Türk makine sanayisinin dünyanın teknoloji devleri ile aynı grup içerisinde yer alması için ileri teknolojiye sahip makineler üretmesi gerekiyor. 2023 yılında 100 milyar dolar ihracat hedefini yakalayabilmemiz için birinci önceliğimiz bu olmalıdır. Bunu başardığımız takdirde dünyadaki ilk beş makine ihracatçısı ülke arasında yer alacağız ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunarak istihdamı arttıracak ve de cari açığa karşı büyük bir zafer kazanmış olacağız. Türkiye’de 2010 verilerine göre 11 milyar dolarla cari açığın ikinci en büyük kalemini makine ithalatı oluşturuyor. Makine sektöründe kayıt dışılığı önleyecek ve optimal ölçeği geliştirecek yeni bir teşvik ve yönlendirme sistemi geliştirilmesi gerekiyor. Bu önlemlere alındığında makine sektörümüzün 100 milyar dolar ihracat hedefinin üzerine çıkması bile mümkündür. Makine üreticilerimizin sadece Türkiye için değil, her zaman yüksek kalite hedefiyle dünya için üretmesi gerekiyor. Devletin ise ölçek ekonomisine göre destek vermesi, bürokratik engelleri azaltması önemli ve üzerinde durulması gereken konulardır. Ülkemize katma değer yaratan üretim sistemlerinin teşvik edilerek, vergilerinin mümkün olduğu kadar azaltılması; katma değerli ihracatın artmasına olanak tanıyacaktır. 2023’te 500 milyar dolar olarak hedeflenen toplam ihracattan yüzde 20 pay almayı ve 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirmeyi hedefleyen sektörümüz, gerekli destekler sağlandığı takdirde teknolojik alt yapısını yükselterek dünyanın en fazla makine ihracat eden ve teknolojisi ile kendinden söz ettiren ilk beş ülke arasına rahatlıkla girebilecektir. İşte o zaman Türkiye gerçek anlamda gelişmiş bir ülke olacaktır.