğer bütün Avrupa ülkelerinden farklı olarak kaliteye ve dayanıklı- lığa daha fazla önem veriyor. Bu ülkenin ihracatta dünya lideri olmasının en önemli sebebi de burada yatıyor. Türk Firmaları da ülkemizin en önemli ihraç pazarı konumundaki bu ülkede iş yaparken bu bilinçle hareket etmek durumunda. Ucuz iş gücü, pazarlara yakınlık ve bu ülkeyle tarihten beri aramızda oluşan özel dostluk bağlarımız bu pazarda iş yapmak için önemli avantajlarımız. Bu avantajları- mızın üzerine kaliteli ve dayanıklı bir üretimi de eklersek, Türk Firmalarının Almanya’da önemli markalar haline gelmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını görürüz. Verili durumda makine ihracatı- mızın en önemli pazarı olan Almanya’ya ihracatımız, uygun adımlar atıldığında katlanarak artacak gibi duruyor.