Makine sektörü ve üniversiteler arasındaki iş birliğinigeliştirmek için “Üniversite-Sanayi İşbirliği Buluşması”kapsamında...

Makine sektörü ve üniversiteler arasındaki iş birliğini geliştirmek için “Üniversite-Sanayi İşbirliği Buluşması”kapsamında gerçekleşen çalıştayın sonuçları açıklandı.Çalıştay sonuçlarına göre raporda, sektör sorunlarına dair çarpıcı konular dikkat çekiyor.

Makine ve aksamları sektöründe üniversite- sanayi iş birliğini oluşturmak ve gelecekteki Ar-Ge çalışmalarına yol haritası çizmek amacıyla 11 Şubat 2012 tarihinde İstanbul’da “Üniversite-Sanayi İşbirliği Buluşması” gerçekleştirildi. TÜSSİDE’nin danışmanlığında raporlandırılan Ortak Akıl Platformu’nda akademisyenler, STK ve özel sektör temsilcileri sektörün ihtiyaçları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Buluşması kapsamında Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran’ın açılış konuşması ve sunumu ile başlayan toplantıda, sırasıyla Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşma yaptı. Açılış konuşmalarını Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Danışmanı Can Fuat Gürlesel’in sunumu takip etti.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Buluşması’nda öğleden sonra ise çalıştay yapıldı. Çalıştayda makine ve aksamları sektöründe; “Nitelikli İnsan Kaynağı İhtiyacının Karşılanması”, “Ana Sanayi ve Yan Sanayi İşbirliği ve Kümelenme Modeli”, “Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite-Sanayi İşbirliği İmkanları” ve “Teknoloji Geliştirmede Devletin Rolü ve Desteği” başlıklarında mevcut sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri katılımcıların grup çalışmaları ile değerlendirildi.

“Yaygın eğitim dizaynı kısa sürede hayata geçmeli” Dünya makine ve aksamları sektörü ile Türkiye’deki sektör ihracatını kıyaslayarak açılış konuşmasına başlayan Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran; “2001-2010 yılları arasındaki dünya ihracat sektörü artış oranları incelendiğinde, Türkiye yüzde 22’lik artış oranı ile 4. sırada yer alıyor.

2023’te 500 milyar dolar olarak hedeflenen ülkemiz toplam ihracatı içerisinde 100 milyar dolar makine ihracatı gerçekleştirerek dünyada ilk beş makine ihracatçısı ülke arasına girmeyi ve Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 8 olan makine payını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için öncelikle sanayinin uzun dönemli teknoloji stratejilerine sahip olması gerekir. Bunun yanı sıra araştırmacı ve akademisyenlerin sanayi gelişimi için yapılması gerekenler ve beklentiler konusunda bilgili ve yeterince deneyimli olmaları gerekir. Ayrıca eğitim alt yapısının hızla doğru bir şekilde yapılandırılması şarttır.

Birliğimiz tarafından firmalarımıza yönelik uygulanan envanter çalışması sonuçlarına göre; işletmelerin yüzde 36’sında mühendis ve yüzde 33’ünde ise teknisyen veya teknikerin bulunmadığı ortaya çıktı.

Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi, vasıflı personel çalıştırması zorunlu olan bir sektör için bu oranlar oldukça yüksek ve durumun aciliyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sektörle barışık, sektörün ihtiyaç ve beklentileri ile uyum içinde yaygın eğitimin dizaynı en kısa sürede hayata geçirilmelidir” dedi. Açılış konuşmasının ardından Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan eğitimin önemini katılımcılara bir kez daha hatırlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise öncelikle mühendis ve inovasyon kavramlarına açıklık getirerek sektörün gelişmesi için yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin sektörel değerlendirmelerinden sonra “Seçilmiş Ülkelerde Makine Sektörü Teknolojik Gelişme Süreçleri ve Sanayi–Üniversite İşbirliği” konusunda Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Danışmanı Can Fuat Gürlesel sunum yaptı.

Konuşma ve sunumların ardından ilgili gruplar oluşturularak çalıştay yapıldı. Çalıştay’ı TÜSSİDE değerlendirdi Çalışma programı, TÜSSİDE’nin yürütücülüğünde akademisyenler, STK ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 78 kişinin katıldığı çalıştayda öncelikle sorunlar tespit edildi. Önceliklendirme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin alınmasının ardından sınıflandırma yapıldı. Yaratıcı fikir oluşturma yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılandırılan çalıştayda, tüm katılımcılar çalışmalara başından sonuna kadar aktif olarak katılarak yazılı bilgi ve belge üretti. Sorunlar tespit edildi Çalışma programının ilk bölümünde “Nitelikli İnsan Kaynağı İhtiyacının Karşılanması”, “Ana Sanayi ve Yan Sanayi İşbirliği ve Kümelenme Modelleri”, “Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite-Sanayi İşbirliği İmkanları” ve “Teknoloji Geliştirmede Devletin Rolü ve Desteği” başlıklarında mevcut sorunlar gruplar halinde değerlendirildi.

Toplam 102 gruptan oluşan katılımcılar “tepsi yöntemi” ile sorunlar listesini oluşturdu. Tespit edilen sorunlar, grup içinde konsolide edildikten sonra sorun ifadeleri yine grup içerisinde oylandı. Öneriler geliştirildi Çalışmanın bu aşamasında katılımcılar, 12 grup halinde bir önceki oturumda öne çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirdi. Öneri detaylandırma çalışmasında ise katılımcılardan öncelikli olarak belirledikleri öneriler ile ilgili olarak, öneriden sorumlu kurum/kuruluşu, önerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak kurum/ kuruluşları, önerinin gerçekleşmesi için yürütülecek temel faaliyetlerini belirlemeleri istendi.

Önerinin gerçekleşme süresini, ihtiyaç duyulan kaynağı ve son olarak sorunun çözümüne olan katkısını belirtmeleri söylendi. Çalışmanın üniversite-sanayi iş birliğini tesis etmek ve geliştirmek üzere, makine sektörü ile ilgili sorunlarının derlendiği bölümde ortaya çıkan sonuçlar kategorize edildi. Buna göre; toplamda 281 sorun belirtildi ve bu sorunlar 19 sorun başlığı altında toplandı. Çalışma esnasında katılımcıların birebir oluşturduğu raporlar, her grubun kendi içinden seçtiği bir temsilcinin çalıştayın sonunda diğer katılımcılara da raporu okumasıyla devam etti.