Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül yürütücülüğünde düşük NOx’lu dizel yanma odası dizaynı tamamlanandı. TÜBİTAK projesi olan yanma odasıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Zafer Gül; ileriki dönemlerde yakıt tüketimini azaltan ve daha düşük emisyonlu dizel motoru tasarımı yapacaklarını ifade etti.

Dünya çapında üreticiler, içten yanmalı motor konusundaki başlıca danışman şirketler ve birçok araştırma kuruluşları yoğun bir şekilde düşük NOx’lu dizel yanmasının potansiyelini incelemektedir. Bununla birlikte yanma öncesinde yanma odasında daha homojen bir karışım sağlayan püskürtme stratejileri geliştirilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül’ün yürütücülüğünde gerçekleştirilen düşük NOx’lu dizel yanması odasının dizaynı tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Zafer Gül; “Yapılan bu çalışma çerçevesinde bir dizel motorundaki yanma odasında gerçekleşen yanma ve emisyon oluşumu, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımlarından biri olan STAR-CD yazılımı ile simülasyonu yapıldı. Bu simülasyonların amacı emisyon değerlerinin düşürülmesini sağlayacak şekilde mevcut yanma odasının tasarımını belirleyen verileri elde etmektir. Bu çalışmada öncelikle oluşturulacak katı modelin geometrik parametreleri belirlendi. Daha sonra çeşitli alternatifler içerisinden uygun bir yanma ve emisyon modeli ile tüm motor çevriminin simülasyonu tamamlandı. İleriki çalışmalarda yapılan sayısal analizler deneysel sonuçlarla desteklenerek, yakıt tüketimini azaltan ve daha düşük emisyonlu dizel motoru tasarımı oluşturulmaya çalışılacak” dedi. Tüm yeni içten yanmalı motor tasarımlarından beklenenlerin sağlık, çevre ve hava üzerinde sürekli artan olumsuz etkileri dolayısıyla emisyonları sınırlamak ve gitgide artarak sertleşen emisyon yasalarını sağlamak için yeni motor kavramları üzerinde odaklanmaya daha fazla çaba harcadıklarını ifade eden Prof. Dr. Zafer Gül; “Dizel motoru, yakıt enerjisini işe dönüştürmede içten yanmalı motorların özellikle yüksek güçlerde en uygun tiplerinden birisi olduğu bilinmektedir. Son yıllarda egzoz sonrası iyileştirmeler konusunda çalışmalar yapılmasına rağmen motor emisyonlarının düşürülmesine hala ihtiyaç vardır. Bu nedenle, dizel motorundaki yanma üzerinde deneysel ve sayısal (hesaplamalı) çalışmalar gerçekleştirilmektedir” dedi.