Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin temelleri 1961 yılında, bir müşavirlik firmasının Devlet Planlama Teşkilatı adına uygun bir sanayi alanı bulmak için Türkiye’nin her tarafında başlattığı çalışmalar sonucunda atıldı. Bu çalışmalar sonucunda, Bursa’nın bu tür bir proje için Türkiye’deki en uygun şehir olduğuna karar verildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası projeye sahip çıktı ve Organize Sanayi Bölgesi 1961 yılında kuruldu. Türkiye’de ilk modern uygulama olarak, 1962 yılında Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı Artık Paralar Fonu’ndan Maliye Bakanlığı’nca sağlanan 26.200 bin TL’lik krediye Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yüzde 10 oranında katkı koydu ve Bursa OSB 1966 yılında resmi olarak hizmet vermeye başlandı.

679 hektarlık alana kurulu
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Durmaz sanayi bölgesinin tarihçesi ve bugünü hakkında bilgi verdi. Durmaz: “İlk projesi 1961 yılında oluşturulan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın projeye sahip çıkması ile 1966 yılında resmen hizmet vermeye başlayan, Türkiye’de türünün gerçekleşen ilk örneği BTSO Organize Sanayi Bölgemiz başlangıçta 180 hektar büyüklüğünde dört firma ile faaliyet halindeyken; zamanla artan parsel talebini karşılamak için çeşitli genişleme projeleri hayata geçirilerek, 1998 yılındaki en son genişle - me sonrasında 50 hektarı yeşil alan olmak üzere toplam 679 hektar olarak şu anki fiziksel sınırlarına ulaşmıştır. Mevcut 294 parselden 251’inde yatırım ve üretim devam etmektedir” dedi.


“Örnek OSB’lerden biri”

Hüseyin Durmaz organize sanayi bölgesinin, sorunsuz altyapısı ve kurumsallığıyla örnek organize sanayi bölgeleri arasında gösterildiğini söyledi. Durmaz: “Şimdiye kadar tamamlanmış ve her geçen gün modernizasyonlaştırdığımız altyapı tesis ve hizmetlerimizle sanayicilerimize kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli hizmet vermeyi görev edinmiş bir yönetim anlayışı ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Amacımız; bölgemizi katılımcılarımızla yöneten şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışı ile birlikte diğer organize sanayi bölgeleri ile işbirliği halinde gelişmelerine destek olarak, sürekli gelişerek kendini geliştiren örnek bir bölge olmaktır. Bölgemiz hem sorunsuz altyapısı hem de oluşabilecek sorunlara kısa sürede çözüm bulabilecek kurumsallaşmış yapısı ile örnek alınan OSB’lerden birisidir” dedi.

“Alt yapı, kapasite ve imalat çeşitliliği avantaj”
Başkan Vekili Durmaz, Bursa’da makine sektörünün artı ve eksilerine değindi: “Bursa’da makine sektörünün başlıca artıları; gelişmiş teknolojik üretim alt yapısı, inovatif ve dinamik dizayn kapasitesi, güncel ve geleceğe dönük imalat çeşitliliği olarak sayılabilir. Eksileri ise yeterince farklılaşmamış birbirini tekrarlayan dar sektörlere birikmiş firma gruplaşması ve çalışan kalifiye personel potansiyelinin giderek azalması olarak gösterilebilir.”

“Üretim yelpazesi genişlemeli”
Bursa’da makine sektörünün daha da geliştirilmesi için öncelikle ürün yelpazesinin genişletilmesi gerektiğini söyleyen Durmaz, Bursa’nın ufkunu genişletmesinin ihracatı artıracağına inandığını ifade etti. Durmaz: “Bursa makine sektörünün daha iyi bir noktaya gelmesi için sektörde faaliyet gösteren firmalar üretim yelpazelerini genişletmeli hatta tamamen farklılaştırmalı, yeni alanlarda proje ve çalışmalar gerçekleştirmelidir. Bu hem Bursa’nın, hem de ülkemizin ufkunu genişletecek; dünya çapında rekabetçi bir makine sektörü yaratılmasında temel girdi oluşturacaktır. Bu sayede yalnız belli sektörlerde değil tüm alanlarda, makine olarak adlandırılan; tramvaydan, CNC tezgâhlara kadar her türlü ürünün potansiyeli incelenerek ve bunların ülkemizde üretilmeyen gruplarına yönelik ithalatı önleyici ihracatı artıracak kısa ve orta vadeli hedeflerle çalışmalar gerçekleştirilebilmelidir.”

