Lider İstanbul, en fazla artış
Gaziantep’te
Makine ihracatının yüzde 41,1’ini gerçekleştiren İstanbul, Türkiye’nin genel ihracatında da ilk sırayı alıyor. Makine ihracatında ikinci sırada yer alan Ankara, genel ihracatta 5’inci sırada, 3’üncü sıradaki İzmir ise genel ihracatta 4’üncü sırada yer alıyor. Makine sektörünün genel ihracattan aldığı pay incelendiğinde 8’inci sırada olan Eskişehir’in makine ihracatının, genel ihracattan yüzde 29,9 pay aldığı görülüyor. Makine ihracatı en fazla paya sahip olan iller arasında Eskişehir’den sonra yüzde 26,7 ile Konya ve yüzde 25,9 ile Aydın geliyor. İl bazında Ankara tarafından Türkiye genelinde 2010 yılında 864,5 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş olup, bunun yüzde 16,7’si makine ihracatıdır. İstanbul’un 2010 yılı genel ihracatı da 2,6 milyar dolar gerçekleşirken bu tutarın yüzde 5’ini makine sektörü oluşturuyor. Makine ihracatçısı firmaların yüzde 14’ü İstanbul’da yerleşik olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul’da 2 bin 119, Ankara’da 891, İzmir’de 451 makine ihracatçısı bulunuyor.
En çok ihracat yapılan ülkeler

Makine ihracatında lider İstanbul en fazla Almanya, İran, İngiltere ve Rusya Federasyonu’na ihracat gerçekleştiriyor. İstanbul’un makine ihracatı gerçekleştirdiği ilk on ülke arasında 2010 yılında en fazla Azerbaycan’a yönelik ihracat artışı olmuştur. Ankara’dan 2010 yılında BAE ve Azerbaycan’a yapılan makine ihracatındaki artış dikkat çekiyor. İzmir’in en fazla makine ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, İtalya ve ABD olurken; Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta yüzde 20 azalma görülüyor. Bursa’nın makine ihracatında da 2010 yılında İsveç, Belçika, Rusya Federasyonu ve İngiltere’ye büyük ölçüde ihracat artışları oldu.

İhracat şampiyonu İstanbul
İstanbul tek başına toplam makine ihracatının yüzde 41,1’ini yani yaklaşık yarısını gerçekleştiren ve sahip olduğu firma ve iş gücü potansiyeli ile birçok mal grubunda en fazla ihracatı gerçekleştiren il konumundadır. İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre; İstanbul’un sektörler itibariyle genel ihracatı 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 19,6 büyüyerek 66 milyar dolara ulaştı. 2009 yılında Türkiye genel ihracatının yüzde 45’ini gerçekleştiren İstanbul, ülkemiz sanayii ve ihracatı açısından önde gelen ilimiz arasında yer alıyor. 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde ilin ihracatında Almanya yüzde 10,8 pay ile ilk sırada geliyor. İngiltere, İtalya, Rusya Federasyonu, Fransa, BAE ihracatta önde gelen ülkeler arasındadır.“Endüstriyel ısıtıcılar” ihracatı arttı İstanbul’un sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında, 2009 yılında sanayii ihracatının 41,4 milyar dolar ve yüzde 90,4 oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. “Sanayi mamulleri” ihracatından aldığı yüzde 7 pay ve 2,3 milyar dolar ile makine ve aksamları, hazır giyim ve konfeksiyon, demir çelik ürünleri, taşıt araçları yan sanayi, elektrik ve elektronik sektörünün ardından geliyor. Diğer taraftan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanında yer alan GTİP’ler bazında 2009 yılında sırasıyla endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri, pompalar ve kompresörler ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları en fazla ihracat yapılan ürün gruplarıdır. 2009 yılında İstanbul’un makine sektörü ihracatında yer alan ilk on mal grubu içinde endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlarda yüzde 11 oranında, gıda sanayii makinelerinde yüzde 5,9 oranında artış gerçekleşti.

Toplam cironun yüzde 42’si
İstanbul’dan
İstanbul Sanayi Odası Başkanı C. Tanıl Küçük; makine sanayisinin, ülkelerin kalkınma hedefleri üzerinde belirleyici, önemli ve öncelikli bir sektör olduğunu söyledi. Başkan Küçük: “Sektör, ürettiği yatırım ve ara malları ve sunduğu hizmetler bakımından bütün önemli sanayii kolları ile stratejik iş birliği içindedir. Makine sanayinde güçlü olan ekonomiler, imalat sanayinde de diğer ülkelere göre ayırıcı üstünlüğe sahip oluyor. Ülkemizde, makine sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi. Kentimiz İstanbul bu gelişmede öncü bir rol oynadı. İstanbul; makine sektörünün merkezi konumundadır. Elimizdeki son verilere göre Türkiye genelinde makine ve teçhizat sektöründe faaliyette bulunan iş yerlerinin yüzde 35,7’si İstanbul’da bulunuyor. Sektörde çalışanların yüzde 32,9’u İstanbul’da istihdam edilirken, sektörün toplam cirosunun yüzde 42,4’lük kısmı da İstanbul’da yaratılıyor. Bu veriler çerçevesinde, makine ve teçhizat imalatı sektörü, çalışanlar sayısı ve ciro bakımından İstanbul’da, hazır giyim ve tekstil sektöründen sonra üçüncü sıradaki sektör olarak karşımıza çıkıyor. Odamızın 2010 yılında yayınladığı “İmalat Sanayinin Temel Göstergeler Açısından Yapısal Analizi” çalışmasında ise makine sektörünün, ekonomik katkı, katma değer, ihracata odaklılık, üretim ve istihdam gibi göstergeler açısından genel imalat sanayii ortalamalarının üzerinde olduğu görülmektedir. Ekonomiye yaptığı katkı ve yarattığı katma değer açısından böyle yüksek potansiyeli olan bir sektörümüzün gelişmesi hem İstanbul, hem de ülke ekonomimiz açısından son derece önemlidir. Ayrıca makine sektörümüzün gelişmesi, sanayimizde ve ihracatımızda hedeflediğimiz bilgi ve teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş açısından da önem taşımaktadır.” Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle İstanbul 2009 yılı makine ihracatında 2.358 milyon dolar ve yüzde 42,1’lik pay ile birinci önemli il konumunda olup, bu sektörde İstanbul’dan ihracat yapan firma sayısı 7 bin 311’dür. 2010 yılı on aylık dönemde ise İstanbul’dan makine sektörü ihracatı 2.097 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ankara ihracatta da başkent
Türkiye 2009 yılında ihracatının yüzde 4,4’ünü gerçekleştiren Ankara ülkemiz sanayii ve ihracatı açısından önde gelen illerimiz arasında yer aldı. Ankara rulman, savunma sanayii için silah ve mühimmat, tarım ve ormancılık makineleri ihracatının en fazla yapıldığı il konumunda yer alıyor. 2010 yılının ilk sekiz ayındaki ihracat rakamlarına bakıldığında, ABD’nin yüzde 28 pay ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Diğer önemli ülkeler ise sırasıyla Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere ve Belçika’dır.

En büyük pay sanayinin
Ankara’nın sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında, 2009 yılında sanayi ihracatının 3,8 milyar dolar ve yüzde 84,5’luk oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. “Sanayi mamulleri” ihracatından aldığı yüzde 26 pay ve 808 milyon dolar ile makine ve aksamları sektörü en çok ihracat edilen kalemi oluşturdu. İkinci sırayı yüzde 23 ile demir çelik ürünleri, üçüncü sırayı ise yüzde 22’lik payla taşıt araçları ve yan sanayii aldı. TÜİK verilerine göre; 84’üncü fasıl olarak tanımlanan makine ve aksamları sektöründe Ankara’nın ihracatı 2008 yılında 662 milyon dolar olarak gerçekleşirken; 2009 yılında yüzde 23 oranında yaşanan azalma sebebiyle 508 milyon dolar olarak kayda geçti. İlin ihracatı 2010 yılı 8 aylık dönemde 376 milyon dolara ulaştı.

Takım tezgâhları ihracatında
artış
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanında yer alan GTİP’ler bazında ise ilin 2008 yılı makine ihracatı yüzde 51,5 oranında arttı. 2009 yılında sırasıyla tarım ve ormancılık makineleri, savunma sanayisine yönelik silah ve mühimmat ile inşaat ve madencilik makineleri en fazla ihracat yapılan ürün grupları oldu. 2009 yılında Ankara’nın makine sektöründe ihracat artışı takım tezgâhlarında yüzde 37,8 oranında gerçekleşti. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Ankara 2009 yılı makine ihracatında 809 milyon dolar ve yüzde 14,4’lik pay ile İstanbul’un ardından 2’nci önemli il konumunda yer alırken; bu sektörde Ankara’dan ihracat yapan firma sayısı 753’dür. 2010 yılı sekiz aylık dönemde ise Ankara’dan makine sektörü ihracatı 582 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Makine ihracatının
3’üncü büyüğü İzmir
T
ürkiye’nin İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü büyük metropolü olan fuarlar merkezi İzmir, ticaret ile bütünleşmiş çağdaş bir liman kentidir. İzmir ülkemiz nüfusunun yüzde 5,3’üne denk gelen 3.868.308 kişilik bir nüfusa sahip olmasıyla İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre; İzmir’in genel ihracatı 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 20,2 büyüyerek 8,3 milyar dolara ulaştı. 2009 yılında Türkiye ihracatının yüzde 6’sını gerçekleştiren İzmir, ülkemiz sanayii ve ihracatı açısından önde gelen illerimiz arasında bulunuyor. İlin ihracatında 2010 yılının ilk altı ayında Almanya yüzde 12 pay ile ilk sırada yer aldı. İtalya, ABD, İngiltere, İspanya ve Fransa ise İzmir’in ihracat yaptığı diğer ülkeler arasında sayılıyor.

İhracatta en büyük pay makine sektörünün İzmir’in sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında, 2009 yılında sanayi ihracatının 4 milyar dolar ve yüzde 64’lik oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. Sanayii mamulleri ihracatından aldığı yüzde 14 pay ile makine ve aksamları sektörü 4’üncü en çok ihracat edilen kalemi oluştururken; ilk sırayı yüzde 30,6 ile hazır giyim ve konfeksiyon, ikinci sırayı yüzde 22,7 demir çelik ürünleri, üçüncü sırayı ise yüzde 14,6 ile taşıt araçları ve yan sanayii alıyor. TÜİK verilerine göre; 84’üncü fasıl olarak tanımlanan makine ve aksamları sektöründe İzmir’in ihracatı 2008 yılında 528 milyon dolar olarak gerçekleşirken; 2009 yılında yüzde 20 oranında azalma gerçekleşti ve 418 milyon dolar olarak kayda alındı. 2010 yılı altı aylık dönemde ise bu rakam 242 milyon dolara ulaştı. Diğer taraftan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanında yer alan GTİP’ler bazında ise ilin 2009 yılı makine ihracatı yüzde 24 oranında geriledi. Takım tezgâhları ile pompalar ve kompresör ihracatında en büyük düşüşler meydana geldi. Hadde, döküm makineleri ve kalıpları ihracatı artış göstererek 15 milyon dolara yükseldi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle İzmir 2009 yılı makine ihracatında yüzde 7,2’lik pay ile 3’üncü önemli il konumunda olurken; bu sektörde İzmir’den ihracat yapan firma sayısı 1299 olarak kayıtlara geçti.

Güçlü sanayii
güçlü şehir: Bursa
Bursa güçlü sanayisine bağlı olarak yaratmış olduğu katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomisi için büyük bir öneme sahip. 2,55 milyon kişilik nüfusu ile Türkiye’nin nüfus sıralamasına göre 4’üncü büyük ili olan Bursa, ülkemizin nüfusunun yüzde 3,5’ini barındırıyor. İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre; Bursa’nın ihracatı 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 19 artarak 11,6 milyar dolar, 2009 yılında da küresel krizin de etkisiyle 2008 yılına kıyasla yüzde 20 gerileyerek 9,3 milyar dolar oldu. 2009 yılında Türkiye’nin ihracatının yüzde 9,2’sini gerçekleştiren Bursa, ülkemiz sanayii ve ihracatı açısından önemli illerimiz arasında yer alıyor. İlin ihracatında AB ülkeleri önem arz ederken 2009 yılında Fransa yüzde 25 pay ile ilk sırada yer alarak en önemli pazar oldu. İtalya, Almanya, Belçika, Romanya, İngiltere ise ihracatta önde gelen ülkelerdendir.

