Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2010 yılı Ocak- Ağustos döneminde ihracat kayıt rakamı 4 milyar 47 milyon dolarken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 35 oranında artarak 5 milyar 464 milyon dolara yükseldi. Makine sektörü toplamı 84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının ihracatı 2010 yılı Ocak-Ağustos döneminde 6 milyar 437 milyon dolarken, bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 25,4 oranında artarak 8 milyar 73 milyon dolar oldu. Mal grupları bazında incelendiğinde ise 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatında en fazla artışın motorlar aksam ve parçalarında yaşandığı ortaya çıktı. Yüksek artış gösteren kalemlerin ilki yüzde 486,9 ile motorlar aksam ve parçaları; ikincisi yüzde 62,7 ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri; üçüncüsü yüzde 56,3 ile reaktörler ve kazanlar oldu. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 17,4 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri birinci, yüzde 12,9 pay ile inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ikinci, yüzde 8,7 pay ile pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı.


İNGİLTERE’YE İHRACATTA ARTIŞ YAŞANDI

Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve İngiltere oldu. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihra - cat artışı yüzde 94,8 ile Almanya’ya yönelik oldu. Anılan ülkeye ihracatımız 660,9 milyon dolar olarak gerçekleşti .2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır: Endüstriyel klimalar ve soğutucularda Almanya, İngiltere, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde Almanya, Tunus, İran ; pompa ve kompresörlerde Almanya, ABD, İngiltere; takım tezgâhlarında İran, Almanya, Rusya ; gıda sanayi makinelerinde Almanya, İran, Irak ; savunma sanayi için silah ve mühim - matta S. Arabistan, ABD, Azerbaycan ; tekstil ve konfeksiyon makinelerin - de Hindistan, Etiyopya, Özbekistan ; hadde ve döküm makinelerinde İran, Almanya, Rusya; tarım ve ormancılık makinelerinde Irak, ABD, İtalya ; vanalarda Almanya, Irak, İran ; reaktör ve kazanlarda Almanya, İngiltere, İtalya ; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde ABD, Fransa, Çin ; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda Rusya, Almanya, İran ; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makine - lerinde Rusya, İran, Irak ; ambalaj ma - kinelerinde İtalya, İran, Irak ; kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde Rusya, İran, Bulgaristan ; rulmanlarda Almanya, Fransa, İngiltere ; kağıt ve matbaacılık makinelerinde ise İran, Almanya, Rusya’dır.

İNŞAAT ve MADENCİLİK MAKİNELERİ
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız 2011 yılının Ağustos döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ağustos dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 47,4 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ağustos döneminde 478 milyon 74 bin dolar olan inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız, 2011 yılının Ağustos döneminde ise yüzde 47,4 oranında artarak 704 milyon 818 bin dolar oldu. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Almanya. Söz konusu yere 2011 yılının Ağustos döneminde 69 milyon 787 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Tunus olduğu görülüyor. Tunus’a 2010 yılının Ağustos döneminde 7 milyon 563 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 57 milyon 580 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2010 yılının Ağustos döneminde 30 milyon 689 bin dolarlık inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 46 milyon 365 bin dolara yükseldiği görüldü. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızda dördüncü sırada İngiltere yer alıyor. İngiltere’ye 2010 yılında 22 milyon 83 bin dolarlık ihracat gerçekleşmişken, 2011 yılında 43 milyon 870 bin dolar ihracat yapıldı. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın 2011 yılı Ağustos döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Cezayir olduğu açıklandı. Cezayir’e 2010 yılında 25 milyon 612 bin dolar ihracat yapılırken 2011 yılında 41 milyon 427 bin dolar ihracat gerçekleşti. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 661,3 değer artışı ile Tunus yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 98,7 ile İngiltere ve sonrasında yüzde 93 oranında yükselişle Suudi Arabistan takip ediyor.

POMPA ve KOMPRESÖR
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan pompa ve kompresörler ihracatımız 2011 yılının Ağustos döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ağustos dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 27,9 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ağustos döneminde 373 milyon 488 bin dolar olan pompa ve kompresörler ihracatımız, 2011 yılının Ağustos döneminde ise yüzde 27,9 oranında artarak 477 milyon 636 bin dolar oldu. Pompa ve kompresörler ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Almanya. Söz konusu ülkeye 2011 yılının Ağustos döneminde 84 milyon 180 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise ABD olduğu görülüyor. ABD’ye 2010 yılının Ağustos döneminde 22 milyon 571 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 23 milyon 187 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Pompa ve kompresörler ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İngiltere oldu. İngiltere’ye 2010 yılının Ağustos döneminde 17 milyon 29 bin dolarlık pompa ve kompresörler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 23 milyon 80 bin dolara yükseldiği görüldü. Pompa ve kompresörler ihracatımızda dördüncü sırada Irak yer alıyor. Irak’a 2010 yılında 14 milyon 750 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 22 milyon 600 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompa ve kompresörler ihracatımızın 2011 yılı Ağustos döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Rusya olduğu açıklandı. Rusya’ya 2010 yılında 16 milyon 200 bin dolar ihracat yapılırken 2011 yılında 22 milyon 257 bin dolar ihracat gerçekleşti. Pompa ve kompresörler ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 56,5 değer artışı ile İran yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 53,2 ile Irak ve sonrasında yüzde 47,2 oranında yükselişle Azerbaycan takip ediyor.

GIDA SANAYİİ MAKİNELERİ
Gıda sanayii makineleri ihracatımız 2011 yılının Ağustos döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ağustos dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 30,8 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ağustos döneminde 236 milyon 609 bin dolar olan gıda sanayii makineleri ihracatımız, 2011 yılının Ağustos döneminde ise yüzde 30,8 oranında artarak 309 milyon 367 bin dolar oldu. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Almanya. Söz konusu ülkeye 2011 yılının Ağustos döneminde 22 milyon 78 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Ağustos döneminde 19 milyon 34 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 28 milyon 489 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Ağustos döneminde 13 milyon 641 bin dolarlık gıda sanayii makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 17 milyon 15 bin dolara yükseldiği görüldü. Gıda sanayii makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Rusya Federasyonu yer alıyor. Rusya Federasyonu’na 2010 yılında 5 milyon 70 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 15 milyon 71 bin dolar ihracat gerçekleşti. Gıda sanayii makineleri ihracatımızın 2011 yılı Ağustos döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Kazakistan olduğu açıklandı. Kazakistan’a 2010 yılında 16 milyon 961 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 14 milyon 734 bin dolar ihracat gerçekleşti. Gıda sanayii makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 220,2 değer artışı ile Ukrayna yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 197,3 ile Rusya Federasyonu ve sonrasında yüzde 86 oranında yükselişle Cezayir takip ediyor.

HADDE ve DÖKÜM MAKİNELERİ
Hadde ve döküm makineleri ihracatımız 2011 yılının Ağustos döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ağustos dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 54,8 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ağustos döneminde 157 milyon 59 bin dolar olan hadde ve döküm makineleri ihracatımız, 2011 yılının Ağustos döneminde ise yüzde 54,8 oranında artarak 243 milyon 185 bin dolar oldu. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise İran. Söz konusu ülkeye 2011 yılının Ağustos döneminde 31 milyon 104 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Ağustos döneminde 13 milyon 365 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 32 milyon 790 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Ağustos döneminde 15 milyon 146 bin dolarlık hadde ve döküm makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 21 milyon 301 bin dolara yükseldiği görüldü. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Kazakistan yer alıyor. Kazakistan’a 2010 yılında 796 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 11 milyon 98 bin dolar ihracat gerçekleşti. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızın 2011 yılı Ağustos döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Fransa olduğu açıklandı. Fransa’ya 2010 yılında 3 milyon 365 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 10 milyon 479 bin dolar ihracat gerçekleşti. Hadde ve döküm makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise üçüncü sırada yüzde 211,4 değer artışı ile Fransa yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 202 ile Romanya ve sonrasında yüzde 145,3 oranında yükselişle Almanya takip ediyor.

ENDÜSTRİYEL ISITICILAR ve FIRINLAR
Makine ve aksamları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız 2011 yılının Ağustos döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ağustos dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 22,4 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ağustos döneminde 128 milyon 526 bin dolar olan endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız, 2011 yılının Ağustos döneminde ise yüzde 22,4 oranında artarak 157 milyon 252 bin dolar oldu. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Rusya Federasyonu. Söz konusu ülkeye 2011 yılının Ağustos döneminde 4 milyon 203 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Ağustos döneminde 11 milyon 743 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 18 milyon 275 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise İran oldu. İran’a 2010 yılının Ağustos döneminde 4 milyon 75 bin dolarlık endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 17 milyon 137 bin dolara yükseldiği görüldü. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızda dördüncü sırada Ukrayna yer alıyor. Ukrayna’ya 2010 yılında 2 milyon 367 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 9 milyon 890 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızın 2011 yılı Ağustos döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Fransa olduğu açıklandı. Fransa’ya 2010 yılında 9 milyon 302 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 9 milyon 848 bin dolar ihracat gerçekleşti. Endüstriyel ısıtıcılar ve fırınlar ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 348,3 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 320,5 ile İran ve sonrasında yüzde 317,7 oranında yükselişle Ukrayna takip ediyor.

KAUÇUK, PLASTİK, LASTİK İŞLEME MAKİNELERİ
Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız 2011 yılının Ağustos döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ağustos dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 51,2 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ağustos döneminde 46 milyon 242 bin dolar olan kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız, 2011 yılının Ağustos döneminde ise yüzde 51,2 oranında artarak 69 milyon 921 bin dolar oldu. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Rusya Federasyonu. Söz konusu ülkeye 2011 yılının Ağustos döneminde 10 milyon 519 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Ağustos döneminde 5 milyon 530 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 9 milyon 364 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Bulgaristan oldu. Bulgaristan’a 2010 yılının Ağustos döneminde 2 milyon 94 bin dolarlık kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 4 milyon 37 bin dolara yükseldiği görüldü. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Romanya yer alıyor. Romanya’ya 2010 yılında 921 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 3 milyon 455 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızın 2011 yılı Ağustos döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Kazakistan olduğu açıklandı. Kazakistan’a 2010 yılında 876 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 2 milyon 779 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 450,1 değer artışı ile İstanbul Deri Serbest Bölgesi yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 423 ile Güney Afrika Cumhuriyeti ve sonrasında yüzde 274,9 oranında yükselişle Romanya takip ediyor.

KAĞIT İMALİNE ve MATBAACILIĞA MAHSUS MAKİNELER
Kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız 2011 yılının Ağustos döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ağustos dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 26,7 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ağustos döneminde 33 milyon 302 bin dolar olan kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız, 2011 yılının Ağustos döneminde ise yüzde 26,7 oranında artarak 42 milyon 192 bin dolar oldu. Kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise İran. Söz konusu ülkeye 2011 yılının Ağustos döneminde 7 milyon 422 bin dolarlık kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise Almanya olduğu görülüyor. Almanya’ya 2010 yılının Ağustos döneminde 3 milyon 576 bin dolarlık kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 5 milyon 646 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Rusya Federasyonu oldu. Rusya Federasyonu’na 2010 yılının Ağustos döneminde 1 milyon 444 bin dolarlık kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 2 milyon 694 bin dolara yükseldiği görüldü. Kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus ma - kineler ihracatımızda dördüncü sırada Romanya yer alıyor. Romanya’ya 2010 yılında 954 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 1 milyon 861 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızın 2011 yılı Ağustos döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Suudi Arabistan olduğu açıklandı. Suudi Arabistan’a 2010 yılında 127 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 1 milyon 749 bin dolar ihracat gerçekleşti. Kağıt imaline ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 272,8 değer artışı ile Kazakistan yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 184,3 ile Romanya ve sonrasında yüzde 86,5 oranında yükselişle Rusya Federasyonu takip ediyor.

YÜK KALDIRMA, TAŞIMA ve İSTİFLEME MAKİNELERİ
Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2011 yılının Ağustos döneminde artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Ağustos dönemi ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 36,8 yükseldi. Değer olarak ise 2010 yılının Ağustos döneminde 95 milyon 957 bin dolar olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız, 2011 yılının Ağustos döneminde ise yüzde 36,8 oranında artarak 131 milyon 222 bin dolar oldu. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın en fazla olduğu ülke ise Rusya Federasyonu. Söz konusu ülkeye 2011 yılının Ağustos döneminde 15 milyon 365 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu görülüyor. İran’a 2010 yılının Ağustos döneminde 7 milyon 233 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 10 milyon 279 bin dolar ihracat düzeyi yakalandı. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Ağustos döneminde 7 milyon 233 bin dolarlık yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 9 milyon 958 bin dolara yükseldiği görüldü. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda dördüncü sırada Cezayir yer alıyor. Cezayir’e 2010 yılında 3 milyon 69 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 9 milyon 511 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızın 2011 yılı Ağustos döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan beşinci ülkenin ise Suudi Azerbaycan olduğu açıklandı. Azerbaycan’a 2010 yılında 6 milyon 771 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 6 milyon 684 bin dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımızda değer bakımdan ise ilk üç sırada yüzde 489,6 değer artışı ile Rusya Federasyonu yer alıyor. Söz konusu ülkeden sonra yüzde 209,8ile Cezayir ve sonrasında yüzde 78,3 oranında yükselişle Kazakistan takip ediyor.