06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde ihracatçı; ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları olarak tanımlanır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Onayı/Kaydı ise İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleriyle ilgili olarak verilecek onay, kayıt ve/ veya elektronik onayı/kaydı olarak tanımlanmaktadır. Yönetmeliğin 17. maddesinde ise;
(1) Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde tescil onayı yapılmadan önce, gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin elektronik ortamda oluşturdukları “Birlik Onay Kodu”nu ararlar. “Birlik Onay Kodu” doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz.
(2) Otomasyona geçmemiş gümrük idareleri ise ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin onayını/ kaydını ararlar. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılmaz ifadeleri yer almaktadır. Buna göre ihracatçıların ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üye olması zorunludur ve ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde gümrük idarelerince İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin onayı/kaydı aranmaktadır. Gümrük beyannamesi onay işlemleri Gümrük Beyannamesi onayında yapılacak, gümrük beyannamesi tescil işleminin yapılacağı gümrük idaresinin otomasyona geçmiş olup olmadığına göre değişmektedir. Ayrıca; Gümrük Müsteşarlığı Mobil Gümrük Projesi kapsamında Gümrük İdaresine e-imzalı olarak gönderilen elektronik Gümrük Beyannameleri’ne ek olan belgelerin de elektronik olarak gönderilerek gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kâğıdın kaldırılması hedeflenmiş ve “E-Belge Projesi” gerçekleştirilerek bu yöndeki diğer çalışmalar da tamamlanmıştır. Belirlenen gümrüklerde e-belge uygulamasına geçiş çalışmaları yapılmaktadır.
A) Otomasyona geçen; fakat kâğıtsız ortama geçmeyen (yarı otomatik) gümrük idarelerinden gümrük beyanname onay işlemleri iki şekilde yapılmaktadır:
1- EDİ ve E-Birlik programı olan firmaların yaptığı işlemler: Bu programa sahip olan firmalar (ya da vekâlet verdikleri gümrük müşavirleri) kendi bürolarındaki bilgisayardan elektronik ortamda gümrüğe ve birliğe gitmeden onay işlemlerini tamamlatabilir, nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler. Bu programla firmalar kendi ofislerinden Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan ve otomasyonda olan gümrük idaresinden, elektronik ortamda önce gümrükten sonra birlikten en sonunda da tekrar gümrükten tescil alabilir ve herhangi bir birlikten de işlem yaptırabilir. Program sayesinde gümrüğe-birliğe git gel işlemleri ortadan kaldırılmıştır.
2- Manüel işlemler: Yukarıda bahsedilen programı olmayan firmalar öncelikle gümrük idarelerinin veri giriş salonlarına giderek gümrük bilgisayarına beyanlarını yaparlar. Daha sonra yanlarında getirdikleri boş beyannameyi gümrükteki yazıcıya takarak döküm alırlar. Tescil numarası alarak dökülen beyannameler işlem görmek üzere herhangi bir birliğe veya irtibat bürosuna götürülür. Birlik tarafından onaylanan beyanname tekrar gümrüğe götürülerek gümrük işlemleri tamamlanır.
B)Otomasyona ve kâğıtsız ortama geçen (tam otomatik) gümrük idarelerinden gümrük beyanname onay işlemleri iki şekilde yapılmaktadır:
1- Gümrük e-imza ve e-birlik şifreleri olan firmaların yaptığı işlemler: Bu şifrelere sahip olan firmalar (ya da vekâlet verdikleri gümrük müşavirleri) kendi bürolarındaki bilgisayardan elektronik ortamda gümrüğe ve birliğe gitmeden önce birlik daha sonra gümrük onay işlemlerini tamamlatabilir ve nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler. Bu şifrelerle firmalar kendi ofislerinden Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan ve otomasyonda olan gümrük idaresinden tescil olabilir ve herhangi bir birlikten de işlem yaptırabilir. Program sayesinde gümrüğe/ birliğe git gel işlemleri ortadan kaldırılmıştır. Firmalar isterlerse sadece e-gümrük ve e-birlik şifrelerini temin ederek web ortamında (internetten) beyanname onay işlemlerini sonuçlandırabilmektedirler.
