Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sürdürebilir bir yapıda geliştirilmesini teminen, 2006 yılından bu yana Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından çok boyutlu “Çin Ülke Stratejisi” uygulanıyor. Bu çerçevede, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de düzenlenecek olan 17. Urumçi Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Fuarı kapsamında "Türk Ürünleri Sergisi" gerçekleştirilecek ve bu faaliyet ile eş zamanlı olarak 30 Ağustos - 4 Eylül 2008 tarihleri arasında Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen başkanlığında Urumçi'ye yönelik olarak "Ticaret Heyeti" düzenlenecek. Sahip olduğu doğal kaynaklar, komşu ve çevre ülkelerde yaşanan önemli ekonomik gelişmeler ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin(ÇHC) Orta Asya enerji kaynaklarına erişimindeki rolü nedeniyle stratejik coğrafi konumda bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi(SUÖB), kalkınma planları kapsamında son dönemde hızla gelişiyor. Ekonomisinde geçmiş dönemde tarım ve hayvancılık temel sektör iken, günümüzde sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinde büyük ilerleme kaydeden, 2006 yılı itibariyle 45 milyar dolar tutarında GSYİH’ye ve 2 bin dolar üzerinde kişi başı milli gelire sahip olan SUÖB’nin ticaret hacmi, son yedi yıllık dönemde 1,7 milyar dolardan 2007 yılı sonunda, yaklaşık 14 milyar dolara yükselmiş durumda.

Bölgenin ülkemiz ile olan ticari ilişkilerinde de gelişme kaydedilmiş. 2007 yılı itibariyle ilk kez ikili ticaret hacmi 15 milyon dolara ulaşmış. SUÖB, iç pazarının yanı sıra, komşu olduğu ülke pazarlarına erişim imkânları nedeniyle de firmalarımız için potansiyel arz ediyor. SUÖB'nin sahip olduğu coğrafi üstünlük, zengin kaynaklar ve yabancı işadamlarının gösterdiği yoğun ilgiyle birlikte, Urumçi Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Fuarı, Orta ve Batı Asya bölgesindeki en geniş katılımlı uluslararası ticari etkinlik haline gelmiş durumda.

Makine Tanıtım Grubu, Türk Makine Sektörünün ulaştığı yüksek kalite ve ileri teknoloji seviyesi, ekonomik ve esnek üretim kabiliyeti hakkında, hızla gelişmekte olan Orta Asya bölgesindeki potansiyel alıcıları etkin bir şekilde bilgilendirerek dış pazar payının artırılması amacıyla, sahip olduğu öneme binaen söz konusu fuara 36 m2’lik bir info stand ile katılacak. Makine Tanıtım Grubu, makine ve aksamları üreticilerimizin katalog, broşür, CD, DVD vb. tanıtım materyallerini standında sergileyerek profesyonel ziyaretçilere ulaştıracak, Türk Makine Sektörünün ihracatı hakkında bilgi verecek ve firmaların pazara girişine destek olacak.