Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre ise; 2010 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracat kayıt rakamı 2 milyar 482 milyon 181 bin dolar iken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 31,6 oranında artarak 3 milyar 265 milyon 809 bin dolara yükseldi. Makine sektörü toplamı 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı birliğimiz iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2010 yılı Ocak-Mayıs döneminde 3 milyar 960 milyon 390 bin dolar iken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 23 oranında artarak 4 milyar 870 milyon 260 bin dolar oldu. Mal grupları bazında incelendiğinde ise 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde ihracatında en fazla artışın motorlar, aksam ve parçalarında yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek artış gösteren kalemlerin ilki yüzde 193,8 ile motorlar, aksam ve parçaları; ikincisi yüzde 67,2 ile reaktörler ve kazanlar, üçüncüsü yüzde 62 ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri oldu. Daha sonra sırasıyla yüzde 56,6 ile inşaat ve madencilik makineleriyle son olarak yüzde 51 ile rulmanlar olarak gerçekleşti. OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 17,0 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci, yüzde 13,5 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci, yüzde 8,8 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı.

 

İhracatta İngiltere Rusya’yı geçti
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve İngiltere’dir. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 102,6 ile Rusya’ya yönelik oldu. Anılan ülkeye ihracatımız 160,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ocak- Mayıs döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır: Endüstriyel klimalar ve soğutucularda Almanya, İngiltere, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde Almanya, Tunus, İran; takım tezgâhlarında İran, Almanya, Rusya; pompa ve kompresörlerde Almanya, ABD, İngiltere; gıda sanayii makinelerinde Almanya, İran, Irak; savunma sanayi için silah ve mühimmatta S. Arabistan, Azerbaycan, ABD; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde Etiyopya, Hindistan, İran; hadde ve döküm makinelerinde İran, Almanya, Rusya; tarım ve ormancılık makinelerinde ABD, Sudan, Irak; vanalarda Almanya, Irak, İran; reaktör ve kazanlarda Almanya, İngiltere, İtalya; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde ABD, Fransa, Çin; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda Rusya, Almanya, İran; yük kaldırma, taşıma ve istif. makinelerinde Rusya, İran, Irak; ambalaj makinelerinde İtalya, Irak, Cezayir; kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde Rusya, İran, Bulgaristan; rulmanlarda Almanya, Fransa, İngiltere; kağıt ve matbaacılık makinelerinde Almanya, Rusya, İran’dır.

ENDÜSTRİYEL KLİMALAR ve SOĞUTMA MAKİNELERİ
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız 2011 yılının Mayıs döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mayıs dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 62 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Mayıs döneminde 343 milyon 750 bin dolar olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız, 2011 yılının Mayıs döneminde ise yüzde 62 oranında artarak 556 milyon 707 bin dolar oldu. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Mayıs döneminde 63 milyon 61 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’ye 2010 yılının Mayıs döneminde 39 milyon 539 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 59 milyon 751 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Fransa oldu. Fransa’ya 2010 yılının Mayıs döneminde 23 milyon 711 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 43 milyon 51 bin dolara yükseldiği görüldü. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılında 30 milyon 924 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 28 milyon 100 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın 2011 yılı Mayıs döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise İran olduğu açıklandı. İran’a 2010 yılında 19 milyon 137 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 26 milyon 224 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 333,4 değer artışı ile Almanya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 262,5 ile ABD ve sonrasında yüzde 216,6 oranında yükselişle İtalya takip ediyor.

TAKIM TEZGÂHLARI

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan takım tezgâhları ihracatımız 2011 yılının Mayıs döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mayıs dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 31,2 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Mayıs döneminde 198 milyon 443 bin dolar olan takım tezgâhları ihracatımız, 2011 yılının Mayıs döneminde ise yüzde 31,2 oranında artarak 260 milyon 450 bin dolar oldu. Takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Mayıs döneminde 22 milyon 756 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Mayıs döneminde 11 milyon 675 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 22 milyon 489 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Takım tezgâhları ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Fed. oldu. Rusya Fed.’e 2010 yılının Mayıs döneminde 9 milyon 791 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 22 milyon 175 bin dolara yükseldiği görüldü. Takım tezgâhları ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılında 17 milyon 504 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 16 milyon 410 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhları ihracatımızın 2011 yılı Mayıs döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Polonya olduğu açıklandı. Polonya’ya 2010 yılında 5 milyon 525 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 8 milyon 410 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhları ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 126,5 değer artışı ile Rusya Fed. yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 92,6 ile Almanya ve sonrasında yüzde 70,5 oranında yükselişle ABD takip ediyor.

YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAKİNELERİ
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2011 yılının Mayıs döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mayıs dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 46,8 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Mayıs döneminde 55 milyon 662 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız, 2011 yılının Mayıs döneminde ise yüzde 46,8 oranında artarak 81 milyon 708 bin dolar oldu. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Rusya Fed. oldu. Söz konusu yere 2011 yılının Mayıs döneminde 8 milyon 972 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Mayıs döneminde 3 milyon 802 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 7 milyon 325 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Mayıs döneminde 3 milyon 776 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 5 milyon 711 bin dolara yükseldiği görüldü. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Azerbaycan yer alıyor. Azerbaycan’a 2010 yılında 4 milyon 453 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 5 milyon 711 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2011 yılı Mayıs döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Cezayir olduğu açıklandı. Cezayir’e 2010 yılında 1 milyon 669 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 3 milyon 605 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 497,2 değer artışı ile Rusya Fed. yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 294,7 ile Romanya ve sonrasında yüzde 249,8 oranında yükselişle Fransa takip ediyor.
RULMANLAR
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan rulmanlar ihracatımız 2011 yılının Mayıs döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Mayıs dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 51,1 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Mayıs döneminde 34 milyon 165 bin dolar olan rulmanlar ihracatımız, 2011 yılının Mayıs döneminde ise yüzde 51,1 oranında artarak 51 milyon 637 bin dolar oldu. Rulmanlar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Mayıs döneminde 12 milyon 147 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Fransa olduğu görülüyor. Fransa’ya 2010 yılının Mayıs döneminde 6 milyon 111 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 9 milyon 796 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Rulmanlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İngiltere oldu. İngiltere’ye 2010 yılının Mayıs döneminde 3 milyon 214 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 4 milyon 690 bin dolara yükseldiği görüldü. Rulmanlar ihracatımızda dördüncü sırada İtalya yer alıyor. İtalya’ya 2010 yılında 4 milyon 25 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 4 milyon 241 bin dolar ihracat gerçekleşti. Rulmanlar ihracatımızın 2011 yılı Mayıs döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Avusturya olduğu açıklandı. Avusturya’ya 2010 yılında 2 milyon 545 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 2 milyon 949 bin dolar ihracat gerçekleşti. Rulmanlar ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 378,2 değer artışı ile Romanya yer alıyor.Söz konusu ülkeden sonra yüzde 126,1 ile Kanada ve sonrasında yüzde 92,1 oranında yükselişle İran takip ediyor.