“Şehrimizin makine üssü olması sağlanmalıdır”
Makine sektöründe faaliyet gösteren ve Bursa OSB bünyesinde yer alan firmaların şehre kattıklarına da değinen Durmaz, şu şekilde devam etti: “Teknolojik alt yapı, gelişmiş üretim kabiliyeti oluşum ve farklı ürün gruplarına yönelik fizibilite ve üretim gerçekleşmesine dair proseslerin neticelenmesi gibi temel ve dinamikler ile başlayıp en önemlisi şehrimizin dünya çapında rekabetçi ve tanınan bir makine üssü olmasını sağlamalarıdır. Bursa makineciliği, kalitesi ve gelişmiş teknolojik seviyesiyle şehrimizi bu konuda dünyaca tanınan bir marka haline getirmiştir. Ar-Ge ve inovatif yaklaşımların desteklenmesi özellikle global bazda rekabetin şehrimiz sanayicilerine pozitif katkılar sağlayarak dengelerin lehimize değişmesini ve sektörün Bursa’daki gelişimine daha ivmeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Saç işleme, kesme, kıvırma makine ürün grupları ağırlıkta
Başkan Vekili Durmaz, makine sektörü özeline bakıldığında, Bursa’da ağırlıklı olan ürün gruplarını sıraladı. Hüseyin Durmaz: “Makine sektöründe Bursalı firmalar denince; şehrimizin firmaları ağırlıklı olarak saç işleme, kesme, kıvırma makine ürün grupları üretimi akla gelen ve en önemli unsurlar olmakla birlikte,marangoz makineleri, tekstil makineleri, araç kaldırma lifleri gibi diğer sektörlerde yoğun bir üretim alt yapısıyla faaliyet göstermektedir.” OSB’nin üniversite ve makine sektörüyle birlikte yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi. Durmaz: “OSB’mizin üniversite ve makine sektörüyle birlikte yürüttüğü pek çok lokal proje ve eğitim faaliyeti bulunmaktadır. Bunlar arasında OSB alt yapısının ve otomasyonunun sektörümüzün sahip olduğu gelişmiş birikim ve alt yapı ile revizyonu sayılabilir.”

“2013 hedefi için yıllık yüzde 15 büyüme şart”
Devletin makine sektörüne ilgisi ve teşvikini yeterli bulmadığını söyleyen Durmaz 2023 ihracat hedefine ulaşılması için yapılması gerekenleri şöyle ifade etti: “Devletimizin, makine sektörünün 2023 hedefine ülke ihracatının 1/5’ini yapacak ana beş sektörden biri olarak görse de konunun fiiliyatta yeterince ele alınmadığını düşünüyorum. Ülkemizin 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefini yakalaması için sektörümüzün önümüzdeki on yıl içinde düzenli olarak yıllık yüzde 15 büyümesi gerekmektedir. Sanayicimizin kendi kaynak ve becerileriyle yaratacağı büyüme ivmesi kısa vadede bu hedefe yayılabileceği gibi uzun vadede artan global faaliyet ve yükselen rekabet altında bu hedefin şaşabileceği görüşündeyim. Bu sebeple on yıl yüzde 15 büyüme devletin konuya yönelik geliştirdiği makine sektör stratejisinin planlı ve detaylı bir şekilde uygulaması ve sektör firmaların güç kapasite ve potansiyelleri oranında organize edilerek bireysel değil milli bir proje çerçevesinde örgütlenmesi ile mümkün olacağı görüşündeyim. Örgütlenmenin yanı sıra teşvik ve desteklerin de bu kapsamda ele alınarak kısa vadede kontrol ve revizyona tabi tutularak sürekli iyileştirme temel güdüsü altına analiz edilmelidir.”

Bursa OSB büyümeye devam ediyor
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin alanı başlangıçta 1,8 milyon metrekareydi ve dört firma faaliyet halindeydi. Zamanla parsel talebi arttı. Genişlemiş olan bölgenin alanı şu anda, 6,8 milyon metrekareye ulaştı. Bunun 2.450 bin metrekaresi altyapı tesislerinde, 3.850 bin metrekaresi de sanayi arsası olarak kullanılıyor. Bölgede sanayicilere bütün altyapı hizmetleri sağlanmış durumda. Bütün bu hizmetlere 1992 yılından itibaren doğalgaz dağıtım şebekesi de eklendi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin her birinin münferiden arıtma yapması, yer yokluğu, rantabl olmaması gibi sebeplerle pratik olmayacağı düşüncesiyle toplu arıtma sistemi yapılması uygun bulundu. Bu amaçla yapılan yatırım, 1998 yılı içerisinde devreye alındı ve halen tam kapasiteyle çalışıyor. Bu şekilde, ortak ve tek bir kanalizasyondan deşarj edilen sanayi bölgesindeki atık suları da müşterek sistemde arıtılması imkânına kavuşuldu.