Yenilenen teşvik sistemi; Genel Teşvik, Bölgesel Teşvik ve Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi olmak üzere üç bileşenden oluşmakta ve yeni teşvik sistemi, teşvik oranlarının bölgesel, sektörel ve büyük proje bazında farklılaştırılarak uygulanması esasına dayanmaktadır. Jeotermal enerji ile ilgili olarak; elektrik enerjisi üretimi ve Sondaj (suyun çıkarılması) yatırımları Genel Sisteme, otel yatırımları ve Sera yatırımları Genel ve Bölgesel Sisteme, Konut ısıtma ve soğutma yatırımları ise Bölgesel Sisteme dâhildir.

A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ: Genel Teşvik Sistemi, ülke genelinde uygulanan, bazı istisnalar dışında sektörel ayrım içermeyen, belli bir tutarın üstündeki tüm yatırım projelerini kapsamaktadır. Büyük ölçekli yatırım ve bölgesel desteklerden yararlanamayan yatırımlardan teşvik edilmeyen konular haricindekiler; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ile desteklenmektedir. Genel Teşvik Sisteminden Müsteşarlığımızca Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için yatırım tutarının; I’inci ve II’inci bölgelerde asgari 1 Milyon TL, III. ve IV. bölgelerde ise; asgari 500 Bin TL olması gerekmektedir.

Teşvik edilmeyecek sektörler hangileri?

a- Tarım ve Tarımsal Sanayi

• Pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yemler, balık yemi ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem üretimi hariç; öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta, nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı.
• Küp şeker, bisküvi, yufka, kadayıf, makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler.
• Hazır yemek - Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler.
• Seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç tüm bitkisel üretim.
• Bölgesel yatırımlar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
b – İmalat ve Madencilik Yatırımları
• 1.8.1996 tarihli ve 22714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma” eki ürün listesinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
• Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
• Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılanlar da dâhil olmak üzere rödovanslı madencilik yatırımları.
• Kütlü pamuk işleme yatırımları ve sentetik elyaf.
• Sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yatırımlar.
• Yün ipliği, 15 Milyon TL’nin üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon TL’nin üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş, çuval hariç iplik ve dokuma konularında modernizasyon yatırımları haricindeki yatırımlar.
c - Hizmetler Sektörü

• Okul öncesi eğitim, ilköğretim, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim, teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik kurslar, dershaneler vb. yatırımlar.
• Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları.
• Oteller, tatil köyleri, apart oteller, dağ, yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
• Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon ve radyo yayıncılığı dışındaki basın ve yayın yatırımları.
• Kayıt amaçlı stüdyo yatırımları.
• Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yatırımları.
• Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları.
• Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.
• Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
• LPG dâhil petrol ürünleri dağıtım yatırımları ve akaryakıt istasyonu yatırımları.
• Karayolları dinlenme tesisi yatırımları.
• Lokantalar.
• Yat ithali yatırımları ve taşıt kiralama yatırımları.
• Çamaşırhane ve halı yıkama yatırımları.
• Sınaî üretim tesisleri ile altyapı yatırımlarının otomasyonu dışında yapılacak diğer otomasyon yatırımları.
• Yazılım ve AR-GE faaliyetleri hariç olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri.
• Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.
• Gösteri merkezi yatırımları ve kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.

Teşviki belli şartlara bağlı sektörler hangileri?
1- Tarım ve tarımsal sanayi
• Süt inekçiliği yatırımlarında asgari 150 büyükbaş süt inekçiliği ve süt mamulleri üretimi başlangıç olmak kaydıyla, yem ünitesi ve/veya soğuk hava deposu ile entegre olması şartı aranır.
• Besicilik yatırımlarında asgari 150 büyükbaş/dönem besicilik ve kesimhane başlangıç olmak üzere, soğuk hava deposu ve/veya yem ünitesi ve/ veya et mamulleri üretimi ile entegre olması şartı aranır.
2 - Hizmetler sektörü

• Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış L2 belgesini haiz, bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçlemepaketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10 bin metre kare olan, ulusal ve/veya uluslararası yük taşımacılığına yönelik araçları içerebilen entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.
• Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
• Alışveriş, iş ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve müstakil olarak inşa edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5 bin metre kare, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 1000 olması şartı aranır.
• Kültür yatırımları için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınacak kültür yatırımı belgesine istinaden proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi düzenlenebilir.
• Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
• Konteyner kiralama yatırımları hariç olmak üzere karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine taşımacılık yaptığını tevsik eden yatırımcıların gerçekleştirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyner taşımacılığı yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.
• Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.
• Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30 bin kg. olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/ veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.
• Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımları proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.
• Gümrük kapılarında yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek, yerli ve yabancılara hizmet sağlamaya yönelik gümrük muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden tesislere yönelik yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
• Altyapı yatırımları proje bazında değerlendirilerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlanabilir.
• Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

B - BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ
• Bölgeler, 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir.
• İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur.
• Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır.
• Desteklenecek sektörler, bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bölgesel Teşvik Sistemi’nde uygulanacak teşvik araçları
• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• 3. ve 4. bölgelerde faiz desteği
• Sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının hazinece karşılanması
• Kurumlar/Gelir Vergisi indirimi
• Yatırım Yeri Tahsisi

C- BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Büyük proje yatırımlarının teşviki ile teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve rekabet üstünlüğü sağlayacak, sektörüne göre farklı büyüklüklerde tanımlanmış büyük ölçekli yatırımlara yönelik bir teşvik sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu tür yatırımlar bütün bölgelerde teşvik edilmektedir.
• Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı: Asgari 1 Milyar TL tutarındaki Ana Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar ile asgari 300 Milyon TL tutarındaki Diğer Kimyasal Madde İmalatı yatırımlar.
• Rafine edilmiş petrol ürünleri
imalatı: Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar.
• Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri: Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.
• Motorlu kara taşıtları imalatı:
Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.
• Makine İmalat Yatırımları:
Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.
• Liman Yatırımları: Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar
• Demiryolu ve tramvay lokomotifleri
ve/veya vagon imalatı: Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.
• Elektronik Sanayi Yatırımları:
Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar, asgari 150 Milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları, asgari 50 Milyon TL tutarındaki Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlar ve asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü yatırımları.
• Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı: Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.
• İlaç İmalatı: Asgari 100 Milyon TL ve üzeri ilaç üretimi yatırımları.
• Hava ve uzay taşıtları imalatı: Komple yeni veya asgari 50 Milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar.
• Madencilik yatırımları:
Maden Kanunu’nda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç).
Büyük ölçekli yatırımların teşvik sisteminde
uygulanacak teşvik araçları nelerdir?
1. KDV İstisnası
2. Gümrük Vergisi Muafiyeti
3. Sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının hazinece karşılanması
4. Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi 5. Yatırım yeri tahsisi

Türkiye’de Teşvik Sistemi
Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir şekilde uygulanan teşvik tedbirleri, ekonomik gelişmelere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de şekil olarak büyük değişime uğramıştır.

Teşvik nedir ve amaçları nelerdir?
“Teşvik” kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır. Teşvik destekleri verilirken ilk olarak sosyal ve ekonomik açıdan gelişime katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Teşvikler sağlanırken sosyal anlamda işsizlik, göç, doğal afet ve olağanüstü koşular ve sosyal altyapının olumlu desteklenmesi; ekonomik anlamda da ekonomik istikrar ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlanması göz önünde bulundurulmaktadır.

Türkiye’de Teşvik Uygulamaları
• Vergisel avantajlar, sanayi altyapısının kurulması gibi teşvik uygulamaları için genel nitelikli düzenlemeler.
• Ekonomi Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili teşvik uygulamaları için yatırıma yönelik düzenlemeler.
• Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Exim Bank gibi kurumlardan alınacak teşvik uygulamaları için işletme dönemine yönelik düzenlemeler.
• 5084 sayılı kanunla ilgili başvurular için bölgesel düzenlemeler.

Devlet Yardımlarının Amacı Nedir?
Devlet yardımlarının amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak; bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, İstihdam yaratmak; Uluslararası rekabet gücünü artırmak için tasarrufları, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek amaçlanmıştır.

Yatırım Teşvik Mevzuatı
Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve bu kararların uygulamasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. Ayrıntılı bilgiye www.hazine.gov. tr/mevzuatlar/yatırım teşvik adresinden ulaşılabilinir.
• 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (16.07.2009 tarihli Resmi Gazete)
• 2009/1 Sayılı Uygulama Tebliği (28.07.2009 tarihli Resmi Gazete)

Yatırımlarda Devlet Yardımları
Yatırım projelerinin teşvik belgesi düzenlenmek suretiyle desteklenmesi 4059 sayılı Kanun uyarınca Ekono - mi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon Türk Lirasını aşmayan belirli imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerde - ki TOBB’a bağlı 12 sanayi odasına da müracaat edilebilmektedir.

Müracaatları Değerlendiren Sanayi Odaları
Müracaatları değerlendiren sanayi odaları; Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Denizli, Ege Bölgesi, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Konya Sanayi Odası.

Türkiye’de Teşvik Sağlayan Kurumlar
• Ekonomi Bakanlığı
• Maliye Bakanlığı
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
• Ziraat Bankası
• Kültür ve Turizm Bakanlığı
• Kalkınma Ajansları
• KOSGEB
• TÜBİTAK, gibi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR VE KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?
Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, 2009/15199 Sayılı Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri müracaat edebilir. Genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde 50’yi geçen kurum ve kuruluşları da teşvik belgesi için başvurabilirler.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında hangi destek unsurlarından yararlanılır?
• 2009/15199 sayılı kararın ekindeki listede yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, I’inci ve II’inci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, III’üncü ve IV’üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası üzerindeki yatırımlar bölge ayırımı yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar.

Bölgesel desteklerden yararlanılacak yatırımlar neler?
• I’inci ve II’inci bölgelerde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve 31.12.2010 tarihine kadar yatırıma başlanılması halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden, III’üncü ve IV’üncü bölgelerde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğinden yararlanabilir.
• Büyük ölçekli yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanabilir. Ancak I’inci ve II’inci bölgelerde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için 31.12.2010 tarihinden önce yatırıma başlanılması gerekir.
• Ar-Ge ve çevre yatırımları gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteğinden yararlanabilir.

Kimler gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilir?
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır.

Kimler katma değer vergisi istisnasından yararlanabilir?
25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir.

Faiz desteğinden istifade edebilecek yatırımlar neler?
Talep edilmesi halinde, bölgesel uygulama kapsamında III’üncü ve IV’üncü bölgelerde yapılacak yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları için faiz desteği öngörülebilir.

Faiz desteği oranları ve tutarları nelerdir?
Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının; III’üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi krediler - de 3 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puanı, IV’üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli krediler - de 2 puanı olması gerekiyor . Bölge ayrımı yapılmaksızın Ar-Ge yatırımları ile çevre yatırımlarında ise ; Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli krediler - de 2 puanı, Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülmesi halinde azami ilk 5 yıl içinde ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz desteği tutarı proje bazında azami Ar-Ge ve çevre yatırımları için üç yüz bin Türk Lirası, III’üncü ve IV’üncü bölgede yapılacak yatırımlar için beş yüz bin Türk Lirasıdır.

Sigorta primi işveren hissesi desteği nedir?
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla; komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, diğer yatırım cinslerinde ise; yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi, işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazine tarafından karşılanmaktadır.
• 31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda I’inci bölge için 2 yıl, II’inci bölge için 3 yıl, III’üncü bölge için 5 ve IV’üncü bölge için ise 7 yıl.
• 31.12. 2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlarda ise; III. bölge için 3 yıl, VI’üncü bölge için 5 yıl.

Yatırım yeri nasıl tahsis edilir?
18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 23’üncü maddesi hükmü çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’nca teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin talepler Ekonomi Bakanlığı’na yapılır. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8 Milyon Türk 82 BELGELER Lirasını aşmayan belirlenen imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki TOBB’a bağlı sanayi odalarına da müracaat edilebilir. Müsteşarlığa yapılacak müracaatların; yabancı sermayeli şirket ve şubelerce gerçekleştirilecek yatırımlar için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne, diğer bütün yatırımlar için Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir. Karara göre düzenlenen teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili kuruma yapılır. Müracaatlar bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, kullanılmış komple tesis ithal izni, devir, satış, ihraç, kiralama ve yatırımcı talebine istinaden yapılan iptaller dışındaki teşvik belgesi iptali işlemlerine ilişkin müracaatlar ile yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli konusundaki talepler Müsteşarlığın görüşü alınarak sonuçlandırılır.

Bir yatırımın Teşvik Belgesi’ne bağlanabilmesi için asgari Yatırım tutarı ve asgari kapasiteler ne olmalıdır?
Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının I’inci ve II’nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, III’üncü ve IV’üncü bölgelerde yapı - lacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararla - nacak yatırımların Karar eki, ek-2’de yer alan yukarıdaki tutarların üzerin - deki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartlarını sağlaması gerekmektedir. Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatlara ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası olması gerekmektedir. Kararın 12’inci maddesi kapsamında “tekstil ve konfeksiyon, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteği”nden yararlanacak tesisler için asgari sabit yatırım tutarı aranmaz. Ancak, bu tesislerde taşınılacak yerde asgari 50 kişilik istihdam şartının sağlanması gerekir.

Müracaatta istenen belgeler nelerdir?
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için müracaatlarda aranılacak belgeler için: www.hazine.gov.tr Yatırım Teşvikleri bölümünden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi revizyon işlemleri nelerdir?
Teşvik belgesinde veya belge ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizat listelerin - de yapılacak değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır.

Teşvik Belgesi süre uzatımı mümkün mü?
Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırıma başlanılmış olması kaydıyla Yatırım Takip Formu ile birlikte teşvik belgesinin düzenlendiği merciye süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Tamamlama ekspertizi ve vizesi başvurusu:
Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde tamamlama vizesi için teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merciye başvurmaları zorunludur.

Vergi indirim oranları nelerdir?
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5838 ve 5904 sayılı Kanunlar ile değişik 32/A maddesi çerçevesinde, Kurumlar veya Gelir Vergisi’ne uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir.