Tarım makineleri, tarımsal girdilerin (tohum, gübre, ilaç, su, enerji gibi) etkin kullanımını sağlayan en kritik faktördür. Kalitesiz ve amacına uygun olmayan bir tarım makinesinin çiftçinin bütün emek ve maddi imkânlarını riske attığının bilincinde olan Şakalak Makine ise profesyonel yönetim anlayışını benimseyen, nitelikli iş gücü kullanarak markalaşmaya önem veren, satış sonrasında kaliteli hizmet sunmayı prensip edinen bir kuruluş.Müşterilerinin talepleri ve taleplerdeki gelişimleri izleyerek onlara daima yakın iş birliği içersinde olan firma; gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında aranılan bir marka olma yolunda ilerliyor.

Ürün yelpazenizde ne çeşit makineler bulunuyor?
Şakalak Makine’nin ürettiği bütün ürünler CE ve kalite belgelerine sahiptir. Fonksiyonel açıdan üretimlerimiz iki ana kısımdan oluşuyor. Toprak hazırlama ekipmanlarımız arasında değişik tip ve boyutlarda soklu pulluklar ve yine aynı şekilde değişik tip ve özelliklerde diskli pulluklarımız vardır. Ekim, dikim ve gübreleme ekipmanlarımız arasında ise kombine otomatikli veya lifli istenilen sıra/ayak sayısında üniversal hububat mibzerleri, kombine şanzımanlı, çeşitli ayak tiplerinde üniversal hububat mibzerleri ve değişik tiplerde çok amaçlı her çeşit tohuma uygun pnömatik (havalı) hassas ekim mibzerlerimiz mevcuttur.

Üretim sürecinizden bahseder
misiniz?
Üretim sürecinin her aşamasında, teknolojik yeniliklerin takip edilmesi ve fabrika içinde uygulanması, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilme kabiliyetimizi her geçen gün arttırmaktadır. Bu amaçla sürekli olarak üretim makine parkımız geliştirilmekte ve yenilenmektedir. Kaynak, kesim ve parça işleme robotları çok fonksiyonlu yüksek kapasiteli lazer kesim makineları CNC punch ve CNC abkant tezgâhları, elektrostatik toz boya tesisleri gibi yatırımlarımızla üretim kapasite ve kalitemiz, çevre duyarlılığımız arttırılmıştır.

“Liderliğe giden yol
teknolojiden geçer”
Şakalak Makine’de yatırımların her geçen gün arttığını ifade eden Yusuf Genç; “Firmamız ülkemize ve bölgemize iş, istihdam ve katma değer üretmeye devam ediyor. Bu nedenle sürekli olarak sektördeki yeni teknolojileri izliyor ve kısa sürede uygulamaya alıyoruz. Biz Şakalak Makine olarak liderliğe giden yolun teknolojiden geçtiğine inanıyoruz” dedi.

Üretim yaparken hangi hususlar sizin için önem teşkil ediyor?
Günümüzde imalatçılar artık sadece üretim üstünlüğüne değil; esneklik, hız, farklılaşma, güvenlik ve ucuzluk üzerinde de yoğunlaşmaktadırlar. Bu sebeplerle Şakalak Makine’de her zaman düşük maliyetli ve yüksek verimli mahsul elde etmeyi sağlayacak, kaliteli, çok fonksiyonlu ve yüksek hızlı tarım aletleri üretimine ağırlık verilmektedir. Ayrıca işlemesiz tarıma yönelik ekim makineleri (anıza ekim mibzerleri) ve toprak işleme aletleri (değişik tipte pulluk) üretimleri de yapılmaktadır.

Firma olarak bu başarıyı neye borçlusunuz?
Makine sanayinde üretim yapan bir firmanın başarılı olabilmesi için her zaman rakiplerine göre önde olması gereklidir. Şakalak Makine ise bu doğrultuda gerek yurt içi, gerekse yurt dışı taleplere cevap vermekte, zaman (termin üstünlüğü), kalite, güvenirlik, servis ve çeşitlilik bakımından birçok konuda rakiplerimize göre de üstünlüklere sahiptir.

Bu başarının arkasında Ar-Ge önemli
rol oynuyor mu?
Şakalak Makine olarak kendi bünyemizde özgün Ar-Ge projelerimiz yürütülmektedir. Ayrıca mevcut makinelerin ve piyasanın gelişmesi için talepleri dikkate alarak yeni modeller devreye sokarak için devamlı çalışmalar yapmaktayız. Tarım günümüzün yükselen değeri haline gelmekte, adeta yeniden keşfedilmektedir. Tarımda verimlilik gittikçe gelişen tarım alet ve makineleri gerektirmektedir. Tarımın en önemli ayağı olan makinelerde de tarım makinesi üreticilerinin ciddi hamlelere girmek zorunda olduklarının bilincinde olan Şakalak Makine Ar-Ge faaliyetlerine çok önem vermektedir.

“Türkiye’de üretilemeyen ürünler üretiliyor”

Şakalak Makine’nin klasik model makineler yerine piyasadaki taleplerin gelişmesini dikkate alarak yeni modellerin imaline yöneldiğinin altını çizen Yusuf Genç; “Türkiye pazarlarında üretilmemiş ürünler, Ar-Ge ekibimiz tarafından sürekli takip edilmekte ve ülkemizde üretimi ve kullanımı için geliştirmeler yapılmaktadır” dedi.

Şakalak Makine’nin satış noktaları
nasıl çalışıyor?
Şakalak Makine yurt içi ve yurt dışına direkt olarak veya bayileri, tarım kredi ve pancar kooperatifleri aracılığı gibi yollarla satış yapmaktadır. Avrupa’da benzer imalat veya pazarlama yapan firmalarla da üretim ve satış ilişkilerimiz vardır ve geliştirilmektedir. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında üretimlerimizde yapılan geliştirmeler müşterilerimizin dikkatini çekmiş ve yeni ürünlerimiz her zaman olduğu gibi pazarlarda aranılır hale gelmiştir.

Makine ihracatınızı ağırlıklı olarak
hangi ülkelere yapıyorsunuz?
Şakalak artık yurt içi ve yurt dışında aranılan bir marka olmuştur. Yıllık toplam üretimimizin büyük bir oranı Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri ve Rusya gibi ülkelere ihraç edilmektedir.

“7/24 hizmet”
“Şakalak Makine kalite, yenilik ve verimlilik üçgeninde esneklik, hız, farklılaşma üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir” diyen Şakalak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Genç; “Türkiye’nin tüm bölgelerinde bayilerimiz olup, nihai kullanıcılarımızın problemleri anında karşılanmakta, gezici servisimiz yurt içinde ve yurt dışında 7/24 hizmet vermektedir” dedi.

Ülkemizde sizce sektörle alakalı olarak ne gibi sıkıntılar yaşanıyor?
Çiftçilerin alım gücündeki dalgalanma ve düşüşler, tarımsal girdiler içinde en esnek girdi olan tarım makineleri sektörünü direkt etkilemektedir. Mekanizasyona gerekli kaynağın ayrılamaması verimin ve ürün kalitesinin düşmesine; insan, çevre ve diğer canlılar için olumsuz sonuçların çıkmasına, işletme masraflarının artmasına neden olmaktadır.

“Destek devam etmeli”

Çiftçilerin modern mekanizasyon araçlarına sahip olması için son yıllarda uygulamada olan devlet desteklerinin büyük önem arz ettiğini belirten Yusuf Genç; “Destekler tarımsal sanayii sektörüne hız getirmiştir. Desteklemelerin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi eski ekipman parkının yenilenmesi adına çok önemlidir. Bunun yanı sıra bu destekler sayesinde istihdam artmakta, mekanizasyon parkına katılan binlerce yeni tarım makinesi ile iş gücü ve tarla verimi artmaktadır” dedi.