Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2010 yılı Ocak-Mart döneminde ihracat kayıt rakamı 1 milyar 392 milyon 989 bin dolarken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 31,8 oranında artarak 1 milyar 834 milyon 469 bin dolara yükseldi. Makine sektörü toplamı 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2010 yılı Ocak-Mart döneminde 2 milyar 243 milyon 369 bin dolar iken,bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 22,5 oranında artarak 2 milyar 747 milyon 471 bin dolara yükseldi.Mal grupları bazında incelendiğinde ise 2011 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatında en fazla artışın motor aksam ve parçalarında yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek artış gösteren kalemlerin ilki yüzde 152,7 ile motor aksam ve parçaları; ikincisi yüzde 83,9 ile deri işleme ve imalat makineleri; üçüncüsü yüzde 78 ile savunma sanayii için silah ve mühimmat oldu. Daha sonra sırasıyla yüzde 66,8 ile reaktörler ve kazanlar ile yüzde 50,4 oranıyla endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri olarak gerçekleşti. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları pay incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Mart döneminde; yüzde 16 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci; yüzde 14,1 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci; yüzde 8,8 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı.İlk üç ihracat ülkesi:

Almanya, İran, Rusya Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve Rusya’dır. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 109 ile Azerbaycan’a yönelik oldu. Anılan ülkeye ihracatımız 66,3 milyon dolardır. 2011 yılı Ocak-Mart döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır: Endüstriyel klimalar ve soğutucularda Almanya, İngiltere, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde Almanya, İran, İngiltere; takım tezgâhlarında İran, Almanya, Rusya;pompa ve kompresörlerde Almanya, ABD, Irak; gıda sanayii makinelerinde Almanya, İran, Irak; savunma sanayii için silah ve mühimmatta Azerbaycan, S. Arabistan, ABD; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde Hindistan, Etiyopya, İran; hadde ve döküm makinelerinde İran, Almanya, Rusya; tarım ve ormancılık makinelerinde Sudan, İtalya, Irak; vanalarda Almanya, Irak, İran; reaktör ve kazanlarda Almanya, İngiltere, İtalya; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde ABD, İran, Çin; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda Rusya, İran, Almanya; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinde Rusya, İran, Irak; ambalaj makinelerinde İtalya, Irak, İran; kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde İran, Rusya, Bulgaristan; rulmanlarda Almanya, Fransa, İngiltere; kağıt ve matbaacılık makinelerinde Almanya, İran ve S. Arabistan’dır.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları ihracatımız 2011 yılının Mart döneminde azalış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mart dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 19,0 azaldı. Değer olarak ise 2010 yılının Mart döneminde 53 milyon 98 bin dolar olan türbin, turbojet, hidrolik aksam ve parçaları ihracatımız, 2011 yılının Mart döneminde ise yüzde 19 oranında azalarak 42 milyon 996 bin dolar oldu. Türbin, turbojet, hidrolik aksam ve parçaları ihracatımızın en fazla olduğu yer ise ABD. Söz konusu yere 2011 yılının Mart döneminde 22 milyon 104 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik aksam ve parçaları ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Mart döneminde 1 milyon 735 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik aksam ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 267 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Türbin, turbojet, hidrolik aksam ve parçaları ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Çin oldu. Çin’e 2010 yılının Mart döneminde 101 bin dolarlık türbin, turbojet, hidrolik aksam ve parçaları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 202 bin dolara yükseldiği görüldü. Türbin, turbojet, hidrolik aksam ve parçaları ihracatımızda dördüncü sırada Fransa yer alıyor. Fransa’ya 2010 yılında 2 milyon 44 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 2 milyon 891 bin dolar ihracat gerçekleşti. Türbin, turbojet, hidrolik aksam ve parçaları ihracatımızın 2011 yılı Mart döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Avusturya olduğu açıklandı. Avusturya’ya 2010 yılında 1 milyon 903 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 2 milyon 436 bin dolar ihracat gerçekleşti. Türbin, turbojet, hidrolik aksam ve parçaları ihracatımızda değer bakımdan artışincelendiğinde, ilk sırada yüzde 145,7 değer artışı ile Almanya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 88,2 ile İran ve sonrasında yüzde 41,4 oranında yükselişle Fransa takip ediyor.Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan vanalar ihracatımız 2011 yılının Mart döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mart dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 26,6 arttı. Değer olarak ise 2010 yılının Mart döneminde 70 milyon 777 bin dolar olan vanalar ihracatımız, 2011 yılının Mart döneminde ise yüzde 26,6 oranında artarak 89 milyon 625 bin dolar oldu. Vanalar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Mart döneminde 12 milyon 208 bin dolarlık vanalar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2010 yılının Mart döneminde 5 milyon 88 bin dolarlık vanalar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 6 milyon 788 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Vanalar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2010 yılının Mart döneminde 3 milyon 870 bin dolarlık vanalar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 5 milyon 770 bin dolara yükseldiği görüldü. Vanalar ihracatımızda dördüncü sırada İtalya yer alıyor. İtalya’ya 2010 yılında 2 milyon 733 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 4 milyon 484 bin dolar ihracat gerçekleşti. Vanalar ihracatımızın 2011 yılı Mart döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Azerbaycan olduğu açıklandı. Azerbaycan’a 2010 yılında 1 milyon 950 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 3 milyon 909 bin dolar ihracat gerçekleşti. Vanalar ihracatımızda değer bakımdan artış incelendiğinde ilk sırada yüzde 114 değer artışı ile ABD yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 100,4 ile Azerbaycan ve sonrasında yüzde 64,1 oranında yükselişle İtalya takip ediyor.


Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız 2011 yılının Mart döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mart dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 50,4 arttı. Değer olarak ise 2010 yılının Mart döneminde 195 milyon 457 bin dolar olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız, 2011 yılının Mart döneminde ise yüzde 50,4 oranında artarak 293 milyon 924 bin dolar oldu. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Mart döneminde 32 milyon 641 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’ye 2010 yılının Mart döneminde 25 milyon 891 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 31 milyon 239 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Fransa oldu. Fransa’ya 2010 yılının Mart döneminde 13 milyon 517 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 21 milyon 144 bin dolara yükseldiği görüldü. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılında 18 milyon 706 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 18 milyon 18 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın 2011 yılı Mart döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise İtalya olduğu açıklandı. İtalya’ya 2010 yılında 4 milyon 356 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 14 milyon 633 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızda değer bakımdan artış incelendiğinde ilk sırada yüzde 300,4 değer artışı ile ABD yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 291 ile Almanya ve sonrasında yüzde 235,9 oranında yükselişle İtalya takip ediyor.
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız 2011 yılının Mart döneminde azalış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mart dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 19,8 azaldı. Değer olarak ise 2010 yılının Mart döneminde 98 milyon 359 bin dolar olan tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız, 2011 yılının Mart döneminde ise yüzde 19,8 oranında azalarak 78 milyon 847 bin dolar oldu. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Sudan. Söz konusu yere 2011 yılının Mart döneminde 8 milyon 226 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İtalya olduğu görülüyor. İtalya’ya 2010 yılının Mart döneminde 5 milyon 531 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 7 milyon 339 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Mart döneminde 9 milyon 67 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 4 milyon 305 bin dolara yükseldiği görüldü. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Paraguay yer alıyor. Paraguay’a 2010 yılında 1 milyon 563 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 3 milyon 776 bin dolar ihracat gerçekleşti. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın 2011 yılı Mart döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise İran olduğu açıklandı. İran’a 2010 yılında 4 milyon 171 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 3 milyon 487 bin dolar ihracat gerçekleşti.Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızda değer bakımdan artış incelendiğinde ilk sırada yüzde 782,5 değer artışı ile Sudan yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 182,8 ile Güney Afrika Cumhuriyetleri ve sonrasında yüzde 141,5 oranında yükselişle Paraguay takip ediyor.
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan takım tezgâhı ihracatımız 2011 yılının Mart döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mart dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 26,1 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Mart döneminde 117 milyon 249 bin dolar olan takım tezgâhı ihracatımız, 2011 yılının Mart döneminde ise yüzde 26,1 oranında artarak 147 milyon 796 bin dolar oldu. Takım tezgâhı ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Mart döneminde 13 milyon 482 bin dolarlık takım tezgâhı ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Mart döneminde 6 milyon 747 bin dolarlık takım tezgâhı ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 12 milyon 960 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Takım tezgâhı ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Mart döneminde 5 milyon 445 bin dolarlık takım tezgâhı ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 12 milyon 93 bin dolara yükseldiği görüldü. Takım tezgâhı ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılında 14 milyon 100 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 8 milyon 988 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhı ihracatımızın 2011 yılı Mart döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Polonya olduğu açıklandı. Polonya’ya 2010 yılında 3 milyon 539 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 5 milyon 218 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhı ihracatımızda değer bakımdan artış incelendiğinde ilk sırada yüzde 122,1 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 99,4 ile Brezilya ve sonrasında yüzde 92,1 oranında yükselişle Almanya takip ediyor.Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2011 yılının Mart döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mart dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 39,5 arttı. Değer olarak ise 2010 yılının Mart döneminde 32 milyon 119 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız, 2011 yılının Mart döneminde ise yüzde 39,5 oranında artarak 44 milyon 803 bin dolar oldu. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Rusya Federasyonu. Söz konusu yere 2011 yılının Mart döneminde 5 milyon 499 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Mart döneminde 1 milyon 540 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 4 milyon 263 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Mart döneminde 1 milyon 735 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 3 milyon 74 bin dolara yükseldiği görüldü. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Çin yer alıyor. Çin’e 2010 yılında 1 milyon 946 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 2 milyon 433 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2011 yılı Mart döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Azerbaycan olduğu açıklandı. Azerbaycan’a 2010 yılında 2 milyon 900 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 2 milyon 308 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda değer bakımdan artış incelendiğinde ilk sırada yüzde 920,8 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 663 ile Mersin Ser. Böl. ve sonrasında yüzde 176,7 oranında yükselişle İran takip ediyor.