2- Manüel işlemler: Yukarıda bahsedilen programı, e-birlik ve e-imza şifreleri olmayan firmalar, öncelikle İBGS irtibat bürolarına giderler ve yanlarında getirdikleri doldurulmuş gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri irtibat bürosu elemanı tarafından girişlerini ve e-birlik onaylarını sağlarlar. Gümrük beyannamesinin ön tescil ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra diğer gümrük işonlemleri tamamlanır.
C) Otomasyona geçmeyen gümrük idarelerinde yapılan işlemler: Otomasyona geçmeyen gümrük idarelerinden yapılacak işlemlerde öncelikle gümrük idaresine gitmeye gerek yoktur. Kendi ofislerinde elle veya daktilo ile doldurdukları beyannameleri önce herhangi bir birliğe veya irtibat bürosuna götürerek ıslak imza ve kaşe yaptırmaları gerekir. Firma daha sonra bu beyannameyi işlem göreceği ve otomasyon olmayan gümrüğe götürerek ihracat işlemini gerçekleştirir. E-belge projesi nedir? E-belge projesi; ithalat ve ihracat işlemi yapan yükümlülerin, Gümrük İşlemlerinde Gümrük Müsteşarlığı’nca kâğıt ortamında istenen belgeleri Merkezi Gümrük Sistemi’ne dijital ortamda gönderebilmesini sağlamak üzere geliştirilen bir yazılım ( Java Web) ve bu yazılımın üzerinde çalıştığı İçerik Yönetimi Sistemi’nden (Oracle UCM) oluşan bir projedir. Söz konusu proje Gümrük Beyannamesi eki belgeleri ve Firma Dosya Belgeleri’ni kapsayacak şekilde geliştirilmiştir ve uygulamanın test aşaması devam etmektedir. E-belge uygulaması yükümlü ve memur profili olmak üzere iki ayrı süreç içerecek şekilde geliştirilmiştir. Yükümlüler uygulama ile Gümrük Müsteşarlığı’na dijital ortamda ve elektronik olarak imzalı belge gönderme işlemi yapabilecek ve göndermiş oldukları belgeler üzerinde ilgili gümrük personeli tarafından yapılan işlemler ve sonuçları hakkında bilgi alabileceklerdir. Gümrük personeli uygulama ile yükümlüler tarafından gönderilmiş olan dijital belgeleri görüntüleyerek, geçerli olup olmadıklarının belirlenmesinin ardından söz konusu belgenin gönderiliş amacına göre gümrük iş akışını sürdüreceklerdir. Gümrük personeli aynı zamanda yetkiler çerçevesinde sistem üzerinde denetimsel ya da istatistikî amaçlarla sorgular gerçekleştirebilecektir. E-belge kapsamında beyanname onay akışı şu şekildedir:
1.Elektronik imzalı olarak beyannameler tescil edilir.
2.Beyanname tescil işlemi ile birlikte otomatik onaylanmaktadır.
3.Beyannamenin hattı ve muayene memuru otomatik belirlenmektedir.
4.Beyanname işlemlerinin başladığına dair mesaj yükümlüye iletilir.
5.Muayene memuru beyannamenin muayene işlemine başlar.

E-birlik nedir?
