Makine sektörümüz uluslararası arenada yeni iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Bu durumun son örneği 6-7 Aralık tarihleri
arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘’Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansı’’ kapsamında gerçekleştirilen makine oturumu oldu. Arap Birliği’ne üye ülkelerden gelen üst düzey makine sektör temsilcileri ile ülkelerimizin endüstrileşmesinde ve ekonomik gelişiminde önemli rol oynayan makine sektörünün gelişmesi için iş birliğimizi artırmamız gerektiği kararına vardık.

Makine oturumuna başkanlık ettiğim zirvede Arap Birliği ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesine imkan sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda tüm katılımcılar hem fikir oldu. Bu bağlamda Arap Birliği ülkeleri arasındaki karşılaştırmalı üstünlük özelliğinden makine sektörü için faydalanmak gerekliliği üzerinde durduk. Ayrıca Arap Birliği ülkeleri arasında mevcut makine sektörü kapasitesi kullanımına öncelik verilmesi, makine sektörü alanında Arap Birliği ülkeleriyle çoklu görüşmeler sağlanması önem teşkil ediyor.

Gümrük vergilerinde indirime gidilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı ile Arap Birliği ülkeleri için etkin bir eğitim ağı kurulması da öncelikli olarak gerçekleştirilecek projeler arasında. Arap Birliği ülkeleri aktörlerinin uluslararası karar alma mekanizmalarında daha aktif rol oynamaları için çalışmalar geliştirilmesi ve ülkeler arasında ortak yatırımlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi konularında görüşmeler gerçekleştirdik.

Oturum sırasında alınan kararların ve uzlaşıların kağıt üzerinde kalmaması için katılımcı ülke temsilcilerinden oluşan bir heyet
oluşturduk. Bu heyet aldığımız kararları takip edecek ve bir sonraki toplantımızda gelişmeler hakkında bilgi verecek. 2012 yılında da Türk makine sektörünün global ölçekte tanınırlığını ve etkinliğini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
“D-8 Sanayi Bakanları Zirvesi” ve ardından ‘’Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konferansı’’ ile uluslararası arenada Türk makine sektörünün etkinliği artırdık."

Önümüzdeki aylarda yeni zirveler ve konferanslarla iş birliklerimize yenilerini ekleyeceğiz.