Bünyesinde bulunan dört sanayi bölgesinin birleşimiylefaaliyet gösteren ve beşinci osb çalışmalarına devam eden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB), lojistik yapılanmasıyla dikkat çekiyor.Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olmak için çalışmalarını hızlandıran GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, bölgeye yapılan yatırımlar ve 2012 yılı projeleri hakkında bilgi verdi.

Dört ana sanayi bölgesinin birleşmesiyle yapılanan bölgemizde 2010 yılı rakamlarına göre 700’ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor.

Ulkemizde kurulmaya başlayan organize sanayi bölgeleri arasında yatırımcı sanayicilerin yapımına başladığı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB), altyapı çalışmalarını yeniliyor.

Türkiye’nin organize sanayi bölgeleri yapılanmalarıiçerisinde ‘ilk kurulanlar’ statüsünde yer alan GAOSB’nin temelleri1960’lı yıllarda atıldı.

1969 yılında tamanlamıyla kurulan bölgede, istimlak ve altyapı çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

1972 yılında arsa tahsislerinebaşlandı. 1972 yılında ise GOSBaktif olarak faaliyete geçti.Dört ana sanayi bölgesinin birleşmesiyle yapılanan bölgede 2010 yılırakamlarına göre 700’ün üzerinde firma faaliyet gösteriyor. GAOSB’debirbirinden farklı kollarda hizmet veren çok sayıda alt sektör var.

Kurulduğu tarihten 2002 yılına kadar sürekli bünyesine yeni organize sanayi bölgelerinin eklenmesiyle oluşan GAOSB’de bugün yaklaşık 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor.

“İHRACAT, SANAYİNİN LEHİNE İLERLEYİNCE BÜYÜDÜK”

GAOSB’de aktif olarak faaliyet gösteren 700’den fazla firma bulunuyor.Tekstilden gıdaya, temizlikten plastik sektörüne kadar hizmet veren yüzlerce firma ülke ekonomisine katkı sağlıyor.Bölgenin bugünkü formuna nasıl kavuştuğunu anlatan GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, zamaniçerisinde genişlediklerinin altını çizdi.

Söz konusu organize sanayi bölgesinde 1969 yılında 210 hektarlık alanla yol açıkıldığına değinen Nakıboğlu şu şekilde devam etti: “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin içerisinde dört adet bölge bulunuyor. Bölgeler; Bakanlar Kurulu Kararı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak Vilayet, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası,Sanayi Odası, Sanayi İş Odaları Derneği ve Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği iştirakleri ile kuruldu.

İstimlak ve altyapı çalışmalarının bir bölümünün tamamlanması sonucunda 1972 yılında arsa tahsislerine başlandı. 1.Bölge’nin 1969 yılında istimlak çalışmaları tamamlandı. Bu alanımız 210 hektardan oluşuyor. Bölgedeki tüm parseller yapılaştı. 1. Bölge’de orta ve büyük ölçekte üretim yapan 138 firma faaliyet gösteriyor ve 18 bin kişi istihdamediliyor. 1980’li yıllarda Gaziantepihracat yapısının, sanayi ürünleri lehine gelişme göstermesi ile birlikte yatırım yapmak isteyen sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 1987 yılında 2.Bölge kuruldu.

450 hektar alan üzerine kurulu olan 2. Bölge’nin altyapı çalışmaları1997 yılında tamamlandı. 277adet parselden oluşan 2. Bölge’de 265 firma faaliyet gösterirken 29 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bölgedeki sanayicilerimizin yatırım taleplerini karşılayabilmek için 1994 yılında 540 hektarlıkalan üzerinde 3. Bölge’nin kurulum çalışmalarına başlandı.

Bugün itibariyle 3. Bölge’de 249 adet firma faaliyette olup toplam 275 sanayiciye yer tahsisi yapıldı. Bu bölgede ise 25 bin kişi istihdam ediliyor.

1998 yılında kurulma çalışmalarına başlanılan 4. Bölge’nin kamulaştırma ve arazi çalışmalarına 2002 yılında başlandı.

4. Bölge’de 72 adet firma faaliyette olup toplam 140 sanayiciye yer tahsisi yapıldı. 4.Bölge’de 18 bin kişi istihdam ediliyor.”

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK OSB’Sİ OLACAĞIZ”

Sürekli olarak büyümeye devam eden GAOSB’deki yapılanma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Nakıboğlu; “Dört bölgenin altyapı çalışmaları devam ederken sanayi bölgemiz içerisinde beşinci organize sanayi bölgesinin inşasına başladık. 5. Bölge’nin de tamamlanması ile birlikte toplam alanımız 35 milyon metrekareye çıkacak.

İstimlak çalışmaları devam etmekte olup, 2012 yılı içerisinde yeni yatırımcılara tahsis işlemine başlanacak. Buradaki organize sanayi bölgesinin de tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olacağız” dedi.

“GAOSB’DE EN ÇOK TEKSTİLCİ VAR”

GAOSB’de birbirinden farklı kollarda faaliyet gösteren çok sayıda alt sektör var. Söz konusu firmaların da 2011 yılı içerisinde arttığına değinen Nakıboğlu; 2010 yılında yapılan incelemelere göre en fazla yoğunlaşmanın olduğu sektörleri açıkladı. GAOSB’de en fazla tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmanın olduğunu vurgulayan Nakıboğlu;“GAOSB içerisinde dört ayrı organize sanayi bölgesi bulunuyor.

Yaklaşıkbin 250 hektar gibi geniş bir alanda sanayicilerimiz çalışıyor. Bu kadar geniş alanda hizmet veren alt sektörler arasında ise 2010 yılı değerlendirmelerimizde 302 firmayla en fazla tekstil sektörünün hizmet verdiği görülüyor.Bu sayıyı 151 firma ile gıda sektörü takip ediyor. Boya sektöründe 59 firma yer alırken sıralamada dördüncü olarak plastik sektörü var. 19 firmaylatemizlik hijyen sektörü beşinci sıradabulunuyor.

Diğer alt sektörlerden ise toplam 109 firmanın faaliyet gösterdiği görülüyor. 2010 yılı rakamlarına göre GAOSB’nin içerisinde 690 firma vardı.2011 yılında ise bölgemizde faaliyet göstermeye başlayan yeni firmalardahil oldu. Kesin rakam verememekle birlikte bu sayının 700’ü geçtiğini söyleyebilirim” dedi.

“GAOSB’DEN EN ÇOK IRAK’A İHRACAT YAPILIYOR”

Tekstilden gıdaya kadar çeşitli sektörlerde ihracatın gerçekleştiği GAOSB’de yer alan firmalar ihracat ağını genişletmek için uğraşıyor. 2011 yılının Kasım ayı itibariyle ihracatın yoğun olarak gerçekleştiği ülkeler sıralamasında Irak’ın önde geldiğini vurgulayan Nakıboğlu; “Ülkemizde ihracatın artmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bölgemizde yer alan firmalarda hedef pazarlarını artırma çabasında.GAOSB’de yer alan firmaların geneline baktığımızda yüzde 38 oranında pazar payıyla en fazla Irak’a ihracat gerçekleştirdikleri görülüyor.

Bunun en önemli nedenlerinden birisi bölgesel yakınlık ve diğer organize sanayi bölgelerine göre lojistik üstünlüğün olduğunu söyleyebilirim.

Mersin ve İskenderun limanlarına yakın olmamız ve GAOSB içerisinde kurulan Kara Konteynır Terminali’nin faaliyet göstermeye başlaması, bölgedeki firmaların nakliyesinde önemli derecede destek sağladı.

GAOSB’den diğer ülkelere yapılan ihracat listesinde ikinci sırada yüzde 23 ile Avrupa ülkeleri yer alıyor.Üçüncü sırada ise Orta Doğu ülkeleri var. GAOSB içerisinde Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat payı yüzde 12 oranındadır. Yüzde 27 oranındaki payı ise diğer ülkeler oluşturuyor” dedi.

“ÇOK BÜYÜK MAKİNE SANAYİCİLERİMİZ VAR”

“Bölgemizde orta ve küçük ölçekli sanayiciler bulunuyor” diyen Nakıboğlu makine sektörünün söz konusu bölgedeki yapılanmasından bahsetti.Daha çok küçük sanayi bölgelerinde makine sanayicilerinin olduğuna değinen Nakıboğlu şu şekilde devam etti:“Bölgemizde kendi alanında markalaşmış çok önemli makine sanayicilerimizde yer alıyor.

Ancak GAOSB içerisinde faaliyet gösteren makine sanayicileri daha çok küçük ölçekli firmalardır.Bu firmalar GAOSB’de yer alan dört organize sanayi bölgesi içerisinde de yer alıyor. Ülkemizin lokomotif sektörü olarak tanınan makine sektöründeki diğer firmaların da bölgemizde faaliyet göstermesi bizi memnun eder. 2011yılında bölgemizde yer alan firma sayısı artış gösterdi.

2012 yılında da bu artış devam edecek. Bünyemize katılacak olan firmalar arasında makine sanayicilerimizinde olmasını temenni ediyoruz. Sanayiciler ciddi yatırımlar yaparak makineler üretiyor. Ülkemizde sanayicilerin yaptığı bu çalışmalar çok değerli ve ülkemiz için de önem teşkil ediyor. Ülke içerisinde yerli makine kullanımı artmalıdır.

Bu hem milli servetimizin korunması, hem de ülkemizin kalkınmasında yarar sağlar. Bu nedenle ister küçük ölçekli olsun, ister büyük makine sanayicileri üretimlerinine kadar organize sanayi bölgeleri içerisinde gerçekleştirirse o kadar iyi olur.Neticede bu sanayi bölgeleri içerisinde yer alan firmalara bir takım kolaylıklar sağlıyoruz.

Gerek çevre koşulları,gerekse de sosyal imkanların hemen hemen hepsi organize sanayi bölgeleri içerisinde mevcut. Bu nedenle sanayicilerimiz üretimlerini organize sanayi bölgeleri içerisinde gerçekleştirirse hem sosyal olanaklardan fayda sağlayacaktır,hem de bir takım maliyetlerde azalma yaşayacaktır.”

Gaziantep ihracat yapısının, sanayi ürünleri lehine gelişme göstermesiyle beraber yatırım yapmak isteyen sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamakiçin sanayi bölgemizi genişlettik. 5.Bölge’nin yapılanma çalışmalarının bitmesiyle beraber Türkiye’nin en büyük OSB’si olacağız.

“ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YENİLENİYORUZ”

“Organize sanayileri bölgelerinde firmalar açısından en önemli konulardan birisini altyapı çalışmaları oluşturuyor”diyerek bölgede gerçekleşen enerji santrali büyütme çalışmalarına da değinen Nakıboğlu yapılan çalışmalara dikkat çekti. “GAOSB’de 4. Bölge’yi d ekapsayacak şekilde iki kademeli evselve endüstriyel atık su arıtma tesisinin inşaat, montaj çalışmaları ve 2ooo’lik kollektör hattı tamamlanarak tesis işletmeye alındı.

1. Kademe’de 30 binmetreküp/gün (nüfus eş değeri 500 binkişi), 2. Kademe’de ise 60 bin metreküp/gün (nüfus eş değeri 1 milyon kişi)atık su arıtma kapasitesine sahip oldu.Doğal gaz konusuyla ilgili olarak da sanayi bölgemizde alım için tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. GAOSB’de 2005 yılından bu yana BOTAŞ’tan alınan gaz kullanılıyor.

Mersin ve İskenderun limanlarına yakınlığımız bölgemize avantaj sağlıyor. Kara Konteynır Terminali’nin de faaliyet göstermesi bizi lojistikte güçlü kılıyor.

Bunun yanı sıra bölgemizin içinde faaliyet gösteren1. ve 2. sınıf gayri sıhhi müesseselerin çalışmasına dair belli usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre; iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını da biz veriyoruz. 2011 yılı içerisinde GAOSB içerisinde gerçekleştirdiğimiz altyapılarımızyenilenmeye başladı. Bölgemiz içerisinde elektrik yapı çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca enerji santralimizi büyütüyoruz. Bu çalışmalarımızı 2012 yılı içerisinde bitirerek bünyemizde yeralan firmalara daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçladık.”

Cahit Nakıboğlu kimdir?

Gaziantep’te 1948 yılında doğdu.İlköğrenimini Gaziantep’te, ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı.1960 yılından beri ticaretini yaptığı polietilen sera örtüsü, torba gibi ürünlerin imalatını yapmaya ara vererek 1979 yılında plastik ambalaj ve sera örtüsü konusunda üretim faaliyetini yürütmek üzere Naksan Plastik’i kurdu.

Aynı zamanda Gaziantep Ticaret Odası’nda da görev aldı. 1990 yılından bu yana Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yönetiminde bulunuyor. 2003 yılından itibaren GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet veriyor.

“HİZMETLERE DEVAM”

GAOSB İtfaiye Müdürlüğü, bölgede kifabrikalarda çıkabilecek yangına karşı her türlü tedbiri almış durumda.Bununla beraber sağlık anlamında da çeşitli hizmetlerin organize sanayi bölgesi içerisinde verildiğini ifade eden Nakıboğlu verilen hizmetleri şu şekilde sıraladı: “GAOSB İtfaiye Müdürlüğü olası tehlikelere karşı anında müdahale yapılabilmek için kuruldu.

Bölgemiz şehir merkezinden yaklaşık 12 km uzaklıkta bulunuyor. Yangın anında şehirden itfaiye araçlarının gelmesi zaman kaybına neden olur. Süre uzadıkça kayıplardaki oran da büyüyeceği için GAOSB içerisinde yangından kaynaklanan kayıpları en aza indirebilmekamacıyla itfaiye birimi kuruldu. Bölgemizin sürekli büyümesi sonucu artan ihtiyaçları karşılayabilmek için dört yeni itfaiye aracını takviye ederek söz konusu itfaiye birimini genişlettik.

Ayrıca sağlık hizmetlerine olan ihtiyacında artması nedeniyle kazalara anında müdahale edebilmek, hastalarımızın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek ve yerinde sağlık hizmeti verebilmek için bölge içerisine SSK Dispanseri ve 112Acil Servisi açtık.

Sağlık hizmetlerinin yerinde verilmesi hem çalışanlarımızı rahatlatıp üretim zaman kayıplarını ortadan kaldırıyor, hem de SSK Bölge Hastanesi’nin yükünü de biraz olsun hafifletmiş oluyor.

”Sanayi bölgelerinde yapılaşma kadar çevre düzenlemelerinin de önem teşkilettiğini söyleyen Nakıboğlu; “Bizim için sanayileşme ve üretim kadar çevre de büyük önem taşıyor.

Çevre ve peyzaj düzenlemesi bakımından örnek gösterilebilecek düzeyde olan bölgemizde,tesislerin çevresinin düzenlenmesi ve yeşillendirilmesi bitmiş olup mevsim gereği, bölgede çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarımız periyodik programa göre devam ediyor” dedi.

“AR-GE’YE DESTEK VERİYORUZ”

Sanayicilerin Ar-Ge konusunda yaşamış olduğu sıkıntılara çözüm getirebilmek amacıyla bünyesinde laboratuvar bulunan GAOSB’de çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Nakıboğlu GAOSB içerisindeki Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi: “Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan görüşmeler sonucunda,TSE bölgemize gelerek hizmetlerini burada vermeye başladı.

TSE ile yapılan anlaşma çerçevesinde, TSE’ye12 bin metrekare arsa tahsis edildi.TSE yaklaşık 5 milyon TL yatırım yaptı.Söz konusu enstitü, sanayicilerimizin yaşadığı sıkıntılara çözüm getirirken yeni projelerin gerçekleşmesinde de önemli görevler üstleniyor.”

“LOJİSTİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Mersin ve İskenderun limanlarına yılda150 bin ton ithalat ve ihracat yapıldığını ifade eden Nakıboğlu; “Kara Konteynır Terminali yalnızca Gaziantep için değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük önem taşıyor. Hem Gaziantep’in üretim potansiyeli, hem de GAP’ta oluşan tarımsal çıktılarının dünyaya pazarlanması açısından bakıldığında bu önem daha kolay anlaşılır. Mersin ve İskenderun limanları ile Gaziantep arasında hızlı, güvenli ve direkt bir hat oluşturarak ithalat ve ihracatı kolaylaştırmak amacıyla Kara Konteynır Terminali’nin yapımı gündeme geldi ve Bölge Yönetimi bu konuda gerekli çalışmalara hemen başladı.

BölgeYönetimi ve Devlet Demiryolları (DDY) arasında yapılan anlaşma çerçevesinde,gerekli arsanın DDY’ye verilmesi taahhüt edildi. Yatırım DDY tarafından karşılanan terminalin inşaat çalışmalarına 1990 yılında başlandı. İnşaat çalışmaları da 2001 yılında tamamlandı.

2003 yılının Temmuz ayıdan itibaren bölgeye hizmet vermeye başlayan Kara Konteynır Terminali yük olduğu zaman her gün, olmadığı zamanlarda da haftada bir sefer yapıyor. Tren seferlerinin her gün olması, taşıma ücretlerinin düşürülmesi ve Türkiye’nin her tarafına yük gönderilmesi konularında çalışmalar devam ediyor.

Bölgenin en büyük üretim merkezi olan Gaziantep’ten,Mersin ve İskenderun limanlarına yılda yaklaşık minimum 150 bin ton ithalat ve ihracat yapılıyor” dedi.

“EĞİTİMLER BAŞLADI”

Okan Üniversitesi ile iş birliği yaparak organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan eğitim salonlarında yüksek lisans eğitimi kayıtları yapıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Nakıboğlu, GAOSB içerisinde verilen eğitimlerle ilgili şunları kaydetti: “Bölgemiz firmalarının en büyük sıkıntısı olan kalifiye eleman sorununu çözecek ve üniversite-sanayi işbirliğini artırmasını temenni ettiğimiz Meslek Yüksek Okulu’nun arsası Bölge Müdürlüğümüz tarafından tahsis edildi.

İnşaat ve donanım giderleri de değerli sanayicimiz Naci Topçuoğlu tarafından karşılandı.

Metal, makine, gıda, tekstil ve kimya üzerine verilecek eğitimle hem 8 yıllık temel eğitim desteklenmiş oluyor; hem de üç gün teorik, iki günde fabrikalarda pratik eğitim veriliyor.

Bunun yanı sıra işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel sayısının artmasını ve halen iş hayatının içinde olan gençlerin kariyer gelişimleriyle iş yaşamına olumlu katkı sağlamasını hedeflediğimiz projemizin kayıtları yapıldı.

Bu proje için Okan Üniversitesi ile iş birliği içerisine girdik. 2011 Eylülayında başlayan eğitimlerimizle öğrencilere işletme, muhasebe ve denetim derslerini veriyoruz. GAOSB eğitim konusunda firmalara destek sağlayan bir bölgedir. Bu nedenle 2012 yılında hayata geçecek eğitim için komplike bir tesis yapma projemiz söz konusu.Bu çalışmamızda aynı parsel içerisine meslek lisesi yapımı için çalışmalarımıza başladık.

Lise için çok geniş bir çalışma da devam ediyor. Bu eğitim kurumunun içerisinde aynı zamanda yatakhane de yapılacak. Okul eğitime geçtikten sonra da kreş yapımı içinin şaat çalışmalarına başlayacağız.”

Bölgemiz içerisinde elektrik yapı çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca enerji santralimizi büyütüyoruz.

“2012’DE YENİLENECEĞİZ”

Geçtiğimiz yıl başlanılan yenilenme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Nakıboğlu; “Enerji santralimizi büyütme adına çalışmalarımız devam ediyor.Aynı zamanda organize sanayi bölgemiz içerisinde yaptığımız elektrik altyapı hizmetlerimizi yenilemeye devam ediyoruz.

2. Bölge’de tamamladığımız elektrik altyapı çalışmalarında 3. Bölge için de çalışmalarımıza başladık. 2012 yılında aynı zamanda eğitim konusundaki çalışmalarımız söz konusu. GAOSB içerisinde bir kreş ve eğitim tesisi kurma projemiz devam ediyor” dedi.