E-birlik; İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nin başta Gümrük Beyannamesi (GB) onayı olmak üzere çevrimiçi (online) etkileşimli ağ uygulamaları üzerinden bilgi alışverişi yapmak suretiyle üyelerin Genel Sekreterlik ile olan işlemlerinde maksimum kolaylık ve çabukluk sağlanması, bilgisayar ve network teknolojilerinin en yeni yeteneklerinden, en üst seviyede faydalanarak iş yükünün azaltılması ve insan kaynaklarının, statülerinde yer alan asli görevlerini tam anlamı ile gerçekleştirmesini teminen verimli bir şekilde yönlendirilmesi, dolayısı ile İhracatçı Birlikleri’nin günümüzdeki salt GB kaydı yapan ve istatistik veren kurumlar vizyonunun çok ötesinde, ihracatın geliştirilmesindeki önemli misyonunun da ön plana çıkarılması hedeflerini gözeten bir projedir. E-birlik projesi ofisten İhracatçı Birlikleri’ne gümrük beyannamesi bilgilerinin gönderilmesini, kaydedilmesini, tahakkuk eden nispi aidatların internet bankacılığı ya da cari hesaptan düşüm metotları ile ödenebilmesini ve nihayet gümrük idarelerinin görmeleri gereken Birlik onayının yine ofisten alınabilmesini sağlar. Böylece gümrük beyannamesi kaydı için İhracatçı Birlikleri merkez ve bürolarında sıra beklemek, nakit para taşımak gibi riskli ve zaman alan işlemler büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. E-birlik projesi Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Gümrük Müsteşarlığı ve İhracatçı Birlikleri arasında varılan mutabakatlar üzerine inşa edilmiş bir proje olup resmi kurumlar arası işlemlerin bilgisayar ve ağ ortamına alınması yönündeki çalışmalara örnek teşkil edecek bir mimariye sahip olması açısından da önem arz etmektedir. E-birlik projesi kamu kurumları ve onbeyannamelarla işlem gerçekleştiren özel ve tüzel kişilerin bilgisayarlı bilgi alışverişinde XML standardının etkin bir şekilde kullanıldığı ilk proje olma özelliğini de taşımaktadır. Bu teknoloji sayesinde gümrüklere EDI formatında bilgi gönderen mevcut uygulamalara yapılan küçük bir ilave ile mükerrer bilgi girilmesine gerek kalmaksızın Birlik sunucularına (server) da Gümrük Beyan bilgileri gönderilebilmektedir. E-birlik projesi ülkemizde farklı kurumlar arasında, ıslak imza-kaşe geleneksel yöntemi ile uygulanan onay mekanizması yerine sayısal imza yöntemleri ile işlem yapılmasını hayata geçiren ilk ve tek projedir.

E-birlik şifre prosedürü

1. Gerekli belgeler Başvuru formu, taahhütname, vekâletname. Bu belge örnekleri Birlikler’in ilgili birimlerinden ve WEB sitelerinden temin edilebilecektir.
2. Talep halinde firmadan gerekli belgeleri tanzim edip ibrazı sağlanacak;
a)Sistem kullanıcısı müşavir firma ise;
1. Başvuru formu
2. Taahhütname
3. Vekâletname (E-birlik sisteminden yararlanacak her bir üye için)
4. İmza sirküleri :(Taahhütnameyi imzalayanın imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti)
b)Sistem kullanıcısı şirketin kendisi ise;
1. Başvuru formu
2. Taahhütname
3. Asıl imza sirküleri ibraz edilecektir.
3. Sistem kullanıcısı e-birlik sisteminden yararlandırdığı üye/üyelere yenisini ilave ettirmek istediğinde başvuru formu ve yeni firmanın vekâletini getirmek zorundadır. Tekrar taahhütname getirmesine gerek yoktur.
4. Bir üye adına herhangi bir Genel Sekreterlik’ten şifre alan Sistem Kullanıcısı o üyenin başka bir Genel Sekreterlik’teki işlemlerini de aynı şifresi altında sürdürebilecektir. Bu işlem için sistem kullanıcısından ayrıca taahhütname istenmeyecektir. Yalnızca başvuru formu ve vekâletname yeterlidir.
5. Sistem kullanıcısı müşavirlik firmasının, bünyesinde çalışan elemanlar için birden fazla şifre alması mümkündür. Cari hesap uygulaması ön ödemeli olarak kullanılacaktır. Kredili cari hesap kullanımı ön görülmemiştir. Ön ödemeli sistemi sistem kullanıcısı ya da ihracatçının kendisi kullanabilir. Kayıt altına alınan beyannamelere ait nispi aidatların kimin tarafında ödeneceğini (Ön ödeme kullanılarak) belirleyen ek bir taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir. Bu taahhütname ön ödeme yapmayı kabul eden ihracatçı ve/veya sistem kullanıcısı tarafından imzalanacaktır. Ön ödemeli sistemde ön ödeme yapmayı kabul eden firmanın birlikte açılan cari hesabına belirli bir tutarda ödeme yapması gerekmektedir. Sistem cari hesapta bulunan bakiye uygun olduğu sürece nispi aidat tutarını bu hesaptan düşerek onay işlemini tamamlayacaktır. Aksi halde işlem sadece lokallerden nakit para yatırmak suretiyle yapılabilecektir. (Klasik sistem)
6-) Kullandığım mevcut gümrük programı birlik onayı için yeterli olacak mı? E-birlik projesi tasarlanırken gümrükten EDI mesajları kullanılarak tescil alan uygulamaların aynı zamanda birlik onayı almasını sağlayacak kolaylıklar dikkate alınmıştır. Yazılımı geliştiren kişilerin yapacağı küçük eklemelerle aynı uygulamanın birlik onayı da alması mümkün olacaktır.
