Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2010 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracat kayıt rakamı 3 milyar 550 milyon 819 bin dolar iken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 33 oranında artarak 4 milyar 729 milyon 744 bin dolara yükseldi. Makine sektörü toplamı 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2010 yılı Ocak-Temmuz döneminde 5 milyar 652 milyon 700 bin dolarken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 31,6 oranında artarak 7 milyar 2 milyon 152 bin dolar oldu. Mal grupları bazında incelendiğinde ise en fazla artışın motorlar, aksam ve parçalarında yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek artış gösteren kalemlerin ilki yüzde 486,9 ile motorlar, aksam ve parçaları; ikincisi yüzde 61 ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri; üçüncüsü yüzde 60,7 ile hadde ve döküm makineleri, kalıplar oldu. Daha sonra sırasıyla yüzde 59,2 ile reaktörler ve kazanlar ile yüzde 49,4 ile rulmanlar olarak gerçekleşti. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde; yüzde 17,3 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci; yüzde 12,8 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci; yüzde 8,8 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı.


İhracatta liderler yine koltuğunda

Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve Rusya’dır. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 94,9 ile Rusya’ya yönelik oldu. Anılan ülkeye ihracatımız 233,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır: Endüstriyel klimalar ve soğutucularda Almanya, İngiltere, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde Almanya, Tunus, İran; takım tezgâhlarında İran, Almanya, Rusya; pompa ve kompresörlerde Almanya, ABD, İngiltere; gıda sanayii makinelerinde Almanya, İran, Irak; savunma sanayi için silah ve mühimmatta S. Arabistan, ABD, BAE; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde Hindistan, Etiyopya, Özbekistan; hadde ve döküm makinelerinde İran, Almanya, Rusya; tarım ve ormancılık makinelerinde Irak, İtalya, ABD; vanalarda Almanya, Irak, İran; reaktör ve kazanlarda Almanya, İngiltere, İtalya; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde ABD, Fransa, Çin; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda Rusya, İran, Almanya; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinde Rusya, Irak, İran; ambalaj makinelerinde İtalya, Irak, İran; kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde Rusya, İran, Bulgaristan; rulmanlarda Almanya, Fransa, İngiltere; kağıt ve matbaacılık makinelerinde İran, Almanya, Rusya’dır.


ENDÜSTRİYEL KLİMALAR ve SOĞUTMA MAKİNELERİ

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 61 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 507 milyon 618 bin dolar olan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 61oranında artarak 817 milyon 150 bin dolar oldu. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 98 milyon 631 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’a 2010 yılının Temmuz döneminde 60 milyon 781 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 89 milyon 886 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Fransa oldu. Fransa’ya 2010 yılının Temmuz döneminde 35 milyon 487 bin dolarlık endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 59 milyon 187 bin dolara yükseldiği görüldü. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılında 40 milyon 19 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 59 milyon 187 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise İran olduğu açıklandı. İran’a 2010 yılında 28 milyon 224 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 36 milyon 623 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 290 değer artışı ile Almanya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 238,2 ile ABD ve sonrasında yüzde 173,4 oranında yükselişle Polonya takip ediyor.


