Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre ise; 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracat kayıt rakamı 1 milyar 945 milyon 981 bin dolarken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 31,1 oranında artarak 2 milyar 551 milyon 22 bin dolara yükseldi. Makine sektörü toplamı84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2010 yılı Ocak-Nisan döneminde 3 milyar 117 milyon 753 bin dolar iken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 22,1 oranında artarak 3 milyar 806 milyon 546 bin dolara yükseldi. Mal grupları bazında incelendiğinde ise 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatında en fazla artışın motorlar, aksam ve parçalarında yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek artış gösteren kalemlerin ilki yüzde 218,4 ile motorlar, aksam ve parçaları; ikincisi yüzde 65,2 ile reaktörler ve kazanlar; üçüncüsü yüzde 55,7 ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri oldu. Daha sonra sırasıyla yüzde 54,3 ile hadde ve döküm makineleri ile yüzde 53 oranıyla inşaat ve madencilik makineleri olarak gerçekleşti. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları pay incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde; yüzde 16,7 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci; yüzde 13,4 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci; yüzde 8,8 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı. İhracatta üç büyük: Almanya, İran, Rusya Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve Rusya’dır. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 107,2 ile Rusya’ya yönelik oldu. Anılan ülkeye ihracatımız 124,9 milyon dolardır. 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır: Endüstriyel klimalar ve soğutucularda Almanya, İngiltere, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde Almanya, İran, İngiltere; takım tezgâhlarında İran, Almanya, Rusya; pompa ve kompresörlerde Almanya, ABD, Irak; gıda sanayii makinelerinde Almanya, İran, Irak; savunma sanayi için silah ve mühimmatta Azerbaycan, S. Arabistan, ABD; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde Etiyopya, Hindistan, İran; hadde ve döküm makinelerinde İran, Almanya, Rusya; tarım ve ormancılık makinelerinde ABD, Sudan, İtalya; vanalarda Almanya, Irak, İran; reaktör ve kazanlarda Almanya, İngiltere, İtalya; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde ABD, Çin, Fransa; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda Rusya, İran, Almanya; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinde Rusya, İran, Irak; ambalaj makinelerinde İtalya, Irak, İran; kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde İran, Rusya, Bulgaristan; rulmanlarda Almanya, Fransa, İngiltere; kağıt ve matbaacılık makinelerinde Almanya, İran, Rusya’dır.


Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız 2011 yılının Nisan döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Nisan dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 53 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Nisan döneminde 223 milyon 378 bin dolar olan inş aat ve madencilik makineleri ihracatımız, 2011 yılının Nisan döneminde ise yüzde 53 oranında artarak 341 milyon 688 bin dolar oldu. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Nisan döneminde 36 milyon 284 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Nisan döneminde 12 milyon 528 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 23 milyon 114 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İngiltere oldu. İngiltere’ye 2010 yılının Nisan döneminde 10 milyon 428 bin dolarlık inşaat ve madencilik makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 20 milyon 935 bin dolara yükseldiği görüldü. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Cezayir yer alıyor. Cezayir’e 2010 yılında 13 milyon 176 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 19 milyon 608 bin dolar ihracat gerçekleşti. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın 2011 yılı Nisan döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Ege Serbest Bölgesi olduğu açıklandı. Ege Serbest Bölgesi’ne 2010 yılında 3 milyon 611 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 19 milyon 262 bin dolar ihracat gerçekleşti. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 269 değer artışı ile Tunus yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 222,1 ile Hollanda ve sonrasında yüzde 100,8 oranında yükselişle İngiltere takip ediyor.  

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan pompa ve kompresör ihracatımız 2011 yılının Nisan döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Nisan dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 18,7 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Nisan döneminde 189 milyon 764 bin dolar olan pompa ve kompresör ihracatımız, 2011 yılının Nisan döneminde ise yüzde 18,7 oranında artarak 225 milyon 305 bin dolar oldu. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Nisan döneminde 55 milyon 864 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise ABD olduğu görülüyor. ABD’ye 2010 yılının Nisan döneminde 11 milyon 980 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 12 milyon 382 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Nisan döneminde 7 milyon 940 bin dolarlık pompa ve kompresör ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 10 milyon 821 bin dolara yükseldiği görüldü. Pompa ve kompresör ihracatımızda dördüncü sırada İngiltere yer alıyor. İngiltere’ye 2010 yılında 7 milyon 756 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 10 milyon 681 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompa ve kompresör ihracatımızın 2011 yılı Nisan döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Rusya olduğu açıklandı. Rusya’ya 2010 yılında 6 milyon 276 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 9 milyon 734 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompa ve kompresör ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 55,1 değer artışı ile Rusya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 37,7 ile İngiltere ve sonrasında yüzde 36,3 oranında yükselişle Irak takip ediyor.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan reaktör ve kazanlar ihracatımız 2011 yılının Nisan döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Nisan dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 65,2 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Nisan döneminde 79 milyon 523 bin dolar olan reaktör ve kazanlar ihracatımız, 2011 yılının Nisan döneminde ise yüzde 65,2 oranında artarak 131 milyon 376 bin dolar oldu. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Nisan döneminde 40 milyon 170 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’ye 2010 yılının Nisan döneminde 11 milyon 685 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 17 milyon 797 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İtalya oldu. İtalya’ya 2010 yılının Nisan döneminde 2 milyon 362 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 10 milyon 25 bin dolara yükseldiği görüldü. Reaktör ve kazanlar ihracatımızda dördüncü sırada İspanya yer alıyor. İspanya’ya 2010 yılında 6 milyon 314 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 8 milyon 787 bin dolar ihracat gerçekleşti. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın 2011 yılı Nisan döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Irak olduğu açıklandı. Irak’a 2010 yılında 2 milyon 657 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 6 milyon 998 bin dolar ihracat gerçekleşti. Reaktör ve kazanlar ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 1.156,4 değer artışı ile Almanya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 324,4 ile İtalya ve sonrasında yüzde 163,4 oranında yükselişle Irak takip ediyor.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan hadde ve döküm ihracatımız 2011 yılının Nisan döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Nisan dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 54,3 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Nisan döneminde 71 milyon 688 bin dolar olan reaktör ve kazanlar ihracatımız, 2011 yılının Nisan döneminde ise yüzde 54,3 oranında artarak 110 milyon 606 bin dolar oldu. Hadde ve döküm ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Nisan döneminde 21 milyon 948 bin dolarlık hadde ve döküm ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Nisan döneminde 6 milyon 710 bin dolarlık hadde ve döküm ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 15 milyon 717 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Hadde ve döküm ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya oldu. Rusya’ya 2010 yılının Nisan döneminde 7 milyon 140 bin dolarlık hadde ve döküm ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 10 milyon 70 bin dolara yükseldiği görüldü. Hadde ve döküm ihracatımızda dördüncü sırada Fransa yer alıyor. Fransa’ya 2010 yılında 1 milyon 60 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 5 milyon 534 bin dolar ihracat gerçekleşti. Hadde ve döküm ihracatımızın 2011 yılı Nisan döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise İtalya olduğu açıklandı. İtalya’ya 2010 yılında 7 milyon 444 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 4 milyon 940 bin dolar ihracat gerçekleşti. Hadde ve döküm ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 756,7 değer artışı ile Umman yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 548,6 ile Kazakistan ve sonrasında yüzde 422,1 oranında yükselişle Fransa takip ediyor.