7-) Birlik tarafından verilen onay gümrüklerde nasıl kontrol edilecek? Birliklere XML mesajları ile gönderdiğiniz beyannameler onaylandıktan ve nispi aidat ödemesi gerçekleştikten sonra sistem tarafından üretilen bir kripto kodu size gönderilecektir. Bu kripto kodu kullanılarak birlik kaşe ve imzasına gerek kalmadan gümrüğe tescil onayı için başvurulabilecektir. Gümrük kapılarında da kripto kodlarını kontrol eden bir bilgisayar programı gümrük memurları tarafından kullanılarak verilen kripto kodunun tescil onayı alınmak istenen beyannameye ait olup olmadığı ve onay şekli kontrol edilecektir. Bir kripto kodu sadece bir beyanname için kullanılabilecektir. Sistem her beyanname için farklı kripto kodları üretecektir.
8-) Kripto kodları taklit edilebilir mi? Bir kripto kodu sadece bir beyanname için kullanılabilecektir. Sistem her beyanname için farklı kripto kodları üretecektir.

E-birlik hakk ında sıkça sorulan sorular
1-) Farklı genel sekreterlikler altında olan farklı birliklere ait işlemler için onay sistemi nasıl çalışacak? Şu anda olduğu gibi işlem yapmak istediğiniz bir genel sekreterlikteki herhangi bir birliğe üye olmak gerekmektedir. Ayrıca e-birlik projesi kapsamında elektronik onay alabilmek için tek bir başvuru yapmak ve elektronik onay almak istediğiniz sekreterlikleri belirterek bir taahhütname yapmanız gerekmektedir. Size işlem yapmanızı sağlayacak tek bir kullanıcı kodu ve şifre verilecektir. Bu kurallara uygun olan (yani taahhütnamede belirlediğiniz ve üye olduğunuz) her genel sekreterliğe bağlanarak elektronik onay almanız mümkün olacaktır.
2-) Nispi aidat ödemesi nasıl yapılacak? Nispi aidat ödemeleri kredi kartı ya da ön ödeme yöntemi kullanılarak yapılabilecek. Birlik merkez ya da bürolarında ise nakit ödeme yapılarak nispi aidatlar ödenebilecektir.
3-) Ön ödeme sistemi nasıl çalışacak? Ön ödemeli sistemi sistem kullanıcısı ya da ihracatçının kendisi kullanabilir. Kayıt altına alınan beyannamelere ait nispi aidatların kimin tarafından ödeneceğini (Ön ödeme kullanılarak) belirleyen ek bir taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir. Bu taahhütname ön ödeme yapmayı kabul eden ihracatçı ve/veya sistem kullanıcısı tarafından imzalanacaktır. Ön ödemeli sistemde ön ödeme yapmayı kabul eden firmanın birlikte açılan cari hesabına belirli bir tutarda ödeme yapması gerekmektedir. Sistem cari hesapta bulunan bakiye uygun olduğu sürece nispi aidat tutarını bu hesaptan düşerek onay işlemini tamamlayacaktır.
4-) Kredi kartı ile ödeme yapabilecek miyim? Evet, kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilecektir. İlgili genel sekreterliğin web sayfasına bağlanılarak ödeme bekleyen onaylanmış beyannameler seçilerek ve kredi kartı bilgileri girilerek ödeme gerçekleştirilebilecektir.
5-) Cari hesap uygulaması nasıl kullanılacak? Kripto kodlarını her beyanname için farklı üreten çok karışık ve çözülmesi zor bir algoritma vardır. Ayrıca her ay gümrüklerden tescil onayı almış ve birliklere kaydı yapılmış beyannamelerin karşılıklı kontrolü bilgisayarlar tarafından yapılacaktır. Birliklerden onay almadan tescil onayı yapılmış herhangi bir beyannamenin bulunması durumunda gerekli hukuki işlemlerin yapılması çok hızlı olacaktır.
