Eskişehir Sanayi Odası 1968 yılında kurulduktan sonra her türlü alt yapısı tamamlanmış bir organize sanayi alanı oluşturmak
için çalışmalara başladı. OSB alanının ilk aşamada 1 milyon metrekare olması planlandı. 1973 yılında yatırımcıların hizmetine sunuldu. 1979 yılında 2 milyon metrekarelik gelişme alanı ile birlikte toplam 3 milyon metrekare alana ulaştı. 1992 yılında yeni genişleme sahasıyla birlikte toplam 21 milyon metrekare oldu. Şehirdeki sanayileşmenin son yıllarda ivme kazanması sonucunda, Eskişehir Sanayi Odası bölgenin genişletilmesi kararını aldı. Kısa sürede sonuçlandırılan çalışmalarla EOSB’nin alanı 1996 yılı sonunda bugünkü büyüklüğü olan 32 milyon metrekareye çıktı. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Türkiye’nin En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi’ seçilen Eskişehir OSB’de alt yapı yatırımlarında herhangi bir eksiklik ya da sorun bulunmuyor.

EOSB tüm yatırımcılarına; 1. sınıf asfalt kaplama yol, 180 lt/sn 4-6 bar basınçta içme suyu kalitesinde kullanım suyu, her parsel sınırında 34.5 kw elektrik ve doğal gaz imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra EOSB’de kanalizasyon, yağmur suyu gideri, telefon, fiber optik internet bağlantısı ve atık su arıtma tesisi de mevcut.

ANADOLU’YA AÇILAN KAPI

Eskişehir’in en önemli avantajları arasında Anadolu’ya açılan kapı olması, limanlara yakınlığı ve ham madde ulaşımına kolaylığı sıralanıyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir; yetişmiş insan gücünün varlığıyla beraber hızlı tren projesinde kilit noktada olmasının şehri yatırım açısından cazip kıldığı dile getirdi. Özaydemir; “Eskişehir Sanayi Odası’nın öncülüğünde kurulan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yatırımlar için en önemli cazibe merkezi haline geldi. Bölgenin sunduğu avantajlar şehri yerli ve yabancı yeni yatırımlar açısından tercih edilir kılıyor. Tabii ki bu imkanların yanında OSB’deki arsa fiyatlarının metrekaresinin 40 TL olması (tüm altyapı hizmet bedelleri dahil) yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra Eskişehir OSB’deki firmalara elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da, piyasa fiyatlarına göre indirim uygulanıyor. Bu şekilde firmaların üretim maliyetlerinin azaltılması konusunda elimizden gelen tüm desteği veriyoruz” dedi. “EOSB İÇİNDEKİ BİLİM PARKI HERKESE HİTAP EDECEK” EOSB’de, bölgedeki yatırımcılara hertürlü hizmeti verebilmek için çeşitli
alanlarda yatırımlar gerçekleşiyor. Bunlardan biri olarak öne çıkan Bilim Parkı çalışmalarına ise 1997 yılında başlandı. Sanayileşmiş ülkelerde önemli örnekleri olan bu yapılar; bilim ve teknolojinin kendi kaynaklarını yaratarak, endüstri ile iç içe dinamik gelişime yöneldiği merkezlerdir. Bu amaç doğrultusunda Eskişehir Sanayi Odası, OSB alanı içersinde bulunan 2 milyon metrekarelik alanı bu projeye ayırdı.

Bilim Parkı alanı içinde inşa edilecek doğayla bütünleşmiş modern binalar, teknoloji üretimi yapan firmalara tahsis edilecek. Söz konusu alan içinde su, elektrik, doğal gaz, kanalizasyon, yağmur suyu, telekomünikasyon hizmetleri gibi alt yapı tesisleri girişimcilerin hizmetine hazır olarak sunulacak. Konuyla ilgili bilgi veren Özaydemir; “Eskişehir’deki bilim parkında sadece başarılı olan girişimciler için değil, ileri teknoloji kullanan her sektör ve ülkeden firmalara kullanıma hazır iş yerleri sunuyoruz.

Bu sebeple bilim parkı içinde otel, sosyal ve kültürel tesisler, spor tesisleri, TSE ve KOSGEB tarafından kurulacak laboratuvar ve
test merkezleri bulunması planlandı” dedi. Bilim Parkı alanı içinde Telekom Meslek Lisesi de eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra ESO tarafından kurulacak olan ESO Çok Amaçlı Anadolu Lisesi’nin de hizmete açılması planlanıyor.

Savaş Özaydemir kimdir?

Eskişehir’de 1943 yılında doğdu. 1962 yılında Eskişehir Koleji’ni bitirdi. Lise öğrenimi sırasında 1960-1961 yıllarında AFS değişim öğrencisi olarak ABD’de bulundu.Yüksek öğrenimine Robert Koleji
Yüksekokulu’nda başladı. İTÜ Elektrik Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdi. Çeşitli süreler Ereğli Demir Çelik, Yarımca Petkim Aliağa Rafinerileri’nin kuruluş şantiyelerinde mühendis ve baş mühendis
olarak çalıştı. 1974 yılından itibaren sanayiciliğe başladı. 1980 yılında Eskişehir Sanayi Odası Meclisi’ne üye olarak seçildi. 1984 yılında Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev aldı. 1989 yılından bu yana Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile resmi olarak kuruldu. 500 bin metrekarelik bir alanda gelişme gösterecek olan bölgede, firmaların kiralık olarak kullanabilecekleri üretim birimleri, tüm altyapısı hazırlanmış olarak Ar-Ge çalışması yapacak kuruluşlara tahsis ediliyor. Eskişehir’in yüksek teknoloji üretim merkezi olmasına büyük katkı sağlayacak olan söz konusu tesisler, 2004 yılı başında kullanıma açıldı. Artan yer taleplerine paralel olarak ikinci hizmet binası da tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Bölge idari merkezi ve yeni çalışma ofislerini içeren üçüncü hizmet merkezi ise 2008 yılı içinde hizmete girdi. Söz konusu bölge,
özellikle bilgisayar yazılımları ile katmadeğeri yüksek ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi konusunda önemli bir merkez haline geldi. Bölgede çoğu yazılım firması olmak üzere 45 Ar-Ge yapan firma 230 kişiye istihdam imkanı sağlıyor.

EOSB içerisinde bunların yanı sıra lojistik merkez de bulunuyor. Bu merkez OSB içinde 90 bin metrekarelik bir alanda 2003 yılı içinde hizmete açıldı. Merkezde OSB’de faaliyet gösteren firmaların ham ve mamul maddelerinin taşınması konusunda hizmet veren lojistik firmaları yer alıyor. Merkezde nakliyat ofisleri, kargo firmaları, TIR parkı, akaryakıt istasyonu, tamirhane ve terminal binası var.

ABİGEM’DE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

Avrupa Birliği fonlarından sağlanan mali destekle birlikte TOBB, ESO, ETB ve ETO iş birliğiyle kurulan Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş.  ES-ABİGEM’in kuruluş işlemleri tamamlanarak, 2008 yılı Kasım ayında hizmete açıldı. Ağırlıklı olarak eğitim konusunda faaliyet gösteren merkez, başta KOBİ’ler olmak üzere diğer tüm kuruluşlara danışmalık hizmeti de veriyor. Merkez ayrıca firmaların AB ülkeleriyle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, iş bağlantıları kurulması, dış ticaret işlemleriyle, birlik tarafından açılan projelere katılımın artırılması konusunda da Eskişehir’deki işletmelere her türlü hizmeti sağlıyor. Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO)’nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli oluşturmak üzere yapıla gelen bölgesel çalışmalarıngereği olarak  kuruldu.

SANGEM ile ilgili olarak açıklama yapan Özaydemir; “Sanayiciye sektördeki sorunlardan yönetim, kurumsal yapı, teknolojik yenilikler ve takibi ile finansal alanlara kadar pek çok konuda yardımcı olmak ve çözüm önerileri geliştirmek için böyle bir oluşuma ihtiyaç duyuldu.

Sanayicinin kalkınmasını hedefleyen bu çalışma modeli ile sanayiye yeni hareket getirmek hedeflendi. SANGEM’in öncelikli amacı; çok sayıda KOBİ’nin katılıp, yarar sağlayabileceği biçimde uygun endüstriyel sektörlerin rekabetçiliğinin iyileştirilmesi, Eskişehir sanayisinin mal ve hizmet üretiminde küresel rekabet gücüne kavuşmasını sağlamak, dünya pazarlarında kabul gören ürünlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve ticarileştirilmesi ile bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine katkı sağlamak.

Merkez 2009 yılı içinde faaliyete geçerek, sanayi kuruluşlarına hizmet vermeye başladı” dedi.

 

 EOSB’YE TREN YOLU BAĞLANTISI YAPILACAK
Uzun yıllardır gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılan bu önemli proje ile Eskişehir OSB şehrin kuzeyinden geçen ulusal tren yolu hattına bağlanacak. Hattın yapımıyla ilgili olarak Özaydemir; “Hafriyat ve köprü geçişleri Eskişehir OSB Müdürlüğü tarafından, üst yapı işleri ise TCDD Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştiriliyor. Hizmete girecek hatla birlikte yüksek tonajlı ürün üreten sanayi kuruluşlarının lojistik ve ulaştırma masraflarının önemli oranda düşmesi sağlanarak, iç ve dış pazarlardaki rekabet avantajları artırılmış olacak” dedi.

“EĞİTİM MERKEZLERİNE AĞIRLIK VERİLDİ”

CNC Operatörü Yetiştirme ve Eğitim Merkezi hakkında da açıklama yapan Özaydemir; “ESO olarak sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman sıkıntısına kısa vadede çözümler üretmek için 2008 yılında AB fonlarından sağlanan 120 bin euro’luk mali kaynakla ESO
CNC Operatörü Yetiştirme Eğitim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarını tamamladık. Merkez, Mayıs 2009 tarihinde hizmete açıldı” dedi.

Özaydemir, tam donanımlı bu eğitim merkeziyle CNC operatörleri yetiştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığına dikkat çekti. Merkezde ayrıca, firmalara özel çözümler geliştirilerek sanayi işletmelerinde çalışan CNC operatörlerine yönelik ileri seviye eğitimler
verildiğini de belirtti. Bu merkezin işletilmesi ise Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş. (ES ABİGEM) tarafından yapılıyor.

Merkeze ek olarak bu yıl içinde endüstriyel otomasyon bölümünün de ilavesi sağlanarak daha geniş bir alanda yeni teknolojiler konusunda eğitim faaliyetleri artacak. Merkezin ikinci bölümü olan ve BEBKA mali desteği ile kurulan Endüstriyel Otomasyon Merkezi’ni de yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

 “EOSB’DE MAKİNE SANAYİNİN YÜZDE 31’İ GERÇEKLEŞİYOR”

Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin büyük bölümünün bugün OSB’de üretim yaptığını vurgulayan Özaydemir EOSB hakkında şunları ifade etti: “Eskişehir OSB’de halen 432’si faal, 107’si inşaat ve proje aşamasında olan toplam 539 firma bulunuyor. Ülkemizin önemli
sanayi merkezlerinden biri olan Eskişehir’deki, sanayinin sektörel dağılımı incelendiğinde tek bir sektörün değil, genelde yüksek katma değer yaratan birçok sektörün gelişme gösterdiği görülür.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalar ve şehir genelinde üretim yapan firmalarımızın toplam durumunu birlikte ele alacak olursak, sanayinin sektörel dağılımı incelendiğinde tek bir sektörün değil, genelde yüksek katma değer yaratan sektörlerin gelişme gösterdiği anlaşılıyor. Eskişehir’deki sanayinin sektörel bazda dağılımı incelendiğinde, makine imalat sanayi toplam sanayi içinde firma sayısı yönünden yüzde 31 ile ilk sırada yer alırken yüzde 12,5 ile taş ve toprak sanayi ikinci sırada, yüzde 11,6 ile gıda sanayi
ise üçüncü sırada yer alıyor.

Eskişehir sanayisi içinde sektörlerin elde ettikleri cirolar yönünden duruma bakıldığında ise makine imalat sanayi sektörünün
yüzde 48,5’lik bir payla ilk sırada olduğu görülüyor. Ciroda ikinci sırada yüzde 22 ile gıda sanayi bulunuyor.”

“MAKİNE SEKTÖRÜNDE EOSB, ETKİN ROL OYNUYOR”

İhracat yönünden sektörel dağılımda makine imalat sanayinin yüzde 54’lük paya sahip olduğunu ifade eden Özaydemir;
“Makine imalat sanayi ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 21’lik payla madencilik sektörü yer alıyor. Çalışan sayısı yönünden sektörel dağılım incelendiğinde makine imalat sanayi yüzde 33’lük payla yine ilk sırada. Çalışan sayısında diğer göstergelerdeki
dizilimden farklı olarak emek yoğun bir sektör olan tekstil ve dokuma sanayi ikinci sırada bulunuyor. Eskişehir’de üretimi gerçekleştirilen bazı sanayi ürünleri, Türkiye çapında önemli pazar payına sahip mamuller olup, Eskişehir ekonomisinde ve sanayi içinde büyük yer tutuyor.

Buna göre uçak motoru imalatı, dizel lokomotif ile bor ürünleri üretiminde Eskişehir tüm Türkiye pazarının yüzde 100’ünü elinde bulundurmakta olup ayrıca dünyadaki bor yataklarının yüzde 60’ı da Eskişehir’de bulunuyor. Eskişehir sanayi içinde beyaz eşya ana ve yan sanayi de önemli bir paya ve ağırlığa sahip. Türkiye’deki buzdolabı üretiminin yüzde 60’ı ve soğutucu kompresör üretiminin yüzde 95’i yine Eskişehir’deki sanayi tesislerinde gerçekleştiriliyor” dedi.

“EOSB’DE İHRACAT 1 MİLYAR 700 MİLYONA ULAŞTI”

Ülkemizdeki ekonomik yapıya paralel bir şekilde, Eskişehir’deki sanayi kuruluşlarının 1980 sonrasında, ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin bir uzantısı olarak hızla ihracata yöneldikleri tespit edildi” şeklinde açıklama yapan Özaydemir; “Bu kapsamda 1983 yılında ESO’ya üye kuruluşların ihracatları toplamı 66 milyon dolar iken,
2010 yılı sonunda söz konusu ihracat tutarı 1 milyar 700 milyon dolara ulaştı.

ESO’ya üye firmalar, ihracatlarının ortalama olarak yüzde 70’ni başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler olan OECD ülkelerine gerçekleştiriyor. Bu düzeyde bir ihracat potansiyeli de Eskişehir’deki sanayinin kaliteli ve dünya standartlarında üretim
yapmakta olduğunun açık bir göstergesidir. 2010 yılında ESO’ya üye 130 firma 100’den farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Eskişehir sanayi ihracatının sektörel yoğunlaşmasına bakıldığında, makine imalat sanayi, taş ve toprak sanayi ile madencilik sektörünün toplam ESO üyeleri ihracatı içindeki, payı yüzde 86’ya ulaşıyor” dedi.

OSB-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasındaki iş birliği kapsamında Mayıs 2011 tarihinde Meslek Yüksek Okulu’nun temeli atıldı. Kasım ayı içerisinde teslim edilen okul 16bin metrekarenin üstünde bir alanda kuruldu. Okulda mekatronik, çevre, elektrik ve elektronik bölümleri yer alıyor. Yapımını Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Müdürlüğü’nün üstlendiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu sanayinin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamayı, sanayimizin teknolojik değişimine katkı sağlamayı ve üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesine katkı verme
amacında.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Bilim Parkı alanı içerisinde yer alan Meslek Yüksekokulu’nda birçok derslik, laboratuvarlar, öğretim üyesi odaları, yönetim ofisleri, kütüphane, internet, seminer, toplantı salonları, yemekhane, kantin ve dolaşım alanları
gibi sosyal tesisler bulunuyor.

“Türkiye’deki sanayinin genel durumuna baktığımızda firmaların önemli ölçüde kaliteli ara eleman sıkıntısı ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz” diyen Özaydemir; “Sanayi kuruluşlarındaki bu açığın karşılanması amacıyla ESO tarafından, 2003 yılında bir ESO Çok Amaçlı Anadolu Lisesi’nin kurulmasına yönelik hazırlık çalışmaların başladı. Bu lise de öğrenciler Avrupa Birliği ile uluslararası mesleki ve iş standartları kalitesinde çeşitli teknik konularda kapsamlı bir şekilde eğitilecek. Okulun mali kaynakları ESO tarafından kurulan olan Vakıf aracılığıyla karşılanacak” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan firmaların yüzde 31’i makine imalat sanayisinde hizmet veriyor.