Makine sektörü ihracatı
400 milyon dolar
Bursa’nın sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında 2009 yılında sanayii ihracatının 8,8 milyar dolar ve yüzde 95’lik oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. Sanayii ihracatından aldığı yüzde 72 pay ile taşıt araçları ve yan sanayii en önemli kalemi oluştururken; tekstil ve ham maddeleri ile hazır giyim ve konfeksiyon onu takip ediyor. Makine ve aksamları sektörü ise ilin ihracatında 400 milyon dolara yakın bir değer ile 4’üncü önemli sektör konumundadır. İlin makine ihracatında ilk iki sırada bulunan takım tezgâhları ile inşaat ve madencilik makineleri ihracatında büyük düşüşler meydana geldi. 2009 yılında Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Bursa makine ihracatında 4’üncü önemli il konumunda olup, bu sektörde Bursa’dan ihracat yapan firma sayısı 784’dür.

Makine sanayinde köklü bir
geçmişe sahip
Makine ve metal sektörü Bursa’da endüstriyel yapının temelini oluşturan sektörler içerisinde önemli bir yere sahip. Makine sanayii Bursa ekonomisi açısından geleneksel bir özellik taşıyor. Bursa’da 1940’lı yıllara doğru karoseri, metal eşya ve makine imalat sanayilerinin, fabrika niteliği taşıyan öncü kuruluşlarının yer almaya başladığı görülüyor. Aslında bu üç sektör, birbirleri için tamamlayıcı özellik taşıyor. Ayrıca Türkiye’de ilk kez çamaşır makinesi üretimi de Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 34 bin 59 üyeden 2 bin 820 adedi makine ve metal sektöründe faaliyet gösteriyor. Sektörün ihracat rakamlarına bakıldığında TİM verilerine göre; Bursa makine ve aksamları ihracatı 2010 yılı ilk iki ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artış gösterdi.

İhracatın yüzde 6,8’i Kocaeli’nden
Türkiye 2009 yılında ihracatının yüzde 6,8’ini gerçekleştiren Kocaeli ülkemiz sanayii ve ihracatı açısından gelişen illerimiz arasında yer alıyor. İlin ihracatında AB ülkeleri önemli olup, 2009 yılında İtalya yüzde 8,3 pay ile ilk sırada yer aldı. BAE, Singapur, Rusya Federasyonu, Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya ise ihracatta önde gelen ülkelerdendir.Kocaeli’nin sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında 2009 yılında sanayii ihracatının 6,4 milyar dolar ve yüzde 96’lık oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. Sanayi mamulleri ihracatından aldığı yüzde 64 pay ile taşıt araçları ve yan sanayii en önemli kalemi oluştururken; elektrik-elektronik, makine ve bilişim ile demir çelik ürünleri onu takip ediyor. İlin ihracatında 5’inci önemli sektör konumundaki makine ve aksamları sektörü 220 milyon dolara yakın bir değerdedir. TÜİK verilerine göre; 84. fasıl olarak tanımlanan makine ve aksamları sektöründe Kocaeli’nin ihracatı 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,4 artış gösterirken; 2009 yılında genel ihracattaki yüzde 30 gerilemeye karşın yüzde19,7 oranında artış kaydedildi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Kocaeli makine ihracatında 5’inci önemli il konumunda olup bu sektörde Kocaeli’den ihracat yapan firma sayısı 345’tir.

Manisa makine sektörüyle büyüyor
Ege bölgesi içinde geniş bir alanı kapsayan ve 1,33 milyon kişilik nüfusa sahip olan Manisa, ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 2’sini barındırıyor. 2009 yılında Türkiye ihracatının yüzde 3,2’sini gerçekleştiren Manisa, ülkemiz sanayii ve ihracatı açısından gelişen illerimiz arasında yer alıyor. İlin ihracatında 2009 yılında İngiltere, yüzde 18,9 pay ile ilk sırada yer alarak en önemli pazar oldu. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ise ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Manisa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Koşmaz, makine sektörünün Manisa’nın ekonomik ve sosyal gelişiminde oynadığı öneme deoluştururken; elektrik-elektronik, makine ve bilişim ile demir çelik ürünleri onu takip ediyor. İlin ihracatında 5’inci önemli sektör konumundaki makine ve aksamları sektörü 220 milyon dolara yakın bir değerdedir. TÜİK verilerine göre; 84. fasıl olarak tanımlanan makine ve aksamları sektöründe Kocaeli’nin ihracatı 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,4 artış gösterirken; 2009 yılında genel ihracattaki yüzde 30 gerilemeye karşın yüzde19,7 oranında artış kaydedildi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Kocaeli makine ihracatında 5’inci önemli il konumunda olup bu sektörde Kocaeli’den ihracat yapan firma sayısı 345’tir. ğindi. Koşmaz: “Dünya genelinde 1 trilyon dolarlık bir pazar hacmine sahip olan makine sektörü tüm sektörleri geliştiren temel bir sanayiidir” dedi. Manisa’nın sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında, 2009 yılında sanayi ihracatının 2,8 milyar dolar ve yüzde 88’lik oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. Sanayii ihracatından aldığı yüzde 80 pay ile elektrik-elektronik, makine ve bilişim en önemli kalemi oluştururken; makine ve aksamları ile taşıt araçları ve yan sanayii onu takip etmektedir. İlin ihracatında 2’nci önemli sektör konumundaki makine ve aksamları sektörü 270 milyon dolara yakın bir değerdedir.

Konya, gıda sanayii
makineleriyle zirvede
İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre 2009 yılı Ocak-Ekim döneminde ise Konya’nın makine ve aksamları ihracatı yüzde 9 oranında artarak 182,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.Konya’nın sektörel ihracat rakamlarına bakıldığında 2007 yılında sanayii ihracatının 548 milyon dolar ve yüzde 79’luk oran ile en büyük paya sahip olduğu görülüyor. Konya’nın sanayii ihracatı içerisinde yüzde 28,5 pay ile makine ve aksamlarının ilk sırada yer aldığı, onu yüzü 26,8 pay ile demir ve deyılınmir dışı metaller ürün grubunun izlediği, taşıt araçları ve yan sanayinin ise yüzde 23,4 pay ile 3’üncü sırada yer aldığı dikkat çekiyor. 2008 yılı itibarıyla mal grupları bazında incelendiği takdirde Konya’da en fazla ihracatı yapılan ürün grubunun 81 milyon 100 bin dolarla gıda sanayii makineleri olduğu görülüyor. Gıda sanayii makinelerini türbinler, turbojet ve hidrolik silindirler, tarım makineleri ile takım tezgâhları takip ediyor. Gıda sanayi makineleri Konya’dan gerçekleştirilen makine ihracatı içerisinde yüzde 40’lık bir paya sahip. Konya’nın Türkiye’nin üretimine, istihdamına ve katma değerine destek veren önemli iller arasında yer aldığını söyleyen Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Konya’nın sahip olduğu ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyel ile Türkiye’nin yıldızı parlayan illerinden birisi olduğunu vurguladı. Büyükhelvacıgil: “Konya sanayisini bazı şehirlerde olduğu gibi sadece birkaç sanayii dalında gelişmekle sınırlı bırakmamış, birçok sanayi dalında önemli gelişmeler yaşanmasını mümkün kılmıştır. Nitekim Konya Sanayi Odası olarak yaptığımız bir araştırmada şu anda Konya’da 80 değişik sektörde üretim yapıldığı tespit edilmiştir. Pazarda sektör lideri olduğumuz birçok alan bulunuyor.”

Havacılık ve otomotiv
şehri: Eskişehir
Türkiye’nin en erken sanayileşen şehirlerinden olan Eskişehir özellikle otomotiv ve havacılık sektöründeki atılımlarıyla yurt içi ve yurt dışı birçok dev firma için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Eskişehir 2009 yılı makine ihracatında 181,9 milyon dolar ve yüzde 3,25’lik pay ile 8’inci sırada yer alırken; bu sektörde Eskişehir’den ihracat yapan firma sayısı 141’dir. 2010 yılı on bir aylık döneminde ise Eskişehir’den makine sektörü ihracatı 162 milyon dolar gerçekleşti. 2000 yılında havacılık sanayii konusunda üretim yapan firmalarımızın toplam ihracatları 55 milyon dolarken, 2009 yılı sonunda bu rakam 290 milyon dolara ulaştı. 2009 yılında ESO üyesi kuruluşların toplam ihracatları 1,5 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde toplam ihracatımızın yüzde 19’u havacılık sanayii ürünlerinden oluştuğu görülüyor. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir makine sektörünün Eskişehir ekonomisindeki önemi hakkında bilgi verdi: “Makine imalat ve metal eşya sektörünün tüm Eskişehir sanayii içindeki yerine baktığımızda şu an yüzde 40 gibi büyük ve önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Halen makine imalat ve metal eşya ve buna bağlı diğer sanayii kollarında faaliyet gösteren Eskişehir Sanayi Odası’na üye 214 firma bulunmakta olup, bu firmalardaki çalışan sayısı ise 17 bin 500 kişi civarında.

”Aydın tarım makinelerinde iddialı
Coğrafi ve ekolojik konumu nedeniyle Türkiye’nin tarım deposu olarak adlandırılan Aydın’da sanayii, tarıma dayalı olarak gelişiyor. İlin makine sektörünün çoğunluğu, tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik makinelerin imalatından oluşuyor. Aydın’da üretilen zeytinyağı sıkma makineleri tüm dünyaya ihraç ediliyor. TÜİK verilerine göre 84’üncü fasıl olarak tanımlanan makine ve aksamları sektöründe Aydın’ın ihracatı 2007 yılında 96,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken; 2008 yılında yüzde 19,2 oranında artarak 115,2 milyon dolar olarak kayda alındı. 2009 yılına gelindiğinde yüzde 8,6 oranında artış ile 125,1 milyon dolar olan Aydın’ın makine ve aksamları ihracatı 2010 yılında 137,7 milyon dolara ulaştı. Diğer taraftan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanında yer alan GTİP’ler bazında ise ilin 2010 yılı makine ihracatı yüzde 10 oranında arttı. Ambalaj makineleri aksam ve parçaları ile takım tezgâhları ihracatında en büyük artışlar meydana geldi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Aydın 2010 yılı makine ihracatında yüzde 2,6’lık pay ile 9’uncu önemli il konumunda olup, bu sektörde Aydın’dan ihracat yapan firma sayısı 58’dir.

KOBİ ’lerle dinamik ve
etkili: Gaziantep
Coğrafi yönden GAP’ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmiyle de GAP kalkınmasında temel teşkil eden Gaziantep; ekonomik yönden çevresindeki 18 ili etkisi altında tutmaktadır. Gaziantep’in İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre ihracatı 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 35 artarak 3,5 milyar dolar, 2009 yılında da 2008 yılına kıyasla yüzde 6,3 oranında gerileyerek 3,3 milyar dolar oldu. 2009 yılında Gaziantep’in ihracatında Irak yüzde 40 pay ile ilk sırada yer alarak en önemli pazar oluşturdu. Arabistan, Suriye, Almanya, İtalya, ABD, İngiltere ise ihracatta önde gelen ülkelerdendir. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Aslan Gaziantep makine imalatçılarının, dünyada çok değişik coğrafyalardaki ülkelerle ihracat bağlantıları gerçekleştirerek kalıcı rı sektöründe Aydın’ın ihracatı 2007 yılında 96,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken; 2008 yılında yüzde 19,2 oranında artarak 115,2 milyon dolar olarak kayda alındı. 2009 yılına gelindiğinde yüzde 8,6 oranında artış ile 125,1 milyon dolar olan Aydın’ın makine ve aksamları ihracatı 2010 yılında 137,7 milyon dolara ulaştı. Diğer taraftan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanında yer alan GTİP’ler bazında ise ilin 2010 yılı makine ihracatı yüzde 10 oranında arttı. Ambalaj makineleri aksam ve parçaları ile takım tezgâhları ihracatında en büyük artışlar meydana geldi. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Aydın 2010 yılı makine ihracatında yüzde 2,6’lık pay ile 9’uncu önemli il konumunda olup, bu sektörde Aydın’dan ihracat yapan firma sayısı 58’dir. başarılar elde ettiklerini söyledi. Başkan Aslan: “Bugün şehrimizde ambalaj makineleri, halı ipliği, şönil iplik üretim makineleri, iplik fiksaj ve büküm makineleri, komple un ve bulgur fabrikaları, mercimek işleme makineleri, halı yan sanayii tesisleri, para kasaları, asansörler, büro mobilyaları ve daha birçok makine ile yedek parçaları üretilmekte ve dünyanın dört yanına ihraç edilmektedir. Gaziantepli makine imalatçı firmalara bakıldığında çoğunlukla KOBİ’lerden oluşan bu firmalarımızın oldukça dinamik ve girişimci bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz.” 2009 yılı itibarıyla mal grupları bazında incelendiği takdirde Gaziantep’te en fazla ihracatı yapılan ürün grupları 19 milyon dolar ile inşaat ve madencilik makineleri ve 14 milyon dolar ile tekstil ve konfeksiyon makineleridir. Gıda sanayii makineleri ise 6,7 milyon dolar ile üçüncü sırada yer alıyor. 2009 yılında Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı 320’dir.