Dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan Avrupa Kalite Teşkilatı’nın düzenlediği kongrenin bu yılki ana teması; “Geleceğe Miras: Kalite”. Türk Standardları Enstitüsü Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil , Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) Başkanı Victor Seitschek
ve İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Kongre’ye her biri konusunda uzman, dünyaca tanınmış konuşmacılar katıldı. Açılış konuşmasında, kalite kavramının evrenselliğinden ve bir dünya standardı olduğuna dikkat çeken TSE Başkanı Büyükhelvacıgil, “Kalite müşteri tatminidir, verimliliktir, tedbirdir, etkili olmaktır. Programa uyumdur, insana yatırım yapmaktır. Ve en önemlisi de insan hayatının olmazsa olmaz gerçeğidir. Tüm dünyada ülkelerin rekabet gücü ve refah düzeyi ile ilgili yapılan çalışmalar finansal kaynakların yaratıcılığa, teknolojiye ve eğitime yönlendirilmesi, kalite kültürünün toplumun her kesimi tarafından benimsenerek uygulanmasının her ülkede, zenginlik ve başarının yolunu oluşturduğunu ortaya koyuyor.”
dedi.

“KALİTENİN DEĞERİ ANLAŞILDI”
EOQ Başkanı Victor Seitschek ise toplantının temasında olduğu gibi birçok kurumun kalitenin geleceği üzerinde düşündüğünü dile getirerek, kendi teşkilatlarının da kalitenin önemine inanan kişiler tarafından kurulduğunu vurguladı. Küresel kriz ortamlarında kalite kavramının değerinin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Seitschek, ‘’Bu durum sadece Avrupa’da değil, dünyanın bütün ülkelerinde bu şekilde gelişti. Kriz, yaratıcı eylemlere geçmek için fırsat oluşturacaktır’’ dedi. Seitschek, bugün yaşanan değişikliklerin birçoğunun, ‘’radikal değişiklikler’’ olduğuna dikkat çekerek, ‘’Yönetim sistemlerinde de buna paralel değişimler olmalı. Sürekli gelişmeyi sağlayacak bir performans değerlendirmesi olmalı, şirketler kendilerini eğitimle geliştirmeli ve değişime her zaman hazır olmalıdır’’ diye konuştu. İzmir Valisi Cahit Kıraç da, günümüzde değişim sürecinin hızlandığının altını çizerek, ‘’Değişen talepler yönetimin hem çalışanların modernize edilmesini hem de yeni mal ve hizmet geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu anlayışın tümünü kalite yönetimi oluşturmakta, kalite seviyesini artırmak için önemli bir rol üstlenmektedir’’ dedi. Açılışın ana oturumunda ABD’den Juran Estitüsü Başkanı Joseph A.De Feo tarafından “Girişimi Canlandır Dünya Klası Ol”, İngiltere’den Access to Excellence Yöneticisi Steve Unwin tarafından “Zamanda Yolculuk ve Kaliteli Düşünmek”, IQNET Başkanı Michael Drechsel tarafından “Yönetim Sistemleri Belgelendirmesinde Bizi Bekleyen Zorluklar” başlıklı sunumlar yapıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİMİNDE KALİTE
Kapanış oturumunda ise Prof.Dr. Hasan Rıza Güven “Üniversite Öğretiminde Kalite”, Dennis Arter “Herşeyin Geleceği” ve Kenan Yavuz “Değişim İçin Kalite- Kalite İçin Değişim” başlıklı sunumlarla geleceğe ışık tuttular. İki gün boyunca, iki ana oturum ve yirmi dört paralel oturumla dünyanın en ünlü kalite uzmanlarının kalite alanındaki birikimlerinin, en yeni gelişmelerin, en yeni fikirlerin paylaşıldığı bir platform olan Kongrede “Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu”, “İnovasyon ve Kalite”, “Yazılım Kalitesi”, “Risk Yönetimi”, “Farklı Kalite Yaklaşımları”, “Yaşam Kalitesi”, “Sağlık Sektöründe Kalite”, “Tranformasyon Çağında Değişen Kültürler ve Değerler: Öğrenen Organizasyonlar”, “Kamu Sektöründe Kalite”, “Müşteri Şikayetleri Yönetimi”, “İnşaat Sektöründe Kalite”, “Standardizasyon Belgelendirme ve Akreditasyonda Kalite” gibi başlıklarda oturumla gerçekleştirildi. Kalite alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Avrupa Kalite Teşkilatı’nın (EOQ) her yıl düzenlediği kongre bu yıl “Geleceğe Miras: Kalite” temasıyla düzenleniyor. 2001 yılında İstanbul’da, 2005 yılında Antalya’da gerçekleştirilen Avrupa Kalite Kongresi ülkemizde üçüncü kez gerçekleştirildi. Kongre, TSE Başkanı Tahir Büyükhelvacigil ile Avrupa Kalite Teşkilatı Başkanı Victor Seitschek’in kapanış konuşmalarının ardından yapılan bayrak seromonisinde EOQ Bayrağının 2011’de yapılacak 55.EOQ Kongresi için Macaristan’a teslimiyle sona erdi.