6-) Kullandığım mevcut gümrük programı birlik onayı için yeterli olacak mı? E-birlik projesi tasarlanırken gümrükten
EDI mesajları kullanılarak tescil alan uygulamaların aynı zamanda birlik onayı almasını sağlayacak kolaylıklar dikkate alınmıştır. Yazılımı geliştiren kişilerin yapacağı küçük eklemelerle aynı uygulamanın birlik onayı da alması mümkün olacaktır.
7-) Birlik tarafından verilen onay gümrüklerde nasıl kontrol edilecek?
Birliklere XML mesajları ile gönderdiğiniz beyannameler onaylandıktan ve nispi aidat ödemesi gerçekleştikten sonra sistem tarafından üretilen bir kripto kodu size gönderilecektir. Bu kripto kodu kullanılarak birlik kaşe ve imzasına gerek kalmadan gümrüğe tescil onayı için başvurulabilecektir. Gümrük kapılarında da kripto kodlarını kontrol eden bir bilgisayar programı gümrük memurları tarafından kullanılarak verilen kripto kodunun tescil onayı alınmak istenen beyannameye ait olup olmadığı ve onay şekli kontrol edilecektir Bir kripto kodu sadece bir beyanname için kullanılabilecektir. Sistem her beyanname için farklı kripto kodları üretecektir.
8-) Kripto kodları taklit edilebilir mi?Bir kripto kodu sadece bir beyanname için kullanılabilecektir. Sistem her beyanname için farklı kripto kodları üretecektir.Kripto kodlarını her beyanname için farklı üreten çok karışık ve çözülmesi zor bir algoritma vardır. Ayrıca her ay gümrüklerden tescil onayı almış ve birliklere kaydı yapılmış beyannamelerin karşılıklı kontrolü bilgisayarlar tarafından yapılacaktır. Birliklerden onay almadan tescil onayı yapılmış herhangi bir beyannamenin bulunması durumunda gerekli hukuki işlemlerin yapılması çok hızlı olacaktır.

9-) Ödeme sisteminde güvenlik nasıl sağlanacak? Ön ödemeli sistemin kullanılması için ayrı bir ödeme şifresi sağlanacaktır. Böylece istenirse işlem yapan ve birlik onayı alan kullanıcılarla, ödeme yapan kullanıcılar farklı olabilecektir. Ödemeleri gerçekleştirmek isteyen kullanıcı ödemeler ile ilgili web sayfasına bağlanacak ve bu sayfada onay işlemi tamamlanmış ve ödeme için bekleyen beyannameleri görecektir. Bu aşamada kullanıcı ile birlik arasında 3’üncü bir firma tarafından geliştirilmiş bir yazılım çalışmayacaktır. Kullanıcı ödeme şeklini (ön ödeme ya da kredi kartı) ve nispi aidatını ödemek istediği beyannameleri seçerek işlemini gerçekleştirebilecektir. Bu işlemler SSL güvenlik sistemi kullanılarak yapılacaktır.
10-) Erişim için kimlere kullanıcı kodu ve şifre verilecek? Erişim için ihracatçılara ve ihracatçıların noter aracılığıyla yetki verdiği gümrük müşavirlerine şifre sağlanacaktır.
11-) Kaç değişik şifre kullanmamız gerekecek? İşlem için bir şifre, ödeme için ayrı bir şifre olmak üzere iki ayrı şifre kullanılacaktır.
12-) Makbuz ihracatçı firma adına mı, sistem kullanıcısı adına mı çıkacak? Makbuz ihracatçı firma adına çıkacaktır.
13-) Makbuzlar nerede çıkacak, firmalara nasıl verilecek, makbuz detayı ve ekstresi sistem kullanıcısının ofisinden izlenebilecek mi?
18-) Mesai saatleri nasıl düzenlenecektir? E-birlik sisteminden günün her saati onay almak mümkün olacaktır.
19-) Gümrük, Birlik onay anahtarını (Kripto) nasıl ve ne zaman görecek? Birlik onay anahtarı e-birlik sistemindeki GB’ler için GB üzerinde 16 karakterden oluşan bir dizi olarak yazdırılacak ve gümrük onay memurları GB onay aşamasında söz konusu kriptoyu kendi bilgisayar sistemlerine girmek suretiyle Birlik onayı alındığını görebilecekler.
20-) İşlem başına tahakkuk eden ve cari hesaba mahsuben ya da kredi kartı ile ödenen nispi aidat tutarlara ilişkin makbuzlar nereden temin edilecek? Makbuzlar bağlanılan Genel Sekreterlik’in muhasebe birimlerinden temin edilecektir.
21-) Ödemeyi kimler yapabilir? Nispi aidat ödemeleri sistemi kullanabilmek için Genel Sekreterlikler’e verilen vekaletnamelerde belirtilen yetkiler dahilinde ilgili beyannamenin Beyan sahibi veya beyannamenin ihracatçısı tarafından yapılabilir.
22-) Makbuz gümrüğe ibraz edilecek mi? E-birlik sisteminde onaylanan beyannameler için makbuzun gümrüğe ibraz edilmesi gerekmemektedir. Ancak yeni sistemde Birlik merkez ya da irtibat bürolarında yapılan manüel girişlerde de ıslak kaşe ve imza olmayacağı için bu tür işlemlerde GB’nin kriptosunun gümrük onay memurlarının görebilmesini teminen peşin ödenen nispi aidat makbuzu üzerine yazdırılması gerekeceğinden bu makbuzların gümrük onay memuruna gösterilmesi gerekecektir.
23-) Beyan sahibi firma çeşitli ihracatçılar için makbuzu nasıl alabilecek? Beyan sahibi firma birliklerden makbuzları tarih, ihracatçı ve/veya beyan sahibi belirterek alabilirler.
24-) Islak kaşe / imza kalkıyor mu? Yeni sistemde bilgisayar ağı (network) ortamında ya da manüel olarak yapılan kayıtlar ile ilgili olarak verilen onay kodları kaşe ve imzanın yerini almaktadır. Makbuz sistem kullanıcısının ofisinde bilgi fişi olarak görünebilecek veya ihracatçı kendi ofisinde görebilecek. Firmalar makbuzlarını birlik merkezlerinden istedikleri periyotlarla toplu olarak alabilecektir. Makbuz detayı bilgi fişi olarak sistem kullanıcısının veya ihracatçının ofisinden görünebilecek, ofisten detaylı ekstre alınabilecektir.
25-) Kredi kartında komisyon var mı? Kredi kartı ödemelerinden birlikler komisyon almayacaktır. Yapılan işlem internetten yapılan alışveriş örneğine benzemektedir.
26-) Cari hesapta para biterse ne yapabilirim? Cari hesapta para bittiği taktirde acil çözüm olarak kredi kartı kullanılabilir. Aksi halde ya yeni havale yapılması ya da Birlik merkez ya da irtibat bürolarına gelinerek nakit işlem yapılması gerekir. Kullanıcıların bu durumlar için tedbirli olması önerilir.
27-) Beyannamenin ihracatçısı birden fazla Genel Sekreterlik’e üye ise ve ihraç ettiği mal her iki Genel Sekreterlik’in iştigal alanına giriyorsa ne yapılacak? Gönderilen XML dosyası içersinde Genel Sekreterlik bilgisi bulunmaktadır. Kişi işlem yapacağı Genel Sekreterliği kendi seçmektedir. Eğer beyanname için seçilebilecek birden fazla genel sekreterlik varsa herhangi biri seçilebilir.
28-) Gümrük veri giriş salonundan giriş yapanlar nasıl bu sistemden faydalanabilir? Bu sistem ofisten ihracat için geliştirilmiştir. Bu sebeple gümrük veri giriş salonlarını kullananlar bu sistemden faydalanamayacaklardır. Gümrük Veri Giriş Salonları’nda girilen beyannameler Birlik merkez ya da bürolarında şimdi olduğu gibi manüel olarak kayda alınacak ancak onlar için de kriptolu onay kodu verilecektir.
29-) Mükerrer gönderim durumunda ne olacak? Beyan sahibi ödeme işlemini gerçekleştirmediği sürece bir beyannameyi istediği kadar sisteme gönderebilir. Sistemde en son gönderdiği hali muhafaza edilir. 30-)İptal durumunda geri ödeme ne zaman yapılacak? İhracat işleminin gerçekleşmediğinin teyidi alındıktan sonra yapılacaktır. Kaynak: İhracat Yönetmeliği, www.dtm.gov.tr, www. gumruk.gov.tr, www.ebirlik.org