Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2010 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracat kayıt rakamı 873 milyon 891 bin dolarken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 28,6 oranında artarak 1 milyar 123 milyon 932 bin dolara yükseldi. Makine sektörü toplamı 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2010 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 394 milyon 470 bin dolar iken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 20,2 oranında artarak 1 milyar 675 milyon 987 bin dolara yükseldi.Mal grupları bazında incelendiğinde ise 2011 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracatında en fazla artışın motorlar, aksam ve parçalarında yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek artış gösteren kalemlerin ilki yüzde 596,1 ile motorlar, aksam ve parçaları; ikincisi yüzde 75,2 ile ambalaj makineleri aksam ve parçaları; üçüncüsü yüzde 68,1 ile deri işleme ve imalat makineleri oldu. Daha sonra sırasıyla yüzde 68 ile reaktörler ve kazanlar ile yüzde 60 oranıyla savunma sanayii için silah ve mühimmat olarak gerçekleşti. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları pay incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Şubat döneminde; yüzde 15,4 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci; yüzde 13,6 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci; yüzde 8,8 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı.

Almanya zirveyi bırakmadı

Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve Rusya’dır. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 116 ile Rusya’ya yönelik oldu. Anılan ülkeye ihracatımız 57,6 milyon dolardır. 2011 yılı Ocak-Şubat döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır: Endüstriyel klimalar ve soğutucularda Almanya, İngiltere, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde Almanya, İran, İngiltere; takım tezgâhlarında İran, Almanya, Irak; pompa ve kompresörlerde Almanya, ABD, Irak; gıda sanayii makinelerinde Almanya, İran, Rusya; savunma sanayii için silah ve mühimmatta S. Arabistan, ABD, Azerbaycan; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde Etiyopya, İran, Hindistan; hadde ve döküm makinelerinde İran, Almanya, Rusya; tarım ve ormancılık makinelerinde Sudan, İtalya, Irak; vanalarda Almanya, Irak, Libya; reaktör ve kazanlarda Almanya, İngiltere, İspanya; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde ABD, İran, Fransa; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda Rusya, İran, Almanya; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinde Rusya, İran, Irak; ambalaj makinelerinde İtalya, İran, Irak; kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde İran, Rusya, İtalya; rulmanlarda Almanya, Fransa, İtalya; kağıt ve matbaacılık makinelerinde S. Arabistan, İran, Almanya’dır.


Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan gıda sanayii makineleri ihracatımız 2011 yılının Şubat döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Şubat dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 35,1 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Şubat döneminde 48 milyon 250 bin dolar olan gıda s anayii makineleri ihracatımız, 2011 yılının Şubat döneminde ise yüzde 35,1 oranında artarak 65 milyon 194 bin dolar oldu. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Şubat döneminde 8 milyon 323 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Şubat döneminde 5 milyon 474 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 5 milyon 687 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Şubat döneminde 408 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 4 milyon 939 bin dolara gerilediği görüldü. Gıda sanayii makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılında 3 milyon 732 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 4 milyon 711 bin dolar ihracat gerçekleşti. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın 2011 yılı Şubat döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Suriye olduğu açıklandı. Suriye’ye 2010 yılında 2 milyon 746 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 2 milyon 413 bin dolar ihracat gerçekleşti. Gıda sanayii makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 1.110,1 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 573,9 ile Tunus ve sonrasında yüzde 229,5 oranında yükselişle Romanya takip ediyor. POMPA ve KOMPRESÖ R Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan pompa ve kompresör ihracatımız 2011 yılının Şubat döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Şubat dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 16,4 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Şubat döneminde 84 milyon 713 bin dolar olan pompa ve kompresör ihracatımız, 2011 yılının Şubat döneminde ise yüzde 16,4 oranında artarak 98 milyon 573 bin dolar oldu. Pompa ve kompresör ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Şubat döneminde 26 milyon 74 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise ABD olduğu görülüyor. ABD’ye 2010 yılının Şubat döneminde 6 milyon 728 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 5 milyon 254 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Pompa ve kompresör ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Şubat döneminde 3 milyon 808 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 4 milyon 919 bin dolara gerilediği görüldü. Pompa ve kompresör ihracatımızda dördüncü sırada İtalya yer alıyor. İtalya’ya 2010 yılında 4 milyon 189 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 4 milyon 880 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompa ve kompresör ihracatımızın 2011 yılı Şubat döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise İngiltere olduğu açıklandı. İngiltere’ye 2010 yılında 3 milyon 363 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 4 milyon 647 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompa ve kompresör ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 43,9 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 38,2 ile İngiltere ve sonrasında yüzde 37,7 oranında yükselişle Azerbaycan takip ediyor.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan reaktör ve kazanlar ihracatımız 2011 yılının Şubat döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Şubat dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 68,0 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Şubat döneminde 39 milyon 620 bin dolar olan reaktör ve kazanlar ihracatımız, 2011 yılının Şubat döneminde ise yüzde 68,0 oranında artarak 66 milyon 568 bin dolar oldu. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Şubat döneminde 23 milyon 938 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’ye 2010 yılının Şubat döneminde 6 milyon 62 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 9 milyon 571 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İspanya oldu. İspanya’ya 2010 yılının Şubat döneminde 3 milyon 11 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 4 milyon 880 bin do lara gerilediği görüldü. Reaktör ve kazanlar ihracatımızda dördüncü sırada İtalya yer alıyor. İtalya’ya 2010 yılında 2 milyon 24 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 4 milyon 697 bin dolar ihracat gerçekleşti. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın 2011 yılı Şubat döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Estonya olduğu açıklandı. Estonya’ya 2010 yılında hiç ihracat yapmazken 2011 yılında 2 milyon 160 bin dolar ihracat gerçekleşti. Reaktör ve kazanlar ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 4.060,4 değer artışı ile İran yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 1.294,3 ile Almanya ve sonrasında yüzde 649,4 oranında yükselişle Avusturya takip ediyor. 


Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan rulmanlar ihracatımız 2011 yılının Şubat döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Şubat dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 47,2 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Şubat döneminde 12 milyon 215 bin dolar olan rulmanlar ihracatımız, 2011 yılının Şubat döneminde ise yüzde 47,2 oranında artarak 17 milyon 975 bin dolar oldu. Rulmanlar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Şubat döneminde 4 milyon 462 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Fransa olduğu görülüyor. Fransa’ya 2010 yılının Şubat döneminde 2 milyon 159 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 445 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Rulmanlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İtalya oldu. İtalya’ya 2010 yılının Şubat döneminde 1 milyon 430 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız söz  konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 1 milyon 225 bin dolara gerilediği görüldü. Rulmanlar ihracatımızda dördüncü sırada İngiltere yer alıyor. İngiltere’ye 2010 yılında 1 milyon 232 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 1 milyon 255 bin dolar ihracat gerçekleşti. Rulmanlar ihracatımızın 2011 yılı Şubat döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise ABD olduğu açıklandı. ABD’ye 2010 yılında 427 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 1 milyon 89 bin dolar ihracat gerçekleşti. Rulmanlar ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 1.522,7 değer artışı ile Çin yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 239,4 ile Kanada ve sonrasında yüzde 179,0 oranında yükselişle İran takip ediyor.
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan takım tezgâhları ihracatımız 2011 yılının Şubat döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Şubat dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 20,4 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Şubat döneminde 79 milyon 220 bin dolar olan takım tezgâhları ihracatımız, 2011 yılının Şubat döneminde ise yüzde 20,4 oranında artarak 95 milyon 412 rulmanlar bin dolar oldu. Takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Şubat döneminde 9 milyon 844 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Şubat döneminde 4 milyon 954 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 7 milyon 412 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Takım tezgâhları ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Şubat döneminde 11 milyon 585 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 7 milyon 208 bin dolara gerilediği görüldü. Takım tezgâhları ihracatımızda dördüncü sırada Rusya Federasyonu yer alıyor. Rusya Federasyonu’na 2010 yılında 2 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 6 milyon 878 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhları ihracatımızın 2011 yılı Şubat döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Polonya olduğu açıklandı. Polonya’ya 2010 yılında 1 milyon 830 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 3 milyon 385 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhları ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 136,7 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 101,3 ile Brezilya ve sonrasında yüzde 84,9 oranında yükselişle Polonya takip ediyor.