Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nın iş birliği ile 02-03 Haziran 2011 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlik, Türkiye’nin tüm üniversitelerinden akademisyenleri, sanayicileri/ iş adamları ve ülkemizin kalkınma alanında çalışan beyinlerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Sunulan temalarda paneller, sözlü ve poster bildiri sunumları ve açık oturumlar planlanmaktadır: Bildiri Oturumları Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Modern Yaklaşımlar Uluslararası Modeller Sanayide İnovasyon Kısa sunumlar (Sözlü ve Poster sunumlar) Açık Oturumlar Üniversite ve Sanayi Birbirinden Öğreniyor - İşbirliği’nden Beklentiler Üniversite-Sanayi Köprülerindeki Engeller - İşbirliği’nde Sorunlar Üniversite-Sanayi Arası Kurumsal Köprüler - Daha Etkin bir İşbirliği için Ulusal Modeller USİMP 2011’de üniversite-sanayi-kamu bakış açılarından “Üniversite-Sanayi İş birliğinde Beklentiler, Sorunlar, Ulusal Modeller” ana başlıkları katılımcılardan toplanan cevaplar ışığında açık oturumlarda tartışılacak. ÜSİMP 2011’in, katılımcıların da katkıları ile ülkemizde üniversite–sanayi- kamu iş birliğinin kurumsallaşması için somut öneriler getirilmesi hedefleniyor.