TAKIM TEZGÂHLARI
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan takım tezgâhları ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 28,1 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 292 milyon 484 bin dolar olan takım tezgâhları ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 28,1oranında artarak 374 milyon 701 bin dolar oldu. Takım tezgâhları ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İran. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 33 milyon 727 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Temmuz döneminde 16 milyon 843 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 31 milyon 978 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Takım tezgâhları ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Temmuz döneminde 15 milyon 930 bin dolarlık takım tezgâhları ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 30 milyon 702 bin dolara yükseldiği görüldü. Takım tezgâhları ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılında 21 milyon 469 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 20 milyon 465 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhları ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Birleşik Devletler olduğu açıklandı. ABD’ye 2010 yılında 5 milyon 747 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 14 milyon 546 bin dolar ihracat gerçekleşti. Takım tezgâhları ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 153,1 değer artışı ile ABD yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 92,7 ile Rusya Federasyonu ve sonrasında yüzde 89,9 oranında yükselişle Almanya takip ediyor.REAKTÖR ve KAZANLAR
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan reaktör ve kazanlar ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 59,2 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 140 milyon 886 bin dolar olan reaktör ve kazanlar ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 59,2 oranında artarak 223 milyon 254 bin dolar oldu. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 70 milyon 7 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İngiltere olduğu görülüyor. İngiltere’a 2010 yılının Temmuz döneminde 20 milyon 670 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 31 milyon 580 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İtalya oldu. İtalya’ya 2010 yılının Temmuz döneminde 3 milyon 169 bin dolarlık reaktör ve kazanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde14 milyon 141 bin dolara yükseldiği görüldü. Reaktör ve kazanlar ihracatımızda dördüncü sırada İspanya yer alıyor. İspanya’ya 2010 yılında 10 milyon 293 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 12 milyon 986 bin dolar ihracat gerçekleşti. Reaktör ve kazanlar ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Irak olduğu açıklandı. Irak’a 2010 yılında 3 milyon 493 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 7 milyon 992 bin dolar ihracat gerçekleşti. Reaktör ve kazanlar ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 1.337,3 değer artışı ile Almanya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 346,2 ile İtalya ve sonrasında yüzde 128,8 oranında yükselişle Irak takip ediyor.VANALAR
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan vanalar ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 29,9 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 174 milyon 136 bin dolar olan vanalar ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 29,9 oranında artarak 226 milyon 279 bin dolar oldu. Vanalar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 33 milyon 221 bin dolarlık vanalar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2010 yılının Temmuz döneminde 11 milyon 252 bin dolarlık vanalar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 15 milyon 618 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Vanalar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran‘a 2010 yılının Temmuz döneminde 10 milyon 760 bin dolarlık vanalar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde13 milyon 181 bin dolara yükseldiği görüldü. Vanalar ihracatımızda dördüncü sırada Rusya Federasyonu yer alıyor. Rusya Federasyonu’na 2010 yılında 8 milyon 977 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 11 milyon 518 bin dolar ihracat gerçekleşti. Vanalar ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Azerbeycan olduğu açıklandı. Azerbeycan’a 2010 yılında 6 milyon 90 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 9 milyon 121 bin dolar ihracat gerçekleşti. Vanalar ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 106,5 değer artışı ile ABD yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 68,4 ile Almanya ve sonrasında yüzde 67,9 oranında yükselişle Hollanda takip ediyor.


TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde düşüş kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 9,5 azaldı. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 231 milyon 942 bin dolar olan tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 9,5 oranında azalarak 209 milyon 991 bin dolar oldu. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Irak. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 17 milyon 151 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İtalya olduğu görülüyor. İtalya’ya 2010 yılının Temmuz döneminde 11 milyon 847 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 16 milyon 701 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise ABD oldu. ABD’ye 2010 yılının Temmuz döneminde 58 milyon 855 bin dolarlık tarım ve ormancılık makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde14 milyon 892 bin dolara yükseldiği görüldü. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Sudan yer alıyor. Sudan’a 2010 yılında 4 milyon 558 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 14 milyon 260 bin dolar ihracat gerçekleşti. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Azerbeycan olduğu açıklandı. Azerbeycan’a 2010 yılında 3 milyon 975 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 8 milyon 633 bin dolar ihracat gerçekleşti. Tarım ve ormancılık makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 267,8 değer artışı ile Şili yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 212,8 ile Sudan ve sonrasında yüzde 127,4 oranında yükselişle Paraguay takip ediyor.TEKSTİL ve KONFEKSİYON MAKİNELERİ

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 15,3 arttı. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 144 milyon 858 bin dolar olan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 15,3 oranında artarak 167 milyon 17 bin dolar oldu. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Hindistan. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 20 milyon 669 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Etiyopya olduğu görülüyor. Etiyopya’ya 2010 yılının Temmuz döneminde 6 milyon 224 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 18 milyon 789 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Özbekistan oldu. Özbekistan’a 2010 yılının Temmuz döneminde 8 milyon 131 bin dolarlık tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde15 milyon 616 bin dolara yükseldiği görüldü. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızda dördüncü sırada İran yer alıyor. İran’a 2010 yılında 20 milyon 488 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 12 milyon 15 bin dolar ihracat gerçekleşti. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Mısır olduğu açıklandı. Mısır’a 2010 yılında 8 milyon 31 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 7 milyon 982 bin dolar ihracat gerçekleşti. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 201,9 değer artışı ile Etiyopya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 92 ile Özbekistan ve sonrasında yüzde 51,5 oranında yükselişle Hindistan takip ediyor.YÜK KALDIRMA, TAŞIMA ve İSTİFLEME MAKİNELERİ

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 37,6 arttı. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 80 milyon 699 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 37,6 oranında artarak 111 milyon 16 bin dolar oldu. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Rusya Federasyonu. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 12 milyon 101 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2010 yılının Temmuz döneminde 6 milyon 801 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 8 milyon 623 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2010 yılının Temmuz döneminde 6 milyon 333 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 8 milyon 328 bin dolara yükseldiği görüldü. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Cezayir yer alıyor. Cezayir’e 2010 yılında 2 milyon 298 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 8 milyon 311 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Azerbeycan olduğu açıklandı. Azerbeycan’a 2010 yılında 6 milyon 157 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 5 milyon 585 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 410,4 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 261,6 ile Cezayir ve sonrasında yüzde 170,9 oranında yükselişle Fransa takip ediyor.


TÜRBİN, TURBOJET HİDROLİK SİLİNDİR AKS. ve PRÇ.

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde azalış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 7,2 azaldı. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 135 milyon 587 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 7,2 oranında azalarak 125 milyon 860 bin dolar oldu. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise ABD. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 65 milyon 811 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Fransa olduğu görülüyor. Fransa’ya 2010 yılının Temmuz döneminde 5 milyon 388 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 9 milyon 177 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Çin Halk Cumhuriyeti’ne 2010 yılının Temmuz döneminde 102 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 7 milyon 512 bin dolara yükseldiği görüldü. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda dördüncü sırada İran yer alıyor. İran’a 2010 yılında 5 milyon 594 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 6 milyon 519 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Avusturya olduğu açıklandı. Avusturya’ya 2010 yılında 4 milyon 654 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 5 milyon 541 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 2.844,1 değer artışı ile Kazakistan yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 2.836,1 ile İsveç ve sonrasında yüzde 70,3 oranında yükselişle Fransa takip ediyor.


RULMANLAR

Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan rulmanlar ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 49,4 arttı. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 49 milyon 162 bin dolar olan rulmanlar ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 49,4 oranında artarak 73 milyon 444 bin dolar oldu. Rulmanlar ihracatımızın en fazla olduğu yer ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 17 milyon 339 bin dolarlık rulmanlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Fransa olduğu görülüyor. Fransa’ya 2010 yılının Temmuz döneminde 8 milyon 999 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 13 milyon 672 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Rulmanlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İngiltere oldu. İngiltere’a 2010 yılının Temmuz döneminde 4 milyon 309 bin dolarlık rulmanlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 6 milyon 353 bin dolara yükseldiği görüldü. Rul- manlar ihracatımızda dördüncü sırada İtalya yer alıyor. İtalya’ya 2010 yılında 5 milyon 252 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 5 milyon 684 bin dolar ihracat gerçekleşti. Rulmanlar ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Avusturya olduğu açıklandı. Avusturya’ya 2010 yılında 3 milyon 443 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 4 milyon 15 bin dolar ihracat gerçekleşti. Rulmanlar ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 520,7 değer artışı ile Romanya yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 135,6 ile Kanada ve sonrasında yüzde 131,2 oranında yükselişle İran takip ediyor.AMBALAJ MAKİNELERİ
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan ambalaj makineleri ihracatımız 2011 yılının Temmuz döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Temmuz dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 15,2 arttı. Değer olarak ise 2010 yılının Temmuz döneminde 61 milyon 121 bin dolar olan ambalaj makineleri ihracatımız, 2011 yılının Temmuz döneminde ise yüzde 15,2 oranında artarak 70 milyon 441 bin dolar oldu. Ambalaj makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İtalya. Söz konusu yere 2011 yılının Temmuz döneminde 14 milyon 713 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Irak olduğu görülüyor. Irak’a 2010 yılının Temmuz döneminde 12 milyon 618 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 4 milyon 981 bin dolar ihracat düzeyi yaşandı. Ambalaj makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2010 yılının Temmuz döneminde 2 milyon 851 bin dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 4 milyon 870 bin dolara yükseldiği görüldü. Ambalaj makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Cezayir yer alıyor. Cezayir’e 2010 yılında 1 milyon 89 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 4 milyon 387 bin dolar ihracat gerçekleşti. Ambalaj makineleri ihracatımızın 2011 yılı Temmuz döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Suudi Arabistan olduğu açıklandı. Suudi Arabistan’a 2010 yılında 532 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 3 milyon 705 bin dolar ihracat gerçekleşti. Ambalaj makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 596,2 değer artışı ile Suudi Arabistan yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 155,9 ile Azerbeycan ve sonrasında yüzde 148,6 oranında yükselişle Almanya takip ediyor.