Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanına giren GTİP’ler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre sektör ihracatımızda ise yüzde 33 oranında artış yaşandı. 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 6 milyar dolar olan ihracat kayıt rakamı; 2011 yılı aynı döneminde 8 milyar dolar oldu.
Makine sektörü toplamı (84’üncü faslın tamamı ve 84’üncü fasıl dışı Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı toplamından oluşan makine sektörünün tamamının) ihracatı 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 8 milyar dolarken bu rakam 2011 yılı aynı döneminde yüzde 23 oranında artarak 10 milyar doları aştı.
MOTOR VE AKSAMLARININ YILDIZI PARLIYOR
Rekor artışla ilk sıraya oturan motor aksam ve parçaları geçen ayda olduğu gibi ihracatında en fazla artış yaşanan kalem oldu. İhracatında 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde artış yaşanan mal grupları bazında ilk kalemin yüzde 512 oranında ivme gösterdiği belirlendi. Listenin ikinci sırasında ise yine aynı şekilde sıralamada yerini koruyan endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri sektörü oldu. Listede ikinci sırada yer alan sektör yüzde 57 oranında artış gösterdi.
 Listenin üçüncü sırasında yer alan hadde ve döküm makineleri yüzde 49 oranında yükseliş yaşadı. Hadde ve döküm makinelerinden sonra sıralamada kauçuk, plastik, lastik işleme ve imalatına ait makineler var. Bu makinelerde ise hadde ve döküm makinelerinde olduğu gibi yüzde 49 oranında yükseliş oldu. İhracatında mal grupları bazında artış yaşanan beşinci kalem ise yüzde 46 oranında büyümeyle reaktörler ve kazanlar oldu.
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin iştigal alanına giren ürünler itibariyle mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 17 pay ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri geçen ay olduğu
gibi birinci oldu. Sonrasında sırasıyla yüzde 12 oranında artışla inşaat makineleri ikinci; yüzde 8 payla pompa ve kompresörler üçüncü sırada yer aldı.
İHRACATTA SUUDİ ARABİSTAN ATAĞI
Ülkeler itibariyle ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İran ve İngiltere oldu. Söz konusu dönemde ilk 10 ülke arasında en büyük ihracat artışı yüzde 94 ile Suudi Arabistan’a yönelik oldu. Anılan ülkeye ihracatımız 200 milyon dolar olarak tespit edildi. İkincilik koltuğundaki İran’da ise yüzde 50 oranında artış
yaşanarak 520 milyon dolar ihracat gerçekleşti.
İlk üçte yer alan İngiltere’ye ise yüzde 45 oranında artış yaşayarak 417 milyon dolar makine ihracatı geçekleşti. Sıralamada ilk üç ülkeden sonra ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise şu şekilde: Rusya Federasyonu (381 milyon dolar), ABD (381 milyon dolar),
Irak (323 milyon dolar), Fransa (297 milyon dolar), İtalya (291 milyon dolar), Azerbaycan (230 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar).
ALT SEKTÖRLERDE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
2011 yılı Ocak-Kasım döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler şunlardır: Endüstriyel klimalar ve soğutucularda Almanya, İngiltere, Fransa; inşaat ve madencilik makinelerinde Almanya, Tunus, İran; takım tezgahlarında İran, Almanya,Rusya; pompa ve kompresörlerde Almanya, Irak, Rusya; takım tezgahlarında İran, Almanya, Rusya; gıda sanayi makinelerinde Almanya, İran, Rusya; savunma sanayi için silah ve mühimmatta S. Arabistan, ABD, BAE; tekstil ve konfeksiyon makinelerinde Hindistan, Etiyopya, Özbekistan; hadde ve döküm makinelerinde İran, Almanya, Rusya; tarım ve ormancılık makinelerinde ABD, Irak, İtalya; vanalarda Almanya, Irak, İran; reaktör ve kazanlarda İngiltere, İtalya, İspanya; türbin, turbojet ve hidrolik silindirlerde ABD, Fransa, İran; endüstriyel ısıtıcı ve fırınlarda İran, Almanya, Rusya; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makinelerinde Rusya, İran, Irak; ambalaj makinelerinde İtalya, İran, Irak; kauçuk, plastik, lastik işleme makinelerinde İran, Rusya, Azerbaycan; rulmanlarda Almanya, Fransa, İngiltere; kağıt ve matbaacılık makinelerinde İran, Almanya, Rusya’dır.
İNŞAAT VE MADENCİLİKTE KULLANILAN MAKİNELER
2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 665 milyon dolar olarak gerçekleşen inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız, 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde yüzde 44 oranında artış göstererek 953 milyon dolar seviyesine yükseldi.
İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızda yüzde 27 oranında artış yaşayan Almanya birinci sırada yer aldı. Anılan ülkeye olan ihracatımız 2010 yılında 74 milyon dolarken 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 94 milyon dolar oldu. Sıralama ikinci sırada ise Tunus var. Tunus’a gerçekleştirdiğimiz inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızda rekor düzeyde artış
yaşandı. 2011 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatımız 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye geneli inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracat listesinde ilk üçte yer alan üçüncü ülke ise yüzde 39 oranında artışla İran oldu. İran’a olan inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 46 milyon
dolar seviyelerinde seyrederken 2011 yılının aynı döneminde 65 milyon dolara yükseldi.
İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımızın en fazla olduğu dördüncü ve beşinci ülkenin de İngiltere ve Cezayir olduğu dikkat çekti. İngiltere’ye olan ihracatımız 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 63 milyon dolar olurken; Cezayir’e gerçekleştirdiğimiz inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ihracatımız yüzde 58 oranında değer kazanarak 55 milyon dolar seviyesine yükseldiği dikkat çekti. İhracatımızın en fazla gerçekleştiği ülkeler klasmanında ise Tunus fark yarattı.
2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 69 milyon dolar seyrinde gerçekleşen ithalattan sonra ikinci sıraya yüzde 100 oranında artışla İngiltere oturdu. İngiltere’den sonra listede en fazla artışın yaşandığı ülke yüzde 66 oranında artışla Rusya Federasyonu oldu.
 AMBALAJ MAKİNELERİ
Ambalaj makineleri ihracatımız, 2011 yılının Kasım döneminde makine ve aksamları ihracatımızda artış yaşayarak ayı kapattı. Değer bazında geçtiğimiz yılın Kasım dönemine kıyasla yüzde 25 oranında artış değerini yakalayan ambalaj makinelerinin ihracat hacmi; 118 milyon dolar seviyesine yükseldi.
Değer olarak 2010 yılının Kasım döneminde 95 milyon dolar olan ambalaj makineleri ihracatımız, 2011 yılının Kasım döneminde ise 118 milyon dolar oldu. Ambalaj makineleri ihracatımızın en fazla olduğu yer ise İtalya. Söz konusu ülkeye 2011 yılının Kasım döneminde 21 milyon dolarlık ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu mal grubu içerisindeki en büyük ikinci ihracat pazarımızın ise İran olduğu tespit edildi. İran’a 2010 yılının Kasım döneminde 6 milyon dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız
söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 10 milyon dolar ihracat düzeyi yakalandı.
Ambalaj makineleri ihracatımızın üçüncü en büyük pazarı ise Irak oldu. Irak’a 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 14 milyon dolarlık ambalaj makineleri ihracatımız söz konusu iken 2011 yılının aynı dönemine gelindiğinde 8 milyon dolara düştüğü görüldü. İhracat
sıralamasında ilk üç ülkeden sonra dördüncü sırada Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya Federasyonu’na 2010 yılında
5 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken 2011 yılında 7 milyon dolar ihracat hacmi yakalandı. Ambalaj makineleri ihracatımızın
2011 yılı Kasım döneminde en fazla artış gösterdiği ilk beşte yer alan son ülkenin ise Malezya olduğu açıklandı.
Malezya’ya 2010 yılında 3 bin dolar ihracat yaparken 2011 yılında 6 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İhracat artışına bakıldığında birincinin Malezya, ikincinin Fransa ve üçüncünün de Suudi Arabistan olduğu görülür.
 TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ
Makine sanayinin güçlü alt sektörlerinden biri olan tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatı 2011 yılının Kasım ayında da artış göstermeye devam etti. 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi, 2011 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 11 oranında artış gözlemlenen tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatı 354 milyon dolar
olarak gerçekleşti.
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatı 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 318 milyon dolar seviyelerini yakaladı. Aynı dönemin 2011 yılı ile kıyaslandığında tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatımızın yüzde 11 oranında değer kazanarak 354 milyon dolar seviyesine yükseldiği görüldü.
Türkiye geneli ihracatına bakıldığında ise 2011 yılı Ocak-Kasım dönemi arasında tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatının en fazla ABD’ye gerçekleştiği görülüyor. Tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatımızda yüzde 48 oranında değer kaybeden ABD’ye 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 35 milyon dolar ihracat yapıldı. Sıralama ikinci sırada ise Irak yer aldı. Irak’a gerçekleştirdiğimiz tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatımızda yüzde 22 oranında artış yaşanarak 2011 yılı Ocak- Kasım dönemi ihracatımız 35 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye geneli tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracat listesinde ilk üçte yer alan üçüncü ülke ise yüzde 24 oranında artışla İtalya oldu. İtalya’ya olan tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatımız 2010 yılının Ocak-Kasım
döneminde 20 milyon dolar seviyelerinde seyrederken 2011 yılının aynı döneminde 25 milyon dolara yükseldi. İhracatımızın
en fazla olduğu dördüncü ülke olarak Sudan dikkat çekiyor.
Sudan’a 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatı 6 milyon dolar seviyelerindeyken 2011 yılının aynı döneminde yüzde 158 oranında artış oldu. Yaşanan artış sonrasında anılan ülkeye ihracatımız 16 milyon dolar oldu. Tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları Türkiye geneli ihracat listesinin ilk beşinde 5’inci sırada yer alan ülke Fas oldu.
Son dönemde Fas’a olan ihracatta yüzde 32 oranında değer kaybedildi. Fas’a yapılan tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatımızda 2010 yılında 22 milyon dolar seviyelerindeyken 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde bu rakamın 15 milyon dolar seviyelerine düşmesi dikkat çekti. Tarım ve ormancılıkta kullanılan makine ve aksamları ihracatımızda yükseliş gösteren ilk üç ülke ise sırasıyla yüzde 158 oranında artışla Sudan, yüzde 116 oranında artışla Azerbaycan ve yüzde 104 oranında artış ile Polonya oldu.
REAKTÖR VE KAZANLAR
Mal grupları bazında yüzde 46 oranında yükseliş yaşayan reaktör ve kazanlar sektörü ihracatımız, 2011 Kasım ayında ihracat değerini artırdı. 2010 Ocak- Kasım döneminde 264 milyon dolar seviyelerinde seyreden reaktör ve kazanlar sektörü ihracatımız 2011
yılının aynı döneminde 385 milyon dolar seviyesine yükseldi.
Türkiye genel ihracatında reaktör ve kazanlar değer bazında yüzde 46 oranın artış yaşandı. Reaktör ve kazanlar ihracatımızda 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde Almanya’ya gerçekleştirilen ihracatımız ülkeler genelinde ilk sıraya oturdu. 2011 yılı Ocak-Kasım döneminde 111 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen söz konusu ülkeye, geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
Sıralamada Almanya’dan sonra ikinci sırada İngiltere yer alıyor. İkinci sırada yer alan İngiltere’ye 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 35 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken 2011 yılının aynı döneminde yüzde 81 oranında artış yaşanarak 63 milyon
dolar seviyesine yükselindi.
Reaktör ve kazanlar ihracatımızda üçüncü sırada İtalya yer alıyor. İtalya’ya olan ihracatımız
2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 5 milyon dolarken 2011 yılının aynı döneminde 24 milyon dolar oldu. Listenin
dördüncü ve beşinci sırasında ise İspanya ve Azerbaycan var.
İspanya’ya yüzde 31 oranında artışla gerçekleşen reaktör ve kazanlar ihracatımız 2011 yılında 21 milyon dolara yükseldi.

Değer bazında İspanya’dan daha fazla bir oranla artış yaşanan Azerbaycan’da ise yüzde 41 oranında yükseliş görünüyor.
Azerbaycan’a 2010 yılında 9 milyon dolar değerinde ihracat yapılırken 2011 yılında bu rakam 12 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Reaktör ve kazanlar Türkiye geneli ihracatında 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde ise en fazla artış sırasıyla Almanya, İtalya ve İran’da yaşandı. İtalya’ya olan reaktör ve kazanlar ihracatımızda yüzde 359 oranında artış yaşanırken; üçüncü sırada yer alan İran’a yüzde 283 oranında artış gerçekleşti.
 TÜRBİN, TURBOJET,HİDROLİK SİLİNDİR AKS. VE PRÇ.
Makine sanayi alt sektörleri arasında yüzde 5 oranında yükseliş kaydetmesiyle türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve
parçaları dikkat çekti. 2010 yılı Ocak-Kasım dönemi arasında 202 milyon dolar değerinde olan türbin, turbojet, hidrolik
silindir aksam ve parçaları sektörü 2011 yılı aynı döneminde 211 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye geneli türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları ihracatının ilk sırasında rekor artışla ABD yer aldı. Söz
konusu ülkeye 2010 yılında 114 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, 2011 yılının Ocak-Kasım ABD’ye 118 milyon dolar
ihracat gerçekleşti. Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam
ve parçaları ihracatında 2010 yılı Ocak- Kasım döneminde 9 milyon dolar seviyesini yakalayan Fransa ikinci sırada yer
aldı.
Fransa’ya 2011 yılının aynı döneminde yüzde 92 oranında artışla 16 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Sıralamada üçüncü sırada ise İran yer aldı. Anılan ülkeye 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 9 milyon dolar ihracat gerçekleşirken 2011 yılının aynı döneminde yüzde 9 oranında artış yaşanarak 10 milyon dolar seviyesi yakalandı.
Türkiye genel ihracatı türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları sektöründe dördüncü ve beşinci ülke olarak sırasıyla Avusturya ve ÇHC yer aldı. Avusturya’ya yapılan ihracatımız geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yükseliş yaşadı.

Avusturya’ya olan ihracatımız 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
ÇHC’ye yapılan ihracatımızda ise 2011 yılının Ocak-Kasım dönemi rakamları 8 milyon dolar seviyesine geldi. Türbin, turbojet, hidrolik silindir aksam ve parçaları ihracatımızda ise en fazla artışın gözlemlendiği ülke İsveç oldu. İsveç’e 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 3 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İsveç’ten sonra sıralamayı yüzde 298 oranında artışla İspanya takip etti. Yüzde 260 oranında artışla da üçüncü sırada ÇHC yer aldı.
RULMANLAR
Rulmanlar ihracatımız 2011 yılı Ocak- Kasım döneminde 116 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yüzde 42 oranında önemli bir artış kazanan sektörün 2010 yılı aynı döneminde 81 milyon dolar ihracat yaşandı.
Almanya, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle yüzde 59 oranında değer kazanarak Türkiye geneli rulmanlar ihracatında birincilik koltuğuna oturdu. 2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 17 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen ülke, yüzde 59
oranında yaşanan artışla 2011 yılı aynı dönemde 27 milyon dolar seviyesine yükseldi. Listenin ikinci sırasında ise Fransa yer aldı.
Anılan ülkeye 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 54 oranında ihracat artışı sağlanarak 21 milyon dolara yükseldi.İngiltere rulmanlar ihracatında üçüncü ülke oldu. İngiltere’ye 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 7 milyon dolar ihracat yapılırken 2011 yılının aynı döneminde 10 milyon dolar ihracat gerçekleşti.
İtalya ve ABD ise rulmanlar sektöründe ihracatı en fazla olan dördüncü ve beşinci ülke olarak listede yer aldı. İtalya’ya yüzde 11 oranında ihracat artışı gerçekleşirken; ABD ise yüzde 25 oranı yakalandı. Türkiye geneli rulmanlar ihracatında dördüncü olan İtalya’ya 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 8 milyon dolar ihracat gerçekleşirken 2011 yılının aynı döneminde 9 milyon
dolar ihracat gerçekleşti.
Beşinci ülke olan ABD’ye ise 2010 yılında 5 milyon dolar ihracat yapılırken; 2011 yılının aynı döneminde 7 milyon dolar ihracat
yaşandı. Rulmanlar ihracatımızda ise en fazla artışın gözlemlendiği ülke yüzde 702 oranında artışla Romanya oldu. Romanya’ya
2010 yılı Ocak-Kasım döneminde 527 bin dolar ihracat gerçekleşirken 2011 yılının aynı döneminde 4 milyon dolara yükseldi.
Romanya’dan sonra en fazla artışın yaşandığı ikinci ülke ise yüzde 76 ile Kanada; sonrasında ise yüzde 72 oranında artışla İran oldu.
YÜK KALDIRMA, TAŞIMA VE İSTİFLEME MAKİNELERİ
Makine ve aksamaları ihracatımızın en önemli kalemlerinden biri olan yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 2011 yılının Kasım döneminde artış kaydetti. 2010 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 40 oranında artış gösteren yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatımız 182 milyon dolar oldu.
Rusya Federasyonu’na; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri sektöründe 2011 yılının Kasım döneminde 23 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Böylelikle Türkiye geneli ihracatında Rusya Federasyonu, listede ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise İran var. 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 11 milyon dolarken, ülkeye 2011 yılının aynı döneminde 14 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşti.
Irak yüzde 35 oranında artışla üçüncü sırada yer aldı. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri ihracatında Irak’a 2010 yılının Kasım döneminde 10 milyon dolar rakamına ulaşılırken, 2011 yılının aynı döneminde 14 milyon dolar ihracat yapıldı. Listenin dördüncü sırasında Cezayir yer alıyor. Söz konusu ülkeye 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 13 milyon dolar ihracat gerçekleşti.
İlk beş ülke arasında beşinci olarak Azerbaycan bulunuyor. Azerbaycan ihracatında yüzde 14 oranında artış yaşayan yük kaldırma,
taşıma ve istifleme makineleri sektörü; 2011 yılı aynı döneminde 10 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri sektörü ihracatımızda değer bakımından ise ilk sırada yüzde 367 oranında değer artışıyla Romanya ilk sırada yer
alıyor.
Söz konusu ülkeden sonra yüzde 356 ile Rusya Federasyonu ikinci sırada; yüzde 196 oranında değer artışıyla da Cezayir de üçüncü sırada bulunuyor.
TEKSTİL VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ
Makine ve Aksamaları İhracatçıları Birliği iştigal alanı itibariyle ihracat kayıt rakamlarına bakıldığında 2010 yılı Ocak- Kasım döneminde 240 milyon dolarken yüzde 10 oranında değer kazanan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı 2011 yılının aynı döneminde 264 milyon dolar seviyesine yükseldi.
Tekstil ve konfeksiyon makineleri Türkiye geneli ihracatında ilk beş ülke sırasıyla Hindistan, Etiyopya, Özbekistan, İngiltere ve İran oldu. Hindistan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatında 19 oranında artış yaşadı. 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 28 milyon dolar seviyesine yükseldi. Hindistan’a olan tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız 2010 yılının aynı döneminde 23 milyon dolardı.
Sıralamada ikinci olan Etiyopya’ya ise 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde 20 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Etiyopya’ya 2010 yılının Ocak-Kasım döneminde 7 milyon dolar ihracatımız yüzde 188 oranında artış yaşadı. Listenin üçüncü sırasında ise Özbekistan var. Özbekistan’a gerçekleştirilen ihracat 2011 yılının aynı döneminde 20 milyon dolar oldu. İngiltere’ye olan ihracatımız yüzde 18 oranında arttı. İngiltere’ye 2010 yılında tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatımız 14 milyon dolar seviyesindeyken; bu rakam 2011 yılında 17 milyon dolara yükseldi.
İran’a yapılan ihracatımızda ise 2011 yılının aynı döneminde 15 milyon dolar seviyesi yakalandı. En fazla artışın tekstil ve konfeksiyon makinelerinde yüzde 188 oranıyla Etiyopya’da yaşandığı dikkat çekti. Sonrasında yüzde 69 oranıyla Fransa yer
alırken; yüzde 34 oranında artışla Özbekistan üçüncülük koltuğuna oturdu.