Cumhuriyet tarihinde ilk kez makine sanayinin gelişimine yönelik hazırlanan “Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nı Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda kamuoyuna duyurduk. Türkiye makine üretimi ve ihracatının gelişimine yönelik hazırlanan strateji belgesi 5 hedef ve 39 stratejik eylem planından oluşuyor. Cari açığın ikinci en büyük kalemi olan makine ithalatının önüne geçecek olan strateji belgesi ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız. Türkiye’de 2010 yılı verilerine göre 11 milyar dolarla cari açığın ikinci en büyük kalemi makine ithalatıdır. Açıkladığımız “Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayii yaratarak 2023’te dünyadaki ilk 5 makine ihracatçısı ülke arasına girmeyi hedefliyoruz. Bunu başardığımız takdirde cari açığa karşı büyük bir zafer kazanmış olacağız. Ülkemiz ekonomi tarihine baktığımızda, ne zaman büyüme hamlesi olsa cari açığın arttığını görüyoruz. Çünkü yatırım, üretim ve tüketimin artması beraberinde enerji tüketiminin de artması sonucunu doğruyor ve cari açık problemi ortaya çıkıyor. Enerjiyi dışarıdan almak zorunda olabiliriz; ancak elimizde kendi üretim araçlarımızı üretme şansımız var. İşte makine sektörünün önemi de buradan geliyor. Yüksek teknolojiye sahip yükte hafif pahada ağır ürünler de dünya ile rekabet edebilen bir makine sektörü yaratırsak ülkemiz sınırlarında büyük petrol sahaları bulmuş gibi zenginleşeceğiz. Bu durumda tüm ülkenin kaderini olumlu yönde değiştirecektir. “Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile geleceğe dönük vizyonel bir adım attık. Bu belge ve eylem planı evirilebilir, yeni yöntemler üzerinde tartışılabilir ya da başka fikirlerle zenginleşebilir; ancak değişmeyen tek bir hedef vardır: 100’üncü yılda Tıkır Tıkır 100 milyar dolar makine ihracatı. Bu bir hayal değildir. Dünyada bu artışın kat ve kat üstünü bu kadar zamanda gerçekleştirmiş örnekler vardır. Bizler de bunun başaracak güce sahibiz. Türkiye’nin geleceği makine sektörünün gelişimi ile şekillenecektir. Cari açık problemi de bu sayede büyük ölçüde